Uitslagenlijst Hindeloop, Winterloop

Hindeloopen - Zaterdag 11 januari 2020

HEREN, 8 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Durk Tichelaar
Harlingen
32:06
2
Freerk Blom
Hindeloopen
33:45
3
Theunis Wouda
Workum
34:50
4
Paulus Folmer
Workum
35:20
5
Johan Bokma
Hindeloopen
36:26
6
Tjerk Bruinsma
Makkum
37:33
7
Johan de Witte
Makkum
37:33
8
Jan Kiterwijk
Mildam
37:57
9
Anske Schotanus
Koudum
38:38
10
Klaas Halma
Gaast
39:17
11
Ulli Gehrke
Dortmund
40:02
12
Gerard Jansma
Goutumm
40:18
13
Johannes de Boer
It Heidenskip
40:43
14
Siart Snit
Leeuwarden
40:48
15
Domien Mulder
Joure
40:56
16
Tom Stellingwerf
Koudum
41:06
17
Klaas van Kalsbeek
Scharnegoutum
41:25
18
W. Feenstra
Tjerkwerd
41:59
19
Henk Onsman
Sneek
43:21
20
P. Wouda
Workum
43:33
21
Sander Hiemstra
Oudega (Swf)
43:47
22
Henri Kraak
Oudega (Swf)
43:47
23
Klaas Itze v/d Ploeg
Lemmer
48:00
24
Luitzen de Vries
Koudum
48:35
25
Eddy Adema
Joure
51:25
26
Greeult de Vries
Workum
53:36
DAMES, 8 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Sylvia Koopmans
Hindeloopen
40:02
2
Roely Hoekstra
Nijemirdum
40:51
3
Annie Amsterdam
Hindeloopen
41:53
4
Jantje Haagsma
Hindeloopen
41:53
5
Hester Henstra
Leeuwarden
42:26
6
M. Ketelaar
Blauwhuis
43:24
7
Marijke Buter
Nijemirdum
43:49
8
Amerins Dijkstra
Balk
45:22
9
Ypie Osinga
Koudum
46:11
10
Akke Gehrke
Dortmund
46:24
11
Jeltsje Venema
Koudum
47:54
12
Erna de Vries
Koudum
48:35
13
Nynke v/d Meer
Tjerkwerd
48:53
14
Adri Sluis
Mildam
49:48
15
Karin Andersson
Leeuwarden
55:04
16
Erna Oalemans
Goutum
56:34
17
Hilda Meijerhof
Appingedam
57:29

Bedankt voor uw deelname.
Tot ziens bij de (zomer) Hindeloop op 9 mei 2020.
De afstanden zijn dan 5, 12, 16.1 en 21.1 km.

Eventuele op/aanmerkingen: info@dehindeloopers.nl
Uitslagen.nl
12-01-2020 20:32