Uitslagenlijst 5e Pepernotenrun

Franeker - Zondag 27 november 2022

MAN, 1 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jasper Peereboom
Leeuwarden
4:00
2
Jari de Jong
Jirnsum
4:03
3
Naud Peereboom
Leeuwarden
4:20
4
Nikai Herder
Stiens
4:23
5
Riemer Jorritsma
Franeker
4:58
6
Sem de Jong
Wergea
5:02
7
Sido Postma
Franeker
5:04
8
Patrick Stellingwerf
Tzummarum
5:04
9
Jisse Bremer
Dronten
5:04
10
Liam Kanon
Sneek
5:35
11
Tibbe Uilderiks
Burgum
5:36
12
Mees Dijkstra
Franeker
7:47
13
Djurre Jorritsma
Franeker
8:21
VROUW, 1 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Elbrich Ypma
IJlst
5:02
2
Ilse Spijkstra
Wergea
5:04
3
Indy Top
Franeker
5:04
4
Jildou Ypma
IJlst
5:04
5
Ilya Postma
Franeker
5:34
6
Ryanne Wijnstra
Franeker
6:10
7
Ilse van der Hoek
Dronryp
6:23
8
Meike van Bethlehem
Sneek
6:25
9
Ilse van Bethlehem
Sneek
6:26
10
Doutzen Jorritsma
Franeker
6:27
11
Hannah Uildriks
Burgum
6:32
MSEN, 5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Pieter Prins
Marsum
17:23
2
Bram van der Leij
Haren
17:56
3
Sven Alkema
Vlieland
18:01
4
Oane Born
Hilversum
18:19
5
Jildert Nijholt
Balk
18:58
6
Cornelis Zijlstra
Franeker
20:38
7
Mark Schapelhouman
Sneek
21:04
8
David Spier
Groningen
21:56
9
Tim Postma
Goutum
24:45
10
Johannes Wiersma
Minnertsga
24:54
11
Eelke Algra
Franeker
24:54
12
Michel Meijering
St.-Annaparochie
25:24
13
IJsbrand Jepma
Franeker
26:19
14
Sanne Schotsman
Hurdegaryp
26:46
15
Hidde vd Zee
Jellum
27:00
16
Marthijn De Vries
Sneek
28:51
17
Sjoerd Vleugel
Franeker
29:11
18
Rik van Egeraat
Hoofddorp
29:55
19
Coen Van der Meer
Leeuwarden
31:44
20
Klaas Sinnema
Leeuwarden
31:44
21
Mark Tichelaar
Midlum
32:49
M40, 5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Mark Peereboom
Leeuwarden
17:43
2
Marcel Kanon
Sneek
19:59
3
Rogier Bremer
Dronten
21:10
4
Reinder Vlieger
Leeuwarden
21:12
5
Arjan Hegge
Winsum
21:29
6
Felix Spier
Groningen
21:56
7
Peter Abma
Franeker
22:35
8
Chris Top
Franeker
24:03
9
H Buwalda
St.-Annaparochie
24:42
10
Erwin Beintema
St.-Annaparochie
26:40
11
Tjebbo Lengers
Franeker
26:53
12
Geart Sierd van der Zee
Jellum
27:00
13
Richard Nijholt
Balk
28:10
14
Johannes Houtsma
Sexbierum
28:10
15
Rob Lourens
Sneek
31:06
16
Remco de Graaf
Minnertsga
33:18
M50, 5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Theo van Zanen
Wijdenes
21:46
2
Fokke Draaijer
Leeuwarden
24:08
3
Theo Rosema
St.-Annaparochie
24:39
4
Theo Dijkstra
Amsterdam
26:46
5
Rene Stellingwerf
Tzummarum
27:26
6
Klaas J van der Ploeg
Lemmer
28:35
M60, 5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Siebren Boerma
Burgum
24:22
2
Cor van Sluis
Franeker
24:37
3
Bart van Vliet
De Kiel
26:31
4
Jan Heneweer
Schagen
31:47
5
Dirk Van Terwisga
Sneek
32:15
6
Rinze Nieuwhof
Franeker
32:22
7
Jan Panhuis
Leeuwarden
39:04
8
Klaas Duits
Sneek
40:03
VSEN, 5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Charlotte Korten
Harlingen
23:33
2
Liseth Breidenbach
Zwolle
23:58
3
Tessa Feenstra
Berltsum
24:10
4
Lise Sijtema
Harlingen
24:52
5
Kim Dekker
St.-Annaparochie
25:24
6
Tessa Feenstra
Berltsum
28:25
7
Tessa Feenstra
Berltsum
28:25
8
Jeldau Terpstra
Stiens
29:26
9
Inèz Van Dammen
Feanwâlden
29:49
10
Rianne de Vries
Winsum
29:49
11
Eelkje Van Egeraat
Hoofddorp
29:55
12
Mireille Bolscher
Groningen
29:58
13
Agnes van der Meij
Leek
30:51
14
Ilse Hof
Burgum
30:58
15
Manon Offinga
Sneek
31:06
16
Tineke Babois
Kollum
31:14
17
Sara van Zalinge
Leeuwarden
31:44
18
Gepke Veenstra
Hoornsterzwaag
32:35
19
Lydia Dirks
Midlum
32:49
20
Gonny Van der Zwaag
De Falom
34:16
21
Iris Hulzebos
Haren
34:18
V35, 5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Nynke Bremer-Hiemstra
Dronten
20:49
2
Minke Hell
Burgum
22:40
3
Marian van Bethlehem
Sneek
24:18
4
Henriette Jorritsma
Franeker
25:12
5
Titia Boltjes
Tzummarum
26:36
6
Anita Beenen
Wommels
26:50
7
Linda Ypma
IJlst
27:32
8
Alie Bergsma
Sexbierum
28:20
9
Hilde de Ruiter
Franeker
28:20
10
Mascha Van der Meer
Sneek
28:54
11
Jantien De Jong
Franeker
29:42
12
Inge Bollen
Harlingen
30:22
13
Corrina Kanon
Sneek
31:33
14
Danielle Kort
Arum
33:04
15
Karin Doves
Hippolytushoef
33:38
16
Esther Suthoff
Drachten
33:57
17
Tiny van der Weerd
Schalsum
34:05
18
Alie Groen
Damwâld
34:16
19
Annelies Bakker
Franeker
36:12
V45, 5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jolanda van de Graaf
Drachten
28:29
2
Nellie Dijkstra
Vrouwenparochie
28:43
3
Hanna Postuma
Minnertsga
28:43
4
Cindy de Jager
St.-Annaparochie
29:21
5
Leonie Werkema
Stiens
29:46
6
Froukje Idsardi
Minnertsga
31:13
7
Bianca Doves
Schagen
31:47
8
Nancy Buddingh
Schiermonnikoog
32:07
9
Hinke Pietersma
Franeker
32:17
10
Daniëlle Lettinga
Hippolytushoef
33:38
11
Wendy Hulzebos
Haren
34:12
12
Matgosia Bagniuk
Franeker
38:53
13
Annaleida Van der wal
St.-Annaparochie
40:31
14
Birgitta Zwart-Jonkman
Franeker
41:11
15
Gea Smits
Franeker
43:40
V55, 5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Anja van Vliet
Oosterwolde
23:09
2
Roos Boerma
Burgum
24:58
3
Liesbeth De Ruiter
Franeker
27:09
4
Rommy Lootsma
Leeuwarden
32:13
5
Joke Feenstra Haakma
Achlum
33:04
6
Ineke van NISIUS
Schiermonnikoog
34:04
7
Nancy Caviet
Dokkum
37:26
MSEN, 10 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Marco Kingma
Sneek
36:11
2
Remco Valk
Drachten
36:24
3
Dick Wobbes
Feanwâlden
36:50
4
Stephan Bontekoning
Hardenberg
38:20
5
Tiemen Tichelaar
Harlingen
41:02
6
Redmar Dijkstra
Franeker
42:07
7
Robert Visser
Harlingen
42:14
8
Ferdinand Jansen
Leeuwarden
43:01
9
Erik Bakker
Hurdegaryp
44:04
10
Sven Harskamp
Menaam
44:07
11
Erik Schukking
Leeuwarden
44:31
12
Ludo De Vries
Hallum
45:24
13
Stefan Rorije
Leeuwarden
45:55
14
Jildert Prins
Franeker
46:11
15
Elmar Haitsma
Franeker
46:29
16
Jordi de Vicq de Cumptich
Franeker
46:29
17
Johnny Leistra
Franeker
47:17
18
Sjoerd Kooistra
Frieschepalen
47:45
19
Roy Fijma
Leeuwarden
48:59
20
Adrian Gonzalez
Leeuwarden
51:18
21
Folkert Hiemstra
Oudeschoot
52:08
22
Nicky Boltjes
Winschoten
52:16
23
Sebastiaan Schram
Franeker
53:18
24
Jurjen Van Terwisga
Sneek
57:00
25
Jochum Hamstra
Sneek
57:00
26
Geart Jacob De Jong
Akkrum
57:16
27
Durk van der Veen
Dronryp
59:53
28
Martin De vries
Oudeschoot
1:00:14
29
Jos Terpstra
Franeker
1:00:33
30
Rutger Heskes
Heerenveen
1:01:55
M40, 10 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Iwan de Jong
Jirnsum
37:13
2
Richard Van Nood
Goutum
41:41
3
Joris Popken
Stiens
44:59
4
Allard Bloem
Briltil
46:20
5
No bidge too high Nugteren
Jirnsum
46:31
6
Edwin Bruinsma
Leeuwarden
47:40
7
Wilbert Heerspink
IJsselmuiden
52:37
8
Fred Wang
Leeuwarden
52:37
9
Hans Ypma
Franeker
52:54
10
Willem van Kalsbeek
Hallum
53:18
11
Theo Terra
Jirnsum
53:18
12
Wytse Hiemstra
Goutum
55:26
13
Berend Rinsma
Franeker
56:24
14
Andries Miedema
Heerenveen
57:42
15
Bauke Miedema
Franeker
1:04:25
16
Robin Plomp
Lelystad
1:06:56
M50, 10 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Peter Kroese
ARUM
43:17
2
Frits van Twuyver
Callantsoog
43:31
3
Rinze Andringa
Marrum
44:46
4
Ronald van der Goot
Leeuwarden
46:44
5
Jelle Visser
Leeuwarden
48:58
6
Frits Jilderda
Damwâld
52:31
7
Auke Hijlkema
Langezwaag
52:36
8
Jurrien Van der meij
Leeuwarden
53:06
9
Robbert van Meulem
Oostwoud
54:01
10
Arie Van Buuren
Heerenveen
55:32
11
Ulbe Postma
Koudum
56:11
12
Ben de Vries
Dronryp
56:36
13
Jan Van Zalinge
Dronryp
57:40
14
Kees Del Grosso
Grou
1:00:31
15
Klaas Jan Van der Kooi
Burgum
1:00:37
16
Klaas Van kalsbeek
Scharnegoutum
1:00:44
17
Edwin Al
Cornwerd
1:01:30
18
Peter Boersen
Leeuwarden
1:03:22
M60, 10 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Pieter van de Wiel
Opperdoes
42:17
2
Teatse Tichelaar
Harlingen
42:29
3
Jan Smit
Opperdoes
43:03
4
Jacob Dijkstra
Bitgummole
52:47
5
Fedde Veenstra
Boarnsterzwaag
56:16
6
Rients Terpstra
Hallum
56:57
7
Bouke Fennema
Britsum
58:49
8
Wim Manshande
Harlingen
59:05
9
Piet Kerstholt
Groningen
1:00:25
10
Karst Anema
Stiens
1:03:22
11
Jaap Brouwer
Hoorn
1:07:12
12
J Zijlstra
Franeker
1:08:58
13
Johan Zwerver
Goutum
1:17:41
14
Rense Zwerver
Leeuwarden
1:17:41
VSEN, 10 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Tessa Krops
Hardenberg
41:47
2
Jenny Winkel
Leeuwarden
51:50
3
Debbie Boer
Driezum
52:43
4
Myrthe Mooij
Frieschepalen
53:18
5
Marlies De Ruiter
Leeuwarden
53:18
6
Anne-Jet Wanders
Leeuwarden
58:07
7
Karlijn Tolsma
Sneek
59:22
8
Nicole Hofman
Zwolle
59:54
9
Claudia Barkhof
Rolde
1:11:28
V35, 10 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Marjan Andringa
Marrum
36:33
2
Samantha Wolfslag
Wergea
37:24
3
Marijke Nijdam
Rijs
46:47
4
Tineke Acda
Franeker
52:01
5
Trudy Brouwer
Bolsward
53:18
6
Marloes van Lieshout
Julianadorp
56:11
7
Lianne Visser Kuipers
Franeker
56:14
8
Trudy Brouwer
Bolsward
56:23
9
Lidewey Jorna
Tzum
59:21
10
Sabine De Graaf
Franeker
1:01:45
11
Margriet Haakma
Zwaag
1:02:48
12
Geartsje Hoitema
Franeker
1:04:25
13
Jantine De Boer
Bolsward
1:06:10
14
Grietje Kelderhuis
Harlingen
1:07:01
15
Jeltje Van Dijk
Franeker
1:11:06
V45, 10 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Sandra van Hurck
ARUM
46:37
2
Sonja Grit
Jannum
47:57
3
Roelie Plantinga
Heerenveen
51:09
4
Danny Glas
Franeker
52:08
5
Petra Wieringa
Sneek
55:37
6
Geertje Hijlkema
Langezwaag
57:50
7
Bregtje Bergema
Feinsum
58:32
8
Karin Danhof
Jirnsum
59:05
9
Siegrid Schuitmaker
Wommels
59:39
10
Patricia Hepkema
Franeker
59:48
11
Sonja Schepel
Hijum
59:50
12
Wytske Van der Kooi
Burgum
1:00:37
13
Annet Frietema
Franeker
1:00:43
14
Jacqueline Kroese
Franeker
1:01:07
15
Hilde Vries
Dronryp
1:01:45
16
Froukje Osinga
Franeker
1:03:18
17
Marika Boekema
Franeker
1:07:10
18
Wypie Veenstra
Franeker
1:07:10
V55, 10 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jannie Jilderda
Damwâld
49:01
2
Wil Pijl
Dronryp
1:02:27
3
Jeannet Huitema
Goutum
1:03:41
MSEN, 16 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Erwin de Vries
Stiens
54:53
2
Wilco Bergsma
Tytsjerk
1:01:49
3
Jeffrey van Diepen
Zwaag
1:05:07
4
Jurrit Dijkstra
Leeuwarden
1:10:35
5
Jelmer Bouma
Franeker
1:24:36
6
Tom Wagenaar
Scheemda
1:25:50
7
Atze Bosch
Franeker
1:29:05
8
Arjen Noordmans
Franeker
1:39:39
M40, 16 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Rene Edens
Goutum
1:06:04
2
Jos Gitzels
Hoorn
1:10:46
3
Erik Verdoorn
Leeuwarden
1:14:11
4
A Gitzel
Zwaag
1:17:34
5
Sys Dijkstra
Franeker
1:19:39
6
Gerald Jager
Scharnegoutum
1:23:07
7
Ortwin Dijkstra
Franeker
1:23:13
8
Ivo Jaski
Leeuwarden
1:29:07
9
Alex Caffa
Leeuwarden
1:29:07
M50, 16 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Syb van der Ploeg
Kubaard
1:05:28
2
Arnold Hager
Leeuwarden
1:13:42
3
Berend Fekken
Scharsterbrug
1:16:39
4
Willem Biemolt
Utrecht
1:16:58
5
Klaas Visser
Franeker
1:17:22
6
Edwin Boes
Franeker
1:21:02
7
Katrinus de Vries
Noardburgum
1:23:12
8
Theo Sikkema
Franeker
1:25:28
9
Meinte Buwalda
Schettens
1:25:40
10
Anco Visser
Woudsend
1:27:27
11
Eelko Pel
Sneek
1:28:36
12
Raimond de Lange
Harlingen
1:32:01
13
Richard Miedema
St.-Annaparochie
1:32:19
14
Bokke Visser
Oudwoude
1:38:31
M60, 16 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Alex van Zurk
Leeuwarden
1:17:28
2
Meine Hoitsma
Friesland
1:19:19
3
Klaas Halma
Gaast
1:23:03
4
Frans Van der Molen
Herbaijum
1:30:51
VSEN, 16 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Lisanne Wagenaar-de Roo
Franeker
1:21:52
2
Emma Dillingh
Apeldoorn
1:23:23
3
Marrit Strikwerda
Franeker
1:30:17
4
Ymkje Huitema
Leeuwarden
1:40:36
V35, 16 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Willy Risselada
Zwaag
1:10:47
2
Immy Auck Kersbergen
Itens
1:14:10
3
Aafke van der Zee
Tzummarum
1:26:57
4
Yvonne Bosch
Franeker
1:29:05
5
Maaike Tolsma
Witmarsum
1:29:20
6
Anna Sibma
Feanwâlden
1:35:54
7
Nynke Noordmans
Heiloo
1:37:44
V45, 16 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Judith van der Meer
Dronryp
1:05:33
2
Janet Kooy
Surhuisterveen
1:18:50
3
Marieke Sibma
Harlingen
1:35:54
4
Ciska Boomsma
Noardburgum
1:36:14
5
Annelies Hofstra
Harkema
1:41:07
6
Mirjam van der Eijk
Midwoud
1:42:42
V55, 16 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Cobie Heida
Leeuwarden
1:22:52
2
Marijke Terpstra-Hobert
Stiens
1:28:34
3
Jacqueline Sollie
Stiens
1:35:35
4
Willy de Jong
Leeuwarden
1:44:56
MSEN, 21 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Rick van der Zee
Oppenhuizen
1:24:56
2
Koen Janssen
Groningen
1:29:43
3
Bjorn de Laat
Groningen
1:30:05
4
Durk Tigchelaar
Harlingen
1:31:43
5
Johan Alserda
Leek
1:33:46
6
Pieter Miedema
Leeuwarden
1:33:51
7
Melchior Ram
Uffelte
1:42:52
8
Ralph Wagenaar
Drachtstercompagnie
1:44:15
9
Hassan El Ghazi
Wolvega
1:44:20
10
Robin Wagenaar
Franeker
1:50:14
11
Simon Lichtendahl
Harlingen
1:50:57
12
Kevin À Nijeholt
Franeker
1:53:12
13
Niels Fennema
Kollum
1:55:04
14
Harm Van der Heide
Hegebeintum
2:00:04
15
Erwin Bandringa
Marum
2:00:18
16
Marc Boonstra
Marum
2:00:18
17
Daniel Groen
De Blesse
2:07:19
18
Werner Wusten
Groningen
2:16:34
M40, 21 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Wilco Kooistra
Leeuwarden
1:14:48
2
Richard Lemstra
Herbaijum
1:29:27
3
Nils Barnhoorn
Giethoorn
1:30:03
4
Ate Bijlsma
Garyp
1:32:43
5
Dominicus Fennema
Leeuwarden
1:34:07
6
Menno Bakker
Franeker
1:36:54
7
Ruben Hulzebos
Haren
1:38:07
8
Meint Span
Leeuwarden
1:40:44
9
Gerard Veenstra
Drachten
1:43:59
10
Sieberen Plat
Hitzum
1:45:31
11
Paul Van Beest
Leeuwarden
1:49:52
12
Frank Bruinsma
Leeuwarden
1:58:44
13
Jochem Marcus
Midwoud
1:59:28
14
Martin Noppert
Sintjohannesga
2:07:33
M50, 21 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Tjipke de Vries
Drachten
1:34:04
2
Albert van der Ziel
Berltsum
1:42:51
3
Germ Steensma
St.-Jacobiparochie
1:45:01
4
Richard Wagenaar
Harlingen
1:50:14
5
Eddy Brouwer
Midlum
1:52:02
6
Jeroen Huis in 't Veld
Meppel
1:53:33
7
Kor de Boer
Marum
1:54:05
8
Tjisse Schaap
Ingelum
1:55:05
9
Alex De Groot
Drachten
1:55:12
10
Dirk Haitsma
Franeker
1:57:38
11
Leo Korsten
Leeuwarden
1:59:32
M60, 21 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Frits Feddema
Heerenveen
1:46:29
2
Laas Bonnema
Vrouwenparochie
1:48:26
3
Tjeerd Visser
Franeker
2:01:28
4
Wieger van Keulen
Leeuwarden
2:01:53
5
Jan Nanninga
Leeuwarden
2:09:09
6
Reinder Tel
Surhuizum
2:12:52
7
Herman Euverman
Vlieland
2:19:16
VSEN, 21 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Zoë Mens
Groningen
1:26:14
2
Lisette Ten Wolde
Noordwolde
1:38:59
3
Ellen van Wieren
Wieringerwerf
1:59:28
4
Monica Sjoerdsma
Franeker
2:07:43
5
Mare Koens
Groningen
2:09:20
6
Janneke Mosselaar
Surhuisterveen
2:16:34
V35, 21 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Tineke Van der Veen
Harlingen
1:46:44
2
M Barends
Zuidhorn
1:50:48
3
Kim Boonstra
Leeuwarden
1:59:32
4
Nina Steen
Hegebeintum
1:59:50
5
Karina Kremer
Hoogeveen
2:07:19
6
Saskia Anjema
Hijum
2:07:57
V45, 21 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Mirjam Ruiter
Oostwoud
1:50:52
2
Marit Houtsma
Ried
1:57:23
3
Christien ten Hoeve
Franeker
2:08:46
V55, 21 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Esther Verschoor
Hoorn
1:47:51
2
Rieneke Rispens
Groningen
2:21:01
Uitslagen.nl
30-11-2022 17:28