Uitslagenlijst 1e AV Horror Winterloop december

Sneek - Zondag 5 december 2021

MAN, 8800M
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Erwin de Vries
Stiens
28:45
28:43
2
Ilan Palstra
Workum
30:16
30:15
3
Lieuwe Palstra
Bolsward
31:27
31:25
4
Martijn Ettema
Bolsward
32:33
32:32
5
Lars Bos
IJlst
32:34
32:32
6
Martijn Toering
Tjalleberd
32:56
32:54
7
Martijn Ruis
Sneek
33:12
33:11
8
Hendrik Falkena
Ysbrechtum
34:03
34:01
9
Gerald Hoogeveen
Bolsward
34:04
34:02
10
Folkert Attema
De Meern
34:37
34:35
11
Evert Westerhof
Sneek
34:46
34:44
12
Arjen de Jong
Heeg
35:03
35:00
13
Wiebe Terw.van Scheltinga
Reahus
35:05
35:03
14
Marco Boorsma
Sneek
35:24
35:22
15
Jildert Boersma
Scharnegoutum
35:40
35:38
16
Klaas Conradie
Sneek
35:44
35:42
17
Jan Albert Veenema
Sneek
35:55
35:50
18
Martin Brouwer
IJlst
36:01
35:59
19
Remko Laanstra
Sneek
37:23
37:13
20
Rudy van der Wei
St. nicolaasga
37:54
37:48
21
Paul van der Zwan
Sneek
38:17
38:15
22
Ruben Kerkvliet
Utrecht
38:20
38:14
23
Hein Keekstra
Bolsward
38:22
38:20
24
René Krijnsen
Bolsward
38:23
38:22
25
Mark Schapelhouman
Sneek
39:07
39:04
26
Peter Reitsma
Bolsward
39:23
39:19
27
Roelof Jansma
Sneek
40:20
40:16
28
Johannes Althuisius
Sneek
40:28
40:23
29
Florian van Velthoven
Zwolle
40:33
40:29
30
Klaas Jan Wiersma
Oppenhuizen
40:44
40:40
31
Bart van Wermeskerken
Sneek
41:08
41:01
32
Jouke Hoekstra
IJlst
41:26
41:13
33
Henk Ruiter
Boazum
41:27
41:24
34
Cor Broeders
Sneek
41:27
41:25
35
Peter de Haas
IJlst
42:01
41:48
36
Robin Abma
Bolsward
42:13
42:06
37
Beke Cnossen
Boazum
42:15
42:14
38
Pieter de Vries
Sneek
42:26
42:16
39
Oeli Reitsma
Sneek
42:44
42:38
40
Anco Visser
Woudsend
43:04
42:59
41
Henk Abma
Sneek
43:13
43:06
42
Bart Bakker
Sneek
44:41
44:34
43
Jelle Bosma
Sneek
44:43
44:38
44
Peter Londema
Sneek
44:50
44:44
45
Douwe Attema
Heeg
45:19
45:11
46
Jelle Wolthuizen
Sneek
45:28
45:22
47
Joost Bijlsma
Makkum Fr
45:34
45:29
48
Yke Atsma
Bolsward
46:28
46:15
49
Roland Louwsma
Nijland
47:31
47:17
50
Lolke Cnossen
Sneek
48:17
48:09
51
Francisco Oosterbaan
Goenga
50:22
50:11
52
Egbert Geertsma
Groningen
50:29
50:21
53
Chris Speelman
Sneek
50:45
50:37
54
Patrick Born
Bolsward
52:50
52:37
55
Durk Douma
Sneek
52:56
52:44
56
Sjoerd IJdema
Bolsward
53:17
53:04
57
Sjoerd de Boer
Schettens
1:03:52
1:03:43
VROUW, 8800M
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Evelien van Leeuwen
De Meern
34:48
34:47
2
Renske de Vries
Sneek
35:23
35:21
3
Sofia Houwer
Joure
38:30
38:25
4
Liesbeth Steenbergen
Sneek
39:10
39:07
5
Alie Brouwer
Joure
40:48
40:44
6
Liesbeth Andreae
Parrega
41:13
41:03
7
Janet Werkema
Boazum
41:26
41:23
8
Tessa Remery
Sneek
42:47
42:37
9
Lucia van der Bijl
Bolsward
43:04
42:59
10
Annie Zijlstra
Sint Nicolaasga
43:15
43:11
11
Marian Pruiksma
Joure
43:33
43:28
12
Tialda Bakker
IJlst
44:43
44:33
13
Japke Postma
IJlst
45:03
44:53
14
Ingrid Dijkstra
Ysbrechtum
45:42
45:30
15
Sonja Riesen
Sneek
45:42
45:31
16
Margreet Osinga
Oudega Sudwest-Fryslan
46:20
46:17
17
Sue-Yin Hofstee
Sneek
46:29
46:21
18
Esther van Bergen
Sneek
46:29
46:21
19
Nynke Regeling-Cnossen
Winsum Fr
48:14
48:09
20
Anneke Heijnis
Sneek
48:14
48:06
21
Willy van Beek
Ysbrechtum
48:16
48:08
22
Henrieta Oosterbaan
Goenga
49:51
49:40
23
Lilian Rolefes
Heeg
50:39
50:31
24
Wendy Visser
Heeg
50:39
50:31
25
Saskia Louwsma
Nijland
51:24
51:12
26
Dora Wijnja
Scharsterbrug
51:25
51:17
27
Emma Douma
Utrecht
52:56
52:44
28
Wietske Cnossen
Easterwierrum
54:34
54:29
29
Marloes Landman
Sneek
56:34
56:28
30
Aukje Schaap
Sneek
57:50
57:41
31
Esther Hoekstra
Sneek
57:50
57:41
32
Conny Reijntjes
Sneek
1:00:02
59:53
33
Floor Oosterhaven
Sneek
1:02:50
1:02:37
34
Jolijn Rijpma
Sneek
1:02:50
1:02:37
35
Marjanne Heeres
Schraard
1:03:51
1:03:42
2R, 2 RONDJES
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Sietze Ketelaar
Heeg
16:12
Uitslagen.nl
05-12-2021 12:05