Uitslagenlijst 31ste Strontraceloop

Workum - Zaterdag 22 oktober 2022

7V, 7KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Hilda Wijnja
Sneek
30:29
2
Renske de Vries
Sneek
30:41
3
Sofie Houwer
Joure
34:54
4
Henriet Bremer
Workum
35:25
5
Lucia van der Bijl
Bolsward
36:06
6
Maaike Tolsma
Witmarsum
41:54
7
Geertje Wijnja
Ouwster Nijega
42:10
8
Ellen Folmer
Workum
42:15
9
Nynke van der Meer
Tsjerkwerd
43:33
10
Jolanda Muizer
Leeuwarden
44:03
11
Annika Bangma
Arum
44:30
12
Klazina Draaijer
45:02
13
Hester Van der Schaaf
Sneek
45:35
14
Wilma Feenstra
Workum
47:07
15
Siegrid Schuitemaker
Wommels
47:41
16
Helena Kuyper
amsterdam
47:45
17
Natasja Bokma
Workum
47:56
18
Renske Molenwijk
Amstelveen
48:35
19
Ariana Heringa Kuipers
54:31
7M, 7KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Koen Dijkman
Aldeboarn
27:51
2
Pieter Atsma
Surhuisterveen
28:03
3
Erwin Eijgelaar
Sint Johannesga
28:05
4
Gerald Hoogeveen
Bolsward
28:34
5
Wiebe Palstra
Bolsward
31:05
6
Jelmer de Hoop
31:17
7
Hartger Stellinga
Workum
32:44
8
Klaas Stienstra
bolsward
32:49
9
Jelmer Kuipers
Workum
33:46
10
Gerben Splinter
Maassluis
35:33
11
Sybrand Zorgdrager
Workum
35:52
12
Gerard Postma
Nijemirdum
37:10
13
Tom van het Reve
Workum
37:41
14
Dirk Jacob Lemstra
Witmarsum
37:48
15
Geert Jan van der Meer
Workum
38:35
16
Chris Draaijer
Oudega(Sm)
38:39
17
Hendrie van der Werf
Bolsward
38:39
18
Klaas Jan Dijkstra
40:08
19
Cor van Sluis
Franeker
40:42
20
Domien Mulder
Joure
40:56
21
Dikkie Van der Werf
Bolsward
42:21
22
Jan Feenstra
Workum
42:22
23
K Jager
Dronrijp
44:20
24
K van Kalsbeek
Scharnegoutum
44:33
25
Arjan van der Berg
45:02
26
Djurre joh. van der Schaaf
Oentsjerk
46:14
27
Tsjalling Visser
Bolsward
47:00
28
Ype Talsma
Wommels
47:47
29
Nico Draaisma
Leek
48:24
30
Tsjerk Viersen
Hommerts
50:40
31
Willem van der Werf
Workum
51:42
32
Johan Zwerver
Goutum
56:05
15V, 15KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Regine Postma
Akkrum
1:06:59
2
Hellen Boonstra-drost
1:12:01
3
Grytsje Abma
1:15:15
4
Liesbeth Andreae
Parrega
1:21:32
5
Rinke de Jong
Leeuwarden
1:23:39
6
Ria Leeverink
Bolsward
1:24:08
7
Foekje De boer
1:24:21
8
Monica Bruggenkamp
Bolsward
1:29:24
9
Petra Lok
Leeuwarden
1:31:19
10
Marja van der Werf-Zoer
Joure
1:32:38
11
Karin Danhof
Jirnsum
1:34:40
12
Gyanne Hiemstra
Ferwoude
1:37:13
13
Lidewey Jorna
Tzum
1:38:46
14
Willy de Jong
Leeuwarden
1:40:14
15
Pietsje Rijpma Tjalma
Heeg
1:43:27
16
Mannie Oostra
Olterterp
1:43:27
17
Gerdien Joustra
Idzegahuizen
1:45:15
15M, 15KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Erwin de Vries
Stiens
54:24
2
Tsjomme Ozinga
Heerenveen
58:15
3
Lieuwe Palstra
bolsward
58:25
4
Marten Sjoerds
Workum
1:01:50
5
Martijn Ettema
1:03:24
6
Hilbert de Haan
Ouwstee Nijega
1:04:18
7
Klaas Heeringen,van
Hurdegaryp
1:05:10
8
Jochem Martens
1:06:19
9
Martijn Ruis
1:06:31
10
Ronald Sikkema
Idskenhuizen
1:08:24
11
Syb van der Ploeg
Kubaard
1:08:27
12
Erik Bakker
Hurdegaryp
1:09:06
13
Karst Ketelaar
Hippolytushoef
1:09:36
14
Jilke Folmer
Balk
1:09:58
15
Wieger van Tuinen
Hindeloopen
1:10:15
16
Durk van Tuinen
Hindeloopen
1:10:33
17
Lars Van bavel
Bolsward
1:10:39
18
Arjan Siersma
Hemelum
1:10:49
19
Evert jan
1:12:25
20
Sytze terwisscha van Scheltinga
Workum
1:14:11
21
Hilko Snoek
1:14:53
22
Durk Ozinga
Workum
1:15:11
23
Willem Biemolt
Utrecht
1:15:11
24
Alex Van zurk
1:15:34
25
Hendrik van der Zee
Balk
1:15:55
26
Marco Krischok
Workum
1:16:50
27
Gatze Tjalsma
1:17:04
28
Rients Galema
Workum
1:18:17
29
Jelmer Stoker
Haskerhorne
1:19:04
30
Niels Fennema
1:19:27
31
Janaldo Keulen
1:19:53
32
Klaas Struiving
1:19:57
33
Pieter Albada
1:20:41
34
Martin van der Burg
Sneek
1:20:43
35
Oeli Reitsma
1:21:50
36
Gjalt Visser
1:23:04
37
J. A. Feenstra
abbega
1:23:32
38
Sander Feenstra
Balk
1:24:13
39
Tjeerd Visser
Franeker
1:24:18
40
Jaap Dijkstra
Franeker
1:24:20
41
Johan Beintema
Leeuwarden
1:25:07
42
Jehannes De boer
it heidenskip
1:25:33
43
Peter Londema
1:25:40
44
Wieger van Keulen
Leeuwarden
1:25:50
45
Marcel Kuin
Olterterp
1:27:13
46
Taeke Boersma
Grootegast
1:27:59
47
Jan Nanninga
1:29:25
48
Bouke Fennema
Britsum
1:30:02
49
Jobn Adema
Leeuwarden
1:31:19
50
Jan Meindertsma
Goutum
1:31:56
51
Durk Van tuinen
Workum
1:33:39
52
Wim Manshade
1:34:41
53
Hans van egmond
Drachten
1:39:06
54
Yde Haarsma
1:40:04
55
Gerryt Andringa
Workum
1:40:49
56
Karst Anema
stiens
1:43:24
57
Ying Mellema
Sneek
1:44:39
Uitslagen.nl
24-10-2022 07:47