Uitslagenlijst Ronde van Súdwest Fryslân

Sneek - Zondag 2 april 2023

MAN, 5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Auke Veldman
IJlst
19:04
19:02
2
Jiri heppener
Bolsward
19:07
19:06
3
Stefan Huisman
Sneek
19:23
19:21
4
Martijn Toering
Tjalleberd
19:50
19:49
5
Allard van der Meer
Eindhoven
22:08
22:05
6
Eelke Cramer
Sneek
22:35
22:34
7
David Bus
Groningen
25:18
24:56
8
Erik Hiemstra
Sneek
26:16
26:11
9
Nick Wielinga
Sneek
27:08
27:04
10
Ruben Brandsma
Sneek
28:50
28:40
11
Francisco Oosterbaan
Goenga
29:46
29:34
12
Auke Buma
Ureterp
31:48
31:27
13
Harry Zwanenburg
Sneek
31:59
31:42
14
Sebastiaan van de Heide
Sneek
33:39
33:16
VROUW, 5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Anneke Visser-Heida
Sneek
24:38
24:29
2
Emma Veuger
Sneek
25:06
24:43
3
Lotte Schiphorst
Heerenveen
28:49
28:40
4
Miriam Brandsma
Ferwert
28:50
28:40
5
Wybertha Brouwer
Bolsward
30:18
30:09
6
Douwine Tolsma
Hidaard
31:15
31:04
7
Marije Brouwer
Joure
32:17
32:01
8
Mariël Postma
Sint Nicolaasga
33:03
32:49
9
Sandra Postma
Sint Nicolaasga
33:03
32:50
10
Eline Wind
Idskenhuizen
33:27
33:13
11
Anouk Snip
Idskenhuizen
33:32
33:19
12
Maaike Bekedam
Leeuwarden
33:39
33:17
13
Renske Postma
Sint Nicolaasga
34:06
33:54
14
Paulien Suurmeijer
Joure
34:14
33:56
15
Sophia Eringa
Sneek
34:50
34:35
16
Gepke Veenstra
Hoornsterzwaag
35:46
35:31
17
Lies de Vries-Groen
Broek Fr
38:05
0:00
MAN, 12 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Martijn Ruis
Ysbrechtum
46:14
46:14
2
Marco Leeverink
Bolsward
47:13
47:11
3
Mike Hofstra
Sneek
48:22
48:20
4
Reinier de Vries
Sneek
52:32
52:29
5
Wibe Jan Elgersma
Harich
53:10
53:06
6
Wouterde Roo
Hoogeveen
54:20
54:15
7
Peter Reitsma
Bolsward
54:57
54:53
8
Willem Biensma
Utrecht
55:32
55:15
9
Patrick Boekema
Sneek
55:57
55:49
10
Rinse Cramer
Sneek
56:12
56:06
11
Ruurd Jellema
Sneek
56:18
55:53
12
Arjen Douma
Sneek
56:54
56:36
13
Tristan Kouwenhoven
Sneek
57:22
57:15
14
Erik Douma
Sneek
57:56
57:41
15
Peter Westerhof
Sneek
58:09
57:55
16
Hugo van der Meer
Sneek
58:47
58:37
17
Simon Sijtsma
IJlst
59:22
59:16
18
Jurjen van Terwisga
Sneek
1:00:07
1:00:01
19
Hans Admiraal
Emmeloord
1:00:59
1:00:55
20
Meinte Buwalda
Schettens
1:01:18
1:01:08
21
Durk Bouma
Oppenhuizen
1:01:41
1:01:36
22
Matthijs Beute
Sneek
1:02:15
1:02:07
23
Gerald Jager
Scharnegoutum
1:02:27
1:02:13
24
Klaas Jan Wiersma
Oppenhuizen
1:03:10
1:02:53
25
Bas de Best
Sneek
1:03:11
1:02:53
26
Robert de Bruijn
Purmerend
1:03:55
1:03:41
27
Ronald van Diest
IJlst
1:04:04
1:03:49
28
Vincent Duijn
Wijdewormer
1:04:08
1:03:54
29
Bouwe Tichelaar
Bolsward
1:04:18
1:04:08
30
Luut de Jong
Woudsend
1:05:02
1:04:42
31
Wytse Oppenhuizen
Sneek
1:05:58
1:05:50
32
Haye Nicolaÿ
Donkerbroek
1:07:00
1:06:35
33
Egbert Geertsma
Groningen
1:07:46
1:07:39
34
Daan Westerhof
Sneek
1:10:48
1:10:32
35
Leo van der Meulen
Sneek
1:15:05
1:14:44
VROUW, 12 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Vera de Vries
44:31
44:30
2
Rian van Buren
Sneek
46:14
46:13
3
Jenda de Boer
Nijland
54:20
54:15
4
Janet Werkema
Sneek
57:01
56:58
5
Sofia Houwer
Joure
57:23
57:11
6
Esmee Buma
Amsterdam
57:59
57:39
7
Ingrid Buma
Ureterp
58:23
58:02
8
Annie Zijlstra
Sint Nicolaasga
58:53
58:47
9
Daniëlle Riezebos
Emmeloord
1:00:58
1:00:55
10
Ingrid Floor
Sneek
1:03:11
1:02:59
11
Jolanda Oppenhuizen
Sneek
1:05:13
1:05:06
12
Hendrika vd Heide
Arum
1:06:00
1:05:52
13
Renate Buma
Heerenveen
1:08:05
1:07:54
14
Lucie-Anna de Jong
Oppenhuizen
1:08:44
1:08:36
15
Fardau Zwerver
Sneek
1:08:54
1:08:38
16
Karlijn van der Meeren
Jutrijp
1:13:04
1:12:48
17
Jeltje Ferwerda
Joure
1:13:40
1:13:29
18
Ans Agricola
Joure
1:14:04
1:13:55
19
Minke IJpma
Witmarsum
1:14:27
1:14:07
20
Boudina Rijpma
Greonterp
1:14:28
1:14:07
21
Lian ijdema
Bolsward
1:16:06
1:15:55
22
Anneke Steinfort
Bolsward
1:16:09
1:15:57
23
Nyncke Posthuma
Reahus
1:16:23
1:16:06
24
Esther Hoekstra
Sneek
1:16:54
0:00
25
Birgit Koster
Woudsend
1:17:13
1:17:07
26
Tekla Otten
Sneek
1:17:13
1:17:07
MAN, 21 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Lieuwe Palstra
Bolsward
1:19:32
1:19:31
2
Joost Bakker
Groningen
1:24:55
1:24:52
3
Siep Nota
Sneek
1:25:02
1:25:00
4
Klaas Kroese
Sneek
1:25:16
1:25:14
5
Johannes van Raalte
Dearsum
1:27:09
1:27:06
6
Eelke Noorman
Lemmer
1:27:40
1:27:38
7
Freek Jaarsma
Sneek
1:27:59
1:27:57
8
Evert westerhof
Sneek
1:27:59
1:27:57
9
Maurits Klatte
Sneek
1:28:16
1:27:50
10
Sietse Rozema
IJlst
1:29:40
1:29:38
11
Frank de Ruiter
Sneek
1:32:49
1:32:48
12
Wiebe Koopmans
Sneek
1:33:52
1:33:49
13
Robert van Loenen
Emmeloord
1:34:45
1:34:33
14
Nico Dijkstra
Witmarsum
1:35:07
1:35:05
15
Albert Meijer
Sint Nicolaasga
1:35:20
1:35:15
16
Henk Ruiter
Boazum
1:37:27
1:37:24
17
Ruben Oppenhuizen
Zwolle
1:38:30
1:38:28
18
Lars van Bavel
Bolsward
1:39:47
1:39:41
19
Martin van der Goot
Sint Nicolaasga
1:42:13
1:42:09
20
Chris Draijer
Oudega gem Smallingerlnd
1:42:24
1:42:21
21
Henk van Houten
Heerenveen
1:43:43
1:43:38
22
André Duinstra
Sneek
1:44:25
1:44:05
23
Wietze Dijkstra
Terherne
1:44:34
1:44:13
24
Acronius Roorda
Wijtgaard
1:44:42
1:44:22
25
Klaas-Pieter (K.P.) Majoor
Sneek
1:44:47
1:44:28
26
Wietse Dijkstra
Sneek
1:47:23
1:47:11
27
Jacques Pommer
Boazum
1:49:37
1:49:27
28
Harrie Boonstra
Sneek
1:51:16
1:51:10
29
Cor Broeders
Sneek
1:51:49
1:51:40
30
Nanne van der Veer
Elahuizen
1:52:14
1:52:11
31
Ulbe Postma
Koudum
1:54:57
1:54:47
32
Murk Aukema
Heerenveen
1:54:58
1:54:43
33
Gerjan Cats
Groningen
1:55:02
1:54:44
34
Piet van Olst
Groningen
1:56:22
1:56:04
35
Johan Feenstra
Sneek
1:57:56
1:57:48
36
Marco de Vries
Sneek
1:59:10
1:59:02
37
Sjack Jansma
Sneek
2:05:05
2:04:57
38
Durk Douma
Sneek
2:05:07
2:04:59
39
Patrick Born
Bolsward
2:15:02
2:14:58
40
Edwin Ambergen
Gorredijk
2:23:20
2:23:07
VROUW, 21 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Nynke Kramer
Oudemirdum
1:32:15
1:32:14
2
Marjan de Ruiter - Abma
Sneek
1:32:53
1:32:52
3
Femke Yska
Nijland
1:37:23
1:37:19
4
Rosalien Faber
Groningen
1:39:01
1:38:55
5
Alie Brouwer
Joure
1:46:18
1:46:07
6
Corry Buma
Sneek
1:46:24
1:46:18
7
Yanna de Vries
Heerenveen
1:52:14
1:52:08
8
Sippie Louwsma
Wijnaldum
2:01:49
2:01:36
9
Gerda Keizer
Groningen
2:02:13
0:00
10
Soraya Zander
Sneek
2:05:06
2:04:59
11
Sjoukje de Glee
Oudemirdum
2:05:07
2:04:58
12
Lotte Ambergen
Gorredijk
2:15:02
2:14:49
13
Kyra Cuperus
Burgum
2:20:44
2:20:20
Uitslagen.nl
06-04-2023 19:09