Uitslagenlijst Oerpolderloop

It Heidenskip - Zondag 23 februari 2020

MSEN, 8 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Lieuwe Palstra
Horror
29:41
2
Hendrik Oosterhoff
Utrecht
30:29
3
Johan Laagland
Molkwerum
38:18
4
Bart van der Veen
SV Friesland
45:31
M40, 8 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Dennis Brandenburg
Steenwijk
31:39
2
Jouke Hoekstra
Loopgroep Sneek
38:05
3
Christian Vessies
Koudum
39:19
4
Sybrand Mous
Bakhuizen
41:05
5
Johan Hoekstra
Balk
46:47
6
Dave de Jong
Horror
48:42
7
Cor van Wieren
Scharnegoutum
48:55
M50, 8 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Peter de Haas
Ijlst
40:18
2
Willem Biemolt
SV Friesland
40:43
3
Hendrik Oosterhoff
Heerenveen
42:13
4
Peter Boersen
SV Friesland
42:13
5
Klaas Jitze van der Ploeg
Lemmer
49:54
M60, 8 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Symen van der Velde
Waaksens
39:17
2
Piet Kerstholt
SV Friesland
50:39
3
Rinze Koostra
Harlingen
52:23
4
Reinder Sinnema
SV Friesland
54:20
5
Tjalling Visser
Bolsward
55:09
6
Albert Rameau
Boazum
55:18
7
Rein Brouwer
Heeg
55:32
8
Klaas Duits
SV Friesland
1:10:10
9
Herman Hoekstra
SV Friesland
1:10:10
VSEN, 8 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Marijke Buter
Nijemirdum
41:23
2
Silke Jellesma
Sneek
41:38
3
Schoutje de Boer
Koudum
46:47
4
Martina Boltjes
Stavoren
51:55
5
Dorien Tadema
Stavoren
51:55
V35, 8 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Hinke Goemaat
Idsegahuizum
38:51
2
Miranda Flapper
Berltsum
43:30
3
Akkie van den Akker
Workum
44:24
4
Calle Dijkstra
Appelscha
47:22
5
Nienke Vijver
Parrega
52:28
6
Amber Seldenrust
Leeuwarden
57:55
V45, 8 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Saskia Smits
Horror
41:41
2
Lucia van der Bijl
Horror
42:52
3
Feikje Groenhof
Groningen
44:49
4
Anneke Regnerus
SV Friesland
54:20
V55, 8 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Carla Flapper
Workum
46:30
2
Inge Kools
SV Friesland
50:57
3
Geeske Planten
Groningen
55:18
4
Anneke Sijtsma
SV Friesland
55:18
5
Henrike J Huetink
Heeg
55:32
MSEN, 15 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Wilko Bakker
Horror
52:30
2
Erwin de Vries
Lionitas
53:09
3
Riekele Kobes
SV Friesland
53:21
4
Thys de Jong
Lionitas
53:35
5
Training Azombo
AV Heerenveen
56:06
6
Oukubay Huruy
AV Heerenveen
56:06
7
Siep Nota
Horror
57:21
8
Sander van Hoorn
SV Friesland
1:00:16
9
Hilbert de Haan
AV Heerenveen
1:01:02
10
Durk Tigchelaar
Harlingen
1:02:10
11
Hette Pieter Wink
Balk
1:02:14
12
Bauke Draijer
SV Friesland
1:04:53
13
Sietse Rozema
Ijlst
1:05:37
14
Ruud Burger
Utrecht
1:07:32
15
Taede Hoekstra
Koudum
1:10:15
16
Jan Willem de Groot
Wommels
1:11:34
17
Niels Boonstra
Wommels
1:11:34
18
Darnanto Jongman
Sint Nicolaasga
1:14:54
19
Rutger Haanstra
it Heidenskip
1:16:56
20
Jouke Tuinier
Balk
1:17:27
21
Nico Grasman
Sneek
1:20:28
22
Edwin Papjes
Groningen
1:20:29
23
Wouter van Gessel
Zwolle
1:24:43
24
Daniel Groen
de Blesse
1:26:42
M40, 15 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Willem de Boer
Lionitas
53:41
2
Gerrit Duits
SV Friesland
56:38
3
Jetze Genee
Horror
58:42
4
Jan Albert Veenema
Horror
59:32
5
Albert Mussche
Nieuwleusen
1:01:03
6
Freek Jaarsma
Lionitas
1:01:27
7
Ate Bijlsma
Athleta
1:03:08
8
Marten Sjoerds
Workum
1:03:14
9
Peter Hoekstra
Ijlst
1:07:02
10
Lars van Bavel
Bolsward
1:07:07
11
Catrinus Vroom
Lionitas
1:07:16
12
Evert van der Wal
Hollandsche Rading
1:07:25
13
Albert Rijpma
Loopgroep Sneek
1:07:36
14
Hartger Stellinga
Workum
1:08:01
15
Klaas Willem Zwaagstra
Sneek
1:08:39
16
Siebolt Haijtema
Workum
1:08:55
17
Klaas Muizelaar
Balk
1:10:42
18
Louis Herrema
Amsterdam
1:10:49
19
Wieger Schotanus
Balk
1:11:13
20
Sjouke Venema
SV Friesland
1:11:44
21
Arjan Lampe
Groningen
1:15:26
22
Anske Schotanus
Koudum
1:17:01
23
Marco de Vries
Loopgroep Sneek
1:17:41
24
Durk Haitsma
SV Friesland
1:17:41
25
Joris Popken
Stiens
1:18:37
26
Hendrik Westerhuis
Hilversum
1:24:26
M50, 15 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jacob van der Ploeg
Damwâld
1:05:02
2
Gerard Hoogeveen
Horror
1:05:24
3
Martin Brouwer
Horror
1:05:56
4
Harie Wetterhahn
Lionitas
1:07:16
5
Peter Reitsma
Horror
1:10:03
6
Ruurt Alle van der Sluis
Ijlst
1:10:59
7
Eise Lanting
Groningen
1:16:21
8
Klaas Meindertsma
Joure
1:16:36
9
Fekke Fekkes
Koudum
1:16:59
10
Johannes de Boer
it Heidenskip
1:16:59
11
Aise Bouma
SV Friesland
1:17:27
12
Johan Feenstra
Loopgroep Sneek
1:17:31
13
Gjalt Visser
Bolsward
1:17:48
14
Domien Mulder
SV Friesland
1:17:49
15
Martin van den Burg
SV Friesland
1:17:52
16
Goffe Walsmeer
Oranjewoud
1:18:10
17
Jan Boon
Loopgroep Dokkum
1:18:18
18
Johan Jorritsma
Horror
1:18:27
19
Bernard Reekers
Workum
1:18:43
20
Auke van der Sluis
Sneek
1:18:57
21
Bauke Gietema
Heeg
1:19:15
22
Ed Velderman
SV Friesland
1:20:06
23
Henk Onsman
Loopgroep Sneek
1:20:21
24
André Jellema
Lionitas
1:20:35
25
Egbert Stuurman
Berkel en Rodenrijs
1:24:01
26
Meinte Buwalda
Horror
1:25:19
27
Marten van der Wal
it Heidenskip
1:27:15
28
Francisco Oosterbaan
Horror
1:27:55
29
Rogier Stuurman
Warmond
1:28:10
30
Theo Anjema
Indijk
1:32:08
31
Cees Visser
Horror
1:37:42
M60, 15 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Chris Draijer
SV Friesland
1:06:00
2
Otto Galema
Lionitas
1:10:03
3
Jaap Baalbergen
Loopgroep Dokkum
1:14:50
4
Gerke Gerritsma
Loopgroep Sneek
1:16:09
5
Duco Zijlstra
SV Friesland
1:16:57
6
Klaas Halma
Gaast
1:17:24
7
Wieger van Keulen
SV Friesland
1:18:07
8
Gerard Schade
Lionitas
1:19:14
9
Peter Londema
Horror
1:20:41
10
Bert Barhorst
Horror
1:20:43
11
Yde Haarsma
SV Friesland
1:21:41
12
Douwe Attema
Heeg
1:21:44
13
Frank Klasen
SV Friesland
1:22:33
14
Reinder Tel
SV Friesland
1:23:43
15
Durk van Tuinen
Workum
1:24:14
16
Bokke Haanstra
Flevo Delta
1:24:43
17
Jan Akkerman
Nijemirdum
1:24:57
18
Yde de Boer
Bolsward
1:25:12
19
Gijs de Graaff
Almere
1:28:05
20
Johan Zwerver
SV Friesland
1:33:12
21
Willem Reitsma
SV Friesland
1:33:14
22
Hary Zwanenburg
Horror
1:37:42
VSEN, 15 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Fleur Baljet
Horror
59:15
2
Rianne Harnsen
Drachten
1:04:56
3
Gwendolien Flokstra
Utrecht
1:07:26
4
Fardau Anjema
Indijk
1:17:49
5
Anneli Barhorst
Oppenhuizen
1:20:43
6
Janneke Mosselaar
Surhuisterveen
1:24:08
7
Rianne Harnsen
Drachten
1:24:18
8
Djoke de Boer
Nijmegen
1:26:42
9
Sanne Velkers
Joure
1:37:42
V35, 15 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Nynke Steigenga
Exmorra
1:09:54
2
Marit Houtsma
SV Friesland
1:13:02
3
Sofia Houwer
Joure
1:13:30
4
Sanne Heidinga
Lionitas
1:17:57
5
Wietske Smit
Haren
1:18:07
6
Andrea Kramer
Eelderwolde
1:23:53
7
Tineke Muizelaar
Oudemirdum
1:24:08
8
Ciska Zwaagstra
Loopgroep Sneek
1:34:49
V45, 15 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Foekje de Boer
Joure
1:17:18
2
Roely Hoekstra
Nijemirdum
1:17:23
3
Tracy van der Ploeg
Damwâld
1:19:14
4
Hendrika van der Heide
Horror
1:24:46
5
Antje van der Wal
Ysbrechtum
1:25:25
6
Grytsje Miedema
Workum
1:26:46
7
Mirna Albertsma
midden Beemster
1:28:12
8
Bregtje Bijma
Feinsum
1:30:20
9
Pietsje Fekkes
Koudum
1:35:20
V55, 15 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Grietje Dijkstra
Joure
1:19:42
2
Marga Zwanenburg
Horror
1:21:34
3
Marja van der Werf-Zoer
AV Heerenveen
1:24:38
Fout in uitslagen? Mail naar info@svfriesland.nl
Uitslagen.nl
26-02-2020 19:59