Uitslagenlijst Hindeloop

Hindeloopen - Zaterdag 11 mei 2019

M5,2, 5,2 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Erik Alt
Auchen
18:40
2
Bernard Winsemius
Joure
19:32
3
Reinier Hitzert
Hurdegaryp
19:40
4
Jouke Hoekstra
Ijlst
22:22
5
Niek Klaaren
Hindeloopen
22:49
6
Kay Bottinga
Hindeloopen
22:55
7
Hidde Blom
Hindeloopen
23:05
8
Dirk Blom
Hindeloopen
23:08
9
Marco Vijver
Franeker
24:42
10
Dennis Galems
Workum
25:09
11
Joos Bijlsma
Makkum
25:18
12
Thomas Busch
Olten
25:25
13
Hendrik van der Werf
Bolsward
26:09
14
Jelmer Kuipers
Workum
26:35
15
Twam Postma
Hindeloopen
27:11
16
Pieter Westra
Workum
27:16
17
Dikkie van der Werf
Bolsward
27:28
18
Wolfgang Roeske
Duisburg
28:44
19
Djurre Johan van der Schaaf
Oentsjerk
30:02
20
Wim Zwaan
Workum
30:16
21
Silvio Teunisen
Bolsward
30:30
22
Dave de Jong
Sneek
30:48
23
Henk Klompmaker
Oudehaske
32:07
24
Romano Pel
Hindeloopen
36:43
25
Herman Hoekstra
Goutum
37:05
V5,2, 5,2 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Yvonne Hiemstra
Sneek
23:45
2
Gineke Oosterhuis
Den Helder
24:16
3
Anita van der Wal
Harlingen
24:38
4
Klazien Bijlsma
Makkum
24:52
5
Bernardine de Vries
Parrega
25:14
6
Claudia Geldermans
Den Helder
25:59
7
Heidi Wesselius
Workum
26:39
8
Grietje Yska
Bolsward
26:47
9
Erika Roeske
Duisberg
27:23
10
Sandra Slof
Sneek
27:41
11
Helen de Lange
Idskenhuizen
28:03
12
Anja Klijn Velderman
Koudum
30:16
13
Elise Bakker
Koudum
30:17
14
Femka Wesselius
Workum
30:20
15
Renie Teunissen
Bolsward
30:28
16
Hoen
Maarrssen
31:07
17
Janitine de Boer
Bolsward
31:30
18
Ilona Witteveen
Bakhuizen
31:46
19
Margriet van der Goot
Sondel
31:47
20
Hester van der Schaaf
Bolsward
32:30
21
Nelly Vaartjes
Workum
32:33
22
J. van der Zee
Sneek
34:03
23
Klaske Talsma
Joure
34:20
24
femke Fopma
Elahuizen
35:59
25
M Westerhoff
Sneek
36:12
26
Wytske Huitema
Workum
38:01
27
Aafke van der Heide
Rijs
40:17
28
Esther van Duijn
Balk
40:20
M12,5, 12,5 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Thijs de Jong
Britsum
46:11
2
Lieuwe Palstra
Bolsward
49:37
3
Kris Oedit Doebé
Hoorn
51:48
4
Jappie Brandenburg
Oudemirdum
52:16
5
Freerk Blom
Hindeloopen
53:28
6
Dirk Blom
Hindeloopen
53:28
7
Dirk Slot
IJlst
53:39
8
Theunis Wouda
Workum
54:17
9
René Swart
Leeuwarden
54:46
10
Paulus Folmer
Workum
56:09
11
Rene Miedema
Bolsward
56:30
12
Frank Ettes
Blokker
56:35
13
Marco Krischok
Workum
56:45
14
Piet Rienstra
Oudemirdum
58:02
15
Pim Bloemendaal
Koudum
59:53
16
Rients Galema
Workum
59:54
17
Raymond Beintema
Bolsward
1:02:08
18
Michel Koster
Zwolle
1:03:30
19
Maarten Oosterveld
Workum
1:03:49
20
B. Kuperus
Terwispel
1:04:47
21
Domien Mulder
Joure
1:04:57
22
Pieter Van der Bij
Jirnsum
1:05:19
23
Eelke Folmer
Reno
1:07:03
24
Hendrik-Jan Meulenaar
Burgum
1:07:40
25
Francisco Oosterbaan
Goenga
1:08:56
26
Harry Zwanenburg
Snek
1:15:23
27
Sipke vd west
Joure
1:21:16
28
Rink Post
Appelscha
1:39:13
V12,5, 12,5 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Silvia Koopmans
Hindeloopen
58:04
2
Jantje Haagsma
Hindeloopen
58:05
3
Henriette Kuipers
Workum
58:16
4
Annie Amsterdam
Hindeloopen
1:01:08
5
Hester Groenveld
Bolsward
1:01:50
6
Henrieta Oosterbaan
Goënga
1:04:57
7
Marga Zwanenburg
Sneek
1:06:06
8
Lucia van der Bijl
Bolsward
1:06:06
9
Jitske Haagsma
Balk
1:07:15
10
Paige de Mar
Gorssel
1:07:40
11
Tetje Hoks
Joure
1:07:46
12
Marloes Flapper
Workum
1:09:00
13
Carla Flapper
Workum
1:11:22
14
Grietje De Jong
Koudum
1:11:23
15
Catharina Groenland
Bolsward
1:14:02
16
Inge Kools
Leeuwarden
1:15:45
17
Rinet de Jong
Scharnegoutum
1:23:30
18
Gea Jongsma
Scharneoutum
1:23:31
19
Sietske van der Bij
Jirnsum
1:35:13
20
Mattie de Boer
Apelscha
1:39:12
21
Klaske van der West
Joure
1:39:12
M16,1, 16,1 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Edwin Eijgelaar
Sint Johannesga
1:03:47
2
Ilan Palstra
Workum
1:15:07
3
Otto galema
Bolsward
1:16:04
4
Sjoerd Huisinga
Castricum
1:20:54
5
Peter Boersen
Leeuwrden
1:22:45
6
Ulbe Postma
Koudum
1:23:11
7
Geert de Ridder
Bakhuizen
1:24:36
8
Sijbrand Mouse
Bakhuizen
1:24:37
9
Jan Leijstra
Witmarsum
1:25:05
10
Johan Jorritsma
Sneek
1:32:37
11
Jack van Rozen
Oosterwolde
1:33:00
12
Gerard Popma
Blauwhuis
1:33:34
13
Cor Visser
Heeg
1:43:32
V16,1, 16,1 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Sanne Heidinga
Leeuwrden
1:07:42
2
Annie Zijlstra
Sint Nicolaasga
1:18:42
3
Roelina Adema
Hommerts
1:25:07
4
Riemkje Wiersma
Sneek
1:26:45
5
Wilmy Westerhof
Amsterdam
1:26:50
6
Anja Hofstra
Witmarsum
1:28:35
7
Sietsche Eppinga
Hilversum
1:30:51
8
Inge Helder
De Knipe
1:32:25
9
Esther van Bergen
Sneek
1:32:37
10
Klaske Portena
Sint Nicolaasga
1:33:34
11
Antsje Smeding
Sint Nicolaasga
1:33:34
12
Verona Fortuin
Terherne
1:33:35
13
Ciske Kroets
Witmarsum
1:36:32
14
Saskia Louwsma
Nijland
1:36:51
15
Trea Meesters
Ysbrechtum
1:37:47
16
Conny Reyntjes
Sneek
1:39:35
17
Wily van Beek
IJsbrechtum
1:39:35
18
Esther Kooistra
Witmarsum
1:41:46
19
Marja Been
Schiermonnikoog
1:41:46
20
Barbara Bootsma
Sneek
1:55:11
21
Janny Bulthuis
Scharnegoutum
1:59:02
M21,1, 21,1 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Willem de Boer
Exmorra
1:15:50
2
Tjitte Jan de Vries
Warns
1:26:35
3
Jan Monsma
Hindeloopen
1:27:37
4
Marten Sjoerds
Workum
1:29:20
5
Sipke Schaap
Lemmer
1:29:30
6
Albert van Raamhorst
Scharnegoutum
1:31:41
7
André Iekema
Leeuwarden
1:38:37
8
Harrie Wetterhahn
Leeuwarden
1:38:38
9
Klaas Muizelaar
Balk
1:41:14
10
Willem Biemolt
Utrecht
1:41:53
11
André Gersjes
Ruigahuizen
1:42:14
12
Niels van der Veldt
Sneek
1:42:16
13
Nanne van der Veer
Elahuizen
1:42:23
14
Joop Scherpenzeel
Leeuwarden
1:42:53
15
Klaas Jan Wiersma
Oppenhuizen
1:43:00
16
Martijn Bergsma
Balk
1:43:40
17
Hans Baart
Middenmeer
1:45:39
18
Gerald Hogeveen
Bolsward
1:46:26
19
Gerbrand Beunder
Hoorn
1:48:43
20
Saco Bootsma
Workum
1:49:00
21
Willem de Klerk
Bolsward
1:53:45
22
Durk Douma
Sneek
1:55:32
23
Meinte Buwalda
Schetten
1:55:33
24
Mark Gerlsma
Groningen
1:55:47
25
Onbekend
1:55:47
26
Sjck Jansma
Sneek
1:59:26
27
Jan Maarten Obma
Drachten
1:59:47
28
Ysbrand Valkema
Ysbrechtum
2:05:36
29
Jan Dirk Pruimboom
Snek
2:11:48
V21,1, 21,1 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Ylona Kruis
Heeg
1:31:40
2
Alie Brouwer
Joure
1:39:51
3
Nynke Steigenga
Exmorra
1:43:56
4
Johanna de Vries
Oudega SWF
1:50:12
5
G. Sluiters-Kuin
Medemblik
1:57:00
6
Sophie van Buiten
Hurdegaryp
1:59:46
7
Anne Wildschut
Leeuwarden
2:05:27
8
Sjoukje de Glee
Gauw
2:11:48
Opmerkingen? Mail naar uilke@avhorror.nl
Uitslagen.nl
11-08-2020 10:50