Uitslagenlijst Twirreloop

Wytgaard - Woensdag 17 mei 2023

MSEN, 2.5 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Ferry de Ruiter
Wytgaard
12:05
2
Sem de Jong
Wergea
12:12
3
Jorrit Roorda
Wytgaard
13:00
4
Sillesten Camara
Wergea
13:20
5
Jesse Broersma
Wytgaard
13:50
6
Hylke Douma
Wytgaard
13:52
7
Djurre Visser
Wytgaard
13:54
8
Jesmer Jan Visser
Wytgaard
14:25
9
Pieter Jorna
Wytgaard
14:26
10
Jitse Visser
Wytgaard
14:47
11
Melle Jorna
Wytgaard
15:08
VSEN, 2.5 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Sanne Broersma
Wytgaard
12:05
2
Manou Walta
Stiens
12:20
3
Ilse Spijkstra
Wergea
13:21
4
Sophia Camara
Wergea
13:22
5
Lieke Boersma
Wergea
14:37
6
Femke Jorna
Wytgaard
17:00
7
Yfke Broersma
Wytgaard
17:00
V55, 2.5 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Astrid Zijlstra
Lekkum
18:55
MSEN, 5 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Wiebe Terwischa van Schettinga
Reahus
22:28
2
Frans Bekema
Reahus
25:13
3
Rick van der Galien
Goutum
27:11
4
Bas van der Weij
Wytgaard
29:44
5
Harmen de Ruiter
Wytgaard
30:05
6
Jelle Schat
Leeuwarden
31:26
7
Robert van der Mark
Heerenveen
31:27
8
Benjamin Nanninga
Leeuwarden
31:35
9
Rick Boersma
Wergea
32:56
10
Djennica van Ginkel
Broeksterwoude
34:40
M40, 5 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Johannes Postma
Gytsjerk
20:41
2
Pieter Visser
Dokkum
25:21
3
Henk Schievink
Burgum
26:33
M50, 5 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jappie Doller
Oosterwolde
21:51
2
Jacob van der Ploeg
Damwoude
23:46
3
Joop van Ginkel
Broeksterwoude
31:42
4
Frans Felkers
Easterlittens
33:45
5
Theo Runia
Friesland
46:48
M60, 5 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Klaas Heeringen, van
Hurdegaryp
22:15
2
Roelof Houttuin
Leeuwarden
26:48
3
Pieter van der Bij
Jirnsum
27:31
4
Chris Draijer
Oudega
29:10
5
Hendrie van der Werf
Bolsward
29:10
6
Cor van Sluis
Franeker
29:41
7
Hans Breuker
Leeuwarden
30:45
8
Jan Feenstra
Workum
31:26
9
Dikkie van der Werf
Bolsward
31:31
10
Egbert Geertsma
Groningen
32:02
11
Hans Nagtegaal
Leeuwarden
32:57
12
Keimpe Jager
Dronryp
33:45
13
Jan Rietberg
Sybrandahus
34:48
14
Djurre Joh. van der Schaaf
Oentsjerk
35:37
15
Frits de Jager
Dokkum
36:08
16
Bauke Keekstra
Dokkum
37:06
17
Rinze Kootstra
Harlingen
37:58
VSEN, 5 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Janneke de Vries
Stiens
24:09
2
Sanne Brinksma
Wytgaard
28:55
3
Karin Rinsma
Leeuwarden
31:35
4
Anna Antonides
Leeuwarden
36:08
5
Denise van der Werf
Heerenveen
39:32
6
Idske Berger
Deinum
41:52
V35, 5 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Anke van der Weij
Wytgaard
32:15
2
Marrit Lawerman
Wirdum
35:30
V45, 5 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Sandra Scheenstra
Burgum
27:38
2
Wietske de Jong
Vegelinsoord
29:58
3
Ingrid Visser
Burgum
31:50
4
Antje van der Wal
Ysbrechtum
32:30
5
Mathilda Wassenaar-Smits
Wirdum
32:30
6
Bregtje Bergema
Feinsum
33:07
7
Hester van der Schaaf
Sneek
35:30
8
Anneke Regnerus
Marrum
36:50
9
Anita Fontein
Leeuwarden
36:55
V55, 5 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jeltsje Ottema
Easterlittens
33:45
2
Ina Veenstra
Sint Nicolaasga
34:00
3
Willy de Jong
Leeuwarden
36:50
4
Minke Oord
Friesland
37:30
5
Marjanne Berger
Deinum
42:15
MSEN, 10 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Erwin de Vries
Stiens
37:21
2
Marco Kingma
Sneek
37:28
3
Sjouke Lanting
Stiens
41:50
4
Marlon Jansen
Leeuwarden
44:06
5
Harm Lageveen
Sneek
46:16
6
Ferdinand Jansen
Leeuwarden
46:26
7
Simon Sijtsma
IJlst
47:22
8
Pieter De Boer
Kootstertille
48:58
9
Niels van der Weij
Wytgaard
51:40
10
Tom Bijma
Wytgaard
1:07:04
M40, 10 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Alwin Reinders
Burgum
35:44
2
Ate Bijlsma
39:21
3
Jan Pieter Lunenburg
Leeuwarden
39:29
4
Martijn Schmit
Grou
39:53
5
René Edens
Goutum
40:15
6
Menno Bakker
Franeker
42:25
7
Menno Mud
Tytsjerk
44:06
8
Rik Troostheide
Leeuwarden
45:23
9
Acronius Roorda
Wytgaard
46:07
10
Sytse Jansma
Harlingen
48:10
11
Ronald Staal
Heerenveen
52:55
12
Marcel Kuipers
Stiens
54:15
13
Henk Riepma
Leeuwarden
54:50
M50, 10 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Klaas Kroese
Sneek
38:10
2
Frits van Twuyver
Callantsoog
42:54
3
Klaas Stienstra
Bolsward
43:32
4
Samme Steenstra
Joure
43:49
5
Simon Speelman
Sneek
45:58
6
Ronald van der Goot
Leeuwarden
46:35
7
Willem Biemolt
Utrecht
47:08
8
Arnold Hager
Leeuwarden
47:15
9
Ralph Ferwerda
Wirdum
49:01
10
eddy brouwer
Midlum
51:11
11
Johan hylkema
Reahus
52:54
12
Jan Boon
Dokkum
55:58
13
Durk Haitsma
Friesland
56:44
14
rimmer grondsma
Rottevalle
59:18
15
Pieter de Roos
Wytgaard
1:00:27
16
Martin van den Burg
Friesland
1:02:30
M60, 10 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jelle Nutma
Surhuisterveen
50:40
2
ed velderman
Gytsjerk
53:51
3
Jaap Dijkstra
Franeker
54:53
4
Domien Mulder
Joure
55:14
5
Herman Geritz
Midlum
57:38
6
Duco Zijlstra
Lekkum
57:52
7
Benn Hoekman
Opeinde
59:42
8
Yde Haarsma
Sneek
1:02:11
9
Bauke de Jong
Goutum
1:03:13
10
Harm Postma
Bitgum
1:08:39
11
Nico Oostra
Weidum
1:15:33
VSEN, 10 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Nicole van Krimpen
Kootstertille
49:10
2
Monique de Graaf
Tytsjerk
55:09
3
Fenna Bijlsma
Tytsjerk
55:09
4
Nynke De Jong
Wytgaard
1:03:13
V35, 10 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Myra Hitzert
Hurdegaryp
47:26
2
Gerda van Klaarbergen
Leeuwarden
52:15
3
Marieke de Jong
Lytsewierrum
53:51
4
Tefka Du Pon
Warten
56:20
V45, 10 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Ylone Kruis
Ysbrechtum
43:52
2
Liesbeth Hiddema
Jirnsum
47:20
3
Anita van der Wal
Friesland
55:00
4
Femke de Groot
Waaxens
55:58
5
Grietje Halbersma
Wirdum
57:12
6
Karin Vaartjes
Wytgaard
59:33
7
Marit Burghoorn
Wytgaard
1:07:09
8
Marijke Boersma
Wytgaard
1:07:09
9
Berber Terpstra
Wytgaard
1:07:09
V55, 10 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Boukje Efde
Jirnsum
59:25
2
He De jong
Leeuwarden
1:01:14
3
Afke Brandenburg
Wirdum
1:02:48
4
Tineke Dijkstra
Bitgum
1:11:56
5
anke peterson
Leeuwarden
1:15:49
MSEN, 15 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Thys Jong
Leeuwarden
54:00
2
Johannes Huizenga
Sweagerbosk
59:04
3
Willem Wijma
Leeuwarden
1:04:21
4
Ryutger Oostra
Weidum
1:19:22
5
Hylke Andringa
Goutum
1:26:20
6
Jarig Boersma
Wytgaard
1:29:03
7
Simon Deelstra
Wytgaard
1:29:03
M40, 15 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Wilco Kooistra
Leeuwarden
54:56
2
Rogier Rozendaal
Leeuwarden
57:15
3
johannnes van Raalte
Dearsum
1:03:19
4
Eelco de Groot
Assen
1:09:28
5
Tsjerk-Sake Castelein
Grou
1:12:40
6
Erik Beek
Wytgaard
1:18:14
7
Johan Terpstra
Wytgaard
1:24:58
8
Theo Van der Werff
Wytgaard
1:35:42
9
Frank Koopmans
Wytgaard
1:35:42
M50, 15 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Erik Alkema
Assen
1:08:58
2
Henk van Vilsteren
Wergea
1:23:44
3
Roelof Burghoorn
Wytgaard
1:24:58
4
Guus Hoekstra
Donkerbroek
1:25:07
5
Pyt Roorda
Groningen
1:25:07
6
Leo Korsten
Leeuwarden
1:26:02
M60, 15 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Frits Feddema
Heerenveen
1:19:22
2
Wieger van Keulen
Leeuwarden
1:25:34
3
Bouke Fennema
Britsum
1:36:54
V35, 15 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Kim Boonstra
Leeuwarden
1:31:40
Uitslagen.nl
17-05-2023 23:07