Uitslagenlijst BCL Loop

Leeuwarden - Zondag 12 december 2021

MAN, 5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Pieter Prins
Friesland
18:09
18:08
2
Remco de Valk
Drachten
18:18
18:16
3
Martijn Toering
Lionitas
18:44
18:43
4
Jan Pieter Baarsma
Leeuwarden
19:43
19:40
5
Douwe Jan Kooistra
Stiens
20:17
20:14
6
Jochem van der Ploeg
Drachten
21:13
21:10
7
Goos Bies
Leeuwarden
21:33
21:30
8
Jari de Jong
Jirnsum
21:47
21:45
9
Twan van Straaten
Leeuwarden
21:48
21:36
10
Arjen Kooistra
Stiens
21:53
21:49
11
Selmar Pigge
Sneek
21:54
21:52
12
Richard Aalders
Nietap
21:55
21:51
13
Rik Troostheide
Leeuwarden
21:57
21:55
14
Atze Jan van der Ploeg
Drachten
21:57
21:54
15
Pieter Visser
Loopgroep Dokkum
21:58
21:54
16
Ruben Korte
Lionitas
22:13
22:10
17
Jordi Heins
Leeuwarden
22:28
22:24
18
Alaa Sabahaldin
Drachten
23:48
23:46
19
Jorrit van Dijk
Aldtsjerk
24:12
23:59
20
Albert Walsweer
Goutum
25:04
25:02
21
Cor van Sluis
Friesland
25:22
25:18
22
Ivo snitker
Lionitas
25:36
25:27
23
Gerlof Leystra
Burgum
25:41
25:37
24
Dirk snitker
Leeuwarden
25:43
25:34
25
Hans Breuker
Leeuwarden
26:38
26:35
26
Tieme ten Berge
27:09
27:02
27
Jelte van der Knijff
Lionitas
27:18
27:04
28
Erik van der Knijff
Leeuwarden
27:20
27:07
29
Pier van der Zweep
Berltsum
27:36
27:21
30
Amano van Beem
Lionitas
27:55
27:49
31
Alwin van Beem
Dronryp
27:56
27:49
32
Alexander Bosch
Utrecht
28:02
27:56
33
Meine Wierda
Hurdegaryp
28:02
27:54
34
Cor de Vries
Lionitas
28:29
28:28
35
Henk Postma
Friesland
28:46
28:40
36
Johan Betten
29:22
29:13
37
Peter Stootmans
Leeuwarden
29:22
29:07
38
Johan Kooistra
Stiens
29:30
29:22
39
Wilem de Beuker
Leeuwarden
29:40
29:32
40
Dirk Dijkstra
Menaam
29:41
29:27
41
Djurre Joh van der Schaaf
Friesland
30:13
30:03
42
Rafael Kolk
Leeuwarden
31:50
31:43
43
Lars Hartsema
Leeuwarden
32:04
31:53
44
Femme de Bruin
Friesland
32:45
32:36
45
Ronald Mulder
Leeuwarden
33:06
32:56
46
Peter de Boer
Leeuwarden
33:18
33:09
47
Wim Manshande
Harlingen
33:30
33:20
48
Jan Panhuis
Friesland
39:14
39:06
49
Herman Wassens
Lionitas
41:22
41:22
VROUW, 5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Sanne Heidinga
Lionitas
20:00
19:52
2
Nynke de Jong
Tzum
21:39
21:33
3
Jente Leeuwangh
Lionitas
22:29
22:25
4
Renske Drenten
Lionitas
22:42
22:38
5
Jasmijn Boskma
Lionitas
23:45
23:36
6
Frouke Tijsma
27:37
27:32
7
Eline Wassens
Utrecht
27:54
27:49
8
Sandra Poelstra
Hurdegaryp
28:03
27:55
9
Emmer Baarsma
Leeuwarden
28:16
28:08
10
Hanna de Vries
Lionitas
28:27
28:26
11
Ingrid Visser
Burgum
28:33
28:28
12
Elly Zwart
Friesland
29:08
29:02
13
Therese Wester
Lionitas
29:34
29:28
14
Trudy Brouwer
Bolsward
29:57
29:51
15
Marlous Breuker
Leeuwarden
30:16
30:12
16
Femke de Groot
Oentsjerk
30:23
30:17
17
Jantine de Boer
Bolsward
30:43
30:37
18
Kristel Polder
Leeuwarden
30:45
30:37
19
Djura Kolk
Leeuwarden
31:50
31:43
20
Sarah Höckner
Leeuwarden
32:35
32:24
21
Elbrich Kamstra
32:55
32:44
22
Karin Woudstra
Leeuwarden
33:06
32:56
23
Marjolein Jaski
Leeuwarden
33:30
33:20
24
Thirza Hoekstra
Leeuwarden
33:49
33:38
25
Elly Bär-Hoekstra
Leeuwarden
35:31
35:18
26
Femke van der Wal
37:14
37:03
27
Nancy Caviet
Friesland
38:32
38:20
28
Geertje Bakker
38:58
38:45
29
Alice Bokma
Leeuwarden
41:02
40:51
30
Berber Plantinga
Garyp
41:02
40:49
MAN, 10 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Rogier Rozendaal
Leeuwarden
35:08
35:06
2
Iwan de Jong
Jirnsum
36:06
36:04
3
Matthijs Koopman
Leeuwarden
36:25
36:22
4
Roelof de Roos
Lionitas
37:36
37:35
5
Martijn Ettema
Bolsward
37:40
37:38
6
Marco Kingma
Lichtlopen
37:52
37:49
7
Vincent Houttuin
Leeuwarden
38:58
38:54
8
Klaas van Heeringen
Lionitas
39:43
39:41
9
Catrinus vroom
Lionitas
40:33
40:31
10
Marlon Jansen
Leeuwarden
41:52
41:50
11
Aldert Cuperus
Lionitas
42:24
42:21
12
Hein Dijkstra
Oosterbierum
43:17
43:14
13
Jacob Munneke
Leeuwarden
43:45
43:41
14
Theo Terra
Jirnsum
44:33
44:31
15
Geert van der Heide
Deinum
45:35
45:32
16
Johannes Althuisius
Sneek
45:50
45:34
17
Gerko Riedstra
Lionitas
46:04
45:58
18
Jesse Drijver
Leeuwarden
46:13
45:59
19
Wytse Hiemstra
Goutum
46:23
46:15
20
Jasper de Noord
Lionitas
46:24
46:17
21
Ludo de Vries
Hallum
46:25
46:14
22
Harm Andringa
Leeuwarden
46:36
46:29
23
Sytse Jansma
Friesland
46:46
46:43
24
Bouwe Hiddinga
Lionitas
46:52
46:47
25
Frank Balk
Leeuwarden
46:58
46:42
26
Jelke Heeg
Oentsjerk
47:34
47:21
27
Sander Teertstra
Leeuwarden
47:48
47:23
28
Ferdinand Jansen
Leeuwarden
47:48
47:43
29
Peter Boersen
Friesland
47:52
47:46
30
Henk Boonstra
Leeuwarden
47:53
47:32
31
Auke Mulder
Leeuwarden
47:56
47:47
32
Sjors Tissingh
Leeuwarden
48:12
48:07
33
Rienk de Vries
Friesland
48:23
48:17
34
Johan terpstra
Wytgaard
48:33
48:23
35
Erik van Houte
Leeuwarden
49:07
48:52
36
Kees oosterbaan
Lionitas
49:13
49:08
37
Gert Jan Vogelsang
Wolvega
49:26
49:12
38
Romke Wijtze van der Goot
Leeuwarden
49:40
49:34
39
David Tamminga
Leeuwarden
49:57
49:47
40
Stephan Smeijers
Leeuwarden
50:01
49:53
41
André Bär
Lionitas
50:27
50:13
42
Ed Velderman
Friesland
50:36
50:28
43
John adema
Leeuwarden
50:49
50:32
44
Daniel Heeger
Leeuwarden
50:50
50:34
45
Jan Arjen Kraak
Wolvega
51:08
50:56
46
Tom Vellinga
Lionitas
51:17
51:07
47
Sieb Elzinga
Jirnsum
51:30
51:11
48
Ids boersma
Wytgaard
51:39
51:28
49
Rudi de Moor
Leeuwarden
51:41
51:21
50
Wieger van Keulen
Friesland
51:44
51:31
51
Johan Huitema
Lionitas
51:57
51:55
52
Rienk Kuipers
Groningen
52:05
52:01
53
Meint Pilat
Buitenpost
52:27
52:08
54
Durk Postma
Loopgroep Dokkum
52:44
52:34
55
Jan Meindertsma
Goutum
52:48
52:29
56
Rogier Nugteren
Jirnsum
53:10
52:51
57
Hessel de Boer
Friesland
53:37
53:16
58
Peter Visser
Friesland
53:52
53:40
59
Klaas Johan Osinga
Leeuwarden
54:09
53:53
60
Jelmer Radersma
Hurdegaryp
54:24
54:10
61
Piet Struiksma
Lionitas
54:52
54:36
62
Richard de Vries
Wergea
55:22
54:59
63
Chris Buijtenhuijs
Groningen
56:18
56:13
64
Jeroen Bendijk
Tytsjerk
56:21
56:21
65
Jelle Clerc
Makkum Fr
56:27
56:15
66
Quincy Jacobus
Leeuwarden
56:51
56:31
67
Ivo Jaski
Leeuwarden
56:52
56:31
68
Fred Wang
Leeuwarden
56:52
56:40
69
Karst Anema
Friesland
57:29
57:18
70
Egbert Geertsma
Groningen
57:33
57:19
71
Rick Vogelzang
Leeuwarden
58:26
58:08
72
Berend de Jong
Leeuwarden
58:59
58:40
73
Bouke Fennema
Friesland
59:20
58:59
74
Peter Nonhof
Leeuwarden
59:24
59:01
75
Jan Broekroelofs
Leeuwarden
59:25
59:11
76
Edwin Brouwer
Leeuwarden
59:44
59:26
77
Jurgen van der Eems
Gytsjerk
1:02:40
1:02:16
78
Gerard Hendriksma
Lionitas
1:07:15
1:06:54
79
Lambert Bolmers
Leeuwarden
1:09:11
1:08:48
VROUW, 10 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Judith van der Meer
Lionitas
40:27
40:24
2
Margreet Koopman
Hellas
42:25
42:23
3
Lyanne Ditewig-Buwalda
Heerenveen
44:08
44:01
4
Myra Hitzert
Hurdegaryp
46:10
46:05
5
Maaike Visser
Heerenveen
47:50
47:41
6
Tamara van der Molen
Lionitas
48:14
48:08
7
Tina Veenstra
Hallum
49:33
49:22
8
Liesbeth Andreae
Parrega
49:36
49:29
9
Dieuwke Blaauw
Heerenveen
49:37
49:28
10
Corrie Terpstra
Easterlittens
52:03
51:55
11
Rommy Bolding
Leeuwarden
53:35
53:25
12
Corine Visser
Friesland
53:51
53:40
13
Anita de Vreeze
Leeuwarden
54:43
54:34
14
Tineke Hijma
Hallum
55:51
55:39
15
Je. Visser
Heerenveen
56:15
56:07
16
Esther Damsteek
Leeuwarden
56:18
56:12
17
Celesta Braaksma
Leeuwarden
57:16
57:11
18
Inge Helder
AV Heerenveen
57:29
57:13
19
Iris Hopmans
Roden
57:44
57:25
20
Sigrid Krol
Goutum
57:44
57:25
21
Ilse Schukking - Nieuwhof
Leeuwarden
57:49
57:39
22
Karin Danhof
Jirnsum
59:12
59:00
23
Jeanine Schwarzenauer
Leeuwarden
59:41
58:54
24
Bregtje Bergema
Feinsum
59:43
59:42
25
Jacqueline Sollie
Stiens
1:00:16
1:00:07
26
Annemarie Groenenberg
Lionitas
1:00:23
1:00:06
27
Debby Versteeg
Leeuwarden
1:01:31
1:01:07
28
Sonja Schepel
Friesland
1:02:45
1:02:43
29
Langa Gumede
Leeuwarden
1:03:15
1:03:00
30
Bianca Tolboom
Leeuwarden
1:03:15
1:02:59
31
Anneke Regnerus
Friesland
1:04:39
1:04:31
32
Willy de Jong
Leeuwarden
1:04:39
1:04:32
33
Berber Terpstra
Wytgaard
1:04:44
1:04:20
34
Marijke boersma ypma
Wytgaard
1:04:44
1:04:20
35
Marrit Burghoorn
Wytgaard
1:04:45
1:04:20
36
Sanne Bakema
Aldtsjerk
1:06:09
1:06:01
37
Marjan Hoexum
Lionitas
1:07:30
1:07:13
38
De Vries
Leeuwarden
1:08:25
1:08:09
39
Anke Peterson
Lionitas
1:14:58
1:14:36
Opmerkingen kunnen naar wocweg@lionitas.nl
Uitslagen.nl
29-12-2021 18:34