Uitslagenlijst Oerpolderloop

It Heidenskip - Zondag 19 februari 2023

MSEN, 7.2 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Siebert Nutma
Oostrum
28:04
2
Jiri Heppener
Bolsward
30:20
3
Daan Lammers
Lemmer
31:17
4
Onne Claus
Surhuisterveen
36:25
5
Dytmer van der Wal
It Heidenskip
44:05
M40, 7.2 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Martijn Ettema
Bolsward
29:36
2
Martijn Ruis
Ysbrechtum
29:57
3
Jappie Brandenburg
Oudemirdum
32:44
4
Sijbrand Mous
Bakhuizen
39:46
5
Johannes Haanstra
Workum
43:19
6
Stefan Engelen
IJlst
47:42
7
Klaas van der Wal
It Heidenskip
48:00
M50, 7.2 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Klaas Kroese
Sneek
30:42
2
Richard Busscher
NIjeveen
41:57
3
Klaas J van der Ploeg
Lemmer
48:13
M60, 7.2 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Otto Galema
Bolsward
35:06
2
Jaap Baalbergen
Dokkum
39:55
3
Cor van sluis
Franeker
42:00
4
Jan Akkerman
Nijemirdum
43:49
5
Auke Buma
Ureterp
45:53
6
Koos Jacobsen
Wijnaldum
47:27
7
Ytzen Renema
It Heidenskip
49:17
8
Djurre Joh van der Schaaf
Oentsjerk
49:46
9
Karst Anema
Friesland
51:22
10
Rinze Kootstra
Harlingen
54:30
11
Jan de Leeuw
Koudum
59:55
VSEN, 7.2 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Margriet Akkerman
Oudemirdum
37:58
2
Jantsje de Vries
Warns
39:20
3
Lisanne Vink
Groningen
41:31
4
Sara van Zalinge
Leeuwarden
45:23
5
Josien Leijenaar
Workum
56:18
V35, 7.2 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Renske de Vries
Sneek
32:46
2
Tineke Muizelaar
Oudemirdum
40:55
3
Ellen Folmer
Workum
49:17
4
Hester van der Schaaf
Sneek
50:01
5
Nyncke Posthuma
Reahus
50:19
6
Foekje vd Kooij
Workum
54:58
V45, 7.2 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Marit Houtsma
Ried
39:28
2
Lucienne van Dongen
Leeuwarden
42:02
3
Nynke van der meer
Tjerkwerd
47:22
4
Thea Planting
Koudum
49:47
V55, 7.2 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Carla Galama
Bantega
47:17
2
Tineke Bajema
Wommels
51:38
3
Adri Sluis
Mildam
52:12
4
Afke Brandenburg
Friesland
59:55
MSEN, 14.4 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Rene Schaap
Lemmer
57:07
2
Douwe Schaafsma
Damwâld
57:09
3
Siep Nota
Sneek
57:59
4
Wiebe Terwisscha van Scheltinga
Reahus
1:01:27
5
Sietze Rozema
IJlst
1:02:36
6
Niels Fennema
Kollum
1:08:39
7
Durk Ozinga
Workum
1:09:26
8
Frans Beukema
Reahus
1:10:57
9
Rinse Cramer
Sneek
1:11:23
10
Eelke Cramer
Sneek
1:11:23
11
Jorrit Zeinstra
Yde
1:30:44
M40, 14.4 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Tsjomme Ozinga
Heerenveen
52:03
2
Lieuwe Palstra
Bolsward
55:27
3
Durk Tigchelaar
Harlingen
58:55
4
Evert Westerhof
Sneek
59:37
5
Ate Bijlsma
Garijp
1:02:12
6
Jeroen Tiesma
Bolsward
1:02:20
7
Arjen de Jong
Heeg
1:02:57
8
Lars van Bavel
Bolsward
1:04:37
9
Paulus Folmer
Workum
1:04:37
10
Niels Boonstra
Wommels
1:04:46
11
Menno Bakker
Franeker
1:05:38
12
Theunis Wouda
Workum
1:09:18
13
Marco de Vries
Sneek
1:14:04
14
Christiaan Pander
Sloten
1:22:20
15
Martin Noppert
Sintjohannesga
1:26:35
16
Niels van der Burgh
Leeuwarden
1:27:01
M50, 14.4 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Edwin Eijgelaar
Sintjohannesga
58:47
2
Jappie Doller
Oosterwolde
59:04
3
Marten Sjoerds
Workum
1:00:31
4
Jaap Vink
Friesland
1:02:04
5
Frank de Ruiter
Friesland
1:04:15
6
Arjan Siersma
Hemelum
1:05:00
7
Siebolt Haijtema
Workum
1:06:06
8
Willem Biemolt
Utrecht
1:09:58
9
Berend Fekken
Scharsterbrug
1:12:14
10
Wieger Schotanus
Balk
1:13:26
11
Douwe de Jong
Wolsum
1:13:42
12
Ruud Jouke van Wieren
Heeg
1:13:47
13
Marten van der Wal
It Heidenskip
1:22:13
14
Johan Hylkema
Reahus
1:22:18
15
Fekke Fekkes
Koudum
1:24:09
16
Ton Visser
Bolsward
1:25:56
17
Siebren Dijkstra
Leeuwarden
1:27:01
18
Jan van Zalinge
Friesland
1:28:19
19
Hendrik Westerhuis
Hilversum
1:30:26
M60, 14.4 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jan Uiterwijk
Mildam
1:13:15
2
Douwe Talman
Harlingen
1:17:34
3
Wieger van Keulen
Leeuwarden
1:17:46
4
Klaas Halma
Gaast
1:18:23
5
Goffe Walsweer
Oranjewoud
1:18:28
6
Tjeerd Visser
Franeker
1:20:59
7
Jaap Dijkstra
Franeker
1:20:59
8
Ronald Stoffelsma
Norg
1:23:50
9
Bertus Zwerver
Boornbergum
1:25:22
10
Egbert Geertsma
Friesland
1:26:28
11
Jan Feenstra
Workum
1:29:09
12
Rob Verdwaald
Oentsjerk
1:30:44
13
Karel Moojen
Beetsterzwaag
1:30:44
14
Piet Kerstholt
Friesland
1:33:53
VSEN, 14.4 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Nynke Kramer
Oudemirdum
1:08:05
2
Teuna Bosch
Koudum
1:12:42
3
Ingrid Buma
Ureterp
1:14:19
4
Gwendolyn Aldershof
Yde
1:30:42
V35, 14.4 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Nynke Steigenga
Exmorra
1:09:21
2
Liesbeth Andreae
Parrega
1:16:40
3
Ine-Trees de Vries
Workum
1:27:50
4
Femke de Boer
Koudum
1:28:37
5
Katharina Munniksma
Sloten
1:32:44
V45, 14.4 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Lieneke de Jong-Goris
Grou
1:08:19
2
Roely Hoekstra
Oudemridum
1:19:31
3
Sippie Louwsma
Wijnaldum
1:21:44
4
Marijke de Jong
Wolsum
1:24:24
5
Sophia Boomsma
Bolsward
1:25:56
6
Judit De Vries
Nijland
1:26:36
7
Karin Danhof
Jirnsum
1:28:00
8
Titia Lycklama
Winsum
1:28:40
V55, 14.4 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Marjan de Ruiter
Friesland
1:02:42
2
Corry Buma
Sneek
1:12:35
3
Clasien Andela
Oudega
1:22:16
4
Annechien van der Veen
Leeuwarden
1:24:40
5
Gerrie van der Veen
Rotterdam
1:24:40
6
Willy de Jong
Leeuwarden
1:36:10
Uitslagen.nl
26-02-2023 15:30