Uitslagenlijst Wetter- en Willerun

Burgum - Zondag 9 oktober 2022

MAN, 5 KM WEDSTRIJD
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Dick Wobbes
Feanwalden
18:01
2
Cor Visser
Gytsjerk
18:12
3
Wietse Harmsma
Burgum
18:56
4
Bob Tjaarda
Roden
19:10
5
Dirk Gorter
Feanwalden
19:29
6
Dennis van der Ploeg
Hurdegaryp
19:53
7
Jan Van Der Werf
Oentsjerk
20:36
8
Devlon van de Ridder
Leeuwarden
21:05
9
Bonne van der Kooi
Noardburgum
21:25
10
Jarin van der Kooi
Burgum
21:29
11
Nick Lautenbach
Kollumerzwaag
21:54
12
Pieter Wolters
Burgum
22:27
13
Ynze Pieter van der Meule
Dronryp
22:46
14
Jacob Taekema
Jistrum
23:11
15
Sjoerd Visser
Eastermar
23:40
16
Erik Dijkstra
Eastermar
23:57
17
Jan albert Weening
Hurdegaryp
24:30
18
Gerrit Vellinga
Burgum
25:33
19
Ebele Jansma
Leeuwarden
27:04
20
Sybrand Jongeling
Feanwalden
29:12
21
Djurre Joh van der Schaaf
Oentsjerk
30:09
22
Egbert Geertsma
Groningen
30:22
23
Peter Dieltjes
Oldenzaal
31:12
24
Marcel Kooijmans
Boerakker
31:21
25
Niels Peek
Burgum
31:32
26
Daniël de Jager
Hurdegaryp
31:56
27
Erik Algra
Leeuwarden
33:23
28
Thomas Algra
Leeuwarden
35:56
29
Gert-Jan Bakker
Hurdegaryp
36:06
VROUW, 5 KM WEDSTRIJD
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Hilde Venema
Burgum
20:31
2
Jantina Kooistra
Ee
21:18
3
Corine Visser
Leeuwarden
22:45
4
Tsjetty Visser
Burgum
23:41
5
Gretha van der Ploeg
Hurdegaryp
26:01
6
Hedwig de Jong
Feanwalden
26:07
7
Wytske van der Kooi
Burgum
27:22
8
Ilse Weening
Hurdegaryp
27:33
9
Ingrid Visser
Burgum
27:54
10
Jolanda Muizer
Leeuwarden
28:19
11
Nynke Kingma
Hoornsterzwaag
28:36
12
Janine Breekveldt
Beilen
28:40
13
Henny De Jong Smit
Leeuwarden
28:52
14
Marieke Brinkhof
Waaxens gem Dongeradeel
29:08
15
Hilda Van der Meulen
Feanwalden
29:11
16
Tytsje Schievink
Burgum
29:43
17
Margriet Kingma
Twijzel
29:50
18
Lyda Wolters
Burgum
29:51
19
Iris Plat
Burgum
30:04
20
Margriet Nauta
Noardburgum
30:24
21
Tjitske Postma
Burgum
30:32
22
Afke Benedictus
De Westereen
30:50
23
Siske Benedictus
Zwagerbosch
30:51
24
Sjoerdtje Lyklema
Eastermar
30:53
25
Klaske Lyklema
Eastermar
30:55
26
Baukje de Boer
Burgum
31:04
27
Geertje de Jong
Burgum
31:11
28
Renske Schievink
Hurdegaryp
31:18
29
Mintje Kooijmans
Boerakker
31:20
30
Joke Ritsma
Burgum
31:29
31
Fenna Zijlstra
Burgum
31:31
32
Nita Melessen
Amsterdam
31:37
33
Ytsje Hietkamp
Burgum
33:26
34
Elvira Visser
Burgum
33:37
35
Dieuwke Bloemhof
Noardburgum
33:41
36
Geertje Algra
Nijega
33:42
37
Ellie Jager
Hurdegaryp
33:43
38
Andrea Bakker
Hurdegaryp
33:53
39
Katerina Kadlecova
Leeuwarden
35:55
40
Lilian Adema
Noardburgum
36:07
41
Gerda Nienhuis-Zijlstra
Burgum
36:08
42
Sandra Lautenbach
Sumar
36:56
43
Elizabeth de Jager
Hurdegaryp
36:57
44
Anneke Ytsma
Hurdegaryp
37:58
45
Maaike Walsweer
Feanwalden
41:53
46
Anita Vellenga
Leeuwarden
45:55
MAN, 10.5 KM WEDSTRIJD (KWART
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jan Germ Looijenga
Oentsjerk
39:40
2
Christiaan Pinkster
Sumar
42:55
3
René Edens
Goutum
43:21
4
Folkert Wijnsma
Burgum
44:34
5
Johan Alserda
Leek
44:48
6
Bart Kamminga
Hurdegaryp
45:50
7
Gerben De Haan
Burgum
46:57
8
Mark Jalvingh
Leeuwarden
47:11
9
Jaring de Groot
Burgum
47:17
10
Binne Feenstra
Burgum
47:29
11
Armand Achterberg
Noardburgum
48:08
12
Ype Boelens
Burgum
49:50
13
Jan Visser
Suwald
50:01
14
Eddy Veenstra
Niawier
50:36
15
Peter van der Berg
Burgum
51:04
16
Leon Kingma
Burgum
51:46
17
Rinke de Jong
Leeuwarden
51:53
18
Marijn Wijbenga
Sumar
52:08
19
Rienk de Vries
Burgum
52:22
20
Okke Schaapman
Burgum
53:04
21
Roelof de Jong
Groningen
53:24
22
Katrinus De Vries
Noardburgum
54:02
23
Frank Bruinsma
Leeuwarden
54:21
24
Oebele Kooy
Burgum
54:37
25
Siebren Boerma
Burgum
54:45
26
Menno Vellenga
Beilen
54:59
27
Klaas Jan van der Kooi
Burgum
55:05
28
Aalzen Wagenaar
Noardburgum
55:30
29
Wiebe Kootstra
Burgum
56:04
30
Everen Groos
Sumar
56:21
31
Harm De Boer
Burgum
56:25
32
Henk Wijbenga
Sumar
56:31
33
Bernhard de Vries
Burgum
56:46
34
Peter Visser
Leeuwarden
56:48
35
Jelmer Hoekstra
Sumar
57:44
36
Lieuwe Brolsma
Akkrum
58:48
37
Remco de Boer
Kollum
58:51
38
Rik Sloots
Noardburgum
58:57
39
Rinke Booi
Burgum
1:01:40
40
Rients van Dijk
Akkrum
1:02:04
41
Peter Leistra
Tytsjerk
1:02:23
42
Henk de Groot
Burgum
1:06:54
VROUW, 10.5 KM WEDSTRIJD (KWART
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Sandra Schievink
Burgum
51:24
2
Nicole van Krimpen
Kootstertille
53:07
3
Dieke Sibma
Burgum
53:47
4
Roos Boerma
Burgum
54:46
5
Janny Wijnsma-Jansma
Burgum
55:00
6
Jitske van Huizen
Burgum
56:30
7
Iris Stelwagen
Burgum
57:17
8
Hendrica de Hoop
Burgum
57:31
9
Mirthe Ritsma
Damwald
58:08
10
Simone Machiela
Utrecht
58:52
11
Gonnie van der Bij
Garyp
1:01:21
12
Marijke Hellinga
Burgum
1:02:00
13
Ciska Boomsma
Noardburgum
1:02:14
14
Claudia Kerstholt
Tytsjerk
1:02:25
15
Nickey Brolsma
Akkrum
1:03:02
16
Hilda Scheenstra
Noardburgum
1:03:04
17
Aafke Aukje Hansma
Kollumerzwaag
1:04:46
18
Marieke Bron
Eastermar
1:06:08
19
Majella Geerdink
Burgum
1:06:09
20
Sandra Antonides
Noardburgum
1:06:11
www.wetterenwillerun.nl
Uitslagen.nl
09-10-2022 17:33