Uitslagenlijst Oerpolderloop

It Heidenskip - Zondag 24 februari 2019

MSEN, 8 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Pieter Prins
SV Friesland
28:42
2
Siep Nota
Horror
28:44
3
Martijn Ruis
Horror
29:22
4
Dennis Brandenburg
Steenwijk
31:59
5
Paul van Snick
Groningen
33:21
6
Folkert Huisman
Oosthem
34:23
7
Willem Miedema
Hitzum
34:58
8
Sytse de Vries
Warns
35:17
9
Jarno Engels
Ostrhanderfehn
36:08
10
Erik Bakker
Groningen
36:31
11
Henk van Dalfsen
Nijland
39:37
12
Djurre Zijlstra
Mantgum
41:58
13
Luutsen Stellingwerff
Workum
45:14
14
Wiebe Haitsma
Bolsward
56:11
15
Jan Veenstra
Joure
58:07
16
Folkert Niemantsverdriet
Workum
1:01:02
M40, 8 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Cor van Wieren
Scharnegoutum
45:19
2
Jolle Jelte de Vries
Mantgum
46:37
3
Harry Werkman
Lemmer
48:37
M50, 8 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Klaas Kroese
SV Friesland
31:22
2
Wim Ammeraal
Artemis
36:15
3
Arjen Visserman
SV Friesland
38:23
4
Harmen Kruisenga
Bolsward
40:26
5
Theo Anjema
Indijk
48:23
6
Klaas Jitze van der Ploeg
Lemmer
50:22
7
Theo Runia
SV Friesland
52:20
M60, 8 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jan Feenstra
Workum
41:45
2
Klaas Halma
Gaast
42:13
3
Jos Bruin
Sint Nicolaasga
42:45
4
Otto de Boer
SV Friesland
43:01
5
Johan Zwerver
SV Friesland
43:49
6
Djurre Johannes van der Schaaf
SV Friesland
45:41
7
Ridzert Postma
Horror
45:47
8
Harry Zwanenburg
Horror
47:09
9
Henk Bruinenberg
Glimmen
51:08
10
Klaas Dijkstra
Grijpskerk
51:08
11
Jurjen Schirm
Aduard
55:10
12
Jan Kooistra
SV Friesland
58:03
13
Jippe Bokma
SV Friesland
1:04:19
14
Herman Hoekstra
SV Friesland
1:05:38
15
Annemarten Groenman
Groningen
1:25:25
VSEN, 8 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Bernardine de Vries
Horror
39:53
2
Teuna Bosch
Koudum
40:04
3
Silke Jellesma
Sneek
42:22
4
Jantsje de Vries
Warns
43:14
5
Pietsje Trijntsje Wink
Oudega
47:44
6
Petra Bakker
Lemmer
47:46
7
Anniek Visser
Stadskanaal
54:51
V35, 8 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Trudy Barth Postma
Sneek
43:11
2
Keidi Wesselius
Workum
43:15
3
Ietsje Hoks
Joure
43:27
4
Anneke Regnerus
SV Friesland
44:42
5
Magdalena Hoekstra
Hommerts
47:01
6
Akkie van den Akker
Workum
47:28
7
Sue-Yin Hofstee
Sneek
47:38
8
Marijke Wiersma
Koudum
47:44
9
Thiara Bouwmeester
Sneek
48:05
10
Hilly van der Molen
Scharnegoutum
48:48
11
Anja Klijn Velderman
Koudum
50:51
12
Sasja Haytema-Bruno
Koudum
50:51
13
Lisette Kooistra
SV Friesland
55:33
14
Geeske Cnossen
IJlst
1:00:50
V45, 8 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jitse Cats
Burgwerd
34:36
2
Anita van der Wal
SV Friesland
39:30
3
Grytsje Miedema
Workum
48:00
4
Etty Spriensma
it Heidenskip
49:00
5
Wieke Miedema
Hitzum
52:04
6
Martine Sijtsma
SV Friesland
57:03
7
Mirjam Kuipers
Uitwelleringerga
59:41
V55, 8 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Marga Zwanenburg
Horror
43:20
2
Ybeltsje Lemstra
Lemmer
47:46
3
Elbrich Witteveen
Blauhuis
50:16
4
Gerda Kruisenga
Bolsward
51:19
5
Jitske Rinsma
Glimmen
51:20
6
Anneke Sijtsma
SV Friesland
56:11
7
Sietske van der Bij
Jirnsum
59:31
MSEN, 14,6 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jaap Gerben Vellinga
Lemmer
51:48
2
Wilco Kooistra
Leeuwarden
52:30
3
Erik Bouma
IJlst
53:10
4
Erwin de Vries
Leeuwarden
54:15
5
Ynte Lemstra
Lemmer
54:41
6
Thijs de Jong
Britsum
55:15
7
Hessel Wijnja
Groningen
55:44
8
Lieuwe Palstra
Horror
57:11
9
Hilbert de Haan
AV Heerenveen
58:06
10
Saco Bootsma
Workum
58:12
11
Auke Veldman
IJlst
58:16
12
Richard de Graaf
SV Friesland
1:01:53
13
Nico Dijkstra
Witmarsum
1:02:25
14
Durk Tigchelaar
Harlingen
1:02:29
15
Sietse Rozema
Ijlst
1:04:20
16
Hette Pieter Wink
Balk
1:04:32
17
Wiebe Terwisscha van Scheltinga
Reahus
1:04:44
18
Anne Sijbesma
Stadskanaal
1:04:49
19
Catriunus Vroom
Lionitas
1:04:59
20
Melchior Ram
SV Friesland
1:05:36
21
Joris Popken
Stiens
1:05:47
22
Theunis Wouda
Workum
1:08:44
23
Klaas Muizelaar
Balk
1:09:04
24
Geert de Ridder
Bakhuizen
1:12:45
25
Rutger Haanstra
It Heidenskip
1:13:29
26
Anna Koning
Balk
1:15:02
27
Renko Engels
Ostrhanderfehn
1:19:47
28
Wisse Renema
It Heidenskip
1:20:03
29
Dennis Mulder
Hoogkerk
1:24:06
30
Alex van Tuinen
Workum
1:30:26
M40, 14,6 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Remon van Lunzen
Lionitas
52:26
2
Evert Westerhof
Sneek
1:01:07
3
Ate Bijlsma
Garyp
1:01:09
4
Menno Bakker
Spartacus
1:02:43
5
Marten Sjoerds
Workum
1:02:44
6
Peter Hoekstra
Horror
1:04:54
7
Fjodor van der Sluijs
Gasselte
1:05:01
8
Jaap Vink
SV Friesland
1:05:07
9
Jasper Sierdsma
Bolsward
1:05:38
10
Herman Westerhuis
Workum
1:05:45
11
Lars van Bavel
Bolsward
1:05:47
12
Bas Kaldenbach
Mantgum
1:06:43
13
Jouke Hoekstra
IJlst
1:08:01
14
Martijn Bergsma
Balk
1:09:02
15
Anne Joris Bottema
Nijland
1:10:16
16
Rene Miedema
Bolsward
1:10:33
17
Sjouke Venema
SV Friesland
1:13:46
18
Fekke Fekkes
Koudum
1:13:56
19
Ysbrand Valkema
Loopgroep Sneek
1:14:17
20
Michiel van Blanken
Sneek
1:15:02
21
Marco de Vries
Loopgroep Sneek
1:15:02
22
Sander Hiemstra
Aldegea
1:15:02
23
Barry Lummers
Workum
1:17:06
24
Chris Vreugdenhil
Leeuwarden
1:20:27
25
Sijbrand Mous
Bakhuizen
1:21:13
26
Gerard van der Velde
Groningen
1:21:15
27
Hendrik Jan Meulenaar
Burgum
1:22:12
28
Hendrik Westerhuis
Hilversum
1:26:27
29
Alex de Lange
Balk
1:27:47
30
Douwe Konst
Arum
1:27:52
31
Dave de Jong
Sneek
1:36:08
M50, 14,6 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Diemed Top
Hoogkerk
1:02:31
2
Frank de Ruiter
SV Friesland
1:04:05
3
Tjitte de Vries
AV Heerenveen
1:05:00
4
Harrie Wetterhahn
Lionitas
1:06:04
5
Erik Bakker
avVN
1:07:37
6
Willem Biemolt
SV Friesland
1:08:46
7
Jaap Baalbergen
Dokkum
1:10:22
8
Elko Knoop
Tolbert (GR)
1:10:52
9
Stoffer Havinga
Loopgroep Astrea
1:12:08
10
Loek Smid
Hindeloopen
1:12:14
11
Aise Bouma
Kimswerd
1:12:26
12
Herman Geritz
SV Friesland
1:13:22
13
Willem de Klerk
Bolsward
1:14:17
14
Tom Stellingwerf
Koudum
1:14:47
15
Johan Feenstra
Sneek
1:15:02
16
Sikke Witteveen
Blauwhuis
1:15:38
17
Johannes de Boer
It Heidenskip
1:16:27
18
Martin van der Zee
Sneek
1:16:41
19
Marcel Kamstra
Sneek
1:17:11
20
Domien Mulder
SV Friesland
1:19:28
21
Reinder Tel
SV Friesland
1:20:07
22
Sjack Jongsma
Sneek
1:21:03
23
Bas de Best
Horror
1:21:03
24
Marcel Tognini
Sneek
1:22:41
25
Marten van der Wal
It Heidenskip
1:24:03
26
Eelco van der Werff
It Heidenskip
1:24:10
27
Pier de Roos
Heerenveen
1:24:29
28
Johan Hoogland
Loopgroep Sneek
1:26:52
29
Lolke Knossen
Sneek
1:28:09
30
Bouwe Hoekstra
Leeuwarden
1:29:48
31
Ytzen Renema
It Heidenskip
1:30:01
32
Cees Visser
Sneek
1:34:32
33
Pieter van der Zee
Witmarsum
1:36:40
M60, 14,6 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Chris Draijer
SV Friesland
1:01:38
2
Durk Bouma
SV Friesland
1:07:53
3
Jan Uiterwijk
Mildam
1:07:53
4
Johan van Noordenburg
Jubbega
1:10:46
5
Gerard Postma
Koufurderrige
1:12:52
6
Douwe Talman
Harlingen
1:12:55
7
Benny Bijlsma
SV Friesland
1:13:30
8
Tjeerd Visser
SV Friesland
1:13:30
9
Meine Hoitsma
SV Friesland
1:13:35
10
Freark Kaspersma
Horror
1:13:47
11
Harmen de Boer
AV Heerenveen
1:15:30
12
Anne Miedema
Grou
1:16:05
13
Pieter van Dijk
AV Heerenveen
1:16:31
14
Saap Dijkstra
SV Friesland
1:17:27
15
Pieter van der Bij
SV Friesland
1:18:12
16
Leo van der Meulen
Sneek
1:20:43
17
Gijs de Graaff
Almere
1:21:24
18
Klaas Peereboom
Heerenveen
1:21:38
19
Wiebren Lemstra
Lemmer
1:23:35
20
Karst Anema
SV Friesland
1:23:38
21
Alfons Crijnen
Amsterdam
1:24:16
22
Durk van Tuinen
Workum
1:24:29
23
Yde de Boer
Bolsward
1:26:12
24
Frank Klasen
SV Friesland
1:26:52
25
PD Meesters
Easterein
1:30:22
26
Jan Miedema
SV Friesland
1:31:01
27
Henk Waterlander
Witmarsum
1:36:40
28
Gerard Houbein
Franeker
1:39:22
VSEN, 14,6 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Hester Salverda
Workum
1:07:08
2
Bettie de Graaf
Mantgum
1:18:46
3
Gwendolyn Aldershof
Oenkerk
1:21:03
4
Fardau Anjema
Indijk
1:23:29
5
Djoke de Boer
It Heidenskip
1:24:16
6
Gwendolyn Aldershof
Oenkerk
1:29:40
V35, 14,6 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Mathilde de Vries
Loopgroep Sneek
1:15:44
2
Jantje Haagsma
Hylpen
1:17:30
3
Jitske Walda
Balk
1:17:30
4
Beanne Bakker
Drachten
1:17:53
5
Marieke Faber
Sneek
1:18:03
6
Janke Engels-Bakker
Ostrhanderfehn
1:19:47
7
Winanda Dijkstra
Drachten
1:19:53
8
Rieneke Boersma
Bolsward
1:26:58
9
Dieuwke Cuperus
Workum
1:27:14
10
Cindy de Jager
SV Friesland
1:29:18
11
Kim Boonstra
Leeuwarden
1:29:37
12
Nellie Dijkstra
SV Friesland
1:31:23
13
Ellen Konst
Hindeloopen
1:32:30
V45, 14,6 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Marjan de Ruiter
SV Friesland
1:04:05
2
Jenieke Hoogland
Loopgroep Sneek
1:15:23
3
Roely Hoekstra
Nijemirdum
1:17:40
4
Dorine Huisman
Groningen Atletiek
1:20:22
5
Antje van der Wal
Ysbrechtsum
1:24:54
6
Sjoukje de Glee
Gauw
1:27:47
7
Ida Hylkema
It Heidenskip
1:28:30
8
Pietsje Fekkes
Koudum
1:29:18
9
Annika Bangma
Arum
1:41:25
V55, 14,6 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Corry Buma
Sneek
1:18:06
2
Marja van der Werf-Zoer
Joure
1:24:14
3
Inge Helder
De Knipe
1:24:30
4
Jeltsje Ferwerda
Horror
1:29:08
5
Lidwien Broenink
Joure
1:31:01
6
Tsjerk Viesser
Hommerts
1:32:04
7
Ans Agricola
Horror
1:33:13
8
Liesbeth Zegwaard
Amsterdam
1:34:57
9
Femke Dijkstra
Amsterdam
1:34:57
10
Jose Baas-Zondag
Grou
1:35:05
Fout in uitslagen? Mail naar info@svfriesland.nl
Sponsor herinneringen: Bij Folkert, Sneek
Uitslagen.nl
24-02-2019 21:27