Uitslagenlijst EE run

Stiens - Zondag 17 september 2023

MSEN, 5KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Rob van der Kooi
Dokkum
20:42
2
Albert Dijkstra
Leeuwarden
21:13
3
Teije Folbert
Ternaard
27:45
4
Jurjen Kramer
Hallum
29:18
M40, 5KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Dominicus Fennema
Leeuwarden
20:49
2
Menno Bakker
Franeker
33:22
M50, 5KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Joost Wessels
Groningen
21:15
2
Klaas Jan Huizing
Leeuwarden
25:25
3
Frank Visser
Oppenhuizen
27:51
4
Theo Runia
Friesland
46:08
M60, 5KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
cor van sluis
Franeker
27:54
2
Dikkie van der Werf
Bolsward
28:16
3
Hendrie van der Werf
Bolsward
28:40
4
Wybe Sierksma
Marrum
30:06
5
Gerben Brouwer
Friesland
41:45
6
Klaas Duits
Sneek
46:15
VSEN, 5KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Janneke Woudstra
Dokkum
26:39
2
Dineke Dankert
Oudebildtzijl
30:14
3
Joyce Beukema
Leeuwarden
33:36
V35, 5KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Albertje Strikwerda
Dongjum
32:25
2
Petra van Dekken
Ternaard
33:47
3
Sietske van der Let
Lekkum
36:29
V45, 5KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Anneke Regnerus
Marrum
29:21
2
Anita van der Wal
Friesland
29:21
MSEN, 10KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Pieter Miedema
Leeuwarden
42:18
2
Erik Bakker
Friesland
43:58
3
Huey Zijlstra
Leeuwarden
54:04
M40, 10KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Marcel kuipers
Stiens
50:43
2
Siemon van Dam
Leeuwarden
1:05:30
M50, 10KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Ernst Jan Meindersma
Zoetermeer
40:15
2
Arjan Siersma
Hemelum
43:08
M60, 10KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Rienk de Vries
Friesland
50:37
2
Aise Bouma
Kimswerd
56:00
3
Jacob Dijkstra
Bitgummole
57:30
4
Wim Manshande
Harlingen
1:01:38
5
Harm Postma
Bitgum
1:16:36
VSEN, 10KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Nynke Kramer
Oudemirdum
41:18
2
Shirley van der Eijk
Willemstad
57:24
V35, 10KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Tineke Hijma
Hallum
54:11
V45, 10KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Femke Kremer
Franeker
56:08
2
Karin Danhof
Jirnsum
1:01:38
3
Karin Vaartjes
Wytgaard
1:04:46
4
Sofia Greidanus
Kollumerzwaag
1:05:50
V55, 10KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Tineke Dijkstra
Bitgum
1:16:36
MSEN, 16KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Stefan Oost
Stiens
1:20:10
2
Rinco Swart
St.-Annaparochie
1:37:00
M40, 16KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jan Pieter Lunenburg
Leeuwarden
1:15:09
2
Acronius Roorda
Wytgaard
1:19:16
3
Alle Sterk
Friesland
1:20:56
4
Jorgo Karanikolas
Lemmer
1:34:19
5
Herman Regnerus
Friesland
1:38:34
M50, 16KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Catrinus Vroom
Hijum
1:12:18
2
Arnold Hager
Leeuwarden
1:15:34
3
Andre Jellema
Leeuwarden
1:26:24
4
Dirk Haitsma
Franeker
1:32:13
5
Bokke S Visser
Aldwâld
1:37:44
6
Roel Verschoor
Kimswerd
1:40:14
M60, 16KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Daan Van der Geest
Stiens
1:21:38
2
Albert Algera
Hallum
1:28:36
3
Martin Van den Burg
Sneek
1:29:22
4
ed velderman
Gytsjerk
1:31:19
VSEN, 16KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Ilaysa van den Burg
Hijum
1:28:36
2
Janna Otter
Stiens
1:44:35
V35, 16KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jette de Vos
Grou
1:35:55
2
Rigtsje Planting
Grou
1:35:55
V45, 16KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Femke Boersma
Lemmer
1:34:19
2
Karin Machiela
Leeuwarden
1:34:19
MSEN, 21KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Erwin de Vries
Stiens
1:17:25
2
Jeroen-Pieter van der Vliet
Assen
1:25:14
3
Douwe Leeuwen
Gytsjerk
1:56:28
M40, 21KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Wilco Kooistra
Leeuwarden
1:18:12
2
Dirk Soepboer
Dokkum
1:55:40
3
Martijn Dijkstra
Dokkum
2:00:26
M50, 21KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Ignas Dűmmer
Assen
1:26:11
2
Leo Korsten
Leeuwarden
1:56:32
3
Marco de Vries
Sneek
2:00:04
M60, 21KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Aart Lodder
Den Helder
1:45:59
2
Geert Bleeksma
Easterwierrum
1:52:51
3
Wieger van Keulen
Leeuwarden
2:05:31
4
Bouke Fennema
Britsum
2:08:19
5
Reinder Tel
Surhuizum
2:16:09
V45, 21KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Hilde Tuijt
Assen
1:49:48
V55, 21KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Bettina Hamming
Groningen
1:38:56
Uitslagen.nl
18-09-2023 18:41