Uitslagenlijst Marderhoekloop

Oudemirdum - Zaterdag 12 november 2022

MSEN, 5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Pieter Prins
Friesland
16:37
2
Geert Post
Urk
19:28
3
Sytse de Vries
Warns
19:31
4
Danny Hemelrijk
Tollebeek
20:53
5
Sietse van der Veen
Dokkum
22:30
6
Niels Schudt
Raard
24:03
7
Bram Dijk van
Elahuizen
29:26
8
Lennart Lageweg
Koudum
43:20
M40, 5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Arne Swart
Groningen
20:27
2
Marten Dijk van
Elahuizen
29:27
M50, 5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Frank Visser
Oppenhuizen
22:51
2
Ruurd Hans de Boer
Friesland
23:55
3
Klaas van der Ploeg
Lemmer
28:57
4
Theo Runia
Friesland
37:02
5
Luitzen de Vries
Friesland
43:23
M60, 5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Cor van Sluis
Friesland
23:36
2
Domien Mulder
Friesland
24:06
3
Hendrie van der Werf
Friesland
24:15
4
Dikkie van der Werf
Friesland
25:42
5
KEIMPE jager
Friesland
27:49
6
Henk De Vreeze
Mildam
29:31
7
Rinze Kootstra
Friesland
30:30
8
Femme de Bruin
Friesland
32:19
9
Jan Panhuis
Friesland
38:15
10
Klaas Duits
Friesland
38:36
11
Joop Bosma
Sneek
1:11:52
VSEN, 5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jantsje de Vries
Warns
21:23
2
Marrit de Boer
Ede
22:27
3
Minke van der Wal
Wâlterswâld
22:31
4
Marije Hogeterp
Leeuwarden
24:20
5
Grietsje Schaap
Raard
25:23
6
Marieke de Jong
Raard
27:49
V35, 5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Laura de Jongh
Rijs
22:25
2
Marian van Bethlehem
Sneek
24:43
3
Susan de Leeuw
Heerenveen
25:15
4
Linda Ypma
IJlst
27:02
5
Geeske Hilhorst
Hartwerd
29:27
6
Inge Bollen
Harlingen
30:13
7
Heleen Zuidema
Creil
30:38
V45, 5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Henriet Bremer
Workum
21:25
2
anneke regnerus
Friesland
27:08
3
Mirjam Ottens
Oudega
30:22
4
Kim Hermans
Creil
30:38
5
J Nauta
Koudum
34:50
6
Marijke Veenema
Sneek
42:11
V55, 5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Anneke Breidenbach
Friesland
24:59
2
Adri Sluis
Friesland
28:05
3
Ria Bouma
Oudemirdum
34:50
MSEN, 10 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Hindrik Jagersma
Groningen
38:07
2
Sietse Rozema
Ijlst
41:19
3
Wiebe Terwisscha van Scheltinga
Reahûs
41:25
4
Gideon de Jong
Utrecht
43:28
5
Erik Bakker
Hardegarijp
46:07
6
Wietse van Gijssel
Drachten
49:50
7
Jelle Hak
Utrecht
52:30
8
Jelle Uittenbogaard
Bakhuizen
52:33
9
Piet Rienstra
Oudemirdum
55:08
10
Bennie Westra
Bolsward
57:44
11
Melchior Ram
Friesland
57:44
12
Rutger Heskes
Heerenveen
1:08:24
M40, 10 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Chiel Aaij
Groningen
43:19
2
Teunis Wouda
Workum
44:05
3
Evert Westerhof
Sneek
45:25
4
Albert Bouwstra
Reduzum
46:46
5
Edwin Bruinsma
Friesland
48:26
6
Bauke Bouwstra
Workum
48:26
7
Klaas Muizelaar
Balk
49:58
8
Ronald Staal
Heerenveen
50:06
9
Christiaan Pander
Sloten
54:43
10
Feike De Vries
Rijs
55:57
11
Eize-Fokke van den berg
Urk
1:01:13
12
Edward Plantinga
Sneek
1:03:33
13
Jan Veenstra
Joure
1:05:02
14
Patrick Born
Bolsward
1:06:59
M50, 10 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Wiebe Elgersma
Harich
43:56
2
Renze Andringa
Marrum
46:50
3
Auke Brouwer
Urk
52:42
4
Ype Haytema
Koudum
54:53
5
Peter Yntema
Ypecolsga
55:57
6
Jarig Van Dam
Warns
58:45
7
Willem de Boer
Urk
59:07
8
Evert Van den Berg
Urk
1:01:30
M60, 10 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Pieter de Lange
Westervoort
44:34
2
Jan Uiterwijk
Friesland
48:54
3
Rob Kuipers
Sneek
51:33
4
Gerard Postma
Nijemirdum
52:00
5
Aise Bouma
Friesland
53:12
6
Klaas Halma
Gaast
54:02
7
Loek Smid
Oudemirdum
54:25
8
Jaap Dijkstra
Friesland
55:06
9
Tjeerd Visser
Friesland
55:07
10
Wieger Sinnema
Sneek
57:59
11
Wâtte Feenstra
IJlst
57:59
12
Wim Manshande
Friesland
58:48
13
Freek Brouwer
Urk
59:00
14
Egbert Geertsma
Friesland
1:00:56
15
Piet Kerstholt
Friesland
1:01:32
16
Djurre Joh. van der Schaaf
Friesland
1:02:31
17
Stijn van Gijssel
Drachten
1:04:23
18
Karst Anema
Friesland
1:05:22
19
Henk Breimer
Warns
1:05:30
20
Sjoerd IJdema
Bolsward
1:07:03
21
Johan Zwerver
Friesland
1:13:32
22
Reinder Sinnema
Friesland
1:18:03
VSEN, 10 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Sarah Tilstra
Makkum
45:33
2
Johanna van Dam
Zwolle
50:07
3
Teuna Bosch
Koudum
50:37
4
Klaske de Vries
Elburg
54:48
5
Marijke Uittenbogaard
Bakhuizen
56:39
6
Lianne de Boer
Sneek
58:58
7
Lisette van Gijssel
Drachten
1:00:11
8
A. Bergsma
Molkwerum
1:04:06
9
Marrit Dooper
Sneek
1:10:08
10
Claudia Barkhof
Rolde
1:16:09
V35, 10 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Marjan Andringa
Marrum
38:22
2
Marijke Nijdam
Rijs
49:15
3
Tineke Muizelaar
Oudemirdum
50:33
4
Katharina Munniksma
Sloten
1:02:08
5
Marieke Dijkstra- Wouda
Uitwellingerga
1:04:11
V45, 10 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
jikke van den Berg
Nij Beets
49:27
2
Janke Douma
Lichtaard
52:00
3
Anita van der Wal
Friesland
56:43
4
Petra Wieringa
Friesland
57:59
5
Karin Danhof
Jirnsum
58:48
6
Nynke Van der meer
Tjerkwerd
1:01:14
7
Sandra Postma
Sint Nicolaasga
1:04:09
8
Annke Wierstra
Lemmer
1:04:29
9
Willemieke Dijkstra
Warns
1:04:55
10
Sasja Haytema-Bruno
Koudum
1:05:14
11
Esther Hoekstra
Sneek
1:08:07
12
Anneke Van der Sloot
Sneek
1:11:52
13
Esther Van Duijn
Balk
1:12:52
14
Martine Sijtsma
Friesland
1:18:03
V55, 10 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
L.A Versluis
Oudemirdum
57:26
2
Aukje Duyf
Hemelum
1:02:00
3
Erni Stipkovitch
Friesland
1:03:21
4
Mariska Jeuring
Groningen
1:03:58
5
Jelleke de Vries
Warns
1:04:55
6
Hilda Meijerhof
Appingedam
1:07:20
7
Lily Manshande
Harlingen
1:07:46
8
Conny Reijntjes
Sneek
1:08:07
9
Karin Sinnema
Sneek
1:11:52
10
Grytsje Faber
Oudemirdum
1:12:52
11
Grytsje Feenstra
IJlst
1:13:29
MSEN, 16 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Tjitte Jan de Vries
Friesland
1:00:20
2
Fokke Snoek
Urk
1:00:23
3
Johannes Berkhout
Urk
1:05:40
4
Johan Laagland
Molkwerum
1:07:14
5
Arjan van der Wal
Drachten
1:11:19
6
Pieter Duiverman
Utrecht
1:16:46
7
niels fennema
Kollum
1:18:20
8
Paulo Nhala da silva
Joure
1:24:21
M40, 16 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Johannes Hemelrijk
Tollebeek
1:02:51
2
Pieter Meerstra
Twijzel
1:05:45
3
Martijn Ettema
Bolsward
1:05:45
4
Bert van Slooten
Urk
1:08:16
5
Gerrit Visser
Urk
1:09:04
6
Arjan Siersma
Hemelum
1:13:20
7
Auke Veldstra
Joure
1:14:28
8
Willem Biemolt
Friesland
1:14:50
9
Andre Gersjes
Ruigehuizen
1:16:47
10
Hendrik van der Zee
Balk
1:24:35
11
Jorgo Karanikolas
Lemmer
1:30:22
M50, 16 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Syb van der Ploeg
Friesland
1:07:31
2
Sjouke Venema
Friesland
1:10:39
3
Simon Speelman
Sneek
1:16:25
4
Berend Fekken
Scharsterbrug
1:17:49
5
Pieter Albada
Stavoren
1:19:34
6
Gerrie Boersma
Friesland
1:22:33
7
Bert van der Lijn
Balk
1:24:35
8
Durk Haitsma
Friesland
1:27:22
M60, 16 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Chris Draijer
Friesland
1:07:44
2
Meine Hoitsma
Friesland
1:15:43
3
Teunis Snoek
Urk
1:20:22
4
George De Roo
Friesland
1:23:35
5
Jan Nanninga
Leeuwarden
1:27:59
6
Hans de Weert
Friesland
1:28:36
7
Johan Beintema
Friesland
1:28:55
8
Harmen de Boer
Heerenveen
1:28:59
9
Wieger van Keulen
Friesland
1:29:45
10
Reinder Tel
Friesland
1:34:23
11
Yde Haarsma
Sneek
1:35:08
VSEN, 16 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Nynke Kramer
Oudemirdum
1:16:48
2
Jasmin Quist
Balk
1:26:57
3
Kate Van der Zee
Balk
1:35:28
V35, 16 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Mireille Baart
Wageningen
1:02:42
2
Anita Smink-Osinga
Oudemirdum
1:30:07
3
Ypie Muizelaar
Oudemirdum
1:30:07
4
Joukje Veenstra
Harkema
1:30:22
5
Mariska Sytsma
Oudemirdum
1:30:34
6
Femke van der Veen
Oudemirdum
1:30:34
7
Jildou Bootsma
Balk
1:35:28
8
Petra De Vries
Akkrum
1:43:53
V45, 16 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Annie Amsterdam-Vogelzang
Hindeloopen
1:25:43
2
Nataschja Palmen
Leeuwarden
1:26:18
3
Tamara van der Molen
Leeuwarden
1:26:18
4
Roelie Hoekstra
Oudemirdum
1:26:35
5
Femke Boersma
Lemmer
1:30:20
6
Geartsje Schootstra
Akkrum
1:43:53
7
Monique Venema
Nes
1:43:53
8
Sonja Schepel
Friesland
1:45:06
V55, 16 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Marjan De Ruiter-Abma
Friesland
1:09:15
2
Anja van Vliet
De Kiel
1:18:57
3
Ria Leeverink
Friesland
1:23:31
4
Marja van der Werf- Zoer
Joure
1:34:53
5
anke peterson
Friesland
2:09:09
Uitslagen.nl
12-11-2022 14:01