Uitslagenlijst Ronde over Ried

Franeker - Zaterdag 6 mei 2023

MSEN, 5 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Pieter Zijlstra
Franeker
23:42
2
Sietze Viƫtor
Franeker
25:04
M40, 5 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Nils Berndsen
Rotterdam
22:32
2
Wulfila Wallenburg
Peins
28:00
3
Louis Herrema
Amsterdam
39:18
M60, 5 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
cor van sluis
Franeker
25:37
2
Hendrie van der Werf
Bolsward
26:06
3
Dikkie van der Werf
Bolsward
26:42
4
Keimpe Jager
Dronryp
28:44
5
Djurre Joh. van der Schaaf
Oentsjerk
32:32
6
Rinze Kootstra
Harlingen
33:15
7
Reinder Sinnema
Leeuwarden
37:37
8
Klaas Duits
Sneek
44:44
VSEN, 5 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Monica Sjoerdsma
Franeker
25:37
2
Sipkje Sevenster
Wier
30:50
3
Yellina Tilma
Hantum
32:09
4
Roos Rekker
Berltsum
40:06
5
Lincy Van staverden
Franeker
1:10:17
V35, 5 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Carien Gibcus
Rotterdam
26:30
2
Albertje Strikwerda
Dongjum
30:43
3
Lucia Tilma
Hantum
32:09
4
Marijke Westra
Berltsum
32:40
V45, 5 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Dorina Weijer
Franeker
27:16
2
Ann regnerus
Marrum
28:33
3
Hester van der Schaaf
Sneek
30:05
4
Nellie Dijkstra
Friesland
31:43
V55, 5 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Natercia Guerra
Heerenveen
29:38
2
Jolanda Nijenhuis
St.-Annaparochie
37:08
MSEN, 9 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Cornelis Zijlstra
Franeker
42:03
2
Jacob Walda
Franeker
1:00:46
M40, 9 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Peter Arema
Heeg
54:00
M50, 9 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Frits van Twuyver
Callantsoog
42:22
2
Theo Runia
Friesland
1:26:09
M60, 9 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Aalze Kuperus
Franeker
45:17
2
Domien Mulder
Joure
54:21
3
Hans Nagtegaal
Leeuwarden
57:46
4
Johan Zijlstra
Friesland
1:07:15
5
Harm Postma
Bitgum
1:13:28
VSEN, 9 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Femke Arema
Heeg
56:48
2
Mirthe Fokkema
Franeker
1:06:42
V45, 9 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Anita van der Wal
Harlingen
54:57
2
Maaike Rondaan
Berltsum
1:02:02
3
Sophia Boomsma
Bolsward
1:11:00
V55, 9 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Liesbeth Steenbergen
Sneek
46:19
2
Inge Kools
Friesland
1:06:32
3
Roelie la Roi
Wijnaldum
1:09:49
4
Tineke Bajema
Wommels
1:11:00
5
Tineke Dijkstra
Bitgum
1:13:28
MSEN, 12 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Pieter Prins
Marsum
48:42
2
Sven Keller
Leeuwarden
1:03:39
3
Gearard Posthumus
Heerenveen
1:04:04
4
Robin Wagenaar
Franeker
1:04:21
M40, 12 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Arjan Kreuze
Assen
1:08:26
M50, 12 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Sjouke Venema
Friesland
58:00
2
Emiel de Jong
Franeker
1:06:27
3
Jan Haak
Franeker
1:06:28
4
Peter Boersen
Friesland
1:06:29
5
Durk Haitsma
Friesland
1:11:32
6
Andre Veenstra
Franeker
1:16:26
7
W Tuma
Franeker
1:18:09
M60, 12 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Teatse Tichelaar
Harlingen
58:57
2
Ed velderman
Friesland
1:09:51
3
Jaap Hengeveld
Franeker
1:10:22
4
Jacob Dijkstra
Bitgummole
1:15:04
5
yde Haarsma
Sneek
1:18:27
6
Herman Geritz
Midlum
1:22:59
VSEN, 12 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jorinde Mulder
Meppel
1:05:04
2
Lisanne Wagenaar
Franeker
1:06:27
3
Catia Mendes
Heerenveen
1:18:01
4
Jessica van den Oort
Surhuizum
1:20:49
5
Sanne Ploegstra
Assen
1:24:36
V35, 12 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Mireile Baart
Wageningen
49:55
2
Natascha Kruid
Meppel
1:02:43
3
Lianne Visser kuipers
Franeker
1:15:27
4
Linda Schipper
Meppel
1:18:49
V45, 12 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Judith van der Meer
Dronryp
53:45
2
Hanna Postuma
Minnertsga
1:16:18
3
Karin Danhof
Jirnsum
1:16:18
V55, 12 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
W de Jong
Leeuwarden
1:29:55
MSEN, 17 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Ricardo Papa
Leeuwarden
1:24:38
M40, 17 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Menno Bakker
Franeker
1:21:07
M50, 17 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
menno cramer
Leeuwarden
1:17:08
2
Edser Kuiper
Dronryp
1:17:18
3
Willem Biemolt
Utrecht
1:20:49
4
Johannes van der Kooi
Gytsjerk
1:25:29
5
Roelof van Marrum
Franeker
1:42:36
M60, 17 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jan Uiterwijk
Mildam
1:18:17
2
Jaap Dijkstra
Franeker
1:33:48
3
Jan Nanninga
Leeuwarden
1:38:09
4
Bouke Fennema
Britsum
1:48:56
V35, 17 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Judith Mollema
Assen
1:35:41
V45, 17 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Christien ten Hoeve
Franeker
1:47:39
2
Sonja Schepel
Hijum
1:57:00
MSEN, 21 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Gosse Braaksma
Hurdegaryp
1:50:00
2
Jacob Van Dijk
Leeuwarden
1:51:16
3
niels fennema
Kollum
1:57:49
M40, 21 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Eelco de Groot
Assen
1:40:27
2
Melchior Ram
Friesland
1:55:58
3
Gesinus Boer
Niebert
1:57:44
M50, 21 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Frank de Ruiter
Sneek
1:39:15
2
Erik Alkema
Assen
1:40:27
3
Siebe de Vries
Drachten
1:48:54
4
Gerard Van Wier
Peins
1:57:56
5
Arjen Jansma
Drachtstercompagnie
2:06:19
6
Johan van der Leij
St.-Annaparochie
2:08:52
M60, 21 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Rene Swagerman
Bovenkarspel
1:51:44
2
Oeli Reitsma
Sneek
2:05:51
3
Tjeerd Visser
Franeker
2:08:03
4
Wieger van Keulen
Leeuwarden
2:12:26
5
Marcel Kuin
Olterterp
2:16:35
6
Karel Moojen
Beetsterzwaag
2:34:41
V35, 21 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Sascha Nanninga
Assen
1:50:30
2
Jeldau Bijkerk
Zwolle
2:15:12
3
Suzan Zwaagstra
Bolsward
2:15:19
4
Diana Schaeffer - Elsinga
Stiens
2:15:19
V45, 21 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Marit Houtsma
Ried
2:01:43
V55, 21 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Marjan De Ruiter-Abma
Sneek
1:39:15
2
Leonie Hacke
Vlieland
1:58:03
3
Ciska Boomsma
Noardburgum
2:40:33
Uitslagen.nl
06-05-2023 21:56