Uitslagenlijst Mohammed Farmani Avondloop

Leeuwarden - Woensdag 17 augustus 2022

MAN, 5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Roelof Oostra
Mantgum
16:51
16:50
2
Wytse Mantel
Oudega gem Smallingerlnd
17:25
17:24
3
Jacob Reitsma
Hurdegaryp
18:42
18:42
4
Jens de Boer
Leeuwarden
19:09
19:06
5
Jan Klooster
Opeinde
19:29
19:28
6
Ryan Bakker
Flevo Delta
19:57
19:55
7
Richard van Nood
Goutum
20:12
20:10
8
Gerlof van Minnen
Loopgroep Leeuwarden
20:32
20:29
9
Albert van der Ziel
Friesland
21:07
21:05
10
Hendrik Reitsma
Leeuwarden
21:12
21:12
11
Frits van Twuyver
Noordkop
21:30
21:28
12
Jan Van Der Werf
Oentsjerk
21:46
21:44
13
Anne Osinga
Leeuwarden
21:52
21:48
14
Daniel Heeger
Leeuwarden
21:55
21:45
15
Victor klinkvis
Leeuwarden
21:59
21:54
16
Johan Meinsma
Lionitas
22:49
22:47
17
René Politiek
Goutum
23:12
23:12
18
Halbe Rinsma
Buitenpost
23:31
23:28
19
Roelof Zwart
Berltsum
23:42
23:37
20
Thony van der Veen
Loopclub Burgum
24:24
24:20
21
Jan paulus Van der Meulen
Leeuwarden
25:39
25:27
22
Edwin Bruinsma
Friesland
25:40
25:26
23
Hans Breuker
Loopgroep Leeuwarden
25:45
25:42
24
Marcel vd Wal
Leeuwarden
25:57
25:57
25
Olof van den Bergh
Leeuwarden
26:07
26:07
26
Theo van Bergen
Loopgroep Leeuwarden
26:21
26:21
27
André Bär
Lionitas
26:23
26:23
28
Roan Hiemstra
Goutum
27:11
27:08
29
Wytse Hiemstra
Goutum
27:11
27:08
30
Broer Giesing
Wyns
27:17
27:07
31
Sjoerd Holtrop
Lionitas
27:27
27:20
32
Ivo snitker
Leeuwarden
27:45
27:41
33
Jeffrey Rauwerda
Leeuwarden
28:06
27:59
34
Martijn van den Bergh
Leeuwarden
28:10
28:02
35
Anne de Roos
Gytsjerk
28:13
28:10
36
Alex van der Hoek
Leeuwarden
28:41
28:41
37
Raymond Diederiks
Leeuwarden
31:02
30:56
38
Klaas van kalsbeek
Scharnegoutum
32:33
32:33
39
Femme de Bruin
Friesland
35:25
35:18
40
Jan Panhuis
Friesland
40:15
40:08
41
Danny kamst
Leeuwarden
43:41
43:41
VROUW, 5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Nova Werps
Lionitas
22:06
22:03
2
Laura Helmantel
Leeuwarden
23:50
23:50
3
Brandi crandell
Leeuwarden
23:51
23:51
4
Sandra van der Meulen
Hallum
25:42
25:42
5
Jetske Keizer
Leeuwarden
26:22
26:22
6
Evelien jepma
Leeuwarden
28:38
28:38
7
Baukje Wijma
Jislum
28:49
28:38
8
Wendy Pol
Leeuwarden
28:53
28:53
9
Ella van Minnen
Lionitas
29:01
29:01
10
Wietske Hosper
Marsum
29:19
29:10
11
Karin Rinsma
Leeuwarden
29:40
29:35
12
Margret Jagersma
Leeuwarden
29:56
29:51
13
Christien ten Hoeve
Franeker
30:06
30:02
14
Kitty Waringa
Aldeboarn
30:07
29:57
15
Machteld Smit
Stiens
31:22
31:15
16
Wietske Visser-Brouwer
Stiens
31:42
31:34
17
Linda van Minnen-Nota
Leeuwarden
32:31
32:23
18
Jeannet Huitema
Lionitas
33:04
33:00
19
Anneke Regnerus
Marrum
33:24
33:17
20
Iris van Hulsen
Leeuwarden
34:23
34:15
21
Joke Stielstra
Leeuwarden
36:00
36:00
22
Jessica Kingsbergen
Ryptsjerk
38:54
38:43
23
Emmely Evers
Leeuwarden
38:55
38:55
24
Lida van Sloten
Loopgroep Leeuwarden
39:05
39:05
25
Sjoukje Sinnema
Loopgroep Leeuwarden
39:06
39:06
MAN, 10 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Riekele kobes
Friesland
36:03
36:03
2
Pim Rasing
Leeuwarden
39:47
39:45
3
Ahmad Ghelichkhani
Iphitos
39:54
39:52
4
Michiel de Boer
Leeuwarden
40:47
40:46
5
Jaap vink
Bitgum
41:30
41:28
6
Marlon jansen
Leeuwarden
42:29
42:26
7
Andrik Bolding
Leeuwarden
43:04
43:01
8
Lambertus Moes
Leeuwarden
43:11
43:08
9
Menne Valk
Snakkerburen
43:17
43:03
10
Olaf van der Meer
Franeker
43:24
43:23
11
Bert Kobus
Goutum
43:28
43:28
12
Ronnie Sweep
Leeuwarden
43:32
43:28
13
Emiel Adema
Menaam
44:48
44:46
14
Erik Bakker
Hurdegaryp
44:54
44:54
15
Johan Bekema
Bolsward
45:00
44:54
16
Arnold Hager
Leeuwarden
46:27
46:27
17
Sander van Hoorn
Vechtdallopers
46:33
46:27
18
Robert de Groot
Wirdum Fr
46:33
46:27
19
David Jansen
Leeuwarden
46:56
46:46
20
Eddy Ter veen
Leeuwarden
47:14
47:05
21
Erik van Houte
Leeuwarden
47:26
47:20
22
Rink Pijpker
Leeuwarden
47:27
47:21
23
Anne Jan Veninga
Tytsjerk
48:01
48:01
24
Siem de Vlas
Lionitas
49:01
49:01
25
Chris Vreugdenhil
Leeuwarden
49:37
49:37
26
Johannes van der Kooi
Gytsjerk
49:37
49:37
27
Gerard Schade
Leeuwarden
49:41
49:34
28
Harm Stel
Wergea
49:41
49:41
29
Klaas de Ruiter
Leeuwarden
49:59
49:44
30
Catrinus Vroom
Lionitas
50:14
50:10
31
Sjouke Vroom
Ferwert
50:14
50:10
32
Dirk Muizer
Leeuwarden
50:23
50:21
33
Rick Heida
Leeuwarden
50:50
50:37
34
Ludo Abbink
Grijpskerk
51:01
51:01
35
Patrick Huiberts
Leeuwarden
51:17
51:17
36
Ewolt van der Berg
Ryptsjerk
51:31
51:17
37
Peter Boersen
Friesland
51:43
51:43
38
Niels balk
Leeuwarden
51:53
51:48
39
Jelle Durksz
Leeuwarden
52:35
52:26
40
Johan Beintema
Friesland
52:39
52:39
41
Rinke Beimin
Leeuwarden
52:45
52:42
42
Andries Schaafsma
Twijzelerheide
53:21
53:16
43
Hessel de Boer
Friesland
54:15
54:08
44
Ruurd Veenstra
Friesland
54:25
54:25
45
Wieger van Keulen
Friesland
54:33
54:25
46
René Wubs
Hallum
54:58
54:48
47
Jacob Dijkstra
Friesland
55:47
55:47
48
William Teinsma
Stiens
55:56
55:44
49
Gerlof Berkhof
Leeuwarden
56:06
55:58
50
Jelle de Haan
Haskerhorne
57:36
57:21
51
Wim Manshande
Friesland
58:46
58:33
52
Egbert Smit
Stiens
59:19
59:07
53
Dick Lont
Rûnom Mantgum
59:19
59:08
54
Harrie Moerings
Leeuwarden
59:31
59:21
55
André van der Leij
Leeuwarden
59:31
59:21
56
Kees Brussee
Wytgaard
1:01:05
1:01:05
57
Lambert Bolmers
Leeuwarden
1:06:57
1:06:45
VROUW, 10 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Yvonne Kassenberg
Leeuwarden
45:14
45:12
2
Melissa Papa
Leeuwarden
47:22
47:16
3
Ingrid Prins
Lionitas
52:36
52:28
4
Tamara van der Molen
Lionitas
52:47
52:40
5
Nataschja Palmen
Leeuwarden
52:47
52:40
6
Sharareh Farmani
Loopgroep Leeuwarden
54:43
54:35
7
Cobie Heida
Leeuwarden
54:46
54:46
8
Annechien van der Veen
Lionitas
55:41
55:33
9
Bea Dijkstra
Stiens
55:55
55:43
10
Marijke Terpstra-Hobert
Stiens
55:56
55:44
11
Stefanie Vossenberg
Stiens
56:21
56:17
12
Larissa Bakker
Leeuwarden
57:48
57:44
13
Monica Sjoerdsma
Franeker
58:46
58:43
14
Karin Danhof
Jirnsum
58:46
58:33
15
Nina Steen
Hegebeintum
59:10
59:10
16
Matty Feenstra
Winsum Fr
59:10
58:54
17
Lucia Horjes
Hurdegaryp
1:00:07
1:00:02
18
Jacqueline Sollie
Stiens
1:01:21
1:01:10
19
Tsjitske Beimin
Leeuwarden
1:02:04
1:02:04
20
Afke Brandenburg
Friesland
1:04:59
1:04:51
21
Annet Stam
Loopgroep Leeuwarden
1:05:26
1:05:17
22
Trijntje van Dekken
Leeuwarden
1:05:26
1:05:21
23
Anke Peterson
Lionitas
1:12:19
1:12:10
Opmerking graag naar wocweg@lionitas.nl
Uitslagen.nl
19-08-2022 22:46