Uitslagenlijst Visserijdagenloop

Harlingen - Woensdag 30 augustus 2023

MSEN, 5KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Cor Visser
Gytsjerk
17:47
2
Jeffrey Peereboom
Midsland
18:18
3
Bart Kamminga
Earnewâld
19:24
4
Joakim Zuidema
Frieschepalen
19:52
5
Klaas de Vries
Hempens
20:13
6
Tiemen Tichelaar
Harlingen
21:27
7
Bram Wimmenhove
Wergea
21:27
8
Gaatze Postma
Kollumersweach
24:10
9
Meinte van der Schaaf
Leeuwarden
24:15
10
Nick Wielinga
Sneek
24:27
11
Stephan Keekstra
Dokkum
25:03
12
Marcel Hoekstra
Harlingen
26:49
13
Edward Pars
Harlingen
29:34
14
Dylon Andringa
Sneek
32:09
M40, 5KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Edward Hilgenga
Harlingen
19:59
2
Jermaine Lapar
Dokkum
24:05
3
Reinder Wimmenhove
Wergea
24:34
4
Rinze Smits
Kimswerd
24:47
5
Michele Rizzitiello
Harlingen
28:27
6
Jeroen Klooster
Zwolle
29:58
7
Sybren Zantinge
Harlingen
30:13
8
Lieuwe Post
Harlingen
34:50
9
Robin Plomp
Lelystad
35:06
M50, 5KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Johan Lichtendahl
Harlingen
22:59
2
Peter Visser
Leeuwarden
26:36
3
Durk Postma
Driezum
28:14
4
Klaas Bouma
Harlingen
28:36
5
Feikje Brouwer
Midlum
29:38
6
Dennis Dijkstra
Lekkum
30:16
7
Klaas van Kalsbeek
Scharnegoutum
32:53
8
Barend Hogerhuis
Harlingen
33:16
M60, 5KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jacob van den Berg
Harlingen
25:33
2
Dikkie van der Werf
Bolsward
27:20
3
cor van sluis
Franeker
27:33
4
Hendrie van der Werf
Bolsward
28:09
5
Keimpe Jager
Dronryp
29:49
6
Haije Stellingwer
Berltsum
31:51
7
Willard van Grootveld
Harlingen
32:04
8
Djurre Joh. van der Schaaf
Oentsjerk
32:16
9
Rinze Kootstra
Harlingen
33:52
10
Max van den Broek
Harlingen
35:16
11
Reinder Sinnema
Leeuwarden
38:46
12
Johan Zwerver
Goutum
39:35
VSEN, 5KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Nova Werps
Leeuwarden
19:45
2
Brecht Plantinga
Garyp
22:07
3
Annyk Kooistra
Garyp
22:56
4
Leonie Dijkstra
Leeuwarden
23:56
5
Noortje Bosma
Harlingen
25:24
6
Tamara van den Berg
Utrecht
25:58
7
Patricia Kloostra
Menaam
29:38
8
Madelien Hogerhuis
Harlingen
31:12
9
Annemarie Wietsma
Harlingen
31:21
10
Ruth Stienstra
Leeuwarden
31:27
11
Elin Posthumus
Harlingen
31:32
12
Gaby Stienstra
Leeuwarden
31:33
13
Jantina Fokkema
Witmarsum
31:34
14
Lisa Slootjes
Groningen
32:10
15
Hinke Bijma
Leeuwarden
33:55
16
Nora Post
Harlingen
34:45
17
Sabine Gerdes
Harlingen
35:30
18
Frederique Ruiter
Harlingen
37:25
V35, 5KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
sandra haanstra
Scharnegoutum
23:11
2
Kirsten Kallenkoot
Sneek
25:31
3
Sandra Bagniuk
Harlingen
33:38
4
Wytske Bijma
Sneek
33:55
V45, 5KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Corine Visser
Leeuwarden
26:36
2
Anneke Regnerus
Marrum
29:14
3
Wytske van der Kooi
Burgum
30:17
4
Gea van der Schaaf
Harlingen
30:50
5
Willeke van der Heide
Harlingen
30:54
6
Ingrid Hoekstra
Harlingen
34:43
7
Meriam Reusink
Leeuwarden
38:46
8
Martine Sijtsma
Mantgum
38:46
V55, 5KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Roos Boerma
Burgum
27:06
2
Janny Fennema
Britsum
29:58
3
Tineke Onnes
Harlingen
30:57
4
Ingrid Bary
Harlingen
32:04
5
Fiane Hollander
Spannum
32:47
6
Willy de Jong
Leeuwarden
33:24
7
Roelie la Roi
Wijnaldum
35:12
8
Anneke Zwerver-Sijtsma
Goutum
39:16
MSEN, 10KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jeffrey Nieuwenburg
Harlingen
35:55
2
Marco Kingma
Sneek
37:17
3
Robert Visser
Harlingen
39:16
4
niels fennema
Kollum
42:15
5
Steven Alkema
Harlingen
43:24
6
Willem de Jong
Harlingen
44:06
7
Sander Phoelich
Oppenhuizen
44:52
8
Arjan van der Wal
Pingjum
45:01
9
Sander Zeilmaker
Harlingen
45:25
10
Pieter Zijlstra
Tzum
48:03
11
Sil Dijkstra
Jutrijp
48:22
12
Stefan Nagel
Minnertsga
48:29
13
Jarin van de Kooi
Burgum
49:21
14
Lars van Tongeren
Harlingen
50:15
15
Sytze Westerveen
Appelscha
51:16
16
Erwin Koster
Franeker
52:43
17
Sander Fennema
Britsum
54:53
18
Nick Dekker
Harlingen
57:48
19
Martijn Homminga
Harlingen
57:48
20
Boy Boukens
Harlingen
1:04:23
M40, 10KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jan Pieter Lunenburg
Leeuwarden
38:20
2
Kees Noppert
Leeuwarden
40:02
3
Hung Pham
Leeuwarden
40:56
4
Jeroen Tiesma
Bolsward
41:40
5
Dennis Vlieger
Harlingen
45:13
6
Sipke van der Ploeg
Dronryp
45:39
7
Sytse Jansma
Harlingen
45:45
8
Dirk Jacob Lemstra
Witmarsum
45:50
9
Adrie Hoks
Joure
46:58
10
Marcel kuipers
Stiens
48:49
11
Oane Westra
Gytsjerk
49:05
12
Niels Outhuijse
Harlingen
52:23
13
Willem van Kalsbeek
Hallum
52:40
14
Bernard Mijnders
Leeuwarden
53:02
15
Thomas Miedema
Franeker
53:46
16
Arjen Speckmann
Franeker
56:40
17
Jan Rossing
Emmen
57:57
18
H. Post
Harlingen
58:29
M50, 10KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Syb van de Ploeg
Kubaard
40:55
2
Arjan Wiersma
Hemelum
41:20
3
menno cramer
Leeuwarden
41:57
4
Frits van Twuyver
Callantsoog
43:26
5
Peter Kroese
ARUM
43:53
6
Joeri Hendriks
Franker
45:22
7
Dedde de Vries
Hempens
45:38
8
Jan Wijnsma
Spannum
49:08
9
Eddy Brouwer
Midlum
49:59
10
Jan van der Veer
Harlingen
50:16
11
Peter Boersen
Leeuwarden
51:05
12
Raimond de Lange
Harlingen
51:16
13
Jurjen Van der Kooi
Ferwert
51:21
14
Roel Verschoor
Kimswerd
55:22
15
J van Zalinge
Dronrijp
55:34
16
Nieky Dekker
Harlingen
55:35
17
René Metz
Harlingen
56:58
18
Kees Del Grosso
Grou
59:24
19
Lily Manshande
Harlingen
59:43
M60, 10KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Teatse Tichelaar
Harlingen
43:00
2
Aalze Kuperus
Franeker
44:54
3
Douwe Talman
Harlingen
50:00
4
Klaas Halma
Gaast
50:44
5
Theo Outhuijse
Harlingen
51:38
6
Wieger van Keulen
Leeuwarden
52:23
7
Laas Bonnema
Vrouwenparochie
54:13
8
arie blokker
Wieringerwerf
54:37
9
Bouke Fennema
Britsum
54:53
10
Arjen Miedema
Harlingen
55:16
11
Dorus Drost
Harlingen
57:54
12
J. Huijser
Harlingen
1:03:25
VSEN, 10KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Esra Schapel Rouman
Harlingen
45:13
2
Lisanne Wagenaar
Harlingen
51:01
3
Sara van Zalinge
Leeuwarden
55:33
4
Kim Looijenga
Harlingen
57:26
5
Anne Mae Jacobs
Leeuwarden
58:13
6
Marrit Zijlstra
Leeuwarden
58:13
7
Ymkje Huitema
Leeuwarden
59:33
8
Mireille Visser
Bolsward
59:37
9
Bianca Boukens
Harlingen
1:04:23
V35, 10KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Renske De Vries
Sneek
39:49
2
Annemarie Speerstra
Wijnaldum
48:51
3
Lianne Visser
Franeker
58:16
4
Jantine De Boer
Bolsward
1:01:15
V45, 10KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Yvonne Kassenberg
Leeuwarden
44:56
2
Liesbeth Andreae
Parrega
48:36
3
Sandra van Hurck
Arum
48:56
4
Saskia Smits
Jutrijp
52:54
5
Femia Hoekstra
Harlingen
53:25
6
Tineke Acda
Franeker
55:28
7
Anita Luik Sijbesma
Franeker
55:47
8
Femke Kremer
Franeker
57:04
9
Cindy De Jager
St.-Annaparochie
58:27
10
Jacqueline Kroese
Franeker
59:24
11
Annet Zijlstra
Midlum
59:41
V55, 10KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Alie Brouwer
Joure
44:27
2
Corrie Pars
St.-Annaparochie
58:45
3
wil pijl
Dronryp
59:19
4
Afke Brandenburg
Wirdum
1:01:15
5
Ina Kuipers
Harlingen
1:02:43
6
Anke Peterson
Leeuwarden
1:08:20
MSEN, 16KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Johannes Huizenga
Sweagerbosk
1:00:34
2
Rik Rietvink
Harlingen
1:17:12
3
Martijn Wagenaar
Leeuwarden
1:17:35
4
Robin Wagenaar
Harlingen
1:18:42
5
Rick De Vries
Scharnegoutum
1:24:17
6
Remon Terpstra
Leeuwarden
1:29:06
7
Darwin Van den Burg
Sneek
1:34:05
M40, 16KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Lieuwe Palstra
Bolsward
1:02:21
2
René Edens
Goutum
1:06:00
3
Ate Bijlsma
Garyp
1:07:45
4
Eelco de Groot
Assen
1:11:59
5
Cornelis de Jong
Harlingen
1:18:50
6
Harmen Stellingwerf
Harlingen
1:20:16
7
Alle Sterk
Sint Annaparochie
1:22:27
M50, 16KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Albert van der Ziel
Friesland
1:12:05
2
Germ Steensma
St.-Jacobiparochie
1:13:26
3
Wibe Elgersma
Harich
1:15:35
4
Willem de Vries
Minnertga
1:17:52
5
Erik Willekus
St.-Annaparochie
1:23:59
6
Jan Boelens
Harlingen
1:30:16
7
Gertjan Miedema
Harlingen
1:32:07
M60, 16KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Chris Draijer
Oudega
1:17:27
2
Rienk de Vries
Burgum
1:22:27
3
Tjeerd Visser
Franeker
1:30:54
4
Martin van den Burg
Sneek
1:33:08
5
Herman Geritz
Midlum
1:33:18
6
Wim Manshande
Harlingen
1:35:26
VSEN, 16KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Zilver Werps
Leeuwarden
1:13:41
2
Miranda Philipse-Rijfers
Harlingen
1:46:57
V35, 16KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Tineke Posthumus
Midlum
1:32:46
V45, 16KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Lieneke de Jong-Goris
Grou
1:15:29
2
Hendrika van der Heide
Arum
1:35:26
Uitslagen.nl
31-08-2023 08:14