Uitslagenlijst Stienserloop

Stiens - Woensdag 15 mei 2019

MAN, 3.2KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Joop van Ginkel
Broeksterwoude
17:39
2
Bodi Vreugdenhil
Leeuwarden
23:23
VROUW, 3.2KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Sylvanna van Ginkel
Broeksterwoude
17:38
2
Astrid Zijlstra
Friesland
19:59
3
Sarina Jannes
Friesland
25:11
MSEN, 7.6KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Folkert Visser
Friesland
27:50
2
Jan Lucas Hemrica
Hallum
45:00
M40, 7.6KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jouke Hoekstra
Ijlst
32:37
2
Ralph Oude
Stiens
34:05
3
Rene Joustra
Leeuwarden
40:00
4
Arnold Plantinga
Stiens
40:00
M50, 7.6KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Arjen Visserman
Friesland
34:38
2
Dedde de Jong
Dokkum
38:31
3
Julius Kuipers
Twijzelerheide
39:00
4
William Teinsma
Stiens
39:42
5
Richard Span
Stiens
44:24
6
Fred van Elteren
Leeuwarden
49:37
7
Theo Runia
Friesland
51:19
M60, 7.6KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Pieter van der Bis
Friesland
36:26
2
Wim Mulder
Stiens
36:47
3
Ruurd Veenstra
Friesland
38:10
4
Meine Hoitsma
Friesland
39:50
5
Dikkie van der Werf
Friesland
41:07
6
Jilles Bijlstra
Dokkum
42:17
7
Jan Rielberg
Sibrandahus
42:24
8
Piet Kerstholt
Friesland
44:04
9
Ate de Jong
Leeuwarden
46:51
10
Bram Borger
Hallum
49:11
11
Jippe Bokma
Friesland
1:00:28
12
Herman Hoekstra
Friesland
1:00:28
13
Meindert Roosjen
Friesland
1:08:05
VSEN, 7.6KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Femke Mulder
Leeuwarden
34:26
2
Tsjetty Visser
Burgum
37:59
3
Welmoed Mink
Leeuwarden
42:03
4
Barbera Feenstra
Groningen
42:03
5
Tamara Metzlar
Stiens
45:13
6
Lucie Borger-Hijma
Marrum
45:30
7
Bengel Blauw
Stiens
47:37
8
Doutzen Faber
Stiens
49:27
9
Nathalie Wubs
Heerenveen
52:20
10
Ilse Seijsenen
Heerenveen
52:20
V35, 7.6KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Yvonne Hiemstra
Stiens
34:30
2
Elisabeth van der Woude
Hallum
42:39
3
Leonie Terpstra
Friesland
43:08
4
Marijke Hellinga
Burgum
45:32
5
Tamara de Haan
Berlikum
46:55
6
Frida de Vries
Hallum
47:14
7
Therese Bouwens-Rijken
Stiens
49:27
8
Gerbrich Faber
Stiens
49:27
9
Linda Lep
Nij Altenae
49:44
10
Meilanda Wijnia
Stiens
1:02:03
V45, 7.6KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Sippie Hansma
Koarnjum
44:24
2
Bregtje Bergema
Feinsum
45:30
3
Willy de Jong
Leeuwarden
46:07
4
Bettina Reitsma
Berlikum
49:44
5
Katherina Akkerman
Berasum
51:13
6
Meriam Reusink
Friesland
51:46
V55, 7.6KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Rina Sijtsma
Britsum
41:06
2
Ingrid Sloot
Stiens
43:41
3
Ella van den Berg
Oosterwolde
45:53
4
Wietske Borger
Hallum
49:17
5
Hinke de Vries
Hallum
49:27
6
Geertje Zijlstra
Leeuwarden
49:37
7
Jolanda Nijenhuis
Friesland
53:04
MSEN, 10.6KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Erwin de Vries
Leeuwarden
38:01
2
Ian van Zutphun
Boksum
42:25
3
Sytse Jansma
Friesland
47:22
4
Sander Hoorn
Leeuwarden
51:55
5
Rene Wubs
Hallum
54:38
M40, 10.6KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Arie de Jong
Menaldum
42:04
2
Jan Hooghiemstra
Noardbergum
43:26
3
Jan Piet de Jager
Stiens
44:32
4
Hendrik Hoogland
Friesland
46:35
5
Ludolf van de Molen
Tytsjerk
47:46
6
Pieter Meerstra
Twijzel
49:13
7
Sjouke Venema
Friesland
49:20
8
Catrinus Vroom
Hijum
52:13
9
Chris Vreugdenhil
Leeuwarden
53:26
10
Alex Kramer
Stiens
54:38
11
Willem van Kalsbeek
Hallum
58:14
M50, 10.6KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jurjen vd Kooi
Ferwert
50:03
2
Peter Boersen
Friesland
52:05
3
Domien Mulder
Friesland
52:38
4
Johan Beintema
Friesland
53:38
5
Wieger van Keulen
Friesland
53:42
6
Niels Smit
Hallum
55:04
7
Hein Vogt
Stiens
58:30
8
Roulof Dijkstra
Stiens
59:09
9
Joahn Zijlstra
Leeuwarden
1:00:54
10
Reinder Tel
Friesland
1:02:43
11
Wijbe Sierksma
Friesland
1:03:06
12
Klaas Nieuwhof
Berltsum
1:07:18
M60, 10.6KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Willem van Zutphen
Friesland
49:53
2
Duco Zijlstra
Friesland
50:35
3
Otto de Boer
Friesland
50:49
4
Cor van der Sluis
Friesland
52:31
5
Tjeerd Visser
Friesland
53:24
6
Jaap Dijkstra
Friesland
54:16
7
Auke Feenstra
De Westereen
54:36
8
Ed Velderman
Friesland
54:44
9
Koos Boorsma
Britsum
56:12
10
Rients Terpstra
Hallum
56:22
11
Egbert Smit
Stiens
57:29
12
Keimpe Jager
Friesland
59:09
13
Willem Reitsma
Friesland
59:58
14
Wim Manshande
Friesland
1:02:26
15
Jan Panhuis
Friesland
1:03:56
16
Harm Postma
Friesland
1:03:56
17
Wijbrand de Groot
Friesland
1:03:56
18
Jan Feenstra
Friesland
1:09:47
VSEN, 10.6KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Femke Zijlstra
Leeuwarden
1:05:16
V35, 10.6KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Thea Terpstra
Stiens
47:46
2
Miranda Hornstra
Friesland
52:13
3
Miranda Flapper
Bertsum
57:22
4
Anneke Regnerus
Friesland
1:01:09
5
Ingrid Slager
Marrum
1:01:17
V45, 10.6KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Berber Rijpstra
Stiens
54:04
2
Elisabeth Osinga
Stiens
57:33
3
Marianna Haijma
Berltsum
1:01:05
4
Irene van Elteren
Leeuwarden
1:05:16
5
Nellie Dijkstra
Friesland
1:06:45
6
Afke Brandenburg
Friesland
1:08:12
7
Lida van Sloten
Friesland
1:10:09
V55, 10.6KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Marijke Terpstra
Stiens
55:17
2
Baukje van der Brug
Koarnjum
55:54
3
Anja Lettinga
Ferwert
57:29
4
Jacqueline Sollie
Stiens
1:01:51
5
Inge Kools
Friesland
1:02:36
6
Minke Oord
Friesland
1:02:48
7
Tineke Dijkstra
Friesland
1:11:47
MSEN, 14.2KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Wilco Kooistra
Leeuwarden
51:42
2
Pieter Talsma
Mantgum
57:24
3
Timo Schraa
St.Anna
57:29
4
Durk Tighelaar
Harlingen
1:00:00
5
Gerrit Duits
Friesland
1:04:18
6
Niels van der Veldt
Sneek
1:05:54
7
Jaap Sije Bosgraaf
Friesland
1:06:30
8
Mario Jansma
Oenkerk
1:11:00
9
Reinder Sinnema
St.Anna
1:26:38
10
Jesper de Groot
St.Anna
1:26:38
M40, 14.2KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Pieter de Jong
Marrum
53:09
2
Menno Bakker
Franeker
59:20
3
Giorgio Delea
Friesland
1:03:08
4
Broer Bloeivoets van der Werff
Leeuwarden
1:04:16
5
Wim Hoekstra
Stiens
1:05:09
6
Germ Steensma
Friesland
1:07:10
7
Rik Troostheide
Leeuwarden
1:08:56
8
Klaas de Ruiter
Leeuwarden
1:10:39
9
Erik Willekus
Friesland
1:10:54
10
Fedde Beijert
Ureterp
1:15:43
M50, 14.2KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Albert van Ramshorst
Scharnegoutum
58:14
2
Sieds Wiersma
Friesland
58:57
3
Daan van der Geest
Friesland
1:00:58
4
Willem Biemolt
Friesland
1:06:30
5
Alco de Jong
Friesland
1:09:40
6
Herman Geritz
Friesland
1:10:45
7
Jan Faber
Dokkum
1:12:26
8
Bert Jelsma
Aalsum
1:13:25
9
Rinze Miedema
Friesland
1:14:23
10
Martin van der Brug
Friesland
1:20:35
11
Berke Fennema
Friesland
1:27:24
M60, 14.2KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Chris Draijer
Friesland
1:06:30
2
Douwe Jan Talman
Harlingen
1:08:43
3
Lammert Wolters
Friesland
1:08:46
4
Uilke Bosma
Friesland
1:15:03
5
Jack van Rozen
Oosterwolde
1:18:47
6
Karst Anema
Friesland
1:20:35
V35, 14.2KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Anita Flapper
Berlikum
1:01:55
2
Cindy de Jager
Friesland
1:23:54
3
Nynke Rondaan
Bitgummole
1:40:49
4
Johanna Andringa
Stiens
1:40:49
V45, 14.2KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Ylana Kruis
Heeg
1:00:34
V55, 14.2KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Anke Peterson
Friesland
1:23:32
2
Mattie de Boer
Appelscha
1:30:24
Uitslagen.nl
15-05-2019 22:56