Uitslagenlijst Slach om é Mar

Burgum - Zaterdag 13 april 2019

HMMAN, HALVE MARATHON
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Hagos Brhane
Burgum
1:16:53
2
Dorus Wolthekker
Nietap
1:26:53
3
Ate Bijlsma
Garyp
1:28:07
4
Bram Jochemsen
Groningen
1:28:34
5
Leo Olk
Assen
1:29:13
6
Jan van der Meulen
Rinsumageest
1:29:21
7
Peter Sibma
Garyp
1:30:01
8
Arjan Elling
Vries
1:31:27
9
Bareld Kootstra
Loopclub Burgum
1:33:11
10
Bert de Boer
Eastermar
1:36:15
11
André de Vries
Gerkesklooster
1:40:27
12
Johan Bloemhof
Bolsward
1:40:32
13
Wessel de Vries
Leeuwarden
1:42:32
14
Willem Posthoorn
Groningen
1:43:18
15
Gerrie Boersma
Twijzel
1:43:58
16
Sjoerd Visser
Eastermar
1:44:42
17
Willem Biemolt
Friesland
1:44:54
18
Wiebe de Vries
Appelscha
1:45:30
19
Marten Hellinga
Burgum
1:46:17
20
Ward Eiling
Leeuwarden
1:53:48
21
Benny Bijlsma
Marsum
1:53:49
22
Marten de Vries
Buitenpost
1:53:55
23
Dirk van der Wal
Burgum
1:53:58
24
Sietie v.d. Meer
Surhuisterveen
1:56:55
25
Oebele Kooy
Burgum
1:58:05
26
Klaas Dijkstra
Loopgroep Hugo Veenker
2:06:15
27
Tjitte Kooy
Duiven
2:07:08
28
Douwe Kamminga
Surhuisterveen
2:12:34
29
Johan Zwerver
Friesland
2:12:34
30
Rense Zwerver
Leeuwarden
2:12:34
HMVRO, HALVE MARATHON
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Mireille Baart
Wageningen
1:25:06
2
Janke douma
Lichtaard
1:43:30
3
Michelle Melessen
Burgum
1:53:34
4
Ingrid Kuipers
Burgum
1:53:34
5
Marianne Visbeek
Gytsjerk
1:56:49
6
Sjoukje Bouma
Loopgroep Astrea
1:59:55
7
Marja van der Werf-Zoer
Joure
2:02:11
8
Marije Bijma
Surhuizum
2:19:55
10MAN, 10 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jan Hooghiemstra
Loopclub Burgum
38:53
2
Jaap Bosma
Garyp
43:38
3
Henk Schievink
Burgum
43:47
4
Andreas van der Veen
Hurdegaryp
43:58
5
Sander Bos
Groningen
44:17
6
Binne Feenstra
Burgum
44:32
7
Jan van der Werf
Oentsjerk
44:43
8
Henk Buwalda
Burgum
45:11
9
Harm Jan Veldstra
Burgum
45:19
10
Jan Uiterwijk
Mildam
45:22
11
Sjouke Venema
Wommels
45:46
12
Rienk de Vries
Burgum
47:18
13
Harry Papjes
Loopgroep Hugo Veenker
47:37
14
Lammert Wolters
Burgum
47:41
15
Jelmer Hiemstra
Burgum
47:54
16
Ulbe Keegstra
Loopgroep Dokkum
49:12
17
Cor van Sluis
Franeker
49:40
18
Domien Mulder
Joure
49:41
19
Otto de Boer
Gytsjerk
50:03
20
Age de Vries
Drachten
51:00
21
Wieger van Keulen
Leeuwarden
51:19
22
Rene Lont
Burgum
51:24
23
Klaas van der Zee
Dokkum
51:31
24
Hendrik Jan de Vries
Drachten
52:02
25
Peter Braakman
Burgum
53:04
26
Jan Smit
Heerenveen
53:10
27
Piet Drost
Noardburgum
54:11
28
Siebren Dijkstra
Leeuwarden
55:06
29
Jildert Andringa
Oentsjerk
56:07
30
Wiebren van der Bijl
Leeuwarden
56:45
31
Marten Kingma
Loopgroep Hugo Veenker
57:17
32
Roelof Elzinga
Dokkum
58:05
33
Djurre Johannes van der Schaaf
Oentsjerk
58:14
34
Ale Dijkstra
Sumar
58:54
35
Jan Panhuis
Friesland
1:03:20
36
Wybrand de Groot
Feanwalden
1:03:20
37
Wijbe Visser
Hurdegaryp
1:08:04
38
Henk de Groot
Burgum
1:08:39
10VRO, 10 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Esther van Vroonhoven
Groningen Atletiek
44:26
2
Sandra Schievink
Burgum
48:07
3
Marja Bouma
Appingedam
48:55
4
Janetta Wolthekker
Nietap
49:58
5
Sonja van den Berg
Noordwijk
51:41
6
Anita Glas
Burgum
57:15
7
Marjan Noordstra
Burgum
58:56
8
Natasja Laskewitz
Leeuwarden
1:01:06
9
Joke Bleijerveld
Loopgroep Dokkum
1:01:14
10
Elly Smedes
Garyp
1:02:58
11
Anneke Sijtsma
Friesland
1:08:12
12
Baukje de Groot
Burgum
1:08:39
13
Annie Frankes
Kollum
1:12:39
14
Esther Bronsema
De Westereen
1:17:40
15
Yke Wijbenga
Loopgroep Hugo Veenker
1:18:33
5MAN, 5 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Dick Wobbes
Feanwalden
18:40
2
Pieter Prins
Marsum
18:43
3
Wytse Mantel
Oudega
19:36
4
Reinier Hitzert
Hurdegaryp
20:49
5
Jappie Doller
Friesland
21:20
6
Ludolf vd Molen
Tytsjerk
23:44
7
Hendrik Vonk
Burgum
24:14
8
Durk Polet
Burgum
24:30
9
Dedde de Jong
Dokkum
26:30
10
Harry Reitsma
Surhuisterveen
28:28
11
Wieko van der Bosch
Hurdegaryp
28:40
12
Alex Bruinsma
31:29
13
Marne van der Kooi
Burgum
32:50
14
Lubbert Kloosterman
De Westereen
33:37
15
Theo Runia
Leeuwarden
34:39
5VRO, 5 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jannie Laning
Blauwestad
25:20
2
Roelien Hoeksma
Menaam
27:30
3
Antje Smedes
Kootstertille
27:52
4
Kim Zuidema
Burgum
28:46
5
Francisca van der Veen
29:08
6
Wytske van der Kooi
Burgum
32:50
7
Judith Wassenaar
Leeuwarden
33:17
8
Petra Straatsma
33:17
9
Iris Stelwagen
Burgum
33:49
10
Doutzen Vaartjes
Burgum
34:15
11
Stieneke Visker
Tytsjerk
35:20
12
Daphne Ettema
Leeuwarden
35:24
13
Fokelien Visser
Leeuwarden
35:24
14
Ilse Massink
Hurdegaryp
37:41
15
Duleke Zeinstra
Garyp
41:35
16
Griet Wiersma
Gytsjerk
41:36
17
Jolanda vd Bosch
Harlingen
41:36
Uitslagen.nl
13-04-2019 21:12