Uitslagenlijst Marderhoekloop

Oudemirdum - Zaterdag 11 november 2023

MSEN, 5KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Auke Veldman
IJlst
17:00
2
Willem Miedema
Achlum
18:24
3
Sytse de Vries
Warns
20:24
4
Timo Bruinenberg
Groningen
21:10
5
Pieter Hoogland
Blije
23:43
6
Kirk Landoff
Oudehaske
24:27
7
Erwin Visser
Balk
26:05
8
Timo Borneman
Hindeloopen
32:37
9
Yos Reijersen van Buuren
Warns
33:23
M40, 5KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Evert Westerhof
Sneek
21:05
2
Robin Pryke
Oudehaske
27:24
M50, 5KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Hendrik Hoogland
Blije
21:28
2
Jacob Hoekstra
Joure
29:03
3
Theo Runia
Friesland
38:02
M60, 5KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
cor van sluis
Franeker
24:44
2
Hendrie van der Werf
Bolsward
26:30
3
Dikkie van der Werf
Bolsward
26:42
4
Keimpe Jager
Dronryp
29:04
5
Djurre Joh. van der Schaaf
Oentsjerk
29:57
6
Gerben Brouwer
Friesland
31:09
7
Sjoerd Ferwerda
Friesland
32:11
8
Johan Zwerver
Goutum
35:00
9
Geert Otten
Lemmer
36:33
10
Klaas Duits
Sneek
41:59
VSEN, 5KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Teuna Bosch
Koudum
21:48
2
Marijke Meesters
Nijemirdum
31:33
3
Marijne van der Meer
Hallum
31:33
4
Femke Bootsma
Balk
31:56
5
jacinta Hopman
Sneek
33:23
6
Juul Maatman
Lemmer
38:14
7
Kirsten Andringa
Leeuwarden
38:15
V35, 5KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Antsje Hornstra
Nijhuizum
31:47
2
Ellen Konst
Hindeloopen
32:37
3
Dieuwke Schotanus-Haagsma
Oudega
36:57
V45, 5KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Anita van der Wal
Friesland
24:49
2
Helen De Lange
Idskenhuizen
25:12
3
Hester van der Schaaf
Sneek
29:38
4
Anneke van der Sloot
Sneek
31:36
5
Gea van der schaaf
Burgum
35:40
6
Johanna Otten-Long
Lemmer
36:33
V55, 5KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Hedwig Ydema
Oudemirdum
25:03
2
Emmy Flapper
Hidaard
26:44
3
Karin Sinnema
Sneek
31:36
4
Anneke Zwerver-Sijtsma
Goutum
34:38
5
Lida Van Sloten
Hurdegaryp
40:45
MSEN, 10KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Michiel Hornstra
Gorredijk
37:42
2
Sietse Rozema
IJlst
40:22
3
Johan Laagland
Molkwerum
40:55
4
Gideon de Jong
Utrecht
41:08
5
Folkert Attema
Heeg
41:31
6
Geert Bartsma
Sneek
43:03
7
Joni Josef
Amsterdam
48:23
8
Jurjen Eringa
Rien
50:42
9
Jelle Hak
Utrecht
51:51
10
Pieter Hiemstra
Heerenveen
52:05
11
Joost Bouman
Amsterdam
54:10
12
Feike Bosscha
Oosterzee
57:18
13
Erwin Koster
Franeker
58:57
14
Frans De Beer
IJlst
58:57
15
Peter Woudberg
Oldeholtpade
59:50
16
Ynte Lemstra
Lemmer
1:02:59
M40, 10KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Michel Wigbers
Sneek
42:27
2
Bauke Hylkema
Bakhuizen
43:26
3
Jappie Brandenburg
Oudemirdum
44:12
4
Henk Sijbranda
Ureterp
50:06
5
Klaas Muizelaar
Balk
50:25
6
Marco Visser
Tjalleberd
52:42
7
Patrick Born
Bolsward
1:03:43
8
Harold Post
Harlingen
1:11:49
M50, 10KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Bert van Slooten
Urk
43:16
2
Wibe Jan Elgersma
Harich
45:00
3
Simon Speelman
Sneek
49:17
4
Berend Fekken
Scharsterbrug
52:23
5
Luitzen de Vries
Koudum
53:31
6
Richard Busscher
Nijeveen
54:14
7
Dirk Haitsma
Franeker
54:40
8
Rein Tjeerd Postma
Koudum
55:46
9
Ulbe Postma
Koudum
55:47
10
Jarig Van Dam
Warns
57:22
11
Anne Wildschut
Leeuwarden
57:23
12
Johan Jorrtisma
Sneek
57:56
13
Riekelt Brouwer
Urk
58:18
14
Roelof van der Heide
Oosterwolde
58:57
15
Klaas Jitze van der Ploeg
Lemmer
1:00:02
16
kees post
Urk
1:00:04
17
Jan Vreeling
Heerenveen
1:00:45
18
Francisco Oosterbaan
Go├źnga
1:02:31
19
Andre van Naarden
Pijnacker
1:03:26
20
Fred Sijtsma
Leeuwarden
1:15:41
M60, 10KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Gerard Postma
Nijemirdum
52:05
2
Klaas Halma
Gaast
53:27
3
Rinke Visscher
Urk
55:07
4
Cees Boxum
Tuk
57:30
5
Anne Miedema
Grou
58:00
6
Teunis Snoek
Urk
1:00:37
7
Freek Brouwer
Urk
1:03:18
8
Wieger Sinnema
Sneek
1:04:00
9
Wim Manshande
Harlingen
1:04:49
10
Piet Kerstholt
Groningen
1:07:04
11
Rommert De Jong
Heeg
1:07:19
12
Henk Breimer
Warns
1:08:07
13
Joop Bosma
Sneek
1:09:46
VSEN, 10KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Nynke Kramer
Oudemirdum
42:30
2
Doutsen van der Burg
Zwolle
54:56
3
Antje Bergsma
Molkwerum
57:59
4
Jildou Boelens
Leeuwarden
58:53
5
Els Wouda
Lemmer
58:53
6
Marene van der Heide
Groningen
58:57
7
Lisanne Miedema
Willemsoord
59:50
8
Pien Herbers
Zwolle
1:03:31
9
Xandra Albada
Stavoren
1:06:58
V35, 10KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Sarah Tilstra
Makkum
48:02
2
Francisca Groen
Bakhuizen
48:03
3
Jildou Laan
Berltsum
50:18
4
Tineke Muizelaar
Oudemirdum
52:08
5
Akke Hak
Soest
55:50
6
Jeltsje Pander
Balk
56:03
V45, 10KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Roely Hoekstra
Oudemirdum
54:14
2
Simone Haitsma-Smid
Franeker
54:51
3
Liesbeth Andreae
Parrega
56:01
4
Cindy De Vries-Neyens
Sneek
59:29
5
Hedwig Falkena
Hommerts
1:00:42
6
Anja Klijn Velderman
Koudum
1:05:54
7
Sasja Haytema-Bruno
Koudum
1:05:55
8
Esther Hoekstra
Sneek
1:08:16
9
Antje Faber
Wijckel
1:11:49
V55, 10KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Aagje Kruithof
Lemmer
54:13
2
Fokel Fokkema
Lemmer
56:10
3
Ybeltsje Lemstra
Lemmer
1:02:59
4
Renetta Fransens
Sneek
1:03:26
5
Jelleke de Vries
Warns
1:03:48
6
Lily Manshande
Harlingen
1:04:49
7
Annie Brouwer-Brands
Urk
1:05:51
8
Piety Van Keulen
Heeg
1:07:19
9
Conny Reyntjes
Sneek
1:08:16
10
Grytsje Canrinus
IJlst
1:16:33
11
anke peterson
Leeuwarden
1:27:25
MSEN, 16KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Cees Snoek
Urk
58:34
2
Sven Alkema
Vlieland
59:08
3
Bram Kielman
Heerenveen
1:06:15
4
Hilbert De Haan
Ouwster-Nijega
1:06:15
5
Reitze Schotanus
Sloten
1:10:23
6
Gerlof Veldstra
Tjalleberd
1:12:58
7
Allert Turskma
Wommels
1:17:55
8
Robbin Plat
Lemmer
1:18:53
9
Piet Rienstra
Oudemirdum
1:19:02
10
Sil Dijkstra
Jutrijp
1:23:51
11
Wietse van Gijssel
Drachten
1:24:24
12
Wytze Tel
Buitenpost
1:26:31
13
Germ Nicolaij
Leeuwarden
1:30:25
14
Rick Visscher
Wagenborgen
1:37:01
M40, 16KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Lieuwe Palstra
Bolsward
59:26
2
Freek Jaarsma
Sneek
1:02:31
3
Martijn Ruis
Ysbrechtum
1:06:30
4
Hartger Stellinga
Workum
1:11:56
5
Wessel de Vries
Leeuwarden
1:17:13
6
Jorgo Karanikolas
Lemmer
1:34:38
M50, 16KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Edwin Eijgelaar
Sintjohannesga
1:10:42
2
Harrie Wetterhahn
Leeuwarden
1:13:45
3
Douwe Sibma
Harlingen
1:17:03
4
Jacob rienstra
Mantgum
1:17:13
5
Rients Rienstra
Sneek
1:17:39
6
Willem Biemolt
Friesland
1:18:51
7
Pieter Albada
Stavoren
1:22:40
8
Goffe Venema
Balk
1:24:58
9
Bert van der Lijn
Balk
1:24:58
10
Rimmer Grondsma
Rottevalle
1:37:01
M60, 16KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jaap Broers
Burgerbrug
1:07:25
2
CHRIS Draijer
Oudega
1:12:01
3
Wennie Brouwer
Sneek
1:22:29
4
Murk Postma
Oudehaske
1:23:09
5
Siebren Bosma
Nieuweschoot
1:23:37
6
Peter Londema
Sneek
1:25:15
7
Rob Kuipers
Sneek
1:26:55
8
ed velderman
Gytsjerk
1:27:30
9
Martin Van den Burg
Sneek
1:31:36
10
Aalze Vriezema
Opeinde
1:36:58
V35, 16KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
anna lemstra
Menaam
1:13:45
2
Femke van der Veen
Oudemirdum
1:26:36
V45, 16KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Femke Boersma
Lemmer
1:34:38
2
Marieke Sibma
Harlingen
1:36:58
Uitslagen.nl
11-11-2023 15:15