Uitslagenlijst Ronde van Súdwest Fryslân

Sneek - Zondag 14 april 2019

5MAN, 5.3 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Erik Bouma
IJlst
18:48
18:48
2
Freek Welbedacht
Groningen
19:22
19:21
3
Siep Nota
Sneek
19:38
19:37
4
Jord Veslinga
Gaast
20:20
20:19
5
Mark de Boer
Sneek
23:25
23:23
6
Frank Visser
Oppenhuizen
24:11
24:09
7
Mark Schapelhouman
Sneek
24:38
24:37
8
Eeuwe Schot
Drachten
24:45
24:43
9
Arjen Attema
Ede
26:09
26:07
10
Kees Van Wier
Workum
26:20
26:16
11
Douwe Attema
Heeg
26:49
26:45
12
Hendrie van der Werf
27:28
27:24
13
Tim Elferink
Veenhuizen
28:35
28:33
14
Olof van den Bergh
Leeuwarden
29:11
29:07
15
Martijn van den Bergh
Leeuwarden
29:17
29:13
5VRW, 5.3 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Eva-Sofie Elferink
Veenhuizen
28:38
28:36
2
Marije Elferink-Gemser
Veenhuizen
28:43
28:42
3
Hester Siesling
Groningen
28:58
28:56
4
Helen de Lange
Idskenhuizen
29:26
29:24
5
Wybertha Brouwer
Bolsward
29:36
29:34
6
Sandra Slof
Sneek
30:02
30:00
7
Marloes Landman
Sneek
33:24
33:21
8
Jolijn Rijpma
Sneek
36:13
36:09
9
Jildou Huitema
Sneek
36:13
36:09
12MAN, 12 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Lieuwe Palstra
Bolsward
45:28
2
Luka Weg
Wommels
47:22
3
Durk Tigchelaar
Harlingen
50:26
4
Jappie Brandenburg
Oudemirdum
50:40
5
Reinier de Vries
Sneek
52:32
6
Saco Bootsma
Workum
54:45
7
Willem Biemolt
Utrecht
55:23
8
Arjen de Jong
Heeg
56:08
9
Loek Smid
Hindeloopen
56:13
10
R. v. Rossum
Joure
56:17
11
Andrew Guest
Sneek
56:19
12
Dirk van der Veen
Sneek
57:17
13
Johan Slootweg
Den Helder
57:26
14
Peter de Haas
IJlst
58:06
15
Johan de Witte
Makkum
58:19
16
Rob Swart
Sneek
58:30
17
Freark Kaspersma
Tjerkwerd
58:35
18
Murk Postma
Oudehaske
58:44
19
Yke Atsma
Nijland
58:51
20
Beke Cnossen
Boazum
59:23
21
Jan Dotinga
Oosthem
59:23
22
John van de Wiel
Sneek
59:38
23
Wim Kuipers
Sneek
1:00:43
24
Erwin Boschma
Joure
1:01:11
25
Johan Jorritsma
Sneek
1:04:06
26
Anco Visser
Woudsend
1:04:08
27
K Jager
Dronrijp
1:04:10
28
Paul van Goor
IJlst
1:06:18
29
Arnold Boers
Ysbrechtum
1:06:43
30
Rick de Vries
Scharnegoutum
1:09:56
31
Sake Wassenaar
Terherne
1:09:57
32
Gosse Reitsma
IJlst
1:11:56
33
Harry Zwanenburg
Sneek
1:12:29
12VRW, 12 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Anita Flapper
Berlikum
51:29
2
Ytsje Talsma
Hilaard
55:19
3
Liesbeth Steenbergen
Sneek
55:38
4
Marrit Hoekstra
Easterein
56:15
5
Miranda Swierstra
Utrecht
57:41
6
Anita Boschma
Sneek
58:19
7
Susanne Dijkstra
Sneek
59:01
8
Jannie Schaap
Sneek
59:01
9
Lolkje Abma
Heeg
59:09
10
Marga Zwanenburg
Sneek
1:02:44
11
Lucia v/d Bijl
Bolsward
1:02:45
12
Grietsje Valkema
Ysbrechtum
1:03:04
13
Lisa Gerritsma-Ottens
Sneek
1:03:54
14
Ingrid Floor
Sneek
1:04:20
15
Miranda Flapper
Berltsum
1:05:53
16
Gerritje Zijlstra
Ysbrechtum
1:06:43
17
Trea Meesters
Ysbrechtum
1:09:52
18
Conny Reijntjes
Sneek
1:10:25
19
Willy van Beek
Ysbrechtum
1:10:25
20
Jeannette Folkertsma
Folsgare
1:11:12
21
Catharina Groenland
Bolsward
1:12:53
22
Saskia Louwsma
Nijland
1:13:17
23
Esther Hoekstra
Sneek
1:14:53
24
Gea Jongsma
Scharnegoutum
1:20:52
25
Jantine de Boer
Bolsward
1:22:35
26
Barbara Bootsma
Sneek
1:24:07
21MAN, 21.1 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Ben Stellingwerf
Bedum
1:13:36
2
Hessel Wijnja
Groningen
1:22:04
3
Wim Douma
Leeuwarden
1:24:15
4
Rogier Rozendaal
Leeuwarden
1:26:09
5
E. Westerhof
Sneek
1:26:24
6
Bernard Winsemius
Joure
1:28:12
7
Jeroen Tiesma
Bolsward
1:28:53
8
Marco Leeverink
Bolsward
1:29:37
9
Menno Bakker
Franeker
1:30:42
10
Engbert van der Weide
Jirnsum
1:31:52
11
Gerlof Veldstra
Mildam
1:32:06
12
Marcel van Amstel
Ketelhaven
1:32:15
13
Jetze Visser
Sneek
1:32:46
14
Gerald Hoogeveen
Bolsward
1:33:41
15
Henk van der Meer
Gorredijk
1:33:53
16
Joop Scherpeneel
Leeuwarden
1:38:07
17
Klaas Jan Wiersma
Oppenhuizen
1:39:12
18
Johan Wolthuizen
Sneek
1:40:29
19
Simon Speelman
Sneek
1:40:51
20
Timo Schraa
Sint Annaparochie
1:41:12
21
Joop Tromp
Hylaard
1:42:06
22
Tjerk Bruinsma
Makkum
1:42:06
23
Gerrie Boersma
Twijzel
1:42:10
24
René Miedema
Bolsward
1:42:42
25
Sander Sieperda
Bolsward
1:43:37
26
Paul van der Zwan
Sneek
1:44:05
27
Arjen Dijkstra
Sneek
1:46:00
28
Tally ho
Sneek
1:46:12
29
Bert Barhorst
IJlst
1:46:40
30
Willem de Klerk
Bolsward
1:47:03
31
Auke Ho
Sneek
1:50:25
32
Raymond Beintema
Bolsward
1:51:07
33
Luut de Jong
Woudsend
1:51:13
34
Luuk Naarding
Oosthem
1:51:13
35
Jurjen van Terwisga
Sneek
1:51:42
36
Marco de Vries
Sneek
1:52:06
37
Wybren Rozema
Jirnsum
1:52:16
38
Jaques Pommer
Boazum
1:52:46
39
René Bruinsma
Tijnje
1:53:15
40
Ysbrand Valkema
Ysbrechtum
1:53:41
41
Durk Douma
Sneek
1:54:56
42
Sikke Witeveen
Blauwhuis
1:54:56
43
Cor van er Meer
Oppenhuizen
2:00:01
44
Jan Dirk Pruimboom
Sneek
2:03:18
45
A.M. Verhoeff
Sloten
2:04:22
46
Wim Saaltink
Groningen
2:05:13
47
Marcel Swart
Sneek
2:05:35
21VRW, 21.1 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Ylona Kruis
Heeg
1:29:44
2
Alie Brouwer
Joure
1:38:12
3
Jolien Bandstra
St. Anne
1:41:09
4
Marlies van Amstel
Ketelhaven
1:47:35
5
Hannie ho
Sneek
1:49:54
6
Maria Duursma
Sneek
1:54:56
7
Alinda Kiel
Wolvega
2:00:21
8
Bianca de Jong
Kampen
2:00:45
9
Hendrika van der Heide
Arum
2:02:45
10
Richt Samplonius
Sneek
2:05:35
11
Saare Rug
Wolvega
2:07:12
12
Nynke Doevendans-v.d.Meer
Sneek
2:15:16
JNGS, JEUGDLOOP
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Jari Heppener
Bolsward
4:05
4:05
2
Stijn van Solkema
Sneek
5:06
5:06
3
Ids Douma
Leeuwarden
5:10
5:10
4
Daan van Solkema
Sneek
5:45
5:45
5
Ilan van den Bergh
Leeuwarden
5:57
5:57
MSJS, JEUGDLOOP
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Jara Heppener
Bolsward
4:35
4:35
2
Famke Douma
Leeuwarden
5:09
5:09
vragen? uilke@avhorror.nl
Uitslagen.nl
14-04-2019 15:16