Uitslagenlijst Oudejaarsloop

Marrum - Zaterdag 28 december 2019

MAN, 5.4 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Kibrom Terwelde Birkan
Hijum
18:22
2
Pieter Prins
Friesland
19:57
3
Ruben Muller
Leeuwarden
20:41
4
Bauke Tuinstra
Friesland
21:42
5
Bert Ausma
Marum
21:53
6
Arjan Dijkstra
Ferwert
21:54
7
Richard Touber
Friesland
22:10
8
Julien van Dijk
Dokkum
22:35
9
Lucas Meijer
Marrum
24:47
10
Erik Regnerus
Marrum
25:05
11
Pieter Visser
Dokkum
25:08
12
Joop van Ginkel
Broeksterwoude
25:52
13
Victor Klinkvis
Leeuwarden
25:55
14
Kas Huizinga
Damwoude
26:06
15
Freerk Havinga
Hallum
26:10
16
Sym Willem de Vries
Hallum
26:10
17
Wilmer Koldijk
Marrum
27:41
18
Durk Bostma
Driezum
27:53
19
Lieuwe Visser
Leeuwarden
28:18
20
Mats Bouma
Eerwert
28:49
21
Dirk v.d. Beek
Ferwert
28:53
22
Wim Kok
Marrum
29:01
23
Haije de Vries
Drachten
29:02
24
Bauke Zijlstra
Hantgum
29:28
25
Sjouke Touber
Friesland
30:41
26
Cornelis Boersma
Marrum
31:01
27
Sietse Hazewindus
Ferwert
31:24
28
Bas Greijdanus
Ferwert
31:24
29
Cor Bouma
Ferwert
31:29
30
Joute Pieter Bouma
Ferwert
31:29
31
Andre van Dijk
Dokkum
31:39
32
Marten Kingma
Friesland
32:01
33
Brandon Zuidema
Stiens
32:17
34
Elmer Braaksma
Marrum
33:07
35
Jelze Bron
Marrum
33:07
36
Jesse Havenga
Marrum
33:09
37
Klaas Jitze van der Ploeg
Lemmer
33:15
38
Micha Harlinghof
Atyran
33:47
39
Paul Motshagen
Amstelveen
33:50
40
Erwin Wierstra
Marrum
33:59
41
Mart Jager
Zwolle
34:42
42
Vincent v.d. Zwaag
Broeksterwoude
35:37
43
Piet Kerstholt
Friesland
35:47
44
Jelte de Jager
Dokkum
36:07
45
Lubbert Kloosterman
De Westereen
36:17
46
Bas van der Ploeg
Ferwert
36:45
47
klaas Kroezen
Hoogeveen
38:08
48
Lars de Lange
Broeksterwoude
39:06
49
Heerke Osinga
Nijega
39:31
50
Gerwin Zijlstra
Damwoude
41:20
51
Theo Runia
Friesland
42:57
52
Herman Hoekstra
Friesland
42:57
53
Johan Zwerver
Friesland
42:57
VROUW, 5.4 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Sandra de Jong
Britsum
26:36
2
Kim Dekker
Sint Annaparochie
26:44
3
Marijke Bijker
Burdraard
26:54
4
Tracy van der Ploeg
Damwoude
27:45
5
Ilse Bosma
Marrum
28:04
6
Sharina Bremer
Hallum
28:16
7
Anna Jouta
Hallum
28:18
8
Sanne Lettinga
Dokkum
28:23
9
Jikkie Sijbesma
Hallum
28:45
10
Margriet Ausma
Marum
29:05
11
Sjoukje Huizinga
Damwoude
30:56
12
Bianca Dijkstra
Stroobos
31:14
13
Tiny Wouda
Friesland
31:14
14
Mirjam Hardhout
Dokkum
31:19
15
Conny Behrens
Lauwersoog
31:53
16
Ida Greijdanus
Sint Annaparochie
32:10
17
Martine Hoekstra
Marrum
32:13
18
Rixt Elting
Marrum
32:13
19
Naraysca Cecilia
Drachten
32:25
20
Nynke Slager
Marrum
33:02
21
Ingrid Slager
Marrum
33:02
22
Jeldau Terpstra
Stiens
33:02
23
Ella van den Berg
Oosterwolde
33:21
24
Leonie Terpstra
Friesland
33:23
25
Annigje Bakker
Hallum
34:02
26
Rixt Jouta
Ferwert
34:15
27
Doete Jouta
Ferwert
34:15
28
Marjan Havinga
Hallum
34:45
29
Ivana de ong
Leeuwarden
34:50
30
Corinne Hoogsteen
Deinum
35:10
31
Anette Bontekoe
Marrum
35:13
32
Nynke Boersma
Blija
35:25
33
Janneke Boersma
Marrum
35:25
34
Wilma Boersma
Marrum
35:25
35
Bertine Wassenaar
Hilaard
35:43
36
Sarina Jannes
Friesland
35:47
37
Saakje Regnerus
Friesland
35:47
38
Ebeline Bouma
Marrum
36:07
39
Annemarijn Lukassen
Zwolle
36:47
40
Froukje Wierstra
Marrum
36:54
41
Marieke Osinga
Nijega
39:31
42
Ina Braaksma
Friesland
40:33
43
Nanette Caviet
Friesland
40:52
44
Alie Eisma
Damwoude
41:20
MAN, 10.8 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Thijs de Jong
Britsum
35:10
2
Dick Wobbes
Veenwouden
35:13
3
David van Oosten
Leeuwarden
35:16
4
Marten Jan Ernst
Friesland
35:18
5
Gerrit Pijpker
Bakkeveen
36:40
6
Koos Jelmer de Vries
Friesland
37:01
7
Ate Bijlsma
Garijp
39:14
8
Pieter Talsma
Mantgum
39:27
9
Rink Vipker
Leeuwarden
39:31
10
Klaas van Heeringen
Hardegarijp
39:36
11
Anton Wiersma
Hallum
39:45
12
Harry Wiersma
Friesland
40:11
13
Feitze Peenstra
Groningen
40:45
14
Menno Bakker
Franeker
40:53
15
Jacob van der Ploeg
Damwoude
41:46
16
Richard de Graaf
Friesland
42:11
17
Cor Zijlstra
Marrum
42:57
18
Remco Admiraal
Dokkum
42:57
19
Daan van der Geest
Friesland
42:57
20
Geart Sierd v.d. Zee
Jellum
43:40
21
Syb van der Ploeg
Friesland
44:03
22
Robin Boor
Leeuwarden
44:13
23
Douwe Schaafsma
Damwoude
44:25
24
Cor Bosgraaf
Walterswald
44:25
25
Lars Nomden
Leeuwarden
45:11
26
Martin Terpstra
Stiens
45:17
27
Hedser Boersma
Marrum
45:20
28
Remco Greijdanus
Leeuwarden
45:59
29
Hendrik Halma
Marrum
45:59
30
Ruben de Vries
Leeuwarden
46:06
31
Bauke Groen
Dokkum
46:07
32
Theo Boersma
Marrum
46:15
33
Jan Durk Canrinus
Hallum
46:31
34
Klaas Jan Huizing
Leeuwarden
46:59
35
Lammert van der Meij
Friesland
47:21
36
Niels Blaauw
Leeuwarden
47:26
37
Kirsten Hiemstra
Goutum
48:29
38
Jeen Boringa
Leeuwarden
48:31
39
Willem Hofman
Friesland
48:37
40
Cor van Sluis
Franeker
48:54
41
Herman Regnerus
Groningen
49:12
42
Gerard Dam
Dokkum
49:12
43
Gijsbert Lettinga
Ferwert
49:24
44
Jan Peter v.d. Zwaag
Bakkeveen
49:37
45
Hein Riewald
Dronrijp
49:44
46
Stephan Smeijers
Leeuwarden
49:48
47
Johan Huitema
Oentsjerk
50:01
48
Ed Velderman
Friesland
50:47
49
Gerrit Gros
Hallum
51:12
50
Laas Bonnema
Friesland
51:15
51
Wieger van Keulen
Friesland
51:27
52
Marco Vijver
Franeker
52:32
53
Johan Tamminga
Jelsum
53:00
54
Roelof Elzinga
Friesland
53:24
55
Dirk Wierstra
Marrum
53:26
56
Ives Veldhuis
Winsum
53:57
57
Kor Zittema
Bitgum
54:00
58
Wieger Monsma
Marrum
54:24
59
Johan Kooistra
Friesland
54:32
60
Gerke Boersma
Blija
54:32
61
Otto de Boer
Friesland
54:39
62
Jack van Rozen
Oosterwolde
54:42
63
Rink Post
Appelscha
54:42
64
Jelle Kramer
Damwoude
54:48
65
Edwin Hoekstra
Drachten
55:03
66
Wybe Sierksma
Friesland
55:03
67
Ritros van Wijk
Goutum
55:26
68
Rients Terpstra
Hallum
55:34
69
Gerard Hooghiem
Ferwert
55:42
70
Bouke Fennema
Friesland
55:52
71
Sjoerd Holtrop
Leeuwarden
56:00
72
Egbert Geertsma
Groningen
56:09
73
Cor Poelstra
Hallum
56:32
74
Willem van Zutphen
Friesland
56:32
75
Dirk Wielenga
Leeuwarden
57:14
76
Robika Vadase
Ferwert
57:34
77
Karst Anema
Friesland
57:38
78
David Hoogsteen
Marrum
57:43
79
Piet Runia
Stiens
57:45
80
Johan van der Leij
Sint Annaparochie
58:03
81
Peter de Boer
Friesland
58:12
82
Jaap Ooshra
Stiens
58:35
83
Jan Rietberg
Sibrandahus
58:35
84
Willem Reitsma
Friesland
58:35
85
Jan Miedema
Friesland
58:35
86
Rense Zwerver
Leeuwarden
59:55
87
Klaas van der Kooij
Friesland
1:00:33
88
Frits de Jager
Dokkum
1:00:34
89
Willem van Kalsbeek
Hallum
1:00:34
90
Meine de Jong
Sint Annaparochie
1:00:34
91
Luc Sijtsma
Sint Jacobiparochie
1:00:34
92
Richard Miedema
Sint Annaparochie
1:02:11
93
Aad van Kleef
Hallum
1:02:35
94
Auke Flapper
Berlikum
1:02:37
95
Bram Borger
Hallum
1:04:28
96
Wytze Bouma
Hardegarijp
1:04:43
97
Wesley Vink
Lemmer
1:05:15
98
Reinder Sinnema
Friesland
1:05:36
99
Wiebe Bouma
Marrum
1:07:25
100
Gerard Houbein
Franeker
1:07:59
101
Marc van Gelder
Leeuwarden
1:09:57
VROUW, 10.8 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Anita Flapper
Berlikum
42:18
2
Freke Kloek
Leeuwarden
45:41
3
Marit Houtsma
Friesland
47:34
4
Hille Hellema
Hallum
47:40
5
Bettie Koops
Leeuwarden
49:50
6
Sietske Boersma-Anema
Blija
49:59
7
Jannyske Holwerda
Atyran, Kazachstan
51:02
8
Miranda Flapper
Berlikum
51:15
9
Sandra v.d. Meulen
Hallum
51:26
10
Lineke Veenstra
Leeuwarden
52:48
11
Jantina Jager
Damwoude
53:21
12
Petra Lak
Leeuwarden
55:05
13
Annegien de Vries
Leeuwarden
56:19
14
Lidwien Broenink
Joure
58:35
15
Sietske van der Ploeg
Haywards Heath - GB
59:27
16
Anneke Wierstra
Lemmer
1:00:19
17
Afke Halwerda
Munein
1:00:19
18
Corrie Klat
Menaam
1:00:34
19
Bregtje Bergema
Feinsum
1:00:34
20
Cindy de Jager
Friesland
1:00:34
21
Henny Zijlstra
Marrum
1:01:07
22
Nellie Dijkstra
Friesland
1:02:42
23
Simone Terpstra
Stiens
1:02:57
24
Willy de Jong
Leeuwarden
1:03:10
25
Tessel van der Ploeg
Lemmer
1:05:25
26
Maaike Veldhuis-Greijdanus
Winsum
1:07:09
27
Mattie de Boer
Appelscha
1:07:09
28
Grietje van der Schaaf
Berlikum
1:07:09
29
Marianne Haijma
Berlikum
1:07:09
30
Anneke Regnerus
Friesland
1:07:15
31
Sippie Tadema
Wanswert
1:07:54
32
Renske Molenwijk
Amstelveen
1:09:00
33
Anneke Sijtsma
Friesland
1:12:01
MSEN, 21.1 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Erwin de Vries
Stiens
1:13:27
2
Rob Vijver
Hichtum
1:14:05
3
Gert Jan Bakker
Hardegarijp
1:40:48
4
Mark Folbert
Ternaard
1:43:46
5
Sven Hesinga
Rotterdam
1:44:44
6
Willem Kaleb Fennema
Beetgummermolen
1:50:33
7
Pieter Hoekstra
Blije
1:55:28
8
Daniel Groen
De Blesse
2:07:05
M40, 21.1 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Willem de Boer
Exmorra
1:15:23
2
Douwe Nauta
Leeuwarden
1:17:35
3
Gerrit Duits
Friesland
1:18:41
4
Remco Schraa
Hardegarijp
1:18:48
5
Mark Rood
Wognum
1:28:52
6
Catrinus Vroom
Hijum
1:29:11
7
Eelco Hoogeveen
Friesland
1:34:52
8
Willijan Veltman
Leeuwarden
1:35:03
9
Jaap Vink
Friesland
1:36:39
10
Joris Popken
Stiens
1:37:16
11
Jan v.d. Werf
Oenkerk
1:37:29
12
Sjoerd de Vries
Hallum
1:39:07
13
Pieter de Jong
Marrum
1:41:54
14
Zweitze de Roos
Burgum
1:42:24
15
Theo Terpstra
Stiens
1:43:06
16
Rik Troostheide
Leeuwarden
1:43:09
17
Germ Steensma
Friesland
1:44:30
18
Kor de Boer
Marum
1:48:45
19
Erik Willekus
Friesland
1:48:57
20
Bernard Renzema
Leeuwarden
1:54:53
21
Peter Hoogstra
Harlingen
1:58:05
22
Arwold Bloem
Marum
1:58:52
M50, 21.1 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Remon van Lunzen
Leeuwarden
1:22:26
2
Gerald Hoogeveen
Bolsward
1:30:14
3
Andre Jellema
Leeuwarden
1:33:42
4
Tjerk Bruinsma
Friesland
1:37:03
5
Harry Papjes
Burgum
1:45:28
6
Jan Haak
Franeker
1:46:31
7
Gerrie Boersma
Friesland
1:47:02
8
Keimpe de Vries
Friesland
1:47:46
9
Jan Palma
Oenkerk
1:50:46
10
Stephan Tews (ZH)
Rijswijk
1:52:42
11
Jan Anne Dijkstra
Walterswald
1:58:42
12
Roelof Dijkstra
Stiens
2:03:24
13
Ruud Fransz
Leeuwarden
2:03:25
M60, 21.1 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Johannes van der Veen
Goutum
1:35:55
2
Meine Hoitsma
Friesland
1:45:28
3
Beke Cnossen
Boezum
1:45:32
4
Hessel de Boer
Friesland
1:49:46
5
Yde Haarsma
Friesland
1:56:24
6
Herman Geritz
Friesland
1:56:59
7
Rene Bruinsma
Tijnje
1:57:25
VSEN, 21.1 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Nynke de Jong
Tzum
1:51:07
2
Marije Bijma
Surhuizum
1:57:17
3
Djoke de Boer
Nijmegen
2:07:05
V35, 21.1 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Sanne Heijdinga
Leeuwarden
1:31:30
2
Marieke Knol
Emmen
2:05:34
V45, 21.1 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Liesbeth Steenbergen
Sneek
1:44:58
2
Fokje Jansma
Hallum
1:55:46
V55, 21.1 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Marja van der Werf
Joure
1:56:42
Uitslagen.nl
29-12-2019 15:05