Uitslagenlijst Triatlon Wommels

Wommels - Zaterdag 17 september 2022

M-1/2, 1/2 TRIATLON
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Sjirk Bijma
Joure
4:30:16
2
Stefan de Jong
Leeuwarden
4:30:50
3
Tsjomme Ozinga
Heerenveen
4:34:31
4
Jort van Zutphen
Weidum
4:37:48
5
Anne Floris Bottema
Nijland
4:38:25
6
Daniel Nagel
Gauw
4:38:33
7
Daan van Oosten
Zeewolde
4:58:47
8
Hendrik Falkena
Ysbrechtum
4:58:47
9
Wiebe Terwisscha van Sch.
Reahus
4:59:08
10
Ben Douwes
Burgum
5:00:19
11
Jan Westerink
Nunspeet
5:03:33
12
Gerk Huisma
Surhuisterveen
5:10:41
13
Jendo Visser
Eesveen
5:14:40
14
Lambertus Moes
Leeuwarden
5:20:04
15
Paulus folmer
Workum
5:24:34
16
Ronald Risselada
Bakhuizen
5:25:32
17
Sybrand van der Wey
Wommels
5:26:42
18
Sytze Terwisscha van Sche
Workum
5:27:27
19
Roelof Oostra
Mantgum
5:27:28
20
Samme Steenstra
Joure
5:31:09
21
Joop Angenent
Haren Gn
5:34:49
22
Theo van der Veen
Surhuisterveen
5:35:03
23
Ritske Flootman
Menaam
5:36:31
24
Syb van der Ploeg
Kubaard
5:38:07
25
Fokke Kootstra
Assen
5:39:42
26
Frank Brink
Zuid-Scharwoude
5:44:14
27
Sjouke Venema
Wommels
5:45:36
28
Age Dijkstra
Tzummarum
5:46:36
29
Jarno de Jong
Harkema
5:48:48
30
Richard de Graaf
Mantgum
5:49:59
31
Huib-Jan Imbens
Wirdum Fr
5:50:09
32
Ytzen Faber
Sintjohannesga
5:52:57
33
Wytse Hiemstra
Goutum
5:53:51
34
Remon van Lunzen
Leeuwarden
5:55:06
35
Jalmer de vries
Menaam
5:57:27
36
Joop Scherpenzeel
Leeuwarden
5:59:26
37
Oscar De Jong
Zandeweer
6:03:19
38
Johan Laagland
Molkwerum
6:03:45
39
Theunis Wouda
Workum
6:04:22
40
Jan Schengenga
Joure
6:12:53
41
Frans Pyter Terpstra
Wommels
6:13:50
42
Jaap Zwaagstra
Witmarsum
6:14:54
43
Tjamme Draaijer
Leeuwarden
6:15:27
44
Arjen Adriaanse
Leek
6:19:31
45
Arjan van der Wal
Pingjum
6:27:04
46
Durk Tigchelaar
Harlingen
6:30:01
47
Niels van der Vossen
Groningen
6:34:12
48
Piet Alkema
Hoogezand
6:44:19
49
Dick Heppener
Bolsward
6:45:28
50
Edwin Wielinga
Workum
6:51:16
51
Halbe Huitema
Easterein
7:35:29
V-1/2, 1/2 TRIATLON
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Annemarie Rustenburg
Biddinghuizen
4:59:10
2
Krista Heije
Almere
5:43:00
3
Yvonne Hiemstra
Sneek
6:21:45
4
Geertje De Schiffart
Eesveen
6:25:00
5
Geke Venema
Easterlittens
6:30:14
6
Berber Akkerman
Wommels
6:36:51
7
Hanneke Thoen
Jutrijp
6:43:32
8
Gwenda van der Vaart
Groningen
6:50:48
9
Eline Haarsma
Sliedrecht
7:01:28
10
Jacqueline swart
Haskerhorne
7:13:03
M-1/8, 1/8 TRIATLON
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Pieter Pilat
Ee
1:10:24
2
Anton Theo Borger
Boelenslaan
1:10:52
3
Lars van der Meulen
Drachten
1:12:00
4
Dyan Hendriks
Bolsward
1:12:03
5
Arjen Bos
Bolsward
1:13:45
6
Hans Hiemstra
Harkema
1:13:55
7
Michel Broeksma
Kampen
1:15:06
8
Minne Bus
Groningen
1:18:14
9
Ian van Zutphen
Boksum
1:18:32
10
Jalco Huisman
Surhuisterveen
1:18:47
11
Coen Rijpma
Rottum
1:19:04
12
Lammert van der Ploeg
De Westereen
1:19:15
13
Denny Douwes
Dokkum
1:23:58
14
Sven Harskamp
Menaam
1:25:26
15
René Edens
Goutum
1:26:01
16
Berend Menger
Heerenveen
1:28:01
17
Bert van Slooten
Urk
1:28:56
18
Tsjipke Okkema
Wommels
1:29:23
19
Jildert Prins
Franeker
1:30:03
20
Peter Abma
Franeker
1:31:16
21
Jan Pieter Lunenburg
Leeuwarden
1:31:23
22
Jan Jelle Kuipers
Wommels
1:31:37
23
Jan van der Meij
Berltsum
1:32:00
24
Albert Dijksma
Heerenveen
1:32:46
25
Jan van der Heide
Heerenveen
1:33:56
26
Tjomme Wijnia
Julianadorp
1:34:23
27
Barry Lammers
Workum
1:36:09
28
Gerrit Duits
Groningen
1:36:26
29
Gerald Jager
Scharnegoutum
1:37:31
30
Styno Politiek
Spannum
1:38:12
31
Raimond de Lange
Harlingen
1:38:53
32
Henk Hoekman
Leeuwarden
1:39:10
33
Rinse Joustra
Wommels
1:39:21
34
Jacob de Groot
Leeuwarden
1:39:46
35
Auke Johannes Breeuwsma
Wommels
1:40:36
36
Taeke Boersma
Grootegast
1:41:01
37
Michel Veldstra
Joure
1:44:53
38
Melle Tilma
Wiuwert
1:45:08
39
Dirk-Yde Sjaarda
Easterein
1:45:48
40
Kor Zittema
Bitgum
1:46:14
41
Sjoerd Jongsma
Workum
1:49:37
42
Kees Post
Urk
1:52:19
43
Marten Kingma
Leeuwarden
1:56:26
44
Ferdi de Jong
Rottum Fr
1:56:39
45
Gerben De vries
Leeuwarden
2:03:28
V-1/8, 1/8 TRIATLON
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Trudy Veenstra
Boelenslaan
1:16:34
2
Serina Schouwenaar
Den Helder
1:19:11
3
Jantina Kooistra
Ee
1:19:16
4
Marijke Abma
Goënga
1:21:09
5
Liesbeth Hiddema
Jirnsum
1:24:27
6
Theresia Offringa
Nijland
1:24:43
7
Corine Visser
Leeuwarden
1:27:08
8
Ytjanda Sloot
Stiens
1:30:00
9
Marian de Glee
Oudeschoot
1:34:19
10
Jenni de Groot
Leeuwarden
1:37:06
11
Sietske van der Meer
Zutphen
1:37:53
12
Loeske Dillingh
Leeuwarden
1:44:48
13
Kiki Brandsen
De Knipe
1:45:12
14
Marijntje Zeijen
Bilthoven
1:46:08
15
Karin van der Zee
Oudeschoot
1:48:10
16
Carmen Kooij
Leeuwarden
1:49:08
17
Linda Galema
Skingen
1:49:53
18
Pytsje Frankena
Franeker
1:51:25
19
Henderika Terpstra-Sieper
Wommels
1:51:27
20
Sarina Jannes
Gytsjerk
1:54:46
21
Marijke boersma Ypma
Wytgaard
1:54:59
22
Martine Sluijter
Utrecht
1:58:22
23
Marjan Terpstra
Wommels
2:00:08
24
Maike van Eijndthoven
Utrecht
2:01:59
25
Willy van Beek
Ysbrechtum
2:06:26
26
Pien Rommens
Utrecht
2:07:27
27
Judith van der Vossen
Groningen
2:12:31
28
Daisy Rusch
Groningen
2:19:08
29
Yke Wijbenga
De Falom
2:20:11
Uitslagen.nl
19-09-2022 11:39