Uitslagenlijst Triathlon Wommels

Wommels - Zaterdag 16 september 2023

1/8M, 1/8STE TRIATHLON
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Daniel Nagel
Gauw
59:51
2
Jasper Tinga
Bolsward
1:01:20
3
Lammert van der Veen
Drachten
1:02:52
4
Tiedo Tinga
Bolsward
1:04:46
5
Lammert van der Ploeg
Eesteren
1:06:21
6
Jiri heppener
Bolsward
1:06:22
7
Sjouke Venema
Wommels
1:08:19
8
Ian van Zutphen
Boksum
1:08:32
9
Wilbert Huitema
Harkema
1:08:48
10
Wouter Zijlstra
Heerenveen
1:09:01
11
Riekele Kobes
Gorredijk
1:09:19
12
Pieter Atsma
Surhuisterveen
1:09:37
13
Wytse Hiemstra
Goutum
1:10:35
14
Tjeerd Boomsma
Dokkum
1:12:56
15
Tsjipke Okkema
Wommels
1:14:46
16
Ytzen Faber
Sintjohannesga
1:15:02
17
Atze Wiepke Merkus
Blessum
1:15:17
18
Kees Meijer
Leeuwarden
1:15:22
19
Ramon Fredrik
Leeuwarden
1:15:41
20
Freerk Tuinenga
Berltsum
1:16:39
21
Syberen Bosma
Nederland
1:17:27
22
Joannes van der Weij
Weidum
1:18:05
23
Jorn van der Weg
Gerkesklooster
1:19:06
24
Styno Politiek
Spannum
1:19:21
25
Rutger Oostra
Weidum
1:19:31
26
Peter Abma
Franeker
1:20:14
27
Jacob de Groot
Leeuwarden
1:20:35
28
Jan Jelle Kuipers
Wommels
1:21:04
29
Tonnie Cazemier
Leeuwarden
1:21:15
30
Jan Durk Canrinus
Hallum
1:21:49
31
Justus Beth
Zwolle
1:21:59
32
Laas Bonnema
Vrouwenparochie
1:22:14
33
Kor Zittema
Bitgum
1:22:19
34
Jaap Abelen
Goutum
1:22:27
35
Dirk-Yde Sjaarda
Easterein
1:22:51
36
Mees ten Have
Grou
1:24:54
37
Jeroen Laagland
Gorredijk
1:25:15
38
Sybren Nieuwhof
Nederland
1:26:07
39
Kasper Lubbers
Leeuwarden
1:27:17
40
Martijn Rispens
Wommels
1:27:42
41
Martin Algra
Wommels
1:28:02
42
Rinse Joustra
Wommels
1:28:03
43
Kees Post
Urk
1:28:28
44
Melle Tilma
Wiuwert
1:29:08
45
Peter Visser
Leeuwarden
1:29:51
46
Siebe Schiphof
Nederland
1:30:25
47
Johannes Dijkstra
Easterwierrum
1:30:38
48
Erik Schokker
Gorredijk
1:30:52
49
Hindrik Kooistra
Weidum
1:32:02
50
Jacko de Boer
Leeuwarden
1:32:13
51
Marcel Aalbers
Nederland
1:32:54
52
Dirk-Jan Posthumus
Nederland
1:32:54
53
Gerben de Vries
Leeuwarden
1:35:36
54
Richard de Vries
Leeuwarden
1:35:38
55
Johan Remco Miedema
Nederland
1:37:49
56
Bas Baan
Leusden
1:39:13
57
Jan-Herman ten Have
Grou
1:43:46
58
Reinder Sinnema
Leeuwarden
1:50:16
1/8V, 1/8STE TRIATHLON
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Theresia Offringa
Nijland
1:09:56
2
Hedwig Bolt
Joure
1:12:51
3
Anja van Zutphen
Weidum
1:13:11
4
Corine Visser
Leeuwarden
1:14:36
5
Rianne van der Leij
Haskerdijken
1:17:08
6
Sanne Bennik
Urk
1:19:08
7
Claudia Geldermans
Den Helder
1:20:26
8
Jenni de Groot
Leeuwarden
1:20:35
9
Karianne Koeman
Dronten
1:22:26
10
Samantha Hettinga
Wommels
1:23:31
11
Tineke Acda
Franeker
1:24:09
12
Silke Koehoorn
Bontebok
1:24:26
13
Hiske Nijdam
Wommels
1:24:53
14
Sietske van der Meer
Zutphen
1:25:01
15
Bettie de Graaf
Mantgum
1:25:38
16
Metha de Graaf
Burdaard
1:26:44
17
Hilde Woort
Urk
1:27:05
18
Janneke Algra
Wommels
1:28:02
19
Grietje Bouma
Easterein
1:28:24
20
Johanna Cnossen
Wommels
1:29:20
21
Marjan Terpstra
Wommels
1:29:43
22
Adrie Visser-Bootsma
Tirns
1:30:07
23
Anita Sijbesma
Franeker
1:32:47
24
Anneke van der Zwaag
Leeuwarden
1:34:08
25
Gerda Algra
Wier
1:35:38
26
Daisy Rusch
Groningen
1:36:15
27
Hester Meindertsma
Weidum
1:36:21
28
Jeannette Tijmes
Bolsward
1:36:44
29
Jessye Greidanus
Wommels
1:37:19
30
Sytske Altenburg-Joustra
Reahus
1:37:24
31
Petra Hoekstra
Workum
1:39:13
32
Hester Adema
Weidum
1:40:43
33
Jaqueline Wijbenga
Nederland
1:44:55
34
Douwine Tolsma
Hidaard
1:46:28
35
Jeannette van der Mei
Tjalleberd
1:46:43
36
Aly Leijendekker
Tjalleberd
1:46:43
37
Maaike Reitsma
Driezum
1:47:26
38
Tineke Kalsbeek
?
1:56:58
39
Jelly Flapper
Weidum
1:57:56
1/4M, 1/4DE TRIATHLON
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Sjirk Bijma
Joure
1:55:12
2
Tsjomme Ozinga
Heerenveen
2:01:46
3
Matthijs Koopman
Leeuwarden
2:04:15
4
Jort van Zutphen
Weidum
2:05:06
5
Rinse van den Ouweelen
Monnickendam
2:05:28
6
Arjen Bos
Bolsward
2:05:33
7
Wiebe Terwisscha van Schelting
Reahus
2:06:29
8
Edser Rijpstra
Stiens
2:07:11
9
Jesse van Burg
Hurdegaryp
2:07:21
10
Hendrik Falkena
Ysbrechtum
2:10:01
11
Ben Douwes
Burgum
2:11:18
12
Sybrand van der Wei
Wommels
2:12:54
13
Samme Steenstra
Joure
2:13:19
14
Sytze Terwisscha van Schelting
Workum
2:14:00
15
Jitze Landman
West-Terschelling
2:14:28
16
Johan Laagland
Molkwerum
2:15:39
17
Syb van der Ploeg
Kubaard
2:16:12
18
Gerard Terwisscha van Scheltinga
Haren Gn
2:16:23
19
Rob Pestman
Dokkum
2:16:45
20
Remko Laanstra
Sneek
2:17:06
21
René Krijnsen
Bolsward
2:17:29
22
René Edens
Goutum
2:17:38
23
Fokke Kootstra
Assen
2:18:20
24
Wouter de Vries
Suwald
2:19:04
25
Jan Pieter Lunenburg
Leeuwarden
2:19:12
26
Jildert Boersma
Scharnegoutum
2:21:02
27
Ronald Risselada
Bakhuizen
2:22:28
28
Theo van der Veen
Surhuisterveen
2:22:46
29
Jendo Visser
Eesveen
2:23:05
30
Theunis Wouda
Workum
2:24:39
31
Menno Cramer
Leeuwarden
2:24:43
32
Henri Reitsma
Heerenveen
2:25:40
33
Simon van Middelaar
Leeuwarden
2:25:48
34
Geert Gielen
Schoonebeek
2:27:13
35
Richard De Graaf
Mantgum
2:27:33
36
Richard Van Nood
Goutum
2:29:29
37
Arjan van der Wal
Pingjum
2:29:47
38
Ysbrand Galema
Leeuwarden
2:30:09
39
Willem Abma
Tersoal
2:30:43
40
Tom Wijnia
Wommels
2:31:38
41
Andre Kerbof
Gorredijk
2:32:01
42
Guus Janssen
Sliedrecht
2:32:05
43
Sven Harskamp
Franeker
2:32:05
44
Tsjeard Hofstra
Wommels
2:35:03
45
Dordzji Moshuldayev
's-Gravenhage
2:35:13
46
Germ Steensma
St.-Jacobiparochie
2:36:06
47
Albert van der Ven
Harlingen
2:36:09
48
Tjamme Draaijer
Leeuwarden
2:36:19
49
Jan van der Heide
Heerenveen
2:40:10
50
John Verheijen
Oegstgeest
2:40:18
51
Jurjen Pieter Sweering
Folsgare
2:40:24
52
Frans Pyter Terpstra
Wommels
2:40:45
53
Jan Schengenga
Joure
2:41:40
54
Kees Kreb
Oldeholtpade
2:44:28
55
Alco de Jong
Nederland
2:48:03
56
Pieter Bosma
Leeuwarden
2:50:09
57
Eeltsje Bootsma
Wommels
2:50:10
58
Jasper Sierdsma
Noordwolde Fr
2:50:35
59
Sander Sierdsma
Hemrik
2:51:40
60
Halbe Huitema
Easterein
3:03:04
61
Harry van den Akker
Waskemeer
3:03:06
62
Niels Miedema
Bolsward
3:06:49
1/4V, 1/4DE TRIATHLON
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Liesbeth Hiddema
Jirnsum
2:19:44
2
Mireille Baart
Wageningen
2:22:47
3
Wieteke Cramer
Lemmer
2:24:32
4
Lisanne Faber
Oranjewoud
2:26:57
5
Nikki Jepkema
Leeuwarden
2:33:06
6
Berber Akkerman
Wommels
2:36:06
7
Janneke Feenstra
Abbega
2:40:12
8
Geertje de Schiffart
Eesveen
2:41:28
9
Carmen Kooij
Leeuwarden
2:42:02
10
Eline Janssen
Sliedrecht
2:49:04
11
Hanneke Thoen
Jutrijp
2:51:39
12
Marit Houtsma
Ried
2:56:43
13
Maike van Eijndthoven
Utrecht
3:13:04
14
Martine Sluijter
Utrecht
3:18:39
15
Marianne Schilder
Sneek
3:19:38
Uitslagen.nl
16-09-2023 21:30