Uitslagenlijst Rûnom Mantgum

Mantgum - Zondag 18 juni 2023

J4-8, 1.0 KM KIDSRUN 4 T/M 8 JA
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Sido Greidanus
Wommels
4:35
2
Yme Oostra
Mantgum
4:50
3
Teun van Burg
Hurdegaryp
4:54
4
Teun Terpstra
Mantgum
4:54
5
Max Okkema
Mantgum
5:06
6
Gijs Kramer
Easterwierrum
5:14
7
Niels Dijkstra
Scharnegoutum
5:17
8
Jitse de Graaf
Mantgum
5:20
9
Siemen Dijkstra
Scharnegoutum
5:22
10
Simon de Boer
Wiuwert
5:55
11
Maarten van Burg
Hurdegaryp
6:20
12
Jelke Bakker
Franker
6:36
13
Oane Klaversma
Mantgum
6:49
14
Mika Abma
Mantgum
7:24
15
Jan Klaversma
Mantgum
7:47
16
Sjoerd Scheffer
Mantgum
8:33
17
Semen Nesterov
Mantgum
9:20
18
Kay Abma
Mantgum
11:07
M4-8, 1.0 KM KIDSRUN 4 T/M 8 JA
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Wieke van Burg
Hurdegaryp
5:22
2
Minke de Graaf
Mantgum
5:30
3
Mara van der Gulik
Mantgum
6:25
4
Jenthe Lantinga
Easterwierrum
6:26
5
Mette Koopmans
Mantgum
6:44
6
Doutzen Klaversma
Mantgum
7:07
7
Jildou de Boer
Mantgum
7:09
8
Maudi Diz
Mantgum
7:11
9
Fleur Koopman
Mantgum
7:19
10
Hala Alazawi
Mantgum
7:21
11
Rixt Adema
Mantgum
7:23
12
Marije de Boer
Mantgum
7:28
13
Britt Goodijk
Mantgum
7:38
14
Janne Coehoorn
Britswert
7:39
15
Lieke Smedinga
Mantgum
7:43
16
Yinthe Hof
Mantgum
7:46
17
Fenna Anema
Mantgum
8:32
18
Dibrich Lok
Mantgum
9:38
19
Sanne Anema
Mantgum
10:59
20
Mette Coehoorn
Britswert
13:52
J9-12, 1.0 KM KIDSRUN 9 T/M 12 J
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Siebolt Dijkstra
Leeuwarden
4:05
2
Maurits Krol
Mantgum
4:10
3
Nout Koopmans
Mantgum
4:30
4
Jelte Hagedoorn
Tersoal
4:35
5
Jesse Dijkstra
Scharnegoutum
4:57
6
Joost Kemme
Heerenveen
4:58
7
Tobias Althuisius
Sneek
5:05
8
Wytze Paulusma
Mantgum
5:05
9
Herre Terpstra
Mantgum
5:21
10
Alhareth Alazawi
Mantgum
5:41
11
Jurre Hof
Mantgum
6:13
12
Frans Johannes Vogelzang
Mantgum
6:51
13
Artem Nesterov
Mantgum
7:23
14
Hisse Lok
Mantgum
10:04
M9-12, 1.0 KM KIDSRUN 9 T/M 12 J
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Benthe Oostra
Mantgum
4:56
2
Fenne Adema
Mantgum
5:11
3
Lieke Althuisius
Sneek
5:47
4
Mirthe Goodijk
Mantgum
6:07
5
Dagmar de Graaf
Mantgum
6:17
6
Anna-Hieke Scheffer
Mantgum
6:24
M, 2.5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jesper van der Gulik
Mantgum
14:08
V, 2.5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Ilse van der Wal
Mantgum
12:29
2
Ilse Spijkstra
Wergea
12:46
3
Yke Klaversma
Mantgum
15:15
4
Femke van der Wal
Mantgum
15:24
5
Esther Roskam
Mantgum
15:40
6
Eke Kaastra
Mantgum
15:40
M, 5.0 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Frank Hiemstra
Menaam
17:23
2
Pieter Prins
Marsum
17:56
3
Gertjan Tichelaaar
Oldebroek
19:16
4
Cornelis Zijlstra
Franeker
19:19
5
Remco de Valk
Drachten
19:20
6
Douwe Jan Krol
Mantgum
19:42
7
Klaas van Heeringen
Hurdegaryp
20:17
8
Arie van Heeringen
Leeuwarden
21:03
9
Sasha Westra
Leeuwarden
22:12
10
Robert Brussee
Nunspeet
22:12
11
Ate Kaastra
Mantgum
23:24
12
Erik Rijnders
Vroomshoop
25:21
13
Hans Breuker
Leeuwarden
25:32
14
Gert Brussee
Nunspeet
26:00
15
Bart van Vliet
Oosterwolde Fr
27:26
16
Marius Kastelijn
Wiuwert
34:44
V, 5.0 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Sietske Dijkstra
Groningen
21:16
2
Anja van Vliet
Oosterwolde Fr
23:25
3
Tessa Elzinga
Mantgum
26:33
4
Selena Ypma
Easterwierrum
27:16
5
Coby Vries de
Mantgum
28:03
6
Gea Hoeve ten
Mantgum
33:05
7
Grietsje Berg van den
Boazum
33:09
8
Miranda van der Steen
Mantgum
35:03
9
Tynke Vries de
Hitzum
35:10
10
Ytsje Koops
Mantgum
40:28
11
Fenna Lont
Olst
41:45
12
Sandra Vries de
Wommels
43:58
13
Anneke Hoogenstrijd
Kubaard
45:37
M, 10.0 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Roelof Oostra
Mantgum
34:48
2
Hessel Wijnja
Groningen
35:18
3
Wouter de Vries
Suwald
41:43
4
Jan Pieter Lunenburg
Leeuwarden
42:18
5
Boris Lemereis
Mantgum
43:12
6
Kelly Bouman
Nunspeet
43:58
7
Johannes Althuisius
Sneek
45:48
8
Tim Walta
Sneek
50:50
9
Geert Bleeksma
Easterwierrum
51:50
10
Klaas Adema
Mantgum
53:17
11
Marcel Kuipers
Stiens
53:42
12
Egbert Geertsma
Groningen
58:53
13
Beke Cnossen
Boazum
1:03:57
14
Johan Vogelzang
Mantgum
1:11:35
V, 10.0 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Femke Hemstra
Leeuwarden
46:13
2
Liesbeth Steenbergen
Sneek
48:04
3
Bettie de Graaf
Mantgum
56:50
4
Nynke van der Wal
Mantgum
57:07
5
Brigitte Matter
Bolsward
59:26
6
Lidewij de Boer
Boazum
1:03:51
7
Wieke de Haan
Mantgum
1:03:52
8
Wietske Cnossen
Easterwierrum
1:03:57
9
Siebrigje van der Wal
Winsum Fr
1:05:14
10
Jantine de Boer
Bolsward
1:08:56
11
Froukje Zijlstra
Sneek
1:09:45
12
Anke Peterson
Leeuwarden
1:23:29
M, 15.0 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jesse van Burg
Hurdegaryp
54:25
2
Pieter Talsma
Mantgum
1:04:22
3
Richard de Graaf
Mantgum
1:06:27
4
Klaasjan Jorna
Easterwierrum
1:08:31
5
Jacob Rienstra
Mantgum
1:14:54
6
Willem Biemolt
Utrecht
1:17:04
7
Simon Speelman
Sneek
1:19:28
8
Mark Feikema
Boazum
1:21:31
9
Jan de Groot
Steenwijk
1:21:33
10
Maurice Jager
Groningen
1:25:01
11
Alex Jager
Donderen
1:25:07
12
Wieger van Keulen
Leeuwarden
1:29:30
13
Jan Nanninga
Leeuwarden
1:30:46
14
Wim Manshande
Harlingen
1:35:28
15
Skelte Anema
Mantgum
1:58:07
V, 15.0 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jeldau Bijkerk
Zwolle
1:31:42
2
Karin Danhof
Jirnsum
1:35:28
3
Baukje Stienstra
Mantgum
1:58:07
Uitslagen.nl
23-06-2023 00:11