Uitslagenlijst Triathlon

Wommels - Zaterdag 12 september 2020

1/8VR, ACHTSTE
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Evelien van Leeuwen
Utrecht
1:07:56
2
Marijke Harmsma
Bovensmilde
1:08:38
3
Natascha Vinke van de Vis
Oudeschild
1:12:11
4
Jorinde van der Laan
Groningen
1:12:45
5
Geertje de Schiffart
Eestveen
1:21:43
6
Nynke Kramer
Oudemirdum
1:21:46
7
Marianne Meijer
Julianadorp
1:22:17
8
Willy Sinke
Urk
1:24:30
9
Annegina de Vries
Urk
1:26:32
10
Femke van der Heide
Leeuwarden
1:29:04
11
Jellie Hiemstra
Bornwird
1:29:21
12
Ymkje Visser
Joure
1:30:11
13
Hilde Woort
Urk
1:30:57
14
Anita Hettinga
Rottum Fr.
1:31:27
15
Jenni De Groot
Leeuwarden
1:33:03
16
Janneke Algra
Wommels
1:33:51
17
Margot Wempe
De Bilt
1:35:54
1/8MN, ACHTSTE
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Ben Douwes
De Westereen
1:05:56
2
Pieter Pilat
Gerkesklooster
1:06:30
3
Lammert van der Ploeg
De Westereen
1:06:51
4
Ruud Doodeman
Warmenhuizen
1:07:15
5
Arjen Bos
Bolsward
1:08:05
6
Eric van der Wal
Warten
1:08:15
7
Gerk Huisma
Surhuisterven
1:08:17
8
Dennis Rutten
Arnhem
1:09:24
9
Pieter Atsma
Surhuisterveen
1:09:54
10
Bart-Jan Scheenstra
Gorredijk
1:10:44
11
Gerrit Kramer
Bolsward
1:11:35
12
Jurrit Dijkstra
Leeuwarden
1:12:00
13
Syb van der Ploeg
Kubaard
1:12:09
14
Olger Douwes
Hurdegaryp
1:12:19
15
Ytzen Faber
Sintjohannesga
1:12:36
16
Michal Obzera
Krpelany
1:12:55
17
Wieger Romkes
Joure
1:13:38
18
Age Dijkstra
Tzummarum
1:14:14
19
Jendo Visser
Eesveen
1:15:08
20
Tjeerd Boomsma
Dokkum
1:15:31
21
Durk Tigchelaar
Harlingen
1:16:32
22
Ralph Oude Nijeweme
Stiens
1:18:28
23
Gerhard van Rossum
Alkmaar
1:18:56
24
Lars van der Meulen
Drachten
1:19:27
25
Jan Jelle Kuipers
Wommels
1:21:07
26
Sietze Huizenga
Grootegast
1:21:44
27
Sido Overdijk
Den Burg
1:21:56
28
Jasper Sierdsma
Bolsward
1:23:12
29
Wim Ravenshorst
Annen
1:23:46
30
Jeroen van Denderen
Baard
1:23:56
31
Simon Lap
Den Burg
1:24:32
32
Joris Popken
Stiens
1:24:34
33
Luka van der Weg
Wommels
1:25:41
34
Kees Post
Urk
1:26:11
35
Jacob de Groot
Leeuwarden
1:27:56
36
Taeke Boersma
Grootegast
1:28:05
37
Bernard Gorter
Sint Nicolaasga
1:28:50
38
Nico Galema
Dongjum
1:30:47
39
Jaap Kuipers
Sneek
1:30:51
40
Peter Westerberg
Alkmaar
1:31:10
41
Domien Hylkema
Bolsward
1:31:12
42
Bouke Fennema
Britsum
1:31:21
43
Martin Algra
Wommels
1:33:51
44
Jo-Albert Kooistra
Easterwierrum
1:34:11
45
Tj.D. Huizenga
Grootegast
1:34:32
46
Marten Kingma
Leeuwarden
1:35:42
1/4VR, KWART
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Marjan Andringa
Marrum
2:09:44
2
Theresia Offringa
Nijland
2:19:27
3
Esther Visser
Amsterdam Zuidoost
2:23:01
4
Klaziena Politiek
Groningen
2:25:53
5
Liesbeth Hiddema
Jirnsum
2:27:43
6
Mireille Baart
Wommels
2:33:27
7
Yvonne Hiemstra
Sneek
2:36:29
8
Alie Brouwer
Joure
2:36:30
9
Paula Volkers
Heerhugowaard
2:42:25
10
Berber Akkerman
Wommels
2:43:35
11
Dieuwke Couperus
Workum
2:48:43
12
Nienke Vijver
Parrega
3:13:05
1/4MN, KWART
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jort van Zutphen
Weidum
1:56:21
2
Mathijs van Ark
Groningen
1:56:56
3
Stefan de Jong
Blije
1:57:23
4
Sjirk Bijma
Joure
1:58:48
5
Wesley de Does
Weesp
2:00:40
6
Thomas Wobma
Bolsward
2:01:07
7
Dyan Hendriks
Bolsward
2:01:14
8
Tiedo Tinga
Bolsward
2:01:33
9
Martin Veenhuizen
Tynaarlo
2:04:34
10
Folkert Attema
Utrecht
2:05:29
11
Menno Iedema
Drachten
2:05:41
12
Anne Floris Bottema
Nijland
2:06:00
13
Sjoerd Haas
Weesp
2:06:27
14
Willi-Jan Veltma
Leeuwarden
2:06:34
15
Leendert van Achteren
Leek
2:08:16
16
Allard Haarman
Amsterdam Zuidoost
2:08:22
17
Redmer Dijkstra
Nieuwehorne
2:10:05
18
Wiebe Terwisscha van Sche
Reahus
2:10:41
19
Richard Schrijver
Rutten
2:10:47
20
Peter van Ravenswaaij
Groningen
2:10:47
21
Jurgen Saurens
Wemeldinge
2:11:02
22
Jan van de Meij
Berltsum
2:11:05
23
Jacob Visser
Groningen
2:12:22
24
Homme Rodenhuis
Driebergen-Rijsenburg
2:12:33
25
Ruud Roemersma
Heerhugowaard
2:13:24
26
Rob Pestman
Dokkum
2:14:09
27
Atze Wiepke Merkus
Winsum Fr.
2:14:55
28
Bert Kingma
Leeuwarden
2:15:06
29
Samme Steenstra
Joure
2:15:39
30
Sjouke Venema
Wommels
2:16:14
31
Mark Peereboom
Leeuwarden
2:16:15
32
Theunis Wouda
Workum
2:17:18
33
Steven Pranger
Heerhugowaard
2:20:06
34
Martijn Wietzes
Peize
2:20:27
35
Ronald Hummelink
Obdam
2:20:59
36
Sonny Wessels
Groningen
2:21:50
37
Reinier Hitzert
Hurdegaryp
2:22:07
38
Sytze Terwisscha van Sche
Workum
2:22:29
39
Peter Hubregtsen
Alkmaar
2:22:52
40
Erik Jan Rodenhuis
Oranjewoud
2:22:58
41
Tim Duinmeijer
Sneek
2:23:29
42
Mark de Jager
Leeuwarden
2:23:39
43
Jan Venhuizen
Wagenborgen
2:25:01
44
Johan Laagland
Molkwerum
2:26:32
45
Wytse Hiemstra
Goutum
2:28:56
46
Tsjeard Halbersma
Winsum Fr.
2:30:06
47
Daan Greidanus
Sneek
2:30:30
48
Albert van der Ven
?
2:30:36
49
Hessel Bootsma
Heeg
2:32:27
50
Henrie de Bruin
Lisse
2:34:26
51
Johan Dunnebier
Leeuwarden
2:35:44
52
Theo Terpstra
Stiens
2:38:25
53
Henk Rypma
IJlst
2:39:02
54
Barry Lammers
Workum
2:39:09
55
Johan Keuning
Raerd
2:39:41
56
Rinse Joustra
Wommels
2:40:18
57
Ivan Hofierka
Loosdrecht
2:40:34
58
Edwin Wielinga
Workum
2:41:22
59
Richard de Graaf
Mantgum
2:41:44
60
Alco de Jong
St.-Annaparochie
2:42:47
61
Raimond de Lange
Harlingen
2:43:34
62
Robin Hamstra
De Bilt
2:44:42
63
Leendert Jan van Wijnen
Voorhout
2:45:39
64
Frans Pyter Terpstra
Wommels
2:46:27
65
Dowan van Hijum
Kollum
2:46:57
66
Wybren Jongbloed
Winsum Fr.
2:49:54
67
Halbe Huitema
Easterein
3:01:18
68
Johan van der Leij
St.-Annaparochie
3:29:37
Uitslagen.nl
13-09-2020 11:27