Uitslagenlijst Mohammed Farmani Avondloop

Leeuwarden - Woensdag 16 augustus 2023

MAN5, 5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Marlon Jansen
Lionitas
17:31
17:30
2
Pieter Prins
Friesland
17:54
17:54
3
Diderick Niehof
Leeuwarden
19:01
19:01
4
Martin douwes
Leeuwarden
19:14
19:14
5
Timo Teitsma
Leeuwarden
19:34
19:34
6
Ramon van Althuis
Leeuwarden
20:35
20:32
7
Sander van Moorst
Lionitas
20:44
20:43
8
Jayden Oord
Tytsjerk
20:52
20:52
9
Arie van Heeringen
Lionitas
21:25
21:23
10
Jan Klooster
Opeinde
21:48
21:34
11
Kyano Oord
Tytsjerk
21:58
21:58
12
Bareld Kootstra
Loopclub Burgum
22:18
22:06
13
Patrick Huiberts
Leeuwarden
22:21
22:09
14
Sasha Westra
Leeuwarden
22:23
22:20
15
Oane Westra
Gytsjerk
23:00
22:49
16
Erwin Knobbe
Lionitas
23:01
22:51
17
Johan Meinsma
Lionitas
23:21
23:19
18
Albert Walsweer
Lionitas
23:47
23:43
19
Stefan engelen
IJlst
24:19
24:08
20
Jan Wijnsma
Spannum
24:21
24:16
21
Tristan Meinsma
Leeuwarden
24:26
24:23
22
Ramon Hageman
Leeuwarden
24:31
24:25
23
Douwe Sjirk Zijlstra
Burdaard
24:35
24:18
24
Hans Breuker
Friesland
25:11
25:06
25
Jan paulus Van der Meulen
Leeuwarden
25:38
25:22
26
Frederic Mulder
Zierikzee
25:59
25:50
27
Folkert Sinnema
Wergea
26:00
25:56
28
Tonny Lolkema
Lionitas
26:03
25:57
29
Wim van der Meulen
Lionitas
26:05
25:57
30
Keriem ter Haar
Hoogeveen
26:16
26:09
31
Raymond de Ruiter
Leeuwarden
26:32
26:10
32
Jelmer Walsweer
Goutum
26:34
26:30
33
Sjuk Dijkstra
Loopclub Burgum
26:42
26:22
34
Jan van Zalinge
Friesland
26:51
26:30
35
Edwin Kalksma
Lionitas
27:01
26:55
36
Barend Visser
Leeuwarden
27:07
26:53
37
Davey Brouwer
Leeuwarden
27:26
27:01
38
Hans Nagtegaal
Leeuwarden
27:47
27:43
39
Theo van Bergen
Hurdegaryp
27:48
27:34
40
Meindert Timmerman
Leeuwarden
27:56
27:48
41
Sander Mulder
Zierikzee
28:13
28:05
42
Niels Blaauw
Leeuwarden
28:15
28:09
43
Siebren Boerma
Loopclub Burgum
28:18
27:59
44
Jeffrey Talsma
Burgum
28:18
27:58
45
Ivo snitker
Lionitas
28:26
28:15
46
Gerwin de Weert
Leeuwarden
28:37
28:31
47
Arjan Hut
Leeuwarden
28:42
28:36
48
Sjoerd Holtrop
Lionitas
28:53
28:36
49
Rowan Groen
Leeuwarden
28:59
28:52
50
Jort van zutphen
Friesland
29:05
28:57
51
Gerben de Vries
Leeuwarden
29:28
29:20
52
Dominicus Mulder
Leeuwarden
29:30
29:15
53
Sido van der Leij
Loopgroep Leeuwarden
30:31
30:20
54
David Osguthorpe
Leeuwarden
30:50
30:37
55
Dennis Merts
Leeuwarden
31:17
31:02
56
Danny kamst
Leeuwarden
31:23
31:09
57
Ilyas Al-Kadi
Leeuwarden
31:47
31:40
58
Marten Kingma
Friesland
32:20
31:57
59
Djurre Joh. van der Schaaf
Friesland
33:34
33:18
60
Cor van Sluis
Friesland
34:58
34:39
61
Wybrand de Groot
Feanwalden
34:59
34:40
62
Ralph Veldman
Leeuwarden
35:21
35:13
63
Fred Sijtsma
Leeuwarden
36:21
35:57
64
Foppe-Henk Hoekstra
Burgum
36:25
36:16
65
Femme de Bruin
Friesland
36:48
36:29
66
Johan Fonk
Leeuwarden
37:04
36:51
67
Reinder Sinnema
Friesland
38:56
38:34
68
Harmen Meijer
Leeuwarden
45:04
44:46
VR5, 5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Arina Dennewill
Leeuwarden
22:14
22:11
2
Minke Hell
Loopclub Burgum
22:53
22:41
3
Sara van Zalinge
Leeuwarden
24:27
24:05
4
Lydia de Roos
Leeuwarden
24:47
24:45
5
Sandra van der Meulen
Hallum
25:36
25:22
6
Anne-rixt Kimsma
Lionitas
26:06
26:01
7
Petra Lok
Lionitas
26:49
26:41
8
Jetske Keizer
Leeuwarden
27:01
26:48
9
Baukje Wijma
Jislum
27:53
27:37
10
Lianne van Mourik
Lionitas
27:55
27:45
11
Ingrid Visser
Burgum
28:00
27:50
12
Dorien Cijsouw
Goutum
28:00
27:47
13
Roos Boerma
Loopclub Burgum
28:18
27:59
14
Jannie Idema
Lionitas
28:32
28:23
15
Froukje van Althuis
Leeuwarden
28:40
28:36
16
Lisanne Jager
Lionitas
28:42
28:36
17
Christien ten Hoeve
Franeker
28:57
28:45
18
Tsjitske Beimin
Leeuwarden
28:58
28:47
19
Evelien jepma
Leeuwarden
29:00
28:49
20
Monique de Jong
Lionitas
29:03
29:00
21
Corrie Meijer
Leeuwarden
29:04
29:00
22
Rebecca Waringa
Aldeboarn
29:14
28:51
23
Hilde tjeerdema
Leeuwarden
30:28
30:23
24
Debby Versteeg
Leeuwarden
30:35
30:19
25
Kitty Waringa
Aldeboarn
30:49
30:24
26
Wil Pijl
Dronryp
30:51
30:51
27
Sjieuwke Span
Warten
31:18
31:06
28
Corina Borger
Leeuwarden
31:29
31:09
29
Jantine Stoffers
Berltsum
31:33
31:13
30
Jeannet Huitema
Lionitas
31:42
31:33
31
Bettie Bruijnzeel
Lionitas
31:51
31:45
32
Eva Toth
Leeuwarden
31:53
31:45
33
Naraysca Cecilia
Drachten
32:09
31:43
34
Froukje van Welie
Leeuwarden
32:26
32:04
35
Hilda Koops
Lionitas
32:30
32:21
36
Nynke Walsweer
Lionitas
32:38
32:35
37
Willy de Jong
Leeuwarden
33:09
32:51
38
Johanneke Heidstra
Burgum
33:16
33:06
39
Marijke van Dongen
Burgum
33:33
33:23
40
Geeske Hooghiemstra
Tijnje
33:52
33:27
41
Chantal de Jongh
Lionitas
33:56
33:29
42
Sanne Bakema
Aldtsjerk
34:06
33:47
43
Sietske van der let
Lekkum
34:21
34:21
44
Elly Bär-Hoekstra
Leeuwarden
34:57
34:40
45
Jantine Leegstra
Stiens
36:09
35:48
46
Karin de Ruiter
Leeuwarden
36:09
35:48
47
Marit Westerdijk
Leeuwarden
36:24
36:15
48
Yke Wijbenga
Loopgroep Hugo Veenker
36:41
36:16
49
Marianne Schilder
Sneek
36:44
36:44
50
Anna Witteveen-Volk
Loopgroep Leeuwarden
37:05
36:51
51
Sharareh Farmani
Loopgroep Leeuwarden
37:27
37:06
52
Anna -Hoekstra
DOS
37:35
37:31
53
Saskia Knuijver Knuijver Kelde
Leeuwarden
37:52
37:34
54
Anja Wieling
Loopgroep Leeuwarden
37:52
37:34
55
Lisanne Verhoef
Oentsjerk
37:52
37:34
56
Tessa Top
Deventer
38:38
38:17
57
Jacqueline Stuifbergen
Alkmaar
1:02:33
50:17
MAN10, 10 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Wilco Kooistra
Leeuwarden
34:11
34:09
2
Rogier Rozendaal
Friesland
36:35
36:34
3
Jan Pieter Lunenburg
Friesland
38:43
38:40
4
Rob Pestman
Dokkum
39:53
39:50
5
Ahmad Ghelichkhani
Iphitos
40:03
40:01
6
Erik Bakker
Hurdegaryp
41:14
41:11
7
Catrinus Vroom
Lionitas
41:19
41:18
8
Chris Bil
Gytsjerk
41:36
41:32
9
Olaf van der Meer
Franeker
41:46
41:44
10
Emiel Adema
Menaam
41:58
41:56
11
Alwin Deems
Wolvega
42:05
42:02
12
Edwin van Dort
Leeuwarden
42:51
42:47
13
René Edens
Goutum
43:23
43:20
14
Falco Braaksma
Walterswald
43:32
43:15
15
Jan Jaap Dicke
Lionitas
44:18
44:15
16
Arnold Hager
Leeuwarden
44:42
44:39
17
Sven Keller
Leeuwarden
44:43
44:41
18
Ewolt van der Berg
Ryptsjerk
45:32
45:23
19
Jaap Akkerman
Berltsum
45:33
45:29
20
Wouter van der Meer
Lionitas
45:52
45:49
21
Chris Draijer
Impala
46:18
46:14
22
Mark Meijerse
Leeuwarden
46:22
46:09
23
André Bär
Lionitas
46:36
46:32
24
Rick Heida
Leeuwarden
46:45
46:45
25
Siem de Vlas
Lionitas
46:57
46:52
26
Sander Guichelaar
Leeuwarden
47:01
46:53
27
Ludo Abbink
Grijpskerk
47:39
47:32
28
Arno Miedema
Leeuwarden
47:41
47:30
29
Daniël Hooghiemstra
Tijnje
47:48
47:44
30
Ivo Volkers
Leeuwarden
47:53
47:40
31
Harry van der Zee
Ryptsjerk
48:01
47:52
32
Jan Visser
Impala
48:01
47:57
33
Jarno Bouius
Leeuwarden
48:10
47:51
34
Rens Osinga
Koarnjum
48:12
48:00
35
Popke Leffring
Driezum
48:24
48:07
36
Gretienus Gommers
De Westereen
48:51
48:34
37
Albert Algera
Hallum
49:31
49:24
38
Henk de Wit
Hardlopen.nl
50:23
50:15
39
Rinke Beimin
Leeuwarden
50:28
50:21
40
Johannes Akkerman
Berltsum
50:32
50:27
41
Peter Boersen
Friesland
50:41
50:36
42
Piet van der Heide
Ingelum
50:52
50:45
43
Klaas Jan Huizing
Lionitas
50:58
50:53
44
Leo Korsten
Leeuwarden
51:02
50:55
45
Patrick Zimmermann
Leeuwarden
51:13
51:07
46
Johannes van der Kooi
Gytsjerk
51:41
51:35
47
Dirk Jacob Lemstra
Witmarsum
51:53
51:38
48
Robert de Groot
Wirdum Fr
51:54
51:40
49
Uilke Aize Wind
Hurdegaryp
52:00
51:49
50
Bennie Miedema
Leeuwarden
52:01
51:53
51
Henk Betten
Leeuwarden
52:06
51:57
52
Peter Nijholt
Leeuwarden
53:23
53:09
53
Sergio Boscolo
Wanswert
53:28
53:25
54
Gerlof Berkhof
Leeuwarden
54:03
53:57
55
Haije de Vries
Drachten
54:13
53:54
56
Ronald de Vries
Leeuwarden
54:38
54:33
57
Jacob Dijkstra
Friesland
54:55
54:47
58
Marco van der Leest
Eelderwolde
55:20
55:09
59
Uif van Driel
Leeuwarden
55:59
55:53
60
Jan Hooghiemstra
Loopgroep Leeuwarden
56:00
55:48
61
Thomas Greidanus
Lionitas
56:02
55:55
62
Herman Geritz
Friesland
56:09
56:09
63
Erik Krikke
Leeuwarden
56:21
56:06
64
Arnoud Dijkstra
Hindeloopen
56:43
56:33
65
Dick Lont
Rûnom Mantgum
56:43
56:25
66
Ruurd Veenstra
Friesland
57:49
57:41
67
Sake Zijlstra
Drachten
58:01
58:01
68
Rick Nissink
Leeuwarden
58:19
58:10
69
Jaap Gorter
Loopgroep Leeuwarden
58:25
58:15
70
Eelke Sietse Wolters
Buitenpost
58:45
58:26
71
Wim Manshande
Friesland
1:01:06
1:00:58
72
Ben van der laan
Leeuwarden
1:01:47
1:01:43
73
Alberd Vd Wal
Stiens
1:01:51
1:01:33
74
Skip van der Lande
Leeuwarden
1:09:38
1:09:27
75
Edward Plantinga
Leeuwarden
1:11:40
1:11:19
VR10, 10 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Sanne Vlutters
Lionitas
41:16
41:14
2
Rixt meijer
Heerenveen
45:12
45:09
3
Anouk de Jong
Lionitas
45:17
45:12
4
Yvonne Kassenberg
Leeuwarden
45:51
45:49
5
Ilaysa van der Burg
Hijum
49:15
49:15
6
Femke Delhaye
Wergea
49:32
49:32
7
Corrie Pars
Friesland
50:19
50:06
8
Liesbeth Meijerse
Leeuwarden
50:55
50:42
9
Anna Hartsema
Heerenveen
51:26
51:23
10
Laura Helmantel
Leeuwarden
52:44
52:30
11
Maaike Felen
Loopgroep Leeuwarden
53:29
53:18
12
Piety Feenstra
Leeuwarden
54:42
54:32
13
Minke Ruth Dijkstra
Walterswald
54:45
54:31
14
Tamara van der Molen
Lionitas
56:12
56:05
15
Annemarie de Jong
Leeuwarden
57:52
57:37
16
Vera Gorter
Goutum
58:24
58:24
17
Kim Boonstra
Leeuwarden
58:46
58:39
18
Nataschja Palmen
Lionitas
59:11
59:04
19
Aukje Kracht
Leeuwarden
1:00:52
1:00:39
20
Lilly Manshande
Harlingen
1:01:05
1:01:05
21
Cindy De Jager
Friesland
1:03:03
1:03:03
22
Afke Brandenburg
Friesland
1:03:08
1:02:58
23
Martine Hooijenga-Le Duc
Oudega gem Smallingerlnd
1:03:32
1:03:32
24
Nellie Dijkstra
Friesland
1:04:29
1:04:16
25
Anna Hieke Fennema
Loopgroep Leeuwarden
1:09:04
1:08:51
26
Annet Stam
Loopgroep Leeuwarden
1:09:05
1:08:53
27
Sarita Van der Velde
Leeuwarden
1:09:38
1:09:38
28
Anke Peterson
Lionitas
1:25:30
1:25:19
Uitslagen.nl
19-08-2023 16:23