Uitslagenlijst Pepernotenrun

Franeker - Zaterdag 30 november 2019

MSEN, 2 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Mats Westra
Leeuwarden
8:11
2
Ivo Snitker
Lionitas
8:33
3
Marne van der Kooi
Impala
8:36
4
Johan Veenstra
Oosterbierum
10:56
5
Thijs van der Horst
Spartacus
11:11
6
Roan Jesse Hiemstra
Goutum
11:18
7
Melle Caja Huitema
Oudehaske
17:50
8
Mink Huite Huitema
Oudehaske
17:55
M40, 2 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Dennis Brandenburg
Steenwijk
7:29
VSEN, 2 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Iris Hulzebos
Haren Gn
13:24
V35, 2 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Wendy Hulzebos
Haren Gn
13:24
MSEN, 5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jacob van der Galien
Dokkum
16:10
2
Pieter Prins
Marsum
16:48
3
Sander van Hoorn
Lionitas
17:01
4
Binne de Haan
Groningen
18:43
5
Reinder de Valk
Makkum Fr
19:19
6
Sven Harskamp
Menaam
19:20
7
Mindert Kamstra
Munein
19:28
8
Cornelis Zijlstra
Franeker
19:52
9
Marlon Jansen
Leeuwarden
20:04
10
Skelte Veenstra
Oosterbierum
23:00
11
Tim Postma
Goutum
24:51
12
Jarin van der Kooi
Impala
25:24
13
Richard Zwaagstra
Franeker
26:49
14
Peter Meelker
Leeuwarden
27:41
15
Ronald Jorna
Tzum
28:19
16
Sebastiaan Bosma
Leeuwarden
34:11
17
Jasper Bol Raap
Leeuwarden
34:12
M40, 5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Dennis Brandenburg
Steenwijk
18:01
2
Chris Vruggink
Buitenpost
27:35
3
Tjeerd Abma
Franeker
31:11
4
Jorrit Wijnstra
Hurdegaryp
31:34
5
Patrick Koelman
Amstelveen
34:08
M50, 5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Aldert Cuperus
Lionitas
19:38
2
Frits van Twuyver
Noordkop
20:22
3
Frank Visser
Oppenhuizen
21:41
4
Marco Vijver
Franeker
22:51
5
Siebe Gerritsma
Franeker
26:10
6
Andries Schaafsma
Twijzelerheide
27:35
7
Klaas Kempenaar
Zwagerbosch
28:12
8
Rinze Nieuwhof
Franeker
30:49
9
Theo Runia
Sportvereniging Friesland
31:16
10
Peter Klarenbeek
Harlingen
33:59
M60, 5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Pieter van de Wiel
Hollandia
19:24
2
Pieter van der Bij
Sportvereniging Friesland
22:14
3
Siebren Boerma
Loopclub Burgum
22:34
4
Dikkie van der Werf
Sportvereniging Friesland
24:48
5
Djurre Joh van der Schaaf
Sportvereniging Friesland
27:09
6
Ruurd Veenstra
Sportvereniging Friesland
27:35
7
Rinze Kootstra
Sportvereniging Friesland
28:37
8
Johan Fonk
Loopgroep Leeuwarden
28:43
9
Frits Ottens
Sportvereniging Friesland
32:36
10
Klaas Duits
Sportvereniging Friesland
34:10
11
Jippe Bokma
Leeuwarden
43:26
12
Herman Hoekstra
Sportvereniging Friesland
43:26
VSEN, 5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Kyra Brouwer
Loopgroep Hugo Veenker
20:27
2
Magak Siri
Utrecht
23:13
3
Kim Dekker
Sportvereniging Friesland
23:34
4
Esmay de Jonge
Lionitas
23:57
5
Anna Jetske Baron
Leeuwarden
24:04
6
Hester Siesling
Lollum
24:29
7
Anna Jouta
Hallum
24:30
8
Roos Veerman
St.-Annaparochie
25:54
9
Milou Nibbeling
Sneek
26:17
10
Antine Koopmans
Wjelsryp
26:49
11
Jitske Lanting
Stiens
27:05
12
Sarah Luinstra
Leeuwarden
27:05
13
Wytske van der Zee
Leeuwarden
27:41
14
Marieke Yolanda Zijlstra
Franeker
28:31
15
Sarah Kröger
Leeuwarden
28:43
16
Ingrid Hazelhoff
Leeuwarden
28:43
17
Sanne Spoor
Franeker
29:13
18
Yvonne la Roi
Menaam
29:42
19
Ilse Schuiling-Nieuwhof
Leeuwarden
30:49
20
Thirza van der Heide
Loopgroep Hugo Veenker
30:52
21
Bertine Wassenaar
Hilaard
31:36
22
Anouk de Warle
Wjelsryp
31:39
23
Simone van Wier
Peins
32:00
24
Ilse Visser
Sneek
32:40
25
Wietske Koning
Wjelsryp
34:05
26
Zoe Lois
Harlingen
42:48
27
Geartsje Loman
Rotterdam
42:55
28
Sarah Scholtens
Sneek
42:55
V35, 5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Sandra van der Meulen
Hallum
23:01
2
Natascha Dijkstra
Leeuwarden
25:16
3
Iftin Burmania
Sneek
26:17
4
Catharine Bakker
Hollandia
26:43
5
Anita Merkus
Boazum
27:49
6
Liesbeth van der Veen
Scharnegoutum
27:54
7
Mariska de Boer
Achlum
28:10
8
Alies Prins-Zijlstra
Franeker
28:37
9
Jessica Hollander
Leeuwarden
28:43
10
Marjolein Huisman
Oldemarkt
29:11
11
Titia Boltjes
Spartacus
31:05
12
Jitske Veenstra
Oosterbierum
31:57
13
Vera Kooistra
Peins
32:00
14
Ester Hiemstra
Marsum
32:55
15
Ellen van der Geest
Leeuwarden
32:55
16
Matgosia Bagniuk
Franeker
34:09
17
Katinka Oosten
Heerenveen
39:10
18
Tineke van der Veen
Harlingen
42:48
V45, 5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Lieneke de Jong
Lionitas
20:07
2
Wytske van der Kooi
Burgum
26:30
3
Froukje Idsardi
Minnertsga
27:09
4
Thea Noord
Drachten
27:35
5
Karin Jager
Loopgroep Leeuwarden
27:41
6
Sarina Jannes
Sportvereniging Friesland
29:22
7
Bettina Bennema
Berltsum
29:22
8
Anja Smit Langendijk
Leeuwarden
30:19
9
Meriam Reusink
Sportvereniging Friesland
30:56
10
Regina Visser
Hurdegaryp
31:34
11
Ellen Sikkema-Hoogerhuis
Franeker
32:35
12
Corrie van der Veen
Spartacus
32:49
13
Miranda Göebel
Oldemarkt
33:22
14
Ineke van Nisius
Schiermonnikoog
34:03
15
Joke Feenstra-Haakma
Achlum
34:06
V55, 5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Roos Boerma
Loopclub Burgum
22:54
2
Carla Zwart
Hollandia
24:29
3
Anneke Wester
Sportvereniging Friesland
24:35
4
Henny de Jong Smit
Leeuwarden
27:47
5
Jantina Hiemstra
Harlingen
30:18
6
Roelie la Roi
Wijnaldum
30:43
7
Wilma Tuma
Franeker
31:48
8
Mari Smidt
Berltsum
32:12
9
Astrid Zijlstra-Edens
Lekkum
33:38
10
Nanette Caviet
Sportvereniging Friesland
33:42
11
Sietske van der Bij
Sportvereniging Friesland
34:04
12
Inez Engbersen
Spartacus
34:07
MSEN, 10 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Dick Wobbes
Lionitas
35:13
2
Marten-Jan Ernst
Sportvereniging Friesland
35:33
3
Lieuwe Palstra
Horror
36:55
4
Simon van der Veen
Leeuwarden
38:29
5
Eduard Hilgenga
Harlingen
39:24
6
Anton Wiersma
Hallum
39:59
7
Marcel Smidt
Berltsum
40:20
8
Nico Dijkstra
Witmarsum
40:36
9
Jurian Molenaar
Urk
40:54
10
Jan Bakker
Urk
42:16
11
Joram van Dijk
Utrecht
42:20
12
Niels Zijlstra
Leeuwarden
42:50
13
Ruben Brandsma
Sneek
43:15
14
Johannes Schenk
Urk
43:35
15
Douwe De Boer
Sexbierum
46:55
16
Ferdinand Jansen
Leeuwarden
46:57
17
Sven Alkema
Sneek
47:46
18
Kees de Vries
Tollebeek
48:17
19
Mark Schapelhouman
Sneek
48:35
20
Peter Abma
Franeker
49:25
21
Wytse Beetstra
Drachten
49:32
22
Guido Vink
Leeuwarden
50:00
23
Evert Duipmans
Gorredijk
50:04
24
Jelmer Hoogland
Amsterdam
50:36
25
Johnny Leistra
Franeker
50:39
26
Allard Hoekstra
Franeker
53:02
27
Mark vd Veer
Franeker
54:34
28
Danny du Pain
Franeker
57:32
29
Paul Faber
Leeuwarden
57:48
30
Allard Hoekstra
Franeker
58:28
31
Erik Mulder
Franeker
59:57
32
Erik Krol
Menaam
59:57
33
Marco Lexmond
Lionitas
1:02:39
34
Daniel Groen
De Blesse
1:27:06
M40, 10 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Erik Bouma
Horror
35:04
2
Johannes Postma
Lionitas
35:27
3
Robin Boor
Lionitas
44:18
4
Johan vd Meulen
Spartacus
45:28
5
Sjors Tissingh
Leeuwarden
46:18
6
Klaas Miedema
Franeker
46:38
7
Willem van Kalsbeek
Hallum
47:03
8
Hein Riewald
Dronryp
47:06
9
Jan Harm Dijkstra
Spartacus
47:14
10
Hessel Fries
Leeuwarden
47:28
11
Hein Dijkstra
Oosterbierum
48:47
12
Ruben Hulzebos
Haren Gn
48:50
13
SS Dijkstra
Franeker
49:52
14
Erik Pater
Franeker
51:32
15
Robin Stallion
AAA
51:56
16
Geert Postma
Tzummarum
52:30
17
Marco van der Heide
Harlingen
52:37
18
Jaap Piek
AV Heerenveen
52:42
19
Alex Kramer
Stiens
53:33
20
Cornelis Boschma
Franeker
53:35
21
Johan Abma
Franeker
53:40
22
Dennis Wijchers
Goutum
55:54
23
Marco van Wigcheren
Berltsum
55:58
24
Peter Markesteijn
Franeker
57:24
25
Dirk Snitker
Leeuwarden
58:04
26
Jeroen de Vries
Franeker
59:57
27
Robert vd Heide
Leeuwarden
59:57
28
Rene Smids
Kollum
1:00:21
29
Geert de Jong
Twijzelerheide
1:00:22
30
Reinoud Monsma
Spartacus
1:00:22
31
Willem Brouwer
Franeker
1:01:35
32
Bram Boekema
Franeker
1:02:14
33
Pieter Postma
Goutum
1:02:24
M50, 10 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Klaas Jan van der Kooi
Impala
45:39
2
Johan Hoogland
Loopgroep Sneek
48:47
3
Domien Mulder
Sportvereniging Friesland
50:39
4
Menno Bonnema
Franeker
50:52
5
Jelle Visser
Leeuwarden
51:05
6
Erik de Nooij
Wieringermeer
54:22
7
Wybe Sierksma
Marrum
54:36
8
André Hartmann
Lionitas
55:42
9
Wim Tuma
Spartacus
57:00
10
Theo van Bergen
Loopgroep Leeuwarden
57:27
11
Arjan Taal
Nieuwvenneo
1:02:06
12
Richard Miedema
St.-Annaparochie
1:03:57
13
Kees del Grosso
Grou
1:04:32
14
Frans Visser
Bolsward
1:04:37
15
Jan Sloothaak
Hippolytushoef
1:04:46
16
Jaap Goodijk
Sexbierum
1:05:08
M60, 10 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Teatse Tichelaar
Harlingen
42:25
2
Hendrie van der Werf
Sportvereniging Friesland
49:41
3
Douwe Jan Talman
Harlingen
50:34
4
Cor van Sluis
Sportvereniging Friesland
50:36
5
Kl Smidt
Berltsum
50:39
6
Hans Nagtegaal
Sportvereniging Friesland
50:58
7
Jacob Dijkstra
Sportvereniging Friesland
52:14
8
Otto de Boer
Sportvereniging Friesland
52:47
9
Keimpe Jager
Sportvereniging Friesland
52:47
10
Herman Geritz
Sportvereniging Friesland
52:56
11
Arie Blokker
Wieringerwerf
54:20
12
Rients Terpstra
Hallum
55:18
13
Sybe Swart
Franeker
55:33
14
Pieter Runia
Stiens
56:58
15
Jan de Jong
Harlingen
58:52
16
Gerben Brouwer
Sportvereniging Friesland
59:15
17
Auke Flapper
Berlikum
59:57
18
Johan Zwerver
Sportvereniging Friesland
1:01:59
19
Rense Zwerver
Leeuwarden
1:01:59
20
Harm Postma
Sportvereniging Friesland
1:06:29
21
Gerard Houbein
Spartacus
1:07:29
22
Reinder Sinnema
Sportvereniging Friesland
1:09:06
23
Rink Post
LSV Invictus
1:09:06
VSEN, 10 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Marrit Hoekstra
Easterein
42:25
2
Serena Alserda
Groningen
43:23
3
Iris Reitsma
IJlst
46:55
4
Petra Kramer
Urk
47:36
5
Yolinda Haijma
Franeker
48:19
6
Irene Cnossen
Scharnegoutum
51:12
7
Amarens Veenstra
Oppenhuizen
51:22
8
Juliet van der Zweep
Sneek
51:26
9
Lianne la Roi
Rijswijk Zh
52:31
10
Patricia Kloostra
Spartacus
56:44
11
Djoeke van der Weide
Scharnegoutum
56:52
12
Wyke Veenstra
Franeker
57:32
13
Esther Bron
Franeker
58:28
14
Janet Cornel Nauta
Harlingen
1:00:21
15
Lisanne Nauta
Franeker
1:00:21
16
Dineke Ypma
Franeker
1:00:21
17
Sandra Wijbenga
Leeuwarden
1:02:59
18
Willemijn Boskma
Utrecht
1:03:22
19
Miranda Monsma
Stiens
1:04:37
20
Sjoukje Vonk
Stiens
1:04:43
21
Hedwig Goodijk
Sexbierum
1:05:08
22
Ilona Schippers
Kollum
1:05:47
23
Ine Christov
Ried
1:07:29
24
Lidewey Jorna-Pater
Tzum
1:08:44
25
Sandra Bagniuk
Harlingen
1:11:31
V35, 10 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Minke Hell
Loopclub Burgum
45:46
2
Anke Bronius
Lemmer
50:20
3
Sandra Hoekzema
Jirnsum
53:00
4
Jolanda Muizer
Sportvereniging Friesland
53:26
5
Anja Hofstra
Witmarsum
54:59
6
Jolanda Blaauw
Franeker
54:59
7
Jessica Van Der Velde
Harlingen
55:58
8
Marloes Merza
Franeker
57:32
9
Marsha de Munnik
Scherpenzeel Gld
57:59
10
Tessa van der Meer
Sneek
58:34
11
Linda de Vries
Franeker
58:34
12
Cindy de Jager
Sportvereniging Friesland
58:34
13
Helena Zeinstra
Dronryp
58:34
14
Dorithia Jansma
Stiens
58:52
15
Marielle de Haan
Stiens
58:54
16
Lianne Kuipers
Franeker
58:54
17
Christien ten Hoeve
Loopgroep Leeuwarden
59:36
18
Evelien Snitker
Leeuwarden
59:41
19
Angelique Bijlsma
Franeker
59:57
20
Titia Lycklama à Nijeholt
Winsum Fr
59:57
21
Simone Terpstra
Stiens
1:00:22
22
Welmoed Riemersma
Leeuwarden
1:01:51
23
Bianca de Jonge
Hippolytushoef
1:02:19
24
Anneke Regnerus
Sportvereniging Friesland
1:09:06
25
Marjan Meijering-Bron
Spartacus
1:10:25
26
Grietje Kelderhuis Reinsm
Harlingen
1:11:28
27
Rinske Elsinga
Sneek
1:18:36
V45, 10 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jenieke Hoogland
Loopgroep Sneek
48:50
2
Tabitha Dijkman
Gytsjerk
52:28
3
Petra Lok
Lionitas
53:35
4
Bregtje Bergema
Feinsum
56:48
5
Trea Walstra
Lionitas
58:32
6
Hilde de Vries
Dronryp
58:50
7
Klaske Atsma-Nauta
Oppenhuizen
59:57
8
Attie van der Woude
Loopgroep Dokkum
1:00:21
9
Willy Brouwer
Arum
1:00:21
10
Margreet Dijkstra
Lionitas
1:01:10
11
Ottoliene Taal van Rijn
Nieuw-Vennep
1:02:06
12
Jessica Brouwer
Franeker
1:02:16
13
Joke Fokkema
Franeker
1:02:52
14
Jacqueline Kroese
Franeker
1:04:32
15
Anneke van der Veen
Spartacus
1:05:14
16
Klaske Bonnema
Spartacus
1:05:47
17
Marian Postma
Spannum
1:08:04
18
Liesbeth Dijkstra
Spartacus
1:08:16
19
Marian Dijkstra
Bitgum
1:10:42
20
Marika Boekema
Franeker
1:11:06
V55, 10 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Alie Brouwer
Horror
44:32
2
Tineke Blaauw
Franeker
53:00
3
Monique Lusthof
Sportvereniging Friesland
53:22
4
Tineke de Groot
Loopgroep Dokkum
54:13
5
Margreet Westra
Harlingen
57:08
6
Michaela Martens
Leeuwarden
58:50
7
Margreeth Korten
Lionitas
1:02:17
8
Alie Kielstra
Menaam
1:02:52
9
Jeannet Huitema
Lionitas
1:03:00
10
Grytsje Hylkema
Hegebeintum
1:03:05
11
Hinke de Vries
Palesta dravers
1:06:11
12
Anneke Sijtsma
Sportvereniging Friesland
1:08:16
13
Mattie de Boer
Appelscha
1:09:06
14
Tineke Dijkstra
Sportvereniging Friesland
1:10:42
15
Betty Johanns
Spartacus
1:11:25
MSEN, 16 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Richie Azombo
Heerenveen
53:33
2
Rob Vijver
Lionitas
55:37
3
Thys de Jong
Lionitas
56:01
4
Durk Tigchelaar
Harlingen
1:04:28
5
Jelte Hijlkema
Achlum
1:04:53
6
Pieter Talsma
Athleta
1:05:31
7
Sander Teertstra
Franeker
1:11:43
8
Stefan Rorije
Leeuwarden
1:11:54
9
Johan Alserda
Leek
1:12:51
10
Dariusz Jablonowski
Oosterbierum
1:16:48
11
Jesse Fennema
Leeuwarden
1:16:52
12
Frank Balk
Leeuwarden
1:18:28
13
Max Burger
Appingedam
1:20:14
14
Kevin Buursen
Leeuwarden
1:21:25
15
Wytse Hiemstra
Goutum
1:24:58
16
Matthijs van Akker
Groningen
1:26:25
17
Hans Ypma
Spartacus
1:29:06
18
Klaas-Hessel Bijlsma
St.-Annaparochie
1:31:23
19
Henk van der Sluis
Bitgummole
1:31:23
20
Dennis Vellinga
Franeker
1:31:31
21
Wilco Wiersma
Leeuwarden
1:34:38
M40, 16 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Remco Schraa
Lionitas
59:42
2
Gerrit Duits
Sportvereniging Friesland
1:04:20
3
Ate Bijlsma
Garijp
1:04:28
4
Menno Bakker
Spartacus
1:06:24
5
Arie de Jong
Lionitas
1:07:18
6
Melle van Laar
Sportvereniging Friesland
1:07:40
7
Andre Ydema
Lionitas
1:08:58
8
Alex Gitzels
Hoorn Nh
1:11:41
9
Giorgio Delea
Sportvereniging Friesland
1:12:00
10
Jan Van der Werf
Oentsjerk
1:12:28
11
Joris Popken
Stiens
1:13:08
12
Rinke De Jong
Hempens
1:14:02
13
Emiel de Jong
Franeker
1:14:36
14
Martin Terpstra
Stiens
1:14:42
15
Willem Biemolt
Sportvereniging Friesland
1:14:43
16
Albert Jan Kloosterman
Lemmer
1:17:23
17
Emiel Adema
Menaam
1:17:58
18
Theo Terpstra
Stiens
1:18:36
19
Gerard Wagenaar
Minnertsga
1:18:43
20
Kor de Boer
Marum
1:21:32
21
Harold Wever
Assen
1:22:17
22
Sander Hiemstra
Oudega Sudwest-Fryslan
1:23:46
23
Durk Haitsma
Franeker
1:23:58
24
Carlo Loos
Lionitas
1:24:05
25
Martin Noppert
Sintjohannesga
1:28:26
26
Sybrand Jongeling
Feanwalden
1:40:00
M50, 16 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Henk van Eldik
Lionitas
1:06:06
2
Arnold Hager
Leeuwarden
1:08:37
3
Ruud van Breukelen
Hollandia
1:12:43
4
Frank Ettes
Hollandia
1:18:13
5
Aise Bouma
Sportvereniging Friesland
1:18:25
6
Jan Nanninga
Leeuwarden
1:23:13
7
Theo Sikkema
Franeker
1:23:24
8
Johan Feenstra
Sneek
1:23:40
9
Raimond de Lange
Harlingen
1:23:45
10
Marc Kerkhof
Spartacus
1:26:05
11
Reint Jonker
Stiens
1:27:10
12
Richard van Lunzen
Franeker
1:28:32
13
Jurjen Smit
Horror
1:29:06
14
Francisco Oosterbaan
Horror
1:30:04
15
Martin van den Burg
Sportvereniging Friesland
1:30:33
16
Henk Hiemstra
Spartacus
1:30:52
17
Johan van der Leij
St.-Annaparochie
1:31:21
18
Peter Stokje
Loopgroep Bedum
1:34:32
19
Alex van Zurk
Sportvereniging Friesland
1:38:15
20
Gertjan Hijstek
Sportvereniging Friesland
1:42:14
M60, 16 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Hans Baart
Hollandia
1:11:56
2
Rienk de Vries
Burgum
1:16:20
3
Kees Bot
Hollandia
1:19:52
4
Meine Hoitsma
Sportvereniging Friesland
1:20:08
5
Ulbe Keegstra
Loopgroep Dokkum
1:21:38
6
Hessel de Boer
Sportvereniging Friesland
1:21:57
7
Jaap Dijkstra
Sportvereniging Friesland
1:22:01
8
Yde Haarsma
Sportvereniging Friesland
1:26:37
9
Johan Beintema
Sportvereniging Friesland
1:26:38
10
Wieger van Keulen
Sportvereniging Friesland
1:26:55
11
Piet Attema
Leeuwarden
1:27:41
12
Henk Kooistra
avVN
1:28:49
13
Gerard Pol
Sportvereniging Friesland
1:30:21
14
Karst Anema
Sportvereniging Friesland
1:31:00
15
Reinder Tel
Sportvereniging Friesland
1:32:46
16
Pieter Cremer
Sportvereniging Friesland
1:32:56
17
Jaap Wit
Sportvereniging Friesland
1:36:36
18
Bonne de Haan
Loopclub Burgum
1:37:30
VSEN, 16 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Sytske Visser
Impala
1:15:13
2
Jitske Roest
Amsterdam
1:18:49
3
Nynke de Jong
Tzum
1:23:40
4
Marije Bijma
Surhuizum
1:29:51
5
Moniek van Zurk
Sportvereniging Friesland
1:38:15
6
Miranda Bolhuis
Sneek
1:41:24
V35, 16 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Anita Flapper
Berltsum
1:07:58
2
Marit Houtsma
Sportvereniging Friesland
1:19:58
3
Klary-An Wimmenhove
Lionitas
1:25:26
4
Tineke Acda
Franeker
1:26:03
5
Hanna Postuma-Schuiling
Sportvereniging Friesland
1:28:30
6
Anja Riem
Franeker
1:30:16
7
Jeanet Hibma
Franeker
1:30:26
8
Sabine de Graaf
Franeker
1:31:14
9
Rolanda Westra
Leeuwarden
1:39:02
10
Leonie Terpstra
Sportvereniging Friesland
1:39:35
11
Helen de Lange
AV Heerenveen
1:44:44
V45, 16 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Judith van der Meer
Lionitas
1:07:01
2
Simone Smid
Franeker
1:18:58
3
Tamara van der Molen
Leeuwarden
1:25:12
4
Sjoukje de Glee
Gauw
1:30:04
5
Karin Machiela
Leeuwarden
1:32:10
6
Petra Pol
Leeuwarden
1:32:20
7
Danny Glas
Franeker
1:32:32
8
Liesbeth de Ruiter
Franeker
1:33:41
9
Patricia Hepkema
Franeker
1:33:58
10
Ekelyn Buwalda
Franeker
1:38:15
11
Tessa Bouma
Dongjum
1:38:15
12
Joke Bleijerveld
Loopgroep Dokkum
1:39:02
13
Gea Gras
Loopgroep Sneek
1:39:34
14
Hilda van der Meulen
Feanwalden
1:40:00
15
Thessa de Wind
Groningen
1:41:39
16
Sonja Schepel
Hijum
1:44:16
17
Willy de Jong
Leeuwarden
1:44:44
18
Marlene Kreijkes
Franeker
1:45:59
V55, 16 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Bettie Koops
Lionitas
1:20:06
2
Marijke Terpstra-Hobert
Stiens
1:26:41
3
Annechien van der Veen
Lionitas
1:27:24
4
Tjitske Kooistra
avVN
1:28:49
5
Marja van der Werf- Zoer
AV Heerenveen
1:30:20
6
Ingrid van der Veen
Leeuwarden
1:32:20
7
Inge Helder
AV Heerenveen
1:33:25
8
Lianne Nadorp
Leeuwarden
1:33:31
9
Anke Peterson
Sportvereniging Friesland
1:43:55
Productie: Valk Event Productions
Uitslagen.nl
03-12-2019 18:08