Uitslagenlijst 6e Pepernotenrun

Franeker - Zondag 26 november 2023

MAN, 1 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Job Westra
Leeuwarden
3:52
2
Binne Nieuwenhuizen
Leeuwarden
4:01
3
Dean De Jong
Goutum
4:07
4
Fedde Wapstra
Zwolle
4:37
5
Jip De Jonge
Jirnsum
4:51
6
Sietze Durk Postma
Driezum
4:53
7
Roan de Jong
Irnsum
4:53
8
Jesse Dijkstra
Scharnegoutum
4:53
9
Nikai Herder
Stiens
4:59
10
Teun van Burg
Hurdegaryp
5:05
11
Niels Dijkstra
Scharnegoutum
5:17
12
Hero De Jonge
Jirnsum
5:17
13
Janko van der Kooi
Hurdegarijp
5:25
14
Justus Van der Molen
Hurdegaryp
5:25
15
Fedde Terra
Jirnsum
5:30
16
Rymmer Kooistra
Garyp
5:30
17
Martijn Mulder
Zierikzee
5:59
18
Jesse Van der Zwaag
Burgum
6:29
19
Maarten van Burg
Hurdegaryp
6:33
20
Chris Van der Zwaag
Burgum
11:41
21
Luuk Dijkstra
Dwingeloo
11:41
22
Pim Stolwijk
Aalsmeer
12:18
23
Sam Stolwijk
Aalsmeer
12:18
VROUW, 1 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Anne Geertje Blanke
Garijp
4:47
2
Jante Nieuwenhuizen
Leeuwarden
4:59
3
Ylse Kooistra
Garyp
4:59
4
Wieke van Burg
Hurdegaryp
5:43
5
Lissa Terra
Jirnsum
6:27
6
Benthe Terra
Jirnsum
8:08
7
Kee de Jonge
Jirnsum
8:09
8
Lisa Van der Zwaag
Burgum
8:35
MSEN, 5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Abel Abraham
Menaam
17:11
2
Bart Kamminga
Earnewâld
17:45
3
Hilbert de Haan
Ousternijega
18:11
4
Cornelis Zijlstra
Franeker
19:01
5
Jari de Jong
Irnsum
19:58
6
Thomas Korte
Leeuwarden
20:12
7
Oege Vaartjes
Garyp
20:50
8
Jelmer Ferwerda
Franeker
20:54
9
Marne van der Kooi
Burgum
21:00
10
Wytse Jorritsma
Nijkerk
21:05
11
Jelmer Bouma
Franeker
21:24
12
Pieter Zijlstra
Franeker
22:37
13
che hendriks
Franeker
22:57
14
Maino Van Uitert
Deinum
23:33
15
Sietze Vietor
Franeker
24:00
16
nick huitema
Sneek
27:18
17
Jildert Akkerman
Groningen
28:21
18
Sander Mulder
Zierikzee
28:39
19
Hylke de Groot
Oentsjerk
28:45
20
Rick Stolwijk
Aalsmeer
31:18
21
Bart Dijkstra
Dwingeloo
31:18
22
Jelmer Kampen
St.-Annaparochie
31:20
23
Tibbe Uildriks
Burgum
31:59
24
klaasie sinnema
Leeuwarden
32:01
25
Mark Tichelaar
Midlum
32:48
26
Dennis Linksma
Sneek
32:54
M40, 5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Mark Peereboom
Leeuwarden
17:15
2
Hung Pham
Leeuwarden
19:41
3
Jelte Hijlkema
Achlum
20:09
4
Michael Egbert
Rutten
20:56
5
Pieter Visser
Dokkum
21:04
6
Wouter Groote Schaarsberg
Zutphen
22:18
7
Sybren Zantinge
Harlingen
24:14
8
Frédéric Mulder
Zierikzee
24:45
9
Wulfila Wallenburg
Peins
24:57
10
Peter Kampen
St.-Annaparochie
28:45
11
Tjebbo Lengers
Franeker
28:45
12
Nico Ypma
Franeker
34:10
M50, 5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Paul Akkerman
Opeinde
23:00
2
Klaas Jan Van der Kooi
Burgum
24:09
3
Theo Dijkstra
Amsterdam
27:50
4
Romano Adely
Tzum
28:45
5
Erwin van den Bosch
Nes
35:05
M60, 5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Klaas van Heeringen
Hurdegaryp
18:41
2
Teun Burgers
Egmond aan den Hoef
21:56
3
Aise Bouma
Kimswerd
23:48
4
cor van sluis
Franeker
25:16
5
Keimpe Jager
Dronryp
28:45
6
Djurre Joh. van der Schaaf
Oentsjerk
30:06
7
Rinze Nieuwhof
Franeker
34:35
VSEN, 5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Brecht Plantinga
Garyp
20:10
2
Robin Nijholt
Ossenzijl
20:52
3
Jessa Pater
Leeuwarden
22:16
4
Nora Post
Harlingen
26:06
5
Mare Koens
Groningen
26:10
6
Fenna Jorritsma
Nijkerk
26:51
7
Liseth Breidenbach
IJsselmuiden
27:44
8
Floor Oosterhaven
Sneek
27:45
9
Anne Van den berg
Dwingeloo
27:57
10
Myrthe van den Berg
Aalsmeer
27:57
11
Julia Dijkstra
Amsterdam
28:32
12
Francien Plat
Groningen
28:44
13
Lisa Slootjes
Leeuwarden
29:16
14
Elise van Zalinge
Dronryp
29:54
15
Willemijn van de Meent
Amersfoort
30:15
16
Jantien Jensma
Dronryp
30:28
17
Saskia De vries
Scharnegoutum
30:48
18
Demi Hulleman
Groningen
31:00
19
Inge Koopmans
Franeker
31:27
20
Femke de Groot
Oentsjerk
31:30
21
Veere Van Uitert
Deinum
31:42
22
Maes van den Bosch
Leeuwarden
32:24
23
Lydia Dirks
Midlum
32:40
24
ilya Postma
Franeker
33:25
25
Zoë lois Jansen
Harlingen
34:13
26
Marianne Bosch
Franeker
34:18
27
Eline Hageman
Gytsjerk
39:24
V35, 5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Mirjam de Jong
Irnsum
22:39
2
Gooitske Kooistra
Garyp
23:12
3
Anne Marij van Burg
Hurdegaryp
25:07
4
Titia Boltjes
Tzummarum
26:27
5
Lisette Jorritsma
Nijkerk
26:51
6
Hinke Atema
Húns
28:45
7
A. Strikwerda
Dongjum
28:45
8
Lysbert Faber
St.-Annaparochie
29:13
9
Anita Beekhuizen
Leeuwarden
29:18
10
Alie Amber Bergsma
Sexbierum
29:23
11
Sandra Bagniuk
Harlingen
31:44
12
Marijke Van Dongen
Burgum
32:26
13
Alyn Nugteren
Jirnsum
32:40
14
Jantien de Jong
Franeker
33:25
15
Tineke Van der veen
Harlingen
34:13
16
Tiny van der Weerd
Schalsum
35:06
V45, 5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Rixt Minkes
Beetsterzwaag
25:56
2
Dorina Weijer
Franeker
25:57
3
Jolanda van de Graaf
Drachten
26:01
4
Froukje Weidenaar
Dokkum
28:09
5
Naraysca Cecilia
Drachten
28:38
6
Hester Mulder
Leeuwarden
30:19
7
Anja Visser
Leeuwarden
30:19
8
Henny van der Lei
Opeinde
30:20
9
Nienke Van Uitert
Deinum
31:42
10
Karin Jager
Hardegarijp
32:26
11
Hinke Pietersma
Franeker
32:40
12
Maaycke Kraster
Winschoten
33:12
13
Ciska Reitsma
Leeuwarden
33:45
14
Karin Hazelhoff
Joure
34:48
15
Gea van der Schaaf
Burgum
35:17
16
Dyrna Boersma
Heerenveen
35:57
17
Matgosia Bagniuk
Franeker
39:10
18
Hester van der Schaaf
Sneek
39:24
19
Marijke Veenema-Rodeveen
Sneek
54:56
V55, 5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Liesbeth De Ruiter
Franeker
27:54
2
Sita Vd Wal
Franeker
29:47
3
Richt Abma
Sneek
29:47
MSEN, 10 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Sven Alkema
Leeuwarden
34:05
2
Marlon Jansen
Leeuwarden
35:56
3
Wisse Raaijmakers
Eindhoven
39:16
4
Robert Visser
Harlingen
39:36
5
Chris Bil
Gytsjerk
41:55
6
Boris Lemereis
Mantgum
43:40
7
Mark Cornel
Franeker
44:42
8
Wybren Rozema
Jirnsum
47:30
9
Eelke Algra
Franeker
47:50
10
Gradus Plantenga
Sneek
48:10
11
Wisse de Vries
Oranjewoud
48:26
12
Adrian Gonzalez
Leeuwarden
48:43
13
Dennis Zijlstra
Franeker
48:51
14
Rik de Ruiter
Amersfoort
49:34
15
Marcel Elzinga
Harlingen
49:56
16
Frans De Beer
IJlst
50:12
17
Hans Feimann
Zuidhorn
50:49
18
Jan Krol-Wenselaar
Groningen
51:41
19
Fabian Gunnink
Franeker
51:48
20
MARTIJN RAUWERDA
Readtsjerk
55:48
21
Darwin Van den Burg
Sneek
57:28
22
Sven van der Veen
Leeuwarden
58:00
23
Huub Mariman
Franeker
1:00:42
24
Wesley Vink
Rotterdam
1:03:04
25
Jos Terpstra
Franeker
1:07:20
26
Niek Drost
Franeker
1:12:17
27
Wietse Ferwerda
Sneek
1:28:25
M40, 10 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Hartger Stellinga
Workum
41:35
2
Matthijs de Niet
Zuidhorn
41:37
3
Rik Troostheide
Leeuwarden
44:23
4
Dominicus Fennema
Leeuwarden
44:24
5
Theo Terra
Jirnsum
45:16
6
Louis Herrema
Amsterdam
45:30
7
Haije Nicolai
Donkerbroek
48:26
8
Rogier Nugteren
Jirnsum
48:39
9
Rutger de Vries
Oranjewoud
48:49
10
Johan De jong
Jirnsum
50:40
11
TH de Jong
Franeker
50:54
12
Erwin Koster
Franeker
53:51
13
Sie Dijkstra
Franeker
54:48
14
Jouke van der Zee
Sexbierum
55:08
15
Dirk Jacob Lemstra
Witmarsum
57:32
16
Arjen van der Meer
Burgum
1:00:35
17
Marijn Wensink
Amsterdam
1:02:35
18
Bauke Miedema
Franeker
1:03:53
19
Geert de Jong
Twijzelerheide
1:04:09
20
martijn spooren
Amsterdam
1:06:47
21
Robin Plomp
Lelystad
1:08:49
22
Eric Drost
Franeker
1:12:17
M50, 10 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Japppie Doller
Friesland
39:48
2
Catrinus Vroom
Hijum
41:47
3
joeri hendriks
Franeker
44:14
4
Klaas Jan De boer
Leeuwarden
44:19
5
Ad Van Beilen
Groningen
47:20
6
Minne Nawijn
Dronryp
50:25
7
Peter Boersen
Leeuwarden
52:44
8
Jan Tjeerd ten Hoeve
Franeker
53:21
9
Jaap Piek
Heerenveen
53:51
10
Haije de Vries
Drachten
53:57
11
Menno Bonnema
Franeker
54:10
12
Durk Postma
Driezum
55:19
13
Peter Brandsma
Leeuwarden
56:14
14
Ben de Vries
Dronryp
56:40
15
Jan van Zalinge
Dronryp
57:05
16
Alex Schonewille
Hoogeveen
57:13
17
Ronald Rauwerda
Readtsjerk
58:00
18
Theo van Bergen
Hardegarijp
58:00
19
Richard Miedema
St.-Annaparochie
1:01:52
20
Andries Miedema
Heerenveen
1:02:48
21
Klaas van der Ploeg
Lemmer
1:03:04
M60, 10 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Teatse Tichelaar
Harlingen
45:07
2
Herman Geritz
Midlum
53:26
3
Martin Van den Burg
Sneek
53:46
4
Otto de Boer
Gytsjerk
54:48
5
Siebe Gerritsma
Franeker
55:08
6
Frans Van der Molen
Herbaijum
55:57
7
Piet Struiksma
Franeker
58:00
8
Jelle Bosma
St.-Annaparochie
58:53
9
Willem De Beuker
Wirdum
1:00:42
10
Piet Kerstholt
Groningen
1:04:25
11
Yde Haarsma
Sneek
1:05:32
12
Theo aan de Stegge
Raalte
1:07:04
13
Johan Zijlstra
Franeker
1:10:09
VSEN, 10 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Elise Haanstra
Bolsward
41:41
2
Marrit Hoekstra
Easterein
47:12
3
Miriam Kliphuis
Zuidhorn
49:04
4
Geke Vos
Leeuwarden
51:54
5
Emma Baarsma
Leeuwarden
52:30
6
Amerins van der Steen
Sneek
53:00
7
Nanda Reitsma
IJlst
53:01
8
Iris Reitsma
Sneek
53:10
9
Marlies De Ruiter
Leeuwarden
54:48
10
Sanne Hijlkema
Gauw
57:24
11
Demi Bosma
Leeuwarden
59:11
12
Lisa Douma
Hemelum
1:00:02
13
Marrit Steehouwer
Sneek
1:00:11
14
Yvonne Plantinga
Heeg
1:00:29
15
Eliana Magna
Rottevalle
1:00:35
16
Fardau Wenselaar
Franeker
1:00:35
17
Milou aan de Stegge
Franeker
1:02:21
18
Angelien Gunnink
Franeker
1:02:31
19
Mariette Onstwedder
Scharnegoutum
1:02:56
20
Lies Keja
Sneek
1:04:32
21
Hiske Gorter
Buitenpost
1:06:47
22
Annick van Akker
Franeker
1:12:00
V35, 10 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Nynke Wolters
Drachten
56:51
2
Lianne Visser
Franeker
57:46
3
Marieke Abbink
Franeker
58:00
4
Aaltje de Jonge
Jirnsum
58:00
5
Miki Enache
Zuidhorn
58:00
6
Ilse Schukking - Nieuwhof
Leeuwarden
58:49
7
Amarins Visser
Franeker
1:00:35
8
Pjirkje Mink
Joure
1:02:35
9
Rinske Veenstra
Joure
1:05:34
10
Minke Van der Velde
Buitenpost
1:08:15
V45, 10 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Hillie van der Wal
Leeuwarden
41:45
2
Roelie Plantinga
Heerenveen
52:15
3
Caroline Daane
Franeker
53:01
4
Esther Van der Meulen
Leeuwarden
53:29
5
Marlies Nieuwenhuizen
Leeuwarden
53:46
6
Ilona Dijkstra
Franeker
55:10
7
Tineke Posthumus
Midlum
55:38
8
Widia den Hoedt
Drachten
56:55
9
Femke Kremer
Franeker
58:00
10
Lianne van Mourik
Leeuwarden
58:00
11
Ardine Nieuwenhuizen
Nietap
59:08
12
Bregtje Bergema
Feinsum
1:03:09
13
Wytske Van der Kooi
Burgum
1:04:47
14
Marjon Feenstra
Eelderwolde
1:04:47
15
Anita Bouma
Leeuwarden
1:04:56
16
Marjan Van Huizen
Leeuwarden
1:04:59
17
Martine Sijtsma
Mantgum
1:10:23
V55, 10 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Carin Hoekstra
Leeuwarden
55:48
2
Jacqueline Kroese
Franeker
58:48
3
Willy de Jong
Leeuwarden
1:05:30
4
jeannet huitema
Goutum
1:09:12
5
Stienke Bosma-Zijlstra
St.-Annaparochie
1:10:09
6
Hilda Meijerhof
Appingedam
1:10:23
MSEN, 16 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Edser Rijpstra
Stiens
58:30
2
Hassan El Ghazi
Wolvega
1:07:31
3
Sietse Nautau
Easterwierrum
1:16:07
4
Stefan Oost
Stiens
1:18:02
5
Johnny Leistra
Wommels
1:18:50
6
Gerrit-Klaas Gerritsma
Leeuwarden
1:27:15
7
Jorn Dijkstra
Leeuwarden
1:29:36
8
Tjitte Dijkstra
Berltsum
1:33:34
9
Ruurd de Vries
Franeker
1:33:34
10
Johannes Huizenga
Sweagerbosk
1:35:55
11
Matthijs van Akker
Groningen
2:01:40
M40, 16 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Frank Wanders
Franeker
48:10
2
Sjors Pijlman
Wolvega
1:08:53
3
Eelco de Groot
Assen
1:16:00
4
Simon Jorritsma
Nijkerk
1:16:07
5
Richard De Vries
Leeuwarden
1:28:25
6
Meint Span
Leeuwarden
1:29:19
7
O Dijkstra
Franeker
1:33:37
8
Danny Glas
Franeker
1:33:53
9
Harold Post
Harlingen
1:36:18
10
Melchior Ram
Uffelte
1:45:52
11
Wim Douma
Leeuwarden
1:52:38
M50, 16 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Remco Schraa
Hurdegaryp
58:35
2
Andre Ydema
Dronrijp
1:13:15
3
Arnold Hager
Leeuwarden
1:13:35
4
Albert van der Ziel
Friesland
1:16:04
5
Klaas Visser
Franeker
1:17:15
6
Kor de Boer
Marum
1:19:15
7
Andre Jellema
Leeuwarden
1:19:18
8
Marco Balk
Goutum
1:20:35
9
Johannes van der Kooi
Gytsjerk
1:27:14
10
Bareld Kootstra
Garyp
1:27:53
11
Willem Biemolt
Friesland
1:28:25
12
bokke s visser
Aldwâld
1:38:12
13
Germ Steensma
St.-Jacobiparochie
1:43:28
M60, 16 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Frits Feddema
Heerenveen
1:18:29
2
Bouke Fennema
Britsum
2:06:09
VSEN, 16 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Dorian van den Burg
Haarlem
1:16:08
2
Ankie Vos
Leeuwarden
1:19:05
3
Nicol Van t hof
Winschoten
1:27:16
4
Ettha Kootstra
Garyp
1:27:53
5
Fardau Visser
Berlikum
1:35:11
6
Emma Kriele
Hindeloopen
1:39:14
7
Jolijn Rijpma
Sneek
1:43:16
V35, 16 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Samantha Wolfslag
Wergea
1:01:23
2
Dagmar Boskma
Burgum
1:12:51
3
Annemarie Speerstra
Wijnaldum
1:18:13
4
Minke Hell
Burgum
1:21:05
5
Leonie Melching
Zwolle
1:28:25
6
Ellen Konst
Hindeloopen
1:43:08
V45, 16 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Titia Lycklama
Winsum
1:35:46
2
Anita Luik - Sijbesma
Franeker
1:37:31
3
Tineke Acda
Franeker
1:37:31
4
Christien ten Hoeve
Franeker
1:37:38
5
Trynsje de Vries
Leeuwarden
1:43:14
V55, 16 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Helga Keijer
Drachten
1:19:48
2
Annechien van der Veen
Leeuwarden
1:32:39
MSEN, 21 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Rick van der Zee
Oppenhuizen
1:18:49
2
Tom Pietersma
Leeuwarden
1:20:13
3
Johannes Huizenga
Sweagerbosk
1:20:32
4
Anton Hekman
Winschoten
1:23:27
5
Yvan Terveer
Leeuwarden
1:28:20
6
Bas Koeze
Franeker
1:31:09
7
Marijn Benschop
Julianadorp
1:33:24
8
Albert Dijkstra
Leeuwarden
1:33:29
9
Pieter Miedema
Leeuwarden
1:34:08
10
Eelse Dupon
Opeinde
1:36:12
11
Jelmer De Boer
Drachten
1:36:25
12
Mark Jalvingh
Leeuwarden
1:36:27
13
arne van der vegt
Leeuwarden
1:43:12
14
Eldert Vd Ploeg
Drachten
1:46:49
15
Mark Peters
Drachten
1:46:49
16
Wijtse Meijering
Hurdegaryp
1:47:17
17
Dennis Wijnjeterp
Harlingen
1:49:19
18
Twan van Straaten
Leeuwarden
1:57:34
M40, 21 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Frank Van der Molen
Hurdegaryp
1:15:10
2
Ate Bijlsma
Garijp
1:27:40
3
René Edens
Goutum
1:29:00
4
Heerko Tieleman
Winde
1:33:51
5
Olaf van der Meer
Franeker
1:36:25
6
Johannes Althuisius
Sneek
1:37:07
7
Frank Bruinsma
Leeuwarden
1:37:47
8
Emiel Adema
Menaam
1:39:10
9
Menno Bakker
Franeker
1:39:22
10
Ronald Hoekstra
Ysbrechtum
1:40:29
11
Willem van Kalsbeek
Hallum
1:48:10
12
Bram Knapen
Eersel
1:58:00
13
Martin Noppert
Sintjohannesga
2:01:58
14
Dennis Dijk
Hurdegaryp
2:03:49
15
Johannes van der Kooi
Hurdegaryp
2:03:49
M50, 21 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Gerald Hoogeveen
Bolsward
1:28:37
2
Frits van Twuyver
Callantsoog
1:38:46
3
Theun Faber
Dokkum
1:45:59
4
Hans Westra
Haren
1:53:41
5
Raimond de Lange
Harlingen
2:02:24
6
Peter Visser
Leeuwarden
2:06:11
M60, 21 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jan Faber
Dokkum
1:46:08
VSEN, 21 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Bregje Nanhekhan-Veltman
Leeuwarden
1:39:26
2
Britt van Akker
Donkerbroek
2:01:40
3
Isa Brandsen
Hoorn
2:25:23
V45, 21 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Judith van der Meer
Dronryp
1:31:18
2
Mia Schaafsma
Drachten
2:07:16
Uitslagen.nl
03-12-2023 17:31