Uitslagenlijst Marderhoekloop

Oudemirdum - Zaterdag 9 november 2019

MSEN, 4.8 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Rob Vijver
Hichtum
15:41
M40, 4.8 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Remko Burgstra
Sneek
23:52
2
Erik van der Meer
Oudemirdum
25:45
3
Klaas Sijbranda
Hommerts
26:40
4
Wim Haringsma
Balk
32:40
M50, 4.8 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Frank Visser
Oppenhuizen
21:00
2
Ruurd Hans de Boer
Friesland
21:49
3
Ulbe Postma
Koudum
22:21
4
Marco Vijver
Franeker
23:04
5
KLaas Jitze van der Ploeg
Lemmer
26:15
6
Pieter Ros
Bolsward
28:45
7
Paul MOtshagen
Amstelveen
29:34
8
Johan Jorritsma
Sneek
55:21
M60, 4.8 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Durk Bouma
Friesland
20:40
2
Pieter van der Bij
Friesland
22:07
3
Cees Boxum
Tuk
22:39
4
Willy Adema
Makkum
23:56
5
Dikkie van der Werf
Friesland
24:03
6
Joost Bijlsma
Makkum
25:16
7
Willem Langendijk
Dronten
28:37
8
Rinze Kootstra
Friesland
28:40
9
Femme de Bruin
Friesland
29:37
10
Rein Brouwer
Heeg
30:36
11
Otto de Boer
Friesland
30:44
12
Cor Ramea
Sneek
31:03
13
Klaas Duits
Friesland
36:21
VSEN, 4.8 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Margot Vallinga
Sneek
25:51
2
Roxanne Teunissen
Bakhuizen
26:31
3
Grietsje Schaap
Raerd
26:34
4
Trijntsje Schaap
Raerd
26:46
5
Desiree Efdee
Workum
30:11
6
Andrea Bekkema
Workum
30:11
7
Louise Duhoux
Raerd
30:11
V35, 4.8 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Klazien Bijlsma
Makkum
22:22
2
Mascha van der Meer
Sneek
24:25
3
Rinske Elsinga
Sneek
24:35
4
Natasja Bokma
Workum
26:36
5
Iftin Burmania
Sneek
26:56
6
Hester v.d. Schaaf
Friesland
29:01
7
Froukje Smith
Raerd
30:11
8
Karin Bekke
Raerd
30:11
9
Anjo Veenstra
Raerd
30:11
10
Nynke de Hoop
Raerd
31:04
V45, 4.8 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Audrey v.d. Galien
Ylst
29:39
2
Anneke van der Sloot
Sneek
29:51
3
Sarina Jannes
Friesland
30:44
4
Toriena van der Tuukl
Scharnegoutum
31:03
5
Marja Haringsma
Balk
31:41
6
Ria Bouma
Oudemirdum
33:24
7
Johanna Overdijk
Sneek
33:42
V55, 4.8 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Karin Sinnema
Sneek
29:51
2
Wilma Feenstra
Workum
30:11
3
Mari Smidt
Berlikum
32:56
4
Debby de Boer-Tuinstra
Poppenwier
33:06
5
Henrike Huetink
Heeg
33:30
MSEN, 10.3 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Riekele Kobes
Friesland
34:52
2
Kevin de Kroon
Gorredijk
38:47
3
Lieuwe Palstra
Bolsward
38:53
4
Sipke Schaap
Lemmer
40:32
5
Hilbert de Haan
Ouwsternijegea
41:06
6
Jappie Brandenburg
Oudemirdum
43:01
7
Martin Ettema
Bolsward
44:01
8
Gert Koetje
Sneek
44:05
9
Martin Bruining
Sneek
44:14
10
Jildert Boersma
Scharnegoutum
45:19
11
Gerard Posthumus
Heerenveen
45:39
12
Anne Koning
Balk
47:14
13
Chiel Aaij
Groningen
48:01
14
Durk Ozinga
Workum
1:00:29
M40, 10.3 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jan Albert Venema
Sneek
38:46
2
Erik Negerman
Bolsward
38:56
3
Klaas Muizelaar
Balk
44:03
4
Silvio Teunissen
Bolsward
44:34
5
Bert van Slooten
Urk
45:00
6
Klaas Willem Zwaagstra
Sneek
45:38
7
Henk Sijbranda
Ureterp
47:11
8
Anco Visser
Woudsend
49:39
9
Roelof Stoker
Heerenveen
49:43
10
Hein Riewald
Dronrijp
49:56
11
Raymond Beintema
Boslward
50:21
12
Cornelis Meun
Urk
51:08
13
Christian Vessies
Koudum
51:26
14
Leo Sijbranda
Hommerts
51:27
15
Sander Feenstra
Balk
53:35
16
Tjitse Schilstra
Allingawier
55:04
17
Gerben de Groot
Rijs
1:00:49
18
Louis Herrema
Amsterdam
1:00:56
19
Bram Boekema
Franeker
1:03:58
20
Willem Brouwer
Franeker
1:04:15
M50, 10.3 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Peter Iepsma
Marknesse
42:08
2
Gerrit Abma
Joure
46:42
3
Steffen Muizelaar
Oudemirdum
49:08
4
Johan Feenstra
Sneek
49:14
5
Johan Hoogland
Sneek
49:15
6
Auke Brouwer
Urk
49:58
7
Loek Smid
Hindeloopen
50:29
8
Bauke Gietema
Heeg
52:07
9
Sjoerd Tolsma
Drachten
56:59
10
Jos Wieggers
Balk
57:10
11
Roel Kagleer
Tijnje
1:00:50
12
Theo Weultjes
Rutten
1:01:34
13
Tonnie Bakker
Sneek
1:05:29
M60, 10.3 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Hein Keekstra
Boalsert
46:23
2
Ronald de Lange
Sneek
48:40
3
Klaas Halma
Gaast
48:41
4
Gerard Postma
Koufurderrige
49:33
5
Hendrie van der Werf
Friesland
51:22
6
Douwe Attema
Heeg
53:42
7
Jan Feenstra
Workum
54:36
8
Karst Anema
Friesland
56:35
9
Keimpe Jager
Friesland
56:35
10
Klaas Smidt
Berlikum
56:35
11
Andries Koenen
Heeg
56:35
12
Jan Miedema
Friesland
58:42
13
Djurre Joh. van der Schaaf
Friesland
59:31
14
Mink van der Weg
St. Nicolaasga
1:00:00
15
Piet Kerstholt
Friesland
1:00:16
16
Theo Anjema
Indijk
1:01:59
17
Gerben Brouwer
Friesland
1:02:15
18
Wim Hospes
Friesland
1:03:23
19
Wieger Sinnema
Sneek
1:03:39
20
Piet van Mierlo
Dronten
1:05:11
21
Eddy Adema
Joure
1:05:29
22
Tsjerk Wiersen
Hommerts
1:05:33
23
Reinder Sinnema
Friesland
1:11:42
24
Johan Zwerver
Friesland
1:13:58
25
Herman Hoekstra
Friesland
1:28:05
26
Jippe Bokma
Friesland
1:28:05
VSEN, 10.3 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Hilda Wijnja
Sneek
47:22
2
Dauina Schaap
Sneek
51:32
3
Susanne Dijkstra
Sneek
51:32
4
Minke Nijdam
Workum
54:06
5
Marijke Buter
Nijemirdum
54:49
6
Amarens Veenstra
Oppenhuizen
55:21
7
Mieke Altenburg
Sneek
57:51
8
Fardau Anjema
Indijk
58:31
9
Marloes Flapper
Workum
59:43
10
Hinke Stellingwergff
Workum
1:00:29
11
Nynke Regeling-Cnossen
Winsum
1:02:37
12
Franke Jager
Dronrijp
1:03:27
V35, 10.3 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Anske Schotanus
Koudum
47:58
2
Marijke Nijdam
Workum
48:01
3
Anke Bronili
Lemmer
49:28
4
Liesbeth Andreae
Parrega
49:47
5
Miranda Flapper
Berltsum
54:02
6
Amarins Dijkstra
Balk
55:19
7
Suzan Kroontje
Bolsward
56:40
8
Erika Broekema
Groningen
59:31
9
Amarins Dijkstra
Balk
1:00:09
10
Hilly van der Molen
Scharnegoutum
1:01:42
11
Ypie Muizelaar
Oudemirdum
1:04:18
12
Femke van der Veen
Oudemirdum
1:04:25
13
Marije van der Meulen
Vegelingsoord
1:05:29
14
Wietske Cnossen
Easterwierrum
1:05:41
15
Joanna van Strien
Hemelum
1:05:48
16
Marijke Stoker
Heerenveen
1:06:48
17
Esther Jorritsma
Bolsward
1:07:45
18
Grietje Reinsma
Harlingen
1:14:10
V45, 10.3 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Annemat Kikker
Sneek
58:53
2
Sylvia Kamstra
Sneek
59:38
3
Anneke Wierstra
Lemmer
1:01:46
4
Grytsje Miedema
Workum
1:03:43
5
Esther Hoekstra
Sneek
1:04:10
6
Frederika Rollema
IJlst
1:04:23
7
Jessica Brouwer
Franeker
1:04:26
8
Gea Gerritsma
Bolsward
1:06:16
9
Renie Teunissen
Bolsward
1:06:16
10
Renske Molenwijk
Amstelveen
1:08:40
11
Wypie Veenstra
Franeker
1:14:10
12
Marike Boekema
Franeker
1:14:10
13
Yke Wijbenga
De FAlom
1:25:02
V55, 10.3 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Bettie Koops
Leeuwarden
53:11
2
Inge Kools
Friesland
1:00:56
3
Adri Sluis
Friesland
1:02:09
4
Gina Koudum
Nijemirdum
1:05:40
5
Annie Bootsma
Nijemirdum
1:05:40
6
Minke Oord
Friesland
1:06:22
7
Ankie Boschma
Tijnje
1:06:27
8
Anneke Sytsma
Friesland
1:13:58
MSEN, 16.1 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Hendrik Falkena
Ysbrechtum
1:06:11
2
Gerlof Veldstra
Mildam
1:08:06
3
Marcel Smidt
Berlikum
1:08:55
4
Paul Kromkamp
Appelscha
1:09:11
5
Wietse Terwisscha van Scheltinga
Reahus
1:11:21
6
Piet Rienstra
Oudemirdum
1:17:20
7
Jorn Cnossen
Sneek
1:27:35
8
Jilke Folmer
Balk
1:36:32
M40, 16.1 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Gerrit Duits
Friesland
1:03:10
2
Chris Douwsma
Leeuwarden
1:05:25
3
Edser Kuiper
Dronrijp
1:12:22
4
Marten Jager
Friesland
1:24:16
5
Hendrikus Schokker
Haskerhorne
1:26:38
6
Fokke Rosier
Oudehaske
1:26:38
7
Alex de Lange
Balk
1:36:32
M50, 16.1 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Harman Jorritsma
Joure
1:07:22
2
Frank de Ruiter
Friesland
1:11:17
3
Luitzen de Vries
Friesland
1:11:24
4
Simon Speelman
Sneek
1:11:39
5
Rene Miedema
Bolsward
1:13:13
6
Jan Jacob Altenburg
1:15:49
7
Aise Bouma
Friesland
1:16:04
8
Jaap Zijlstra
Hindeloopen
1:18:56
9
Peter Boersen
Friesland
1:22:23
10
Domien Mulder
Friesland
1:23:42
11
Martin van den Burg
Friesland
1:24:19
12
Jan Nanninga
Leeuwarden
1:24:32
13
John de Jongh
Emmeloord
1:25:30
14
Peter Stokje
Groningen
1:36:00
15
Nanne van der Veer
Elahhuizen
1:36:32
M60, 16.1 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Chris Draijer
Friesland
1:10:40
2
Meine Hoitsma
Friesland
1:14:27
3
Jan UIterwijk
Mildam
1:15:07
4
Bert Barhorst
IJlst
1:15:49
5
Beke Cnossen
Boazum
1:17:34
6
Murk Postma
Oudehaske
1:18:02
7
Peter Londema
1:25:27
8
Yde Haarsma
Friesland
1:26:35
9
Johan Beintema
Friesland
1:26:44
10
Wieger van Keulen
Friesland
1:26:58
11
Leo van der meulen
Sneek
1:30:12
12
Pieter Cremer
Friesland
1:35:28
13
Benn Hoekman
Friesland
1:39:29
VSEN, 16.1 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Hester Salverda
Workum
1:14:35
V35, 16.1 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Sofia Houwer
Joure
1:16:35
2
Marit Houtsma
Friesland
1:21:16
3
Dieuwke Couperus
Workum
1:36:00
V45, 16.1 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Judith van der Meer
Dronrijp
1:08:15
2
Marjan de Ruiter Abma
Friesland
1:12:21
3
Roely Hoekstra
Nijemirdum
1:22:34
4
Mirjam Feenstra
Workum
1:31:34
5
Heidi Wesselius
Workum
1:31:34
6
Catherina Groenland
Bolsward
1:34:02
7
Willy de Jong
Leeuwarden
1:47:15
V55, 16.1 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Grietje Dijkstra
Joure
1:24:44
2
Jeltje Ferwerda
Joure
1:37:01
3
Ans Agricola
Joure
1:39:41
4
Anke Peterson
Friesland
1:47:15
www.ValkEventProductions.com
Uitslagen.nl
11-11-2019 12:12