Uitslagenlijst Kleine Wielenloop

Leeuwarden - Zondag 10 februari 2019

MAN, 1.0KM JEUGDLOOP
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Ids Douma
Leeuwarden
5:44
2
Thijs Hitzert
Hardegarijp
8:14
VROUW, 1.0KM JEUGDLOOP
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Famke Douma
Leeuwarden
5:55
MAN, 2.0KM JEUGDLOOP
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Hessel Terpstra
Stiens
12:04
MSEN, 7KM
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Dannie van der Naald
Leeuwarden
31:03
2
Jeroen Pot
Groningen
34:57
M40, 7KM
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Bert Ausma
Marum
27:18
2
Frank Visser
Oppenhuizen
31:27
3
Lykele de Roos
Leeuwarden
33:18
4
Jeroen Lourens
Leeuwarden
39:03
5
Calle Dijkstra
Appelscha
40:46
6
Jan Willem Kooij
Leeuwarden
44:03
M50, 7KM
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jelle Kramer
Damwald
37:49
2
Theo v Bergen
Hardegarijp
39:49
3
Theo Runia
Friesland
43:30
M60, 7KM
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Pieter van der Bij
Friesland
33:15
2
Otto de Boer
Friesland
36:37
3
Meindert Roosjen
Friesland
56:19
4
Jan van der Hoek
Friesland
59:56
VSEN, 7KM
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Meike Regeling
Stiens
27:38
2
Esmay de Jonge
Leeuwarden
36:50
V35, 7KM
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Margreet Ausma
Marrum
35:26
2
Anja de Vries
de Tike
42:41
3
Rinske Bokma
Leeuwarden
44:19
4
Pauline van der Hoek
Leeuwarden
44:19
5
Amber Seldenrust
Leeuwarden
46:21
6
Erna de Vries
Hardegarijp
46:45
7
Frieda de Vries
Warga
47:01
V45, 7KM
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Ankie Wijnja
Drachten
33:20
2
Gaby de Vos
Leeuwarden
39:03
3
Cindy Visser
Goutum
39:48
4
Marnette Meintema
Leeuwarden
40:36
5
Yvonne Heins
Blija
42:41
6
Jannie Talsma
Heerenveen
44:43
7
Liesbeth Kooistra
Wijnjewoude
45:00
8
Geertje de Jong
Leeuwarden
47:01
9
Elske Tijma
Goutum
47:27
10
Martine Sijtsma
Friesland
48:17
V55, 7KM
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Geeske Planten
Groningen
46:22
2
Tiny Franssen
Leeuwarden
47:27
3
Ciska Bary
Goutum
53:49
MSEN, 9.5KM
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Pieter Prins
Stiens
36:09
2
Robin Ploegstra
Assen
36:15
3
Rogier Rozendaal
Leeuwarden
38:51
4
Jordy Idsinga
Leeuwarden
39:09
5
Dennis Brandenburg
Steenwijk
39:22
6
Pim Rasing
Leeuwarden
44:16
7
Wouter Bas Halbersma
Leeuwarden
45:32
8
Robert Pot
Groningen
45:48
9
Friso Wolthuizen
Heerenveen
49:09
10
Rik Troostheide
Leeuwarden
49:23
11
Tinus Hilarius
Heerenveen
49:36
12
Gerben Boersma
Blije
52:47
13
Dirk Dijkstra
Menaam
56:25
14
Pier vdr Zweep
Ureterp
56:25
15
Rinke van der Made
Leeuwarden
59:36
16
Clemens de Wilde
Leeuwarden
59:36
17
Steef Lof
Leeuwarden
1:00:27
18
Aarnoud Buiter
Leeuwarden
1:31:40
M40, 9.5KM
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Menno Bakker
Franeker
40:08
2
Jan Douwe Zuidema
Damwoude
42:31
3
Adrie Atsma
Leeuwarden
43:14
4
Pieter de Jong
Marrum
43:45
5
Henk Depenbrock
Zuidhorn
46:03
6
Henk Buwalda
Burgum
46:10
7
Klaas de Ruiter
Hardegarijp
48:37
8
Chris Vreugdenhil
Leeuwarden
49:09
9
Hein Riewald
Dronrijp
49:51
10
Ronald Michaela
Leeuwarden
50:14
11
Harry Wiersma
Friesland
52:49
12
Willem van Kalsbeek
Hallum
53:28
13
Age de Vries
Drachten
53:59
14
Jorn Boringa
LEEUWARDEN
57:07
15
Rene Joustra
Leeuwarden
57:07
16
Douwe Idzerda
Veenwouden
1:01:32
M50, 9.5KM
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Wim Ammeraal
Leens
44:14
2
Lammert Meijer
Leeuwarden
44:48
3
Cor Bouma
Ferwert
46:49
4
Tjipke Joustra
Gytsjerk
47:56
5
Koen Tillema
Winsum
48:48
6
Domien Mulder
Friesland
49:34
7
Wieger van Keulen
Friesland
50:23
8
Teije Sikkema
Leeuwarden
54:04
9
Peter Boersen
Friesland
54:32
10
Pier de Roos
Heerenveen
57:50
11
Marc van Gerlder
Friesland
1:05:40
12
Leo Korsten
Leeuwarden
1:17:42
13
Gideon Korsten
Leeuwarden
1:17:42
M60, 9.5KM
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Cor van Sluis
Friesland
49:29
2
Ruurd Veenstra
Friesland
50:19
3
Rients Terpstra
Hallum
54:21
4
Keipe Jager
Dronrijp
54:32
5
Wijbe Sieksma
Friesland
54:36
6
Willem Reitsma
Friesland
56:19
7
Piet Runia
Stiens
56:34
8
Johan Zwerver
Friesland
57:19
9
Jan Panhuis
Friesland
1:02:08
10
Rinze Kootstra
Friesland
1:02:08
11
Harm Postma
Friesland
1:03:35
12
Djurre v.d. Schaaf
Friesland
1:04:56
13
Reinder Sinnema
Leeuwarden
1:19:08
14
Jippe Bokma
Friesland
1:19:08
VSEN, 9.5KM
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Claire de Bruin
Leeuwarden
55:03
2
Nieske Bieterbosch
Joure
59:55
3
Tineke van Ravensteijn Romkema
Bolsward
59:55
4
Michela Joustra
Leeuwarden
1:31:40
V35, 9.5KM
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Freke Kloek
Leeuwarden
45:01
2
Leonie Terpstra
Friesland
1:01:32
3
Audrey van Gelder
Friesland
1:09:23
4
Esther vdr Meulen
Leeuwarden
1:17:42
V45, 9.5KM
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Annet Reitsma
Drachten
1:01:28
2
Afke Brandenburg
Wirdum
1:01:37
3
Lida van Sloten
Friesland
1:05:40
4
Grietje Stoker
Friesland
1:09:23
5
Jellie Dijkstra
Leeuwarden
1:24:40
6
Jeanet Messak
Leeuwarden
1:24:53
V55, 9.5KM
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Mettje Elzinga
Friesland
56:25
2
Inge Kools
Friesland
1:01:19
3
Tineke Dijkstra
Friesland
1:03:35
4
Willy Messah
Leeuwarden
1:17:42
5
Belia Oppewal
Leeuwarden
1:24:53
MSEN, 16.1KM
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Thijmen vdr Loop
Groningen
58:32
2
Marten Jan Ernst
Friesland
59:56
3
Wim Douma
Leeuwarden
1:06:04
4
Rutger Wagenaar
Friesland
1:06:57
5
Gerlof van Minnen
Leeuwarden
1:08:29
6
Richard Spoelstra
Leeuwarden
1:10:09
7
Jeroen Woltinge
Emmeloord
1:12:22
8
Jeffrey Veenstra
Drachten
1:12:23
9
Karsten Hiemstra
Goutum
1:21:20
10
Jaap Hiemstra
Drachten
1:25:12
11
Peter Visser
Friesland
1:34:45
12
Willem Bakker
Harkema
1:39:21
M40, 16.1KM
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Remco Schraa
Hurdegarijp
1:04:14
2
Lambertus Moes
Leeuwarden
1:09:57
3
Hans Hiemstra
Friesland
1:10:57
4
Gerben Groen
Leeuwarden
1:12:15
5
Johnm Paul Kloosterman
Leeuwarden
1:12:22
6
Marten Hellinga
Burgum
1:18:09
7
Joop van Ginkel
Broeksterwoude
1:20:55
8
Marco Balk
Leeuwarden
1:21:41
9
Theo Wolfs
Friesland
1:25:06
10
Seth Dorenbos
Dokkum
1:25:35
11
John Adema
Goutum
1:25:58
12
Fedde Beijert
Ureterp
1:28:39
M50, 16.1KM
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Huib Jan Imbens
Friesland
1:11:02
2
Marcel Hoekstra
Friesland
1:11:11
3
Albert v.d. Ziel
Friesland
1:12:32
4
Harrie Wetterhahn
Leeuwarden
1:16:18
5
Andre Jellema
Leeuwarden
1:16:18
6
Willem Biemolt
Friesland
1:19:00
7
Siem de Vlas
Leeuwarden
1:19:41
8
Alex van Zurk
Friesland
1:23:23
9
Peter Nijholt
Leeuwarden
1:25:23
10
Dirk vdr Wal
Burgum
1:25:24
11
Alfred Knobbe
Friesland
1:28:28
12
Reinder Tel
Friesland
1:29:50
13
Dirk Wielenga
Leeuwarden
1:37:16
M60, 16.1KM
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Chris Draijer
Oudega
1:15:45
2
Rienk de Vries
Friesland
1:20:13
3
Meine Hoitsma
Friesland
1:24:14
4
Hessel de Boer
Friesland
1:24:25
5
Tjeerd Visser
Friesland
1:24:31
6
Andre van der Werf
Friesland
1:25:30
7
Piet Struiksma
Boksum
1:25:31
8
Benny Bijlsma
Friesland
1:26:07
9
Karst Anema
Friesland
1:33:35
10
Pieter Cremer
Friesland
1:39:53
11
Jan Zondag
Friesland
1:39:59
V35, 16.1KM
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Anita Flapper
Berlikum
1:12:32
2
Beanne Bakker
Drachten
1:26:06
V45, 16.1KM
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Corine Visser
Friesland
1:34:45
V55, 16.1KM
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Inge van Schaick
Leeuwarden
1:20:13
2
Annechien vdr Veen
Leeuwarden
1:32:41
3
Jeannet Huitema
Goutum
1:45:05
www.ValkEventProductions.com
Uitslagen.nl
10-02-2019 16:14