Uitslagenlijst Franeker triatlon

Franeker - Zondag 26 september 2021

VROUW, 1/8 TRIATLON IN
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Fleur Mollema
Groningen
1:10:32
2
Liesbeth Hiddema
Friesland
1:11:46
3
Corine Visser
Leeuwarden
1:12:29
4
Tineke Acda
Franeker
1:20:51
5
Marrit Yntema
Elst Gld
1:22:38
6
Danny glas
Franeker
1:23:05
7
Amelia Veldhuis
Heemskerk
1:24:29
8
Jantien Hoekstra
Berltsum
1:25:03
9
Alies Prins-Zijlstra
Spartacus
1:26:44
10
Miloeska Fennema
Leeuwarden
1:31:41
11
Tineke Blaauw
Franeker
1:36:09
12
Klaske Bonnema
Spartacus
1:36:41
13
Judith Poortman
Franeker
1:37:46
14
Patricia Hepkema
Franeker
1:44:36
15
Diny Van Van Krimpen
Tzummarum
1:46:14
16
Lisa molenaar
Franeker
1:46:31
17
Jeske strampel
Franeker
1:46:32
18
Nienke Bijlsma
Franeker
1:46:32
19
Celine salverda
Stiens
1:50:17
20
Rianne salverda
Stiens
1:50:18
MAN, 1/8 TRIATLON IN
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Stefan de Jong
Blije
58:15
2
Menno Altena
Triathlon
58:18
3
Ferdinand Oldeman
Moordrecht
1:00:22
4
Tsjomme Ozinga
AV Heerenveen
1:01:32
5
Hans Hiemstra
AV Heerenveen
1:01:33
6
Arjen Bos
Bolsward
1:02:25
7
Eelke de Jong
Groningen
1:04:35
8
Samme Steenstra
Joure
1:05:23
9
Gerk Huisma
Nederland
1:05:44
10
Joram van Dijk
Utrecht
1:05:59
11
Wytse Hiemstra
Goutum
1:06:36
12
Lars van der Meulen
Drachten
1:07:57
13
Lambertus Moes
Leeuwarden
1:08:11
14
Matthijs van Akker
Groningen
1:09:27
15
Hessel Broekstra
Wijnaldum
1:09:31
16
Niek Slegt
Weesp
1:11:10
17
Denny Douwes
Burgum
1:11:20
18
Richard van Nood
Goutum
1:11:31
19
Mark van der Veer
Franeker
1:12:16
20
Klaas Visser
Franeker
1:12:56
21
Mart Menger
Utrecht
1:13:11
22
Peter Abma
Franeker
1:14:06
23
Jasper Sierdsma
Jubbega
1:14:41
24
Siedo v.d Heide
Berltsum
1:15:27
25
Freerk Tuinenga
Berltsum
1:15:32
26
Jelmer Sietzema
Dronryp
1:15:33
27
Jan Visser
Impala
1:16:06
28
Niek Knoppert
Wolvega
1:16:41
29
Jildert Prins
Franeker
1:17:21
30
Sijmen Talhout
Franeker
1:17:51
31
Theo Terpstra
Stiens
1:18:25
32
Jochum Prins
Franeker
1:19:09
33
Piet Alkema
Hoogezand
1:20:15
34
Jetze Koning
Berltsum
1:21:40
35
Kor Zittema
Bitgum
1:22:10
36
Halbe Huitema
AV Heerenveen
1:22:58
37
Ate Tjeerdsma
Leeuwarden
1:27:31
38
Sytze Tjeerdsma
Leeuwarden
1:27:32
39
Durk van der Heide
St.-Jacobiparochie
1:28:22
40
Jos Terpstra
Franeker
1:28:44
41
Catrinus Kingma
Leeuwarden
1:29:34
42
Bouke Fennema
Friesland
1:31:41
43
Marcel Veldhuis
Heemskerk
1:32:00
44
Hielke Broersma
Franeker
1:35:29
45
Sjoerd Fortuin
Tzum
1:35:55
46
Henk Blaauw
Franeker
1:36:09
47
Leeroy Jellema
Franeker
1:36:27
48
Arjan Veltman
Dronryp
1:37:46
49
Jouke Faas
Berltsum
1:38:59
50
Thimo Van Wieren
Marrum
1:39:19
51
Andre Veenstra
Franeker
1:40:25
52
Joop Bosma
Sneek
1:47:13
53
Ronald Plekkringa
Sneek
1:47:14
M/V, 1/8 TEAM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Team Jaap Hengeveld
Franeker
1:11:35
2
Team Jan Dijkstra
Franeker
1:14:55
3
Team Liesbeth de Ruiter
Franeker
1:32:54
Uitslagen.nl
26-09-2021 14:59