Uitslagenlijst 30ste Strontraceloop

Workum - Zaterdag 23 oktober 2021

7V, 7KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Hella Yntema
33:48
2
Henriet Kuipers-Bremer
35:00
3
Hester Groenveld
36:24
4
Margreet Ausma
36:37
5
Grietje Palstra
39:42
6
Mare Michelle Galema
39:52
7
Irmgard Swart
40:07
8
Akkie van den Akker
40:39
9
Adri Sluis
43:01
10
Ingemaj Niewets
43:22
11
Jildau Haijtema
43:23
12
Djoke de Boer
43:29
13
Antje Breeuwsma
43:33
14
Stipkovits
43:33
15
Hilde van Kalsbeek
43:51
16
Katherina Munniksma
44:40
17
Sabine Quattelbaum
44:53
18
Hennie Smid
45:43
19
Coby Andree
45:59
20
Tineke Bajema
46:20
21
Annemieke de Boer
46:33
22
Vera Ypma
46:33
7M, 7KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Ilan Palstra
25:04
2
Merwin Dollison
25:46
3
Gerald Hoogeveen
27:45
4
Annefloris Bottema
28:33
5
Evert Westerhof
29:02
6
Sietse Rozema
31:59
7
Erik Bakker
33:03
8
Hendrie van der Werf
33:23
9
Jelmer Kuipers
33:58
10
Tjitze Rienstra
33:59
11
Raymond Beintema
34:17
12
Pieter van der Bij
34:23
13
Jurjen Faber
34:36
14
Klaas Stienstra
34:54
15
Steef Haarsma
35:55
16
Tjisse Paulesma
36:04
17
Halbe Huitema
36:23
18
Christiaan Vessies
36:33
19
Jan Schaafsma
36:56
20
Andre Siesling
36:56
21
Lasse Mathijs Galema
37:30
22
Robin Quattelbaum
38:16
23
Klaas Jan Dijkstra
38:34
24
Christiaan Pander
38:42
25
Bouke den Otter
38:43
26
Marius den Otter
38:49
27
Rein Tjeerd Postma
39:01
28
Jan Feenstra
39:18
29
Theo Stellingwerf
39:27
30
Dikkie van der Werf
39:44
31
Johan Jorritsma
41:33
32
Udo Quattelbaum
42:07
33
Keimpe Jager
43:33
34
Djurre Joh. van der Schaaf
45:38
35
Ype Talsma
46:01
36
Rinze Kootstra
46:41
37
Willem van der Werf
48:07
38
Reinder Sinnema
50:42
39
Jippe Bokma
58:12
40
Herman Hoekstra
1:00:07
41
Folkert Niemantsverdriet
1:00:51
15V, 15KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Sofia Houwer
1:13:08
2
Serena Alserda
1:13:55
3
Yvonne Hiemstra
1:15:02
4
Theresia Offringa
1:17:54
5
Liesbeth Andreae
1:19:38
6
Sanne Halma
1:20:44
7
Foekje de Boer
1:20:54
8
Rosanna Borg
1:23:29
9
Esther van Bergen
1:25:46
10
Matty Feenstra
1:25:51
11
Clasien Andela
1:25:59
12
Anja Hofstra
1:26:14
13
Jannie Bijma
1:27:25
14
Amerins Schurer-Feenstra
1:27:33
15
Bettie de Graaf
1:27:33
16
Gyanne Hiemstra
1:27:59
17
Sara van der Staaij
1:28:22
18
Ciske Kroets
1:36:06
19
Gerdien Joustra
1:49:53
15M, 15KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Lieuwe Palstra
57:24
2
Roy Vervoort
58:42
3
Jamie Alserda
1:04:34
4
Durk Tigchelaar
1:04:50
5
Paulus Folmer
1:07:00
6
Johan Bekema
1:07:41
7
Arjan Siersma
1:08:25
8
Menno Cramer
1:08:43
9
Alle Jacob Bremer
1:10:33
10
Thomas Lakerveld
1:11:45
11
Ruud van Breukelen
1:12:27
12
Jan Uiterwijk
1:12:29
13
Marcel Beentjes
1:12:47
14
Sytse Samuel de Witte
1:13:54
15
Durk Ozinga
1:14:02
16
Sytze Terwisscha van Scheltinga
1:15:07
17
RIents Kuipers
1:15:50
18
Melle Tilma
1:16:12
19
Wieger Schotanus
1:17:19
20
Joost Wink
1:17:44
21
Michiel van Blanken
1:17:56
22
Martin van der Burg
1:18:47
23
Alex van Zurk
1:19:06
24
Anco Visser
1:19:55
25
Roelof Kedde
1:20:30
26
Klaas Halma
1:20:44
27
Jelle Hake
1:20:49
28
Rob Kuipers
1:21:37
29
Gerald Jager
1:23:12
30
Edwin Wielenga
1:23:24
31
Peter Scheffer
1:23:34
32
Johan Beintema
1:23:39
33
Wieger van Keulen
1:23:41
34
Michel Heerschop
1:23:56
35
Durk Postma
1:25:22
36
Jan Nanninga
1:25:28
37
Kees Bot
1:25:39
38
Bas Baan
1:25:48
39
Jaap Harkema
1:26:09
40
John Adema
1:26:47
41
Jan Meindertsma
1:26:47
42
Cor Kort
1:27:25
43
Durk van Tuinen
1:27:42
44
Wim Manshande
1:30:35
45
Yde Haarsma
1:31:17
46
Felix Bongers
1:31:27
47
Karst Anema
1:32:06
48
Egbert Geertsma
1:34:07
49
Sjoerd Hiemstra
1:36:45
50
Hans van Egmond
1:39:35
51
Eddy van der Wal
1:47:39
21V, HALVE
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Mireille Baart
1:24:58
2
Olga Eiling
1:37:09
3
Nynke Steigenga
1:42:08
4
Annabell Weinans
1:48:45
5
Dieuwertje van Dalfsen
1:52:30
6
Grytsje Abma
1:52:32
7
Marrit Hoeksta
1:52:42
8
Annechien van der Veen
1:59:56
9
Marieke de Jong
2:01:04
10
Marja van der Werf-Zoer
2:07:31
11
Renske Molenwijk
2:37:47
21M, HALVE
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Willem de Boer
1:17:05
2
Tsjomme Ozinga
1:20:19
3
Richard de Graaf
1:25:04
4
Rick van der Zee
1:28:23
5
Marten Sjoerds
1:31:20
6
Arjan Eiling
1:31:51
7
Jochem Martens
1:32:56
8
Robbie Terpstra
1:35:25
9
Wiebe Terwisscha van Scheltinga
1:35:35
10
Sjouke Venema
1:36:19
11
Johan Laagland
1:37:16
12
Douwe van der Schaaf
1:41:12
13
Willem Biemolt
1:41:38
14
Jeroen Tiesma
1:41:42
15
Gert-Jan Bakker
1:43:32
16
Lars van Bavel
1:44:00
17
Jelmer Sjoerd Stoker
1:44:27
18
A Gitzels
1:45:19
19
Frits Feddema
1:45:52
20
Alex de Lange
1:46:11
21
Frank Ettes
1:47:38
22
Menno Bakker
1:47:51
23
Frans Bekema
1:49:23
24
Loek Smid
1:50:39
25
Teake Boersma
1:51:30
26
Walter Falkena
1:51:36
27
Ronald Gitzels
1:51:40
28
Johan Hylkema
1:52:07
29
Johannes de Boer
1:54:57
30
Marco Krishok
1:56:02
31
Maarten Oostenveld
1:58:45
32
Chris Draijer
2:01:04
33
Herman Geritz
2:01:15
34
Christian Visser
2:01:31
35
Bouke Fennema
2:07:57
36
Rick Visscherrick
2:09:18
37
Reinder Tel
2:13:32
38
Aad van der Burg
2:16:58
JEUGD, JEUGDLOOP
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Sijbrand Zorgdrager
4:47
2
Jan Zorgdrager
4:51
3
Jildau Folmer
4:52
4
Liena Folmer
5:03
5
Ridzert Zijlstra
5:04
6
Roan van Asten
5:15
7
Mica Paulusma
5:38
8
Zoe Schurer
5:41
9
Herre Giesing
5:51
10
Abe Schurer
5:56
11
Anne Zorgdrager
6:00
12
Brent Wouda
6:02
13
Thije Wouda
6:16
14
Silke Pronk
6:39
15
Yelmar Adema
6:55
16
Wessel Adema
7:04
17
Jurre Giesling
7:16
18
Felia Houwer
7:19
19
Laurin Houwer
7:29
Uitslag verwerkt. Iedereen bedankt voor de
deelname.
Zijn er opmerkingen over de uitslag, dan dit graag
mailen naar shaijtema@hotmail.nl
Uitslagen.nl
24-10-2021 11:32