Uitslagenlijst Kleine Wielenloop

Leeuwarden - Zondag 16 februari 2020

MAN, 6,7 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Bert Ausma
Marum
27:44
2
Glenn de Vries
Leeuwarden
28:31
3
Jan Klooster
Drachten
32:12
4
Klaas Jan Huizing
Leeuwarden
32:27
5
Pieter van der Bij
Friesland
33:21
6
Bodhil Vreugdenhil
Leeuwarden
34:55
7
Chris Vreugdenhil
Leeuwarden
34:56
8
Marco Balk
Leeuwarden
35:37
9
Wybe Sierksma
Friesland
36:43
10
Sjouke Touber
Friesland
38:04
11
Han te Winkel
Niekerk
38:52
12
Philip Elmendorp
Goutum
38:52
13
Theo van Bergen
Hardegarijp
38:52
14
Marten Kingma
Friesland
41:52
15
Rense Zwerver
Leeuwarden
42:49
16
Johan Zwerver
Friesland
45:10
17
Willem van Kalsbeek
Hallum
45:10
18
Rinze NIeuwhof
Franeker
46:35
19
Harry Meijer
Leeuwarden
51:15
20
Klaas Duits
Friesland
55:50
VROUW, 6,7 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Antje Smedes
Kootstertille
37:09
2
Margreet Ausma
Marum
37:47
3
Gaby de Vos
Leeuwarden
39:34
4
Karin Jager
Hardegarijp
40:18
5
Calle Dijkstra
Appelscha
40:31
6
Marijke Hellinga
Burgum
43:33
7
Elske Fyma
Goutum
44:21
8
Jeannet Huitema
Goutum
45:03
9
Anneke Sytsma
Friesland
45:03
10
Sjoerdsje van Kalsbeek
Heerenveen
45:10
11
Anjo Veenstra
Raerd
46:22
12
Nynke de Hoop
Raerd
46:22
13
Ilse Schikking-Nieuwhof
Leeuwarden
46:34
14
Jessica Smidt
Leeuwarden
46:39
15
Tiny Franssen
Leeuwarden
46:39
16
Mirjam Kuipers
Uitwellingerga
47:18
17
Amber Seldenrust
Leeuwarden
50:42
18
Yke Wijbenga
De Falom
52:52
MAN, 10,2 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Pieter Prins
Friesland
36:54
2
Albert van der Ziel
Friesland
41:03
3
Richard Touber
Friesland
41:59
4
Tim Gorter
Oosterwolde
44:29
5
Teatse Tichelaar
Harlingen
45:21
6
Marcel Perdu
Leeuwarden
46:01
7
Meine Hoitsma
Friesland
46:44
8
Wytse Hiemstra
Goutum
49:17
9
Domien Mulder
Friesland
50:07
10
Cor van Sluis
Friesland
50:11
11
Carlo Roos
Leeuwarden
50:18
12
Wieger van Keulen
Friesland
50:24
13
Johan Beintema
Friesland
52:32
14
Jacob Dijkstra
Friesland
52:38
15
Martijn Dijkstra
Dokkum
52:39
16
Henk Onsman
Sneek
52:49
17
Andre van der Werf
Leeuwarden
53:51
18
Duco Jansen
Dokkum
54:06
19
Jelle Kramer
Damwald
54:22
20
Henk Baas
Dokkum
54:23
21
Meinte Buwalda
Schettens
54:32
22
Pieter Runia
Stiens
55:42
23
Hobbe Vijver
Makkum
56:39
24
Jeroen Tiesma
Bolsward
56:39
25
Leo Korsten
Leeuwarden
56:49
26
Rene Swart
Leeuwarden
56:49
27
Egbert Geertsma
Groningen
58:07
28
Chris Vruggink
Buitenpost
1:00:47
29
Piet Kerstholt
Friesland
1:01:00
30
Reinder Sinnema
Friesland
1:04:53
31
Hans de Haan
Franeker
1:20:39
VROUW, 10,2 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Caroline Vink
Bitgum
46:23
2
Rinske Elsinga
Sneek
51:40
3
Danijela Milatovic
Franeker
53:43
4
Thelma Visser
Franeker
53:43
5
Petra Wieringa
Friesland
54:22
6
Joke Nicolai
Oosterwolde
54:30
7
Esther van Bergen
Sneek
54:32
8
Femke de Groot
Waaxens
55:42
9
Esther van der Meulen
Leeuwarden
56:19
10
Bregtje Bergema
Feinsum
58:22
11
Thea Noord
Drachten
1:00:47
12
Willy de Jong
Leeuwarden
1:05:29
13
Meriam Reusink
Friesland
1:07:26
MAN, 15 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Mechiel Zantema
Friesland
55:20
2
Gerrit Duits
Friesland
59:50
3
Jan Venhuizen
Wagenborgen
1:04:00
4
Gerlof van Minnen
Leeuwarden
1:05:54
5
Sieds Wiersma
Friesland
1:06:28
6
Meine Jongedijk
Leeuwarden
1:07:55
7
Stefan van der Wal
Friesland
1:08:11
8
Sander van Hoorn
Leeuwarden
1:09:11
9
Ahmad Ghelichkhani
Leeuwarden
1:09:32
10
Roelof de Roos
Leeuwarden
1:09:32
11
Andre de Vries
Gerkesklooster
1:09:56
12
Sietze Vis
Leeuwarden
1:10:05
13
Arnold Hager
Leeuwarden
1:10:10
14
Mark Peereboom
Leeuwarden
1:10:15
15
Joris Popken
Stiens
1:11:57
16
Hans Hiemstra
Friesland
1:12:35
17
Chris Draijer
Friesland
1:12:40
18
Tjerk Bruinsma
Friesland
1:12:40
19
Acronius Roorda
Wytgaard
1:13:07
20
Gerben Groenewoud
Leeuwarden
1:13:43
21
Arnold Kooiker
Marsum
1:15:32
22
Rik Troostheide
Leeuwarden
1:16:04
23
Klaas Willem Zwaagstra
Sneek
1:17:15
24
Piet van der Steeg
Leeuwarden
1:17:15
25
Johan de Witte
Makkum
1:17:15
26
Johannes Althuisius
Sneek
1:20:10
27
Michiel Kingma
Leeuwarden
1:20:10
28
Harry Wiersma
Friesland
1:20:58
29
Staffan Utzon
Rinsumageest
1:22:33
30
Sander Moojen
Leeuwarden
1:22:46
31
Dirk Muizer
Leeuwarden
1:22:51
32
Klaas Jan Jorna
Easterwierrum
1:23:00
33
Johan Jorritsma
Sneek
1:23:00
34
Jan Boon
Dokkum
1:23:00
35
Sytze Jonker
Friesland
1:23:26
36
Hessel de Boer
Friesland
1:23:28
37
Jacob van der Leij
Friesland
1:23:52
38
Marten de Vries
Buitenpost
1:24:02
39
Dave Manion
Niawien
1:24:23
40
Ids Boersma
1:24:23
41
Gerard Schade
Leeuwarden
1:24:58
42
Guido Vink
Leeuwarden
1:25:15
43
Edwin Papjes
Groningen
1:25:33
44
Duco Zijlstra
Friesland
1:25:45
45
Jasper de Rijke
Deinum
1:26:55
46
Herman Wassens
Leeuwarden
1:29:16
47
Bouke Fennema
Friesland
1:33:12
48
Johan van der Leij
St. Annaparochie
1:33:33
49
Reinder Tel
Friesland
1:34:59
50
Rishi Yildiz
Groningen
1:36:09
51
Mik Veldman
Groningen
1:36:11
VROUW, 15 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Sandra van der Meulen
Hallum
1:20:58
2
Marit Houtsma
Friesland
1:23:00
3
Marian Sterk
Goutum
1:25:20
4
Afke Holwerda
Munein
1:35:04
5
Korrie de Boer
Wergea
1:35:20
6
Evelien Snitker
Leeuwarden
1:37:27
7
Christien ten Hoeve
Franeker
1:37:27
8
Cindy de Jager
Friesland
1:38:30
9
Nellie Dijkstra
Friesland
1:38:30
10
Anke Peterson
Friesland
1:51:55
Uitslagen.nl
17-02-2020 16:38