Uitslagenlijst Bulleloop 2023

Lekkum - Woensdag 19 april 2023

MSEN, 5.6 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Benjamin Nanninga
Leeuwarden
31:17
2
Rienk De jong
Leeuwarden
32:14
M40, 5.6 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Pieter Visser
Dokkum
24:10
2
Luc van den Bos
Franeker
32:18
3
Dominicus Mulder
Leeuwarden
33:01
M50, 5.6 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jan Van der Werf
Oentsjerk
22:59
2
Albert Van der Ziel
Berltsum
23:36
3
Peter Visser
Leeuwarden
28:05
4
Frits Jilderda
Damwâld
30:39
5
Romano Adely
Tzum
32:24
M60, 5.6 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Roelof Houttuin
Leeuwarden
26:07
2
Hendrie van der Werf
Bolsward
29:09
3
Cor van sluis
Franeker
29:32
4
Ed Velderman
Gytsjerk
29:56
5
Jan Hooghiemstra
Oentsjerk
30:59
6
Dikkie van der Werf
Bolsward
31:16
7
Keimpe Jager
Dronryp
32:37
8
Piet Kerstholt
Groningen
34:38
9
Djurre Joh van der Schaaf
Oentsjerk
35:05
10
Gerben Brouwer
Friesland
36:27
11
Rinze Kootstra
Harlingen
36:35
12
Johan Zwerver
Goutum
42:28
13
Reinder Sinnema
Leeuwarden
44:04
VSEN, 5.6 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Charissa Zijllstra
Leeuwarden
27:01
2
Tessa Wokke
Leeuwarden
30:19
3
Karin Rinsma
Leeuwarden
31:16
4
Amarens de Boer
Leeuwarden
35:01
5
Dorien Greve
Goutum
1:46:35
V35, 5.6 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Minke Hell
Burgum
26:03
2
Celesta Braaksma
Leeuwarden
30:09
3
Nieske van Kesteren
Tzum
32:24
4
Marijke van Dongen
Burgum
38:19
5
Sietske van der Let
Lekkum
40:50
V45, 5.6 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Corine Visser
Leeuwarden
25:40
2
Antje van der Wal
Ysbrechtum
31:33
3
Jolanda Muizer
Leeuwarden
32:46
4
Bregtje Bergema
Friesland
34:22
5
Elske Fijma
Goutum
36:41
6
Martine Sijtsma
Mantgum
44:04
V55, 5.6 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Roos Boerma
Burgum
31:20
2
Anna Witteveen-Volk
Leeuwarden
38:41
3
Tiny Franssen
Leeuwarden
40:30
MSEN, 10 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Ricardo Papa
Leeuwarden
37:20
2
Vincent Houttuin
Leeuwarden
37:49
3
Marco Leeverink
Bolsward
40:24
4
Sjouke Lanting
Stiens
42:22
5
Johan Bekkema
Bolsward
42:59
6
Klaas Stienstra
Friesland
43:16
7
Chris Bil
Gytsjerk
44:18
8
Patrick Huiberts
Leeuwarden
44:52
9
Onne Claus
Surhuisterveen
48:02
10
Mario Jansma
Oentsjerk
50:21
M40, 10 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jan Pieter Lunenburg
Leeuwarden
38:07
2
Willem van Kalsbeek
Hallum
53:44
3
Jan Rossing
Emmen
59:47
M50, 10 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Albert Hofman
Leeuwarden
42:40
2
Peter Kikkert
Oentsjerk
49:12
3
Katrinus de Vries
Noardburgum
49:19
4
Rinke De jong
Leeuwarden
49:40
5
Johannes van der Kooi
Gytsjerk
49:40
6
Eddy Grootemaat
Gorredijk
49:50
7
Erik Willekus
St.-Annaparochie
50:59
8
Eric Voogd
Boornbergum
51:44
9
Jan de Boer
Heeg
51:44
10
Jan Jansma
Oentsjerk
55:15
11
Rimmer Grondsma
Rottevalle
58:53
M60, 10 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Marten Groen
Mûnein
47:03
2
Johan van noordenburg
Jubbega
50:20
3
Aalze Vriezema
Opeinde
52:11
4
Sjuk Dijkstra
Burgum
52:42
5
Siebren Boerma
Burgum
52:42
6
Hessel de Boer
Leeuwarden
53:12
7
Jacob Dijkstra
Bitgummole
53:21
8
Otto de Boer
Gytsjerk
53:37
9
Wieger van Keulen
Leeuwarden
53:37
10
Johan Beintema
Leeuwarden
54:16
11
Domien Mulder
Joure
54:39
12
Jaap Dijkstra
Franeker
54:55
13
Jan Nanninga
Leeuwarden
55:02
14
Pieter van Dijk
Langezwaag
56:08
15
Herman Geritz
Midlum
57:37
16
Rients Terpstra
Hallum
58:41
17
Jan Reitsma
Drachten
58:53
18
Yde Haarsma
Sneek
1:00:45
19
Benn Hoekman
Opeinde
1:01:27
20
Auke Buma
Ureterp
1:01:35
21
Rense Zwerver
Leeuwarden
1:07:02
22
Harm Postma
Bitgum
1:13:29
VSEN, 10 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Maaike Felen
Lekkum
51:11
2
Ingrid Buma
Ureterp
52:54
V35, 10 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Myra Hitzert
Hurdegaryp
49:00
2
Marrit Mulder
Leeuwarden
50:52
3
Femke Kremer
Franeker
54:38
4
Ilse Gielstra
Munein
59:09
5
Afke Holwerda
Mûnein
59:09
6
Kim Boonstra
Leeuwarden
1:05:25
V45, 10 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Ylona Kruis
Ysbrechtum
43:40
2
Jannie Idema
Leeuwarden
56:15
3
Linda Nutma
Leeuwarden
58:47
4
Leonie Terpstra
Stiens
1:01:08
5
Lianne van Mourik
Leeuwarden
1:01:14
6
Karin Danhof
Jirnsum
1:03:24
7
Anita van der Wal
Friesland
1:03:24
V55, 10 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jannie Jilderda
Damwâld
50:20
2
Leonie Hacke
Vlieland
53:28
3
Willemien Zandberg
Drachten
53:43
4
Inge Wulffelé
Leeuwarden
54:03
5
Annechien van der Veen
Leeuwarden
56:17
6
Jacqueline Sollie
Stiens
58:47
7
Ciska Boomsma
Noardburgum
59:26
8
Afke Brandenburg
Wirdum
1:04:31
9
Willy de Jong
Leeuwarden
1:09:53
10
Tineke Dijkstra
Bitgum
1:13:29
11
Anke Peterson
Leeuwarden
1:20:36
MSEN, 17.6 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Pieter Talsma
Mantgum
1:10:31
2
Niels Fennema
Kollum
1:35:42
3
Jaap van Dekken
Buitenpost
1:36:14
4
Arjen Douma
Sneek
1:37:13
5
Anton Oosterhof
Groningen
1:39:21
M40, 17.6 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Johannes van Raalte
Friesland
1:11:05
2
Ate Bijlsma
Garijp
1:11:43
3
Durk Tighelaar
Harlingen
1:12:10
4
Niels Boonstra
Wommels
1:18:17
5
Wim Hoekstra
Stiens
1:27:48
6
Freddy Bosma
Tytsjerk
1:40:46
M50, 17.6 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jaap Vink
Friesland
1:21:00
2
Gerko Riedstra
Leeuwarden
1:21:06
3
Martijn Iping
Oentsjerk
1:22:02
4
Leo Korsten
Leeuwarden
1:32:42
5
Bouwe Hiddinga
Leeuwarden
1:34:31
6
Jappe Buwalda
Lekkum
1:37:36
M60, 17.6 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Chris Draijer
Oudega
1:18:17
2
Dick Gelderblom
Drachten
1:20:35
3
Meine Hoitsma
Friesland
1:28:19
V45, 17.6 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Linda Zeggelaar
Leeuwarden
1:40:02
Uitslagen.nl
22-04-2023 18:15