Uitslagenlijst Triathlon Wommels

Wommels - Zaterdag 11 september 2021

KW-M, 1/4DE BUITENWAT
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Sjirk Bijma
Joure
1:54:58
2
Stefan de Jong
Blije
1:55:12
3
Menno Altena
Haren Gn
1:57:46
4
Jort van Zutphen
Weidum
1:58:14
5
Tiedo Tinga
Bolsward
2:00:10
6
Hans Hiemstra
Harkema
2:03:41
7
Tsjomme Ozinga
Heerenveen
2:03:53
8
Arjen Bos
Bolsward
2:07:24
9
Wiebe Terwisscha van S.
Reahus
2:08:06
10
Samme Steenstra
Joure
2:08:36
11
Ben Douwes
Burgum
2:09:53
12
Rob Pestman
Dokkum
2:11:47
13
Sijbrand van der Weij
2:11:57
14
Paulus Folmer
Workum
2:12:48
15
Sytze Terwisscha van S.
Workum
2:13:05
16
Atze wiepke Merkus
Winsum Fr
2:13:39
17
Sjouke Venema
Wommels
2:14:12
18
Willi-Jan Veltman
Leeuwarden
2:15:33
19
Erik Jan Rodenhuis
Oranjewoud
2:15:56
20
Auke Velting
Bolsward
2:16:31
21
Sven Harskamp
Menaam
2:16:36
22
Jan Willem de Groot
Wommels
2:16:44
23
Ronald Risselada
Bakhuizen
2:17:14
24
Wytse Hiemstra
Goutum
2:17:53
25
Theunis Wouda
Workum
2:18:02
26
Bart-Jan Scheenstra
Gorredijk
2:19:15
27
Menno Cramer
Leeuwarden
2:22:19
28
Jaap Zwaagstra
Witmarsum
2:24:21
29
Jalmer de Vries
Menaam
2:24:41
30
Richard van Nood
Goutum
2:25:24
31
Richard de Graaf
Mantgum
2:27:35
32
Durk Tighelaar
Harlingen
2:29:28
33
Peter Abma
Franeker
2:31:42
34
Robin Hamstra
De Bilt
2:31:59
35
Ben Timmer
Eelde
2:32:09
36
Siebolt Haijtema
Workum
2:32:22
37
Barry Lammers
Workum
2:32:24
38
Raimond de Lange
Harlingen
2:33:24
39
Frans Pyter Terpstra
Wommels
2:33:38
40
Arjan van der Wal
Pingjum
2:35:00
41
Edwin Wielinga
Workum
2:39:33
42
Jeljer Westra
Groningen
2:40:53
43
Djurre Siemensma
Koudum
2:41:29
44
Henk Rypma
IJlst
2:43:13
45
Vincent Kainama
Groningen
2:44:11
46
Anne Dijkstra
Mantgum
2:44:26
47
Styno Politiek
Wommels
2:45:46
48
Alco de Jong
St. Annaparochie
2:45:55
49
Germ Steensma
St.-Jacobiparochie
2:47:00
50
Justus Beth
Zwolle
2:49:50
51
Niels Bak
Sneek
2:51:59
52
Auke Wiersma
Sneek
2:53:39
53
Henk Schuurmans
Ontario
2:58:20
54
Halbe Huitema
Easterein
3:00:52
KW-V, 1/4DE BUITENWAT
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Mireille Baart
Wommels
2:28:17
2
Liesbeth Hiddema
Jirnsum
2:29:09
3
Yvonne Hiemstra
Sneek
2:29:13
4
Geertje de Schiffart
Eesveen
2:36:18
5
Dieuwke Couperus
Workum
2:46:38
6
Helga de Ruiter
Marsum
2:51:24
7
Alyanne Hoek
Havelte
2:54:51
8
Nienke Vijver
Parrega
3:04:40
ACH-M, 1/8STE BUITENWA
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Lammert van der Ploeg
De Westereen
1:04:38
2
Jacob van der Ploeg
Damwald
1:05:41
3
Lars van der Meulen
Drachten
1:07:02
4
Coen Rijpma
Rottum Fr
1:07:42
5
Eric van der Wal
Warten
1:08:05
6
Mirko van Ligtenberg
Leeuwarden
1:09:15
7
Minne Bus
Groningen
1:09:37
8
Syb van der Ploeg
Kubaard
1:11:01
9
Tim Duinmeijer
Noord-Scharwoude
1:11:42
10
Teun Hunneman
Wapse
1:12:55
11
Ramon Fredrik
Leeuwarden
1:12:56
12
Freddy Venema
Wergea
1:14:39
13
Willem Hofman
Feanwalden
1:15:25
14
Hessel Broekstra
Wijnaldum
1:15:55
15
Albert Dijksma
Heerenveen
1:16:13
16
Jan Jelle Kuipers
Wommels
1:18:39
17
Marco de Lange
Julianadorp
1:18:59
18
Teatse Tichelaar
Harlingen
1:19:27
19
Pieter Jongstra
Leeuwarden
1:20:04
20
Jasper Sierdsma
Jubbega
1:20:17
21
Laas Bonnema
Vrouwenparochie
1:20:35
22
Gerald Jager
Scharnegoutum
1:22:48
23
Martin Algra
Wommels
1:23:05
24
Justin Mannak
Nieuwegein
1:23:23
25
Rinse Joustra
Wommels
1:23:26
26
P.J. van Denderen
Baard
1:23:57
27
Jacob de Groot
Leeuwarden
1:24:33
28
Melle Tilma
Wiuwert
1:25:09
29
Martijn Semplonius
Feanwalden
1:26:06
30
Mark Verkuylen
Leeuwarden
1:26:34
31
Richard Wolke
Utrecht
1:26:57
32
Michel Veldstra
Joure
1:27:30
33
Robert de Boer
Groningen
1:27:50
34
Domien Hylkema
Bolsward
1:27:50
35
Cor van Wieren
Scharnegoutum
1:28:59
36
Ferdi de Jong
Rottum Fr
1:32:31
37
Koos Jacobsen
Sneek
1:33:46
38
Bouke Fennema
Britsum
1:34:54
39
Roy Verrijt
Leeuwarden
1:36:07
40
Johan van der Leij
St.-Annaparochie
1:40:08
41
Reinder Sinnema
Leeuwarden
1:40:31
42
Niels Oosterveld
Groningen
1:42:16
ACH-V, 1/8STE BUITENWA
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Ytjanda Sloot
Stiens
1:14:56
2
Corine Visser
Leeuwarden
1:15:32
3
Lisanne Faber
Oranjewoud
1:19:04
4
Berber Akkerman
Wommels
1:20:20
5
Jenni de Groot
Leeuwarden
1:22:07
6
Sippie Louwsma
Wijnaldum
1:22:39
7
Sietske van der Meer
Zutphen
1:26:45
8
Hikmet Yigit
Goutum
1:27:08
9
Anja Hofstra
Witmarsum
1:27:09
10
Mari Noble
Groningen
1:27:18
11
Bettie de Graaf
Mantgum
1:28:23
12
Sarina Jannes
Gytsjerk
1:29:48
13
Tecla Klijnsma
Wommels
1:30:15
14
Rieneke Rispens
Groningen
1:31:42
15
Daisy Rusch
Groningen
1:32:09
16
Henrike Luxwolda
Scharnegoutum
1:33:03
17
Miloeska Fennema
Leeuwarden
1:34:54
18
Judith Fluks
Sneek
1:38:18
19
Willy van Beek
Ysbrechtum
1:39:15
20
Nelleke Wiedijk
Tirns
1:39:15
21
Elise Kool
Loppersum
1:39:20
22
Conchita Trujillo
Joure
1:39:20
23
Tineke de Jager
Leeuwarden
1:40:20
24
Jacqueline Wijbenga
St.-Annaparochie
1:40:43
25
Akke Katsma
Rohel
1:40:53
26
Hilly van der Molen
Scharnegoutum
1:42:30
27
Gea Oegema
Minnertsga
1:44:24
28
Wiep Wiersma
Wommels
1:45:40
29
Afke Wiersma
Wommels
1:45:42
30
Astrid Zijlstra
Lekkum
1:51:00
31
Lies de Vries-Groen
Broek Fr
2:00:04
32
Karin van der Zee
Oudeschoot
2:21:48
33
Luka van de Weg
Wommels
2:34:15
Uitslagen.nl
11-09-2021 16:16