Uitslagenlijst Mohammed Farmani Avondloop

Leeuwarden - Woensdag 11 augustus 2021

MAN, 5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Rob Vijver
Lionitas
16:31
16:29
2
Roland Vos
Assen
17:10
17:08
3
Rutger Duursma
Leeuwarden
17:58
17:57
4
Jelmer Stuijt
AV '40
18:49
18:48
5
Klaas van Heeringen
Lionitas
19:02
19:01
6
Douwe Jan Krol
Mantgum
19:07
19:06
7
Jesper Ponstein
PAC
19:29
19:26
8
Sjouke Elzinga
Leeuwarden
19:57
19:56
9
Jeroen Kuipers
Leeuwarden
20:05
19:53
10
Jesse Fennema
Leeuwarden
20:07
20:05
11
Jens de Boer
Leeuwarden
20:08
20:02
12
Brian van den Bosch
Leeuwarden
21:25
21:19
13
Jan Van Der Werf
Oentsjerk
21:33
21:31
14
Jordy Weijkamp
Leeuwarden
21:48
21:42
15
Dirk Muizer
Leeuwarden
21:57
21:55
16
Sten Yedema
Leeuwarden
22:19
22:11
17
Ate Tjeerdsma
Leeuwarden
22:35
22:32
18
Catrinus Kingma
Leeuwarden
22:35
22:32
19
Sytze Tjeerdsma
Leeuwarden
22:57
22:55
20
Bob-Joop vd Woude
Burgum
23:47
23:36
21
Jan Paulus van der Meulen
Leeuwarden
24:10
24:04
22
Merijn Stuijt
AV '40
24:16
24:11
23
Marco Vijver
Franeker
24:22
24:15
24
Marten van der Laan
Leeuwarden
24:27
24:22
25
Cor Wetting
Lionitas
24:33
24:32
26
Gerard Schade
Lionitas
25:41
25:35
27
Niels balk
Leeuwarden
25:50
25:46
28
Johan Huitema
Lionitas
26:06
26:01
29
Hans Breuker
Leeuwarden
26:50
26:40
30
Roelof Zwart
Berltsum
27:04
26:56
31
Niels Dissel
Hurdegaryp
27:40
27:33
32
Remmelt K Kootstra
Wirdum Fr
27:40
27:27
33
Martin Rijpstra
Leeuwarden
27:53
27:41
34
Jouke de Vries
Lionitas
28:10
28:01
35
Ties Fennema
Leeuwarden
28:17
28:09
36
Bas Visser
Leeuwarden
28:43
28:33
37
Uif van Driel
Lionitas
28:47
28:43
38
Peter Visser
Friesland
28:51
28:42
39
Niels Dorhout
Leeuwarden
30:33
30:21
40
Dominicus Mulder
Loopgroep Leeuwarden
31:29
31:20
41
Herman Wassens
Lionitas
31:38
31:34
42
Marten Kingma
Friesland
32:08
31:52
43
Koos de Vetten
Leeuwarden
32:58
32:43
44
Ronald Mulder
Leeuwarden
33:12
32:54
45
Gerlof Hamersma
Leeuwarden
33:39
33:23
46
Femme De Bruin
Friesland
33:49
33:30
47
Reinder Sinnema
Friesland
34:03
33:48
48
Djurre Joh.van der Schaaf
Friesland
34:04
33:49
49
Jan Bosman
Loopgroep Leeuwarden
36:16
36:09
50
Jan Panhuis
Friesland
42:52
42:41
51
Herman Hoekstra
Friesland
55:08
54:50
52
Jan van der Hoek
Friesland
55:08
54:49
VROUW, 5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Meike Regeling
Stiens
20:51
20:50
2
Sandra van der Meulen
Hallum
24:09
24:04
3
Jolien Bandstra
St.-Annaparochie
25:02
24:56
4
Erica Verdegaal
Lionitas
25:14
25:12
5
Corine de Jong
Leeuwarden
25:43
25:34
6
Marianne Kooistra
Leeuwarden
25:58
25:50
7
Cobie Heida
Leeuwarden
26:27
26:23
8
Kim Dekker
St.-Annaparochie
26:42
26:33
9
Siegrid de Vries
Lionitas
26:49
26:46
10
Esther Damsteek
Lionitas
26:50
26:46
11
Tabitha Dijkman
Gytsjerk
27:11
27:03
12
Aukje Hogenes
Lekkum
27:40
27:33
13
Diana Garcea
Leeuwarden
27:47
27:39
14
Ingrid Visser
Burgum
28:08
27:59
15
Corrie Meijer
Leeuwarden
28:33
28:20
16
Therese Wester
Lionitas
28:37
28:34
17
Corine Visser
Leeuwarden
28:50
28:40
18
Tea Busstra
Lionitas
29:14
29:00
19
Sharareh Farmani
Loopgroep Leeuwarden
29:29
29:10
20
Henny de jong
Friesland
29:41
29:33
21
Marjan Van Huizen
Leeuwarden
29:54
29:43
22
Marlous Breuker
Leeuwarden
30:02
29:51
23
Jeannet Huitema
Lionitas
30:13
30:09
24
Annalies Woudstra
Friesland
31:13
31:04
25
Tineke Louwenaar
Loopgroep Leeuwarden
31:28
31:15
26
Carla Buurman
Lionitas
31:38
31:34
27
Geertje de jong
Loopgroep Leeuwarden
31:38
31:26
28
Lies de Jong
Lionitas
31:39
31:29
29
Inge Kools
Friesland
31:46
31:25
30
Annette Dam
Leeuwarden
31:46
31:25
31
Anna Witteveen-Volk
Loopgroep Leeuwarden
32:00
31:47
32
Chantal de Jongh
Lionitas
32:06
31:43
33
Riek van der Meulen
Lionitas
32:09
31:58
34
Helena van Doorn
Lionitas
32:10
31:59
35
Johanneke Heidstra
Burgum
32:19
32:10
36
Margreet Dijkstra
Lionitas
32:38
32:24
37
Magreet Wind
Leeuwarden
32:51
32:34
38
Karin Woudstra
Leeuwarden
33:12
32:54
39
Tineke Brolsma
Lionitas
33:42
33:27
40
Jetske Keizer
Leeuwarden
34:02
33:46
41
Esther Wijnsma
Leeuwarden
34:25
34:14
42
Elly Bär
Leeuwarden
34:26
34:13
43
Elske Fijma
Loopgroep Leeuwarden
34:49
34:33
44
Tineke van Reenen
Leeuwarden
35:28
35:21
45
Tiny Franssen
Loopgroep Leeuwarden
36:12
35:59
46
Ellen Versnel
Hallum
38:19
37:57
47
Yke Wijbenga
Loopgroep Hugo Veenker
38:24
38:07
48
Tea de Boer
Gytsjerk
38:32
38:11
49
Catrien Schade-Melein
Leeuwarden
39:37
39:30
MAN, 10 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Johannes Postma
Lionitas
34:49
34:48
2
Ahmad Ghelichkhani
Iphitos
38:32
38:32
3
Douwe Schaafsma
Loopgroep Hugo Veenker
39:03
39:01
4
Peter van den Berg
Feniks
39:13
39:13
5
Marten-Jan Ernst
Friesland
39:59
39:57
6
Redmar Dijkstra
Franeker
41:05
41:00
7
Reinier Hitzert
Loopgroep Leeuwarden
41:26
41:23
8
Edwin Voorwinde
Grou
41:39
41:35
9
Catrinus Vroom
Lionitas
42:16
42:14
10
Hugo Reitsma
Lionitas
42:56
42:49
11
Otto galema
Lionitas
42:57
42:54
12
Arnold Hager
Leeuwarden
43:34
43:32
13
Hans van der Steen
Lionitas
43:54
43:49
14
Gabriel Ponstein
Rotterdam
43:59
43:57
15
Bert Kobus
Goutum
44:09
44:05
16
Wouter-Geert Meijer
Lionitas
44:16
44:14
17
Menno Bakker
Spartacus
44:18
44:14
18
Marlon Jansen
Leeuwarden
44:19
44:14
19
Thijs Meinen
Leeuwarden
44:45
44:44
20
Siem de Vlas
Lionitas
45:20
45:18
21
David Pruijt
AV '23
45:29
45:25
22
Arno Miedema
Leeuwarden
45:33
45:28
23
Jurrit dijkstra
Leeuwarden
45:54
45:50
24
Rick Heida
Leeuwarden
46:26
46:14
25
Lammert van der Meij
Leeuwarden
46:27
46:24
26
Rick van der Galiën
Goutum
46:36
46:35
27
Andries Harder
Loopgroep Leeuwarden
46:41
46:38
28
Gerko Riedstra
Leeuwarden
46:49
46:41
29
Frank Balk
Leeuwarden
46:56
46:51
30
Emiel Adema
Menaam
47:03
47:00
31
Bouwe Hiddinga
Lionitas
47:10
47:03
32
Jasper de Rijke
Deinum
47:20
47:14
33
Rikus van Wijk
Lionitas
47:34
47:27
34
Sander van hoorn
Lionitas
47:34
47:27
35
Harm Stel
Wergea
47:36
47:23
36
Klaas de Ruiter
Leeuwarden
48:04
47:56
37
Eelco de Groot
Assen
48:13
47:54
38
Kees oosterbaan
Lionitas
48:20
48:14
39
André Jellema
Lionitas
48:26
48:19
40
Chris Vreugdenhil
Leeuwarden
48:49
48:40
41
Rinke de Jong
Friesland
49:32
49:22
42
Rik Troostheide
Leeuwarden
49:46
49:42
43
André Bär
Lionitas
49:48
49:38
44
Charles Hamar
Leeuwarden
50:00
49:46
45
Ruurd Sinnema
Wergea
50:32
50:18
46
Edwin bruinsma
Friesland
51:09
50:59
47
Chris Buijtenhuijs
Groningen
51:50
51:45
48
Andries Schaafsma
Twijzelerheide
52:00
51:55
49
Ruurd Veenstra
Friesland
52:00
51:55
50
Floris Koudenburg
Leeuwarden
52:05
51:59
51
Peter Boersen
Friesland
52:18
52:10
52
Durk Haagsma
Friesland
52:18
52:08
53
Henk Betten
Leeuwarden
52:24
52:13
54
Johan Beintema
Friesland
52:35
52:22
55
Erik Daling
Leeuwarden
52:53
52:33
56
Wander Sikkes
Loopgroep Leeuwarden
53:36
53:25
57
Erwin Knobbe
Leeuwarden
53:36
53:22
58
Anne Zijlstra
Leeuwarden
53:52
53:40
59
Jacob Dijkstra
Friesland
54:02
53:53
60
Johan van der Leij
St.-Annaparochie
54:27
54:18
61
René Wubs
Hallum
55:22
55:14
62
Oane Veenstra
Leeuwarden
55:43
55:42
63
Bouke Fennema
Friesland
56:53
56:43
64
Berend de Jong
Leeuwarden
57:13
57:01
65
Sieds Brouwer
Lionitas
57:25
57:14
66
Harrie Moerings
Leeuwarden
58:36
58:22
67
Eduard Bakker
Loopgroep Leeuwarden
59:01
58:44
68
Aad van der Burg
Friesland
1:00:59
1:00:47
VROUW, 10 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Samantha Wolfslag
Lionitas
40:52
40:49
2
Jacinta Fancel
Leeuwarden
50:41
50:33
3
Inge ebbing
Tytsjerk
50:44
50:37
4
Ingrid Prins
Loopgroep Leeuwarden
51:09
50:57
5
Merel Ekas
Groningen
54:59
54:50
6
Annechien van der Veen
Lionitas
55:21
55:14
7
Wil Pijl
Dronryp
56:42
56:32
8
Trynke Schraa
Leeuwarden
58:12
57:57
9
Jeltsje Ottema
Friesland
1:00:22
1:00:08
10
Christien ten Hoeve
Franeker
1:02:29
1:02:20
11
Afke Brandenburg
Friesland
1:02:31
1:02:15
12
Nataschja Palmen
Leeuwarden
1:03:36
1:03:21
13
Sandra Wijbenga
Leeuwarden
1:03:36
1:03:22
14
Tamara van der Molen-Palm
Lionitas
1:03:37
1:03:21
15
Anke Peterson
Lionitas
1:04:42
1:04:29
16
Willy de Jong
Leeuwarden
1:05:59
1:05:50
17
Anita Bouma
Loopgroep Leeuwarden
1:06:03
1:05:46
18
Anneke van der Meer
Loopgroep Leeuwarden
1:06:11
1:05:55
19
Annet Stam
Loopgroep Leeuwarden
1:06:11
1:05:55
Opmerkingen over de uitslag: wocweg@lionitas.nl
Uitslagen.nl
15-08-2021 15:46