Uitslagenlijst Leeuwarden-Marsum-Leeuwarden

Leeuwarden - Zondag 3 februari 2019

J-15, 1 KM KIDSRUN
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Lucas goedhart
LSV Invictus
3:35
2
Jayden van zandvoort
Lionitas
3:54
3
Koen Scherpenzeel
Lionitas
3:55
4
Delano van Zandvoort
Lionitas
4:22
5
Kasper Lubbers
Leeuwarden
4:25
6
Evan van der Vaart
Lionitas
4:28
7
Mees de Roo
Leeuwarden
4:28
8
Enrico Pietersma
Goutum
4:38
9
Yens van der Schaaf
Lionitas
4:38
10
Ids Douma
Leeuwarden
4:44
11
Tiemen Jelsma
Lionitas
4:44
12
Ivo snitker
Lionitas
4:46
13
Sipke Joas van der Sluis
Lionitas
4:50
14
Dani Tamminga
Lionitas
4:53
15
Mads Jellema
Lionitas
4:59
16
Jarno Breedenbach
Leeuwarden
5:17
17
Heston Miedema
Lionitas
5:28
18
Redmer de Noord
Lionitas
5:33
19
Ilan van den Bergh
Leeuwarden
5:58
20
Mert Kartal
Marsum
6:01
21
Djurre Zuidema
Lionitas
6:15
22
Bart de Groot
Leeuwarden
6:16
23
Ruben Lubbers
Leeuwarden
6:22
24
Kristian Lubbers
Leeuwarden
6:22
25
Leon Spoor
Leeuwarden
6:31
26
Yme Nils van der Zee
Jellum
6:55
27
Thijs Hitzert
Hurdegarijp
7:56
M-15, 1 KM KIDSRUN
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Amélie Berk
Lionitas
3:59
2
Hanna de Vries
Lionitas
4:34
3
Femke Dijkstra
Leeuwarden
4:59
4
Famke Douma
Leeuwarden
5:00
5
Noëlle Berk
Lionitas
5:06
6
Fiene Rozema
Lionitas
5:08
7
Yfke Scherpenzeel
Leeuwarden
5:08
8
Marlieke de Vries
Lionitas
5:34
9
Elin Vreugdenhil
Leeuwarden
5:43
10
Ronja Lubbers
Leeuwarden
6:10
11
Ella van Minnen
Leeuwarden
6:13
12
Femke van der Veen
Leeuwarden
6:21
13
Anna-Sophie Kik
Leeuwarden
6:22
14
Ilse Dijkstra
Leeuwarden
6:33
15
Sara Baron
Leeuwarden
7:05
16
Ela Kartal
Marsum
8:34
J-15, 2 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Bodhi Vreugenhil
Leeuwarden
8:56
8:55
2
Nathan Vreugendhil
Leeuwarden
9:24
9:22
3
Jelmer Teppema
Lionitas
9:29
9:27
4
Johan Veenstra
Oosterbierum
9:34
9:32
5
Matthijs Galema
Lionitas
9:44
9:43
6
Folkert van der Veen
Leeuwarden
10:14
10:13
7
Hessel Terpstra
Stiens
11:00
10:58
8
Olof van den Bergh
Leeuwarden
11:13
11:11
M-15, 2 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Naomi Teppema
Lionitas
9:07
9:06
2
Lisca van Gelder
Lionitas
9:54
9:53
3
Jedau Terpstra
Stiens
11:00
10:58
4
Moira Fennema
Leeuwarden
12:24
12:22
5
Dione van Gelder
Lionitas
12:34
12:32
MAN, 2 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Eric Fennema
Leeuwarden
12:25
12:22
MAN, 5 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Dick Wobbes
Lionitas
17:28
17:28
2
Roeland Broekema
Vitalis
17:40
17:39
3
Bert Ausma
Marum
19:46
19:46
4
Johannes van der Ploeg
Kollum
20:03
20:01
5
Catrinus Vroom
Hijum
20:08
20:06
6
Glenn de vries
Lionitas
20:29
20:28
7
Selmar Pigge
Jirnsum
20:46
20:44
8
Sander Phoelich
Harlingen
20:48
20:38
9
Ruben Korte
Lionitas
20:48
20:48
10
André Jellema
Lionitas
21:51
21:50
11
Boudewijn van Dijken
Leeuwarden
21:53
21:49
12
Jurmy Borawitz
Leeuwarden
21:54
21:52
13
Gerko Riedstra
Leeuwarden
23:29
23:26
14
Paul Henstra
Leeuwarden
23:38
23:32
15
Nick Koning
Leeuwarden
23:50
23:44
16
Hans Breuker
Friesland
24:13
24:08
17
Pieter van der Bij
Friesland
24:19
24:17
18
Ziya Sterken
Leeuwarden
24:22
24:14
19
Anco Buning
Leeuwarden
24:26
24:23
20
Wim van der Meulen
Lionitas
25:25
25:22
21
Niels Dorhout
Leeuwarden
26:50
26:44
22
Victor Klinkvis
Leeuwarden
27:03
26:51
23
Peter Meelker
Leeuwarden
27:39
27:28
24
Martijn van den Bergh
Leeuwarden
27:47
27:37
25
Rob Tuinman
Wytgaard
27:58
27:43
26
Theo van Bergen
Loopgroep Leeuwarden
28:08
27:59
27
Dirk snitker
Leeuwarden
28:46
28:37
28
Jan Willem Kooij
Leeuwarden
28:57
28:40
29
Gerard Huizinga
Winschoten
29:13
28:57
30
Skelte veenstra
Oosterbierum
29:39
29:24
31
Anna
Loopgroep Leeuwarden
30:29
30:21
32
Bas van der Ploeg
Ferwert
31:13
31:05
33
Mario postma
Leeuwarden
31:23
31:17
34
Fred van Elteren
Leeuwarden
31:49
31:24
35
Theo Runia
Friesland
32:25
32:13
36
Femme - de Bruin
Friesland
34:00
33:44
37
Atte Visser
Leeuwarden
37:23
37:03
38
Henderikus Dijkstra
Leeuwarden
37:23
37:03
39
Reinder Sinnema
Lionitas
39:23
39:10
40
Meindert Roosjen
Friesland
40:03
39:52
41
Jippe Bokma
Friesland
40:12
39:59
42
Joop Boonstra
Friesland
40:12
40:00
43
Jan van der Hoek
Friesland
45:36
45:18
VROUW, 5 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Dione Schipper
Start '78
20:22
20:21
2
Janette van Tuinen
Lionitas
23:30
23:27
3
Sharina Bremer
Hallum
24:08
24:06
4
Sandra Hoekzema
Jirnsum
25:23
25:21
5
Esmay de Jonge
Lionitas
25:27
25:23
6
Margreet Ausma
Marum
25:29
25:28
7
Kim Dekker
Lionitas
25:38
25:29
8
Anna Veenje
Joure
26:20
26:15
9
Anneke van der Zwaag
Leeuwarden
27:07
27:03
10
Gaby de Vos
Leeuwarden
27:57
27:48
11
Sandra de Ruiter
Leeuwarden
27:59
27:56
12
Lisette van der Wal
Meppen
28:01
27:57
13
Linda Zeggelaar
Lionitas
28:03
27:56
14
Greetje Sterken-Nijboer
Leeuwarden
28:04
27:55
15
Evelien snitker
Leeuwarden
28:46
28:38
16
Kim Wever
Leeuwarden
28:52
28:38
17
Michaela Martens
Leeuwarden
29:07
29:01
18
Naraysca Cecilia
Drachten
29:16
29:14
19
Rolanda Westra
Leeuwarden
29:23
29:19
20
Demi Zijlstra
Sneek
29:34
29:25
21
Fione Fennema
Lionitas
29:42
29:28
22
Yvonne Attema
Groningen
29:48
29:39
23
Jessica de Leeuw
Leeuwarden
30:14
30:07
24
Trynke Schraa
Leeuwarden
30:16
30:11
25
Natasja Laskewitz
Leeuwarden
31:08
30:53
26
Anne Kwakkernaat
Leeuwarden
31:09
30:54
27
Femke de Groot
Oentsjerk
31:21
31:16
28
Fokelien Visser
Leeuwarden
31:23
31:17
29
Daphne Ettema
Leeuwarden
31:24
31:17
30
Miranda Riemersma
Kollum
31:29
31:25
31
Geeske Hooghiemstra
Tijnje
31:29
31:24
32
Geertje de Jong
Leeuwarden
31:30
31:22
33
Frieda de Vries
Wergea
31:30
31:23
34
Marlous Breuker
Leeuwarden
31:46
31:41
35
Ilse Sjollema
Leeuwarden
32:35
32:21
36
Annet Koopmans
Leeuwarden
32:36
32:30
37
Esther Wijnsma
Leeuwarden
32:37
32:30
38
Angela Rozema
Leeuwarden
33:13
32:58
39
Lian Poelsma
Leeuwarden
34:01
33:45
40
Minke de Vries
Aldeboarn
34:19
34:10
41
Elly Bar-Hoekstra
Leeuwarden
34:31
34:20
42
Sietske van der Bij
Friesland
36:02
35:50
43
Sonja Douma
Leeuwarden
36:36
36:21
44
Gerrie Kartal
Marsum
36:36
36:22
45
Geertje Bakker
Leeuwarden
36:38
36:26
46
Jitske veenstra
Oosterbierum
36:40
36:25
47
Greetje Bijlsma
Lionitas
43:46
43:33
MAN, 10 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Mechiel Zantema
Friesland
34:18
34:17
2
Hagos Bihane
Lionitas
35:03
35:01
3
Postma Johannes
Lionitas
36:44
36:43
4
Jelle Broersma
Wytgaard
37:01
36:59
5
Marco Kingma
Sneek
38:14
38:13
6
Rutger Wagenaar
Friesland
39:15
39:13
7
Jaap vink
Friesland
39:29
39:26
8
Dennis Brandenburg
Steenwijk
39:40
39:39
9
Gerlof van Minnen
Loopgroep Leeuwarden
41:02
40:59
10
Richard Spoelstra
Lionitas
41:57
41:54
11
Bert Kobus
Leeuwarden
43:15
43:03
12
Douwe de Boer
Sexbierum
44:05
43:55
13
Daan van der Geets
Stiens
44:07
44:05
14
Sander Teertstra
Sexbierum
44:18
44:07
15
Jacob Munneke
Leeuwarden
44:27
44:09
16
Doeke van der Ploeg
Leeuwarden
44:57
44:29
17
Herman Elsenbroek
Leeuwarden
45:01
44:58
18
Joris Popken
Stiens
45:07
44:54
19
Theo Terpstra
Stiens
45:08
45:02
20
Jeroen Boersma
Leeuwarden
45:12
45:08
21
Niels Vervoorn
Groningen
45:13
45:08
22
Ad Roosendaal
Leeuwarden
45:28
45:25
23
Bart Huizinga
Leeuwarden
45:36
45:18
24
Wouter Jelsma
Leeuwarden
46:26
46:22
25
Edwin Haasdijk
Leeuwarden
46:35
46:32
26
Jacob Tichelaar
Franeker
47:29
47:25
27
Cor van Sluis
Friesland
47:32
47:29
28
Wouter-Geert Meijer
Lionitas
47:32
47:23
29
Jasper de Noord
Lionitas
47:37
47:09
30
Herman Geritz
Friesland
48:05
47:48
31
Caroline Vink
Bitgum
48:07
48:00
32
Wytse Beetstra
Drachten
48:25
48:12
33
Ed Velderman
Friesland
48:43
48:39
34
Marco Vijver
Franeker
49:04
48:56
35
Johan
Wytgaard
49:23
48:58
36
Klaas de Ruiter
Leeuwarden
49:29
49:11
37
CHRIS Vreugdenhil
Leeuwarden
49:30
49:11
38
Johan Huitema
Lionitas
49:33
49:28
39
Daniel Hooghiemstra
Tijnje
49:36
49:34
40
Hans Nagtegaal
Grou
49:47
49:43
41
Jurjen van Tellingen
Leeuwarden
50:01
49:40
42
Roelof Houttuin
Loopgroep Leeuwarden
50:03
49:57
43
Marcel Perdu
Leeuwarden
50:05
49:48
44
Wieger van Keulen
Friesland
50:05
50:00
45
Jacob Dijkstra
Friesland
50:31
50:19
46
Sybren Kuiken
Ferwert
50:42
50:30
47
Klaas-Tette Galema
Leeuwarden
50:45
50:37
48
Timothy Hermsen
Vlieland
50:48
50:19
49
Klaas van der Laan
Holwerd
50:49
50:36
50
Rein Faber
Minnertsga
50:53
50:43
51
Erik van Houte
Leeuwarden
51:01
50:55
52
Wilco Veltien
Leeuwarden
51:12
50:46
53
Alex Kramer
Loopgroep Stiens
51:21
50:59
54
Dennis Wijchers
Goutum
51:23
50:53
55
Berry Nieuwenhuis
Kollumerzwaag
51:30
51:16
56
Willem Heeringa
Leeuwarden
51:45
51:31
57
Meine Stegenga
Leeuwarden
51:50
51:27
58
Sander Brattinga
Leeuwarden
52:00
51:43
59
André Bär
Lionitas
52:11
52:04
60
Robin pryke
2BFit
52:11
51:57
61
Sander Moojen
Leeuwarden
52:18
51:53
62
Ron Fonville
Leeuwarden
52:41
52:18
63
Piet Struiksma
Lionitas
52:50
52:23
64
Mark Boonstra
Lionitas
52:58
52:43
65
Theo Sikkema
Franeker
53:02
52:43
66
Hein Riewald
Dronryp
53:43
53:31
67
Marco Kikkert
Leeuwarden
54:23
53:56
68
Dennis Krigee
Goutum
54:23
53:57
69
Ronald Spoor
Leeuwarden
54:35
54:17
70
Herman Bakker
Leeuwarden
54:56
54:40
71
Jan Willem Bouma
Workum
54:56
54:40
72
Jan Will
Loopgroep Leeuwarden
55:31
55:17
73
René Vader
Leeuwarden
55:40
55:18
74
Haije de Vries
Drachten
55:43
55:12
75
Edo Eisma
Goutum
56:12
56:04
76
Willem Reitsma
Friesland
56:19
56:12
77
Alfred Knobbe
Lionitas
56:22
56:00
78
Erwin Knobbe
Leeuwarden
56:22
55:59
79
Rients Terpstra
Hallum
56:30
56:27
80
Daniël Kik
Leeuwarden
57:29
57:19
81
Jorn Boringa
Leeuwarden
57:39
57:15
82
Marcel Kik
Leeuwarden
57:49
57:39
83
Hans Bargerbos
Leeuwarden
57:51
57:14
84
Daniel van der Linden
Goutum
58:10
57:42
85
Bas Verdoorn
Goutum
58:31
58:02
86
Harold Rakers
Lionitas
58:54
58:40
87
Sido van der Leij
Leeuwarden
59:12
59:04
88
Johan Zijlstra
Leeuwarden
59:22
59:02
89
Keimpe Jager
Friesland
1:00:04
59:52
90
Peter Boersen
Friesland
1:00:04
59:52
91
Pieter Postma
Goutum
1:00:05
59:36
92
Djurre Joh van der Schaaf
Friesland
1:00:06
59:41
93
Donald Rijfkogel
Leeuwarden
1:00:07
59:37
94
Oeds Veenstra
Lionitas
1:00:34
1:00:09
95
Ronald Strijker
Nieuw Buinen
1:01:34
1:01:25
96
Jan Feenstra
Friesland
1:01:52
1:01:52
97
Willen Schokker
Bitgummole
1:01:59
1:01:52
98
Margreeth Korten
Lionitas
1:02:07
1:01:48
99
Harm Postma
Friesland
1:03:54
1:03:48
100
Jan Panhuis
Friesland
1:03:54
1:03:48
101
Wijbrand de Groot
Friesland
1:03:55
1:03:49
102
Marc van Gelder
Leeuwarden
1:11:50
1:11:29
103
Appie de Vries
Friesland
1:17:53
1:17:30
VROUW, 10 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Ivet Panjer
Venlo
41:04
41:00
2
Anita Bouma
Leeuwarden
45:22
45:16
3
Femke Hemstra
Friesland
45:45
45:40
4
Lieneke De Jong
Lionitas
46:05
46:02
5
Hymke Blaauwbroek
Leeuwarden
48:01
47:44
6
Yvonne Kassenberg
Leeuwarden
48:29
48:18
7
Winanda Dijkstra
Drachten
50:45
50:39
8
Hillegien Tol
Leeuwarden
50:51
50:38
9
Marijke Boersma Ypma
Wytgaard
51:44
51:35
10
Rinyanne Dirksma
Friesland
51:52
51:48
11
Margriet Feenstra
Hardlopen.nl
52:07
51:58
12
Roos Veerman
St.-Annaparochie
53:04
52:55
13
Petra Pol
Leeuwarden
53:07
52:52
14
Ingrid van der Veen
Leeuwarden
53:07
52:51
15
Yvonne Sjaarda
Leeuwarden
53:26
53:13
16
Marianne Kooistra
Lionitas
54:39
54:29
17
Jefta Bogaard
Lionitas
54:59
54:50
18
Anita de Vreeze
Leeuwarden
55:36
55:26
19
Tjitske van Lien
Lionitas
56:09
56:01
20
Susan de Kort
Leeuwarden
56:33
56:02
21
Esther Regtering
Nes gem Boarnsterhim
56:54
56:46
22
Frouke Rullmann
Jellum
58:00
57:50
23
Jeannet Huitema
Lionitas
58:11
58:07
24
Margreet Dijkstra
Leeuwarden
58:44
58:31
25
Daniëlle Wester
Koarnjum
59:04
58:48
26
Lydia De Roos
Leeuwarden
59:13
59:13
27
Jelly Haarsma
Ternaard
59:28
59:17
28
Alie Numan
Lionitas
59:28
59:20
29
Kim Groeneweg
Leeuwarden
59:30
59:02
30
Trea Walstra
Lionitas
59:39
59:19
31
Claire de Bruin
Lionitas
59:56
59:39
32
Anneke regnerus
Friesland
1:00:04
59:53
33
Inge Kools
Friesland
1:00:04
59:52
34
Miny Verheij
Leeuwarden
1:00:06
59:41
35
Annemaaike Bruinsma
Leeuwarden
1:00:06
59:57
36
Dorithia Jansma
Stiens
1:00:59
1:00:38
37
Mariëlle de Haan
Stiens
1:00:59
1:00:38
38
Riek van der Meulen
Lionitas
1:01:20
1:01:05
39
Wieke de Haan
Lionitas
1:01:20
1:01:05
40
Jelly Koopmans
Lionitas
1:01:20
1:01:05
41
Anita Strijker
Wolvega
1:01:33
1:01:25
42
Leonie Terpstra-Werkema
Stiens
1:02:37
1:02:22
43
Carla Buurman
Lionitas
1:03:20
1:03:16
44
Annemieke Fortuin
Loopgroep Leeuwarden
1:05:25
1:05:02
45
Tineke Dijkstra
Friesland
1:05:37
1:05:11
46
Sonja Schepel
Hijum
1:05:41
1:05:14
47
Irene van Elteren
Leeuwarden
1:06:16
1:05:56
48
Madelon van Elteren
Leeuwarden
1:06:16
1:05:56
49
Anneke Sijtsma
Friesland
1:06:51
1:06:25
50
Tine Visser
Leeuwarden
1:06:54
1:06:45
51
Marcella Eijer
Leeuwarden
1:08:27
1:08:05
52
Barbara Kindermans
Leeuwarden
1:08:53
1:08:22
53
Karin Lakerveld
Leeuwarden
1:09:15
1:08:54
54
Lies de Vries-Groen
AV Heerenveen
1:17:53
1:17:34
MAN, 10 EM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Rob Vijver
Lionitas
55:52
55:51
2
Dennis Westra
Vitalis
57:18
57:13
3
Remon van Lunzen
Leeuwarden
57:34
57:32
4
Douwe Nauta
Lionitas
58:01
57:59
5
Wilco Kooistra
Leeuwarden
58:16
58:13
6
Steven Hemstra
Friesland
58:59
58:57
7
Erwin de Vries
Lionitas
59:52
59:46
8
Remco Schraa
Loopgroep Leeuwarden
1:00:22
1:00:21
9
Koos-Jelmer de Vries
Friesland
1:01:04
1:00:59
10
Thys de Jong
Lionitas
1:01:17
1:01:14
11
Fokko Smedema
Hellas
1:01:36
1:01:34
12
Harry Wiersma
Lionitas
1:01:44
1:01:43
13
Pieter de Jong
Marrum
1:03:47
1:03:44
14
Rogier Rozendaal
Leeuwarden
1:04:29
1:04:27
15
Edwin Voorwinde
Grou
1:04:31
1:04:27
16
Erik Verdoorn
Lionitas
1:04:38
1:04:35
17
Saco Hemstra
Friesland
1:04:49
1:04:44
18
Tom Pietersma
Friesland
1:05:01
1:04:57
19
Richard van der Wal
Lionitas
1:07:09
1:07:04
20
Erwin Krikke
Leeuwarden
1:08:22
1:08:13
21
Lambertus Moes
Leeuwarden
1:08:37
1:08:33
22
Menno Cramer
Loopgroep Leeuwarden
1:09:07
1:08:52
23
Douwe Schermer
Leeuwarden
1:09:14
1:09:08
24
Andries Damstra
Loopgroep Dokkum
1:10:17
1:10:08
25
Andre Ydema
Lionitas
1:10:28
1:10:22
26
Teye Heimans
Loopgroep Leeuwarden
1:11:04
1:10:49
27
Arnold Hager
Leeuwarden
1:11:20
1:11:11
28
Pieter Jaring Miedema
Leeuwarden
1:11:40
1:11:30
29
Charles Hamar
Leeuwarden
1:12:01
1:11:41
30
John-Paul Kloosterman
Leeuwarden
1:12:01
1:11:40
31
Andries Harder
Loopgroep Leeuwarden
1:12:04
1:11:53
32
Rintje Zijlstra
Berltsum
1:12:06
1:11:51
33
Stefan van der meulen
Leeuwarden
1:12:42
1:12:21
34
Niels Idsinga
Loopgroep Leeuwarden
1:13:14
1:13:00
35
Lars Nomden
Leeuwarden
1:13:21
1:13:10
36
Joop Scherpenzee;
Leeuwarden
1:13:41
1:13:35
37
Dirk Muizer
Leeuwarden
1:13:52
1:13:48
38
Kevin Buursen
Leeuwarden
1:13:55
1:13:51
39
Rinke De Jong
Hempens
1:14:24
1:14:17
40
Joris van der Mossel
Minnertsga
1:14:29
1:14:19
41
Theo Zijlstra
Lionitas
1:14:46
1:14:46
42
Rene Bruinsma
Friesland
1:15:38
1:15:35
43
Jan van der Werf
Lionitas
1:15:41
1:15:29
44
Jelmer schaaf
Brantgum
1:16:53
1:16:37
45
Willem Biemolt
Friesland
1:17:17
1:16:58
46
Nico Hoekstra
Lionitas
1:17:41
1:17:34
47
Robbert Smit
Leeuwarden
1:17:56
1:17:49
48
Wessel De Vries
Leeuwarden
1:18:16
1:18:07
49
Tom Schipper
Groningen
1:18:18
1:18:14
50
Aise Bouma
Friesland
1:18:37
1:18:27
51
Cor Bouma
Ferwerd
1:18:38
1:18:26
52
Rudy Telkamp
Groningen Atletiek
1:18:42
1:18:36
53
Anne Osinga
Leeuwarden
1:19:08
1:19:01
54
Jan van der Meij
Friesland
1:19:29
1:19:19
55
Erik Beek
Leeuwarden
1:20:36
1:20:32
56
Marco Balk
Leeuwarden
1:20:42
1:20:33
57
Max Burger
Appingedam
1:20:51
1:20:31
58
Rienk de Vries
Burgum
1:20:56
1:20:42
59
Louis Bakker
Friesland
1:20:56
1:20:47
60
Marco van der Wal
Lionitas
1:21:08
1:21:04
61
Jeffrey rietbroek
Friesland
1:21:18
1:21:03
62
Rutger Beckers
Leeuwarden
1:21:18
1:20:55
63
Klaas de Groot
Leeuwarden
1:21:43
1:21:22
64
Hessel de Boer
Friesland
1:22:08
1:21:52
65
Duco Zijlstra
Friesland
1:22:16
1:21:59
66
Rick Heida
Leeuwarden
1:22:20
1:22:05
67
Auke Mulder
Leeuwarden
1:22:42
1:22:19
68
Grigorios Palamidis
Kootstertille
1:22:51
1:22:35
69
Jan-Jaap Dicke
Lionitas
1:22:55
1:22:34
70
Peter Nijholt
Leeuwarden
1:22:55
1:22:40
71
Harold Wever
Assen
1:23:00
1:22:42
72
Carlo Loos
Lionitas
1:23:11
1:22:51
73
Peter Faber
Leeuwarden
1:23:37
1:23:28
74
Ulbe Keegstra
Loopgroep Dokkum
1:23:54
1:23:42
75
Frank Balk
Leeuwarden
1:23:54
1:23:46
76
Tjeerd Visser
Friesland
1:24:05
1:23:50
77
Jan Nanninga
Leeuwarden
1:24:49
1:24:39
78
Herman Wassens
Lionitas
1:25:07
1:24:53
79
Uif van Driel
Lionitas
1:25:27
1:25:19
80
Gerard Schade
Leeuwarden
1:26:00
1:25:50
81
Rik Troostheide
Leeuwarden
1:26:12
1:25:59
82
Hans de Weerd
Friesland
1:26:47
1:26:38
83
Reinder Tel
Surhuizum
1:26:51
1:26:34
84
Jilco Tigchelaar
Beetgum
1:26:56
1:26:30
85
Setti Dorenbos
Dokkum
1:27:26
1:27:24
86
Hans Bonnema
Lionitas
1:28:00
1:27:40
87
Johannes van der Schaaf
Lionitas
1:28:00
1:27:39
88
Jan Meindertsma
Goutum
1:28:00
1:27:50
89
Piet Attema
Leeuwarden
1:28:26
1:28:21
90
Rob Jager
Tytsjerk
1:28:41
1:28:17
91
Jesse Fennema
Leeuwarden
1:28:41
1:28:19
92
Chris Buijtenhuijs
Groningen
1:29:19
1:28:53
93
Bouke Fennema
Friesland
1:29:24
1:29:09
94
Johan Adema
Goutum
1:29:50
1:29:39
95
Hendrik-Jan Meulenaar
Burgum
1:30:31
1:30:15
96
Robert de Groot
Wirdum Fr
1:30:40
1:30:16
97
Daniël Schmidt
Goutum
1:31:19
1:31:09
98
Timo Schraa
St.-Annaparochie
1:34:41
1:34:24
99
Anne Wildschut
Leeuwarden
1:34:41
1:34:16
100
Dick Wielenga
Leeuwarden
1:36:02
1:35:45
101
Steve Blokker
Leeuwarden
1:38:38
1:38:13
102
Johan Zwerver
Friesland
1:40:06
1:39:48
103
Rense Zwerver
Leeuwarden
1:40:06
1:39:48
104
Rudmer Spoelstra
Leeuwarden
1:43:31
1:43:16
105
Wiebe Rooze
Leeuwarden
1:47:14
1:47:01
VROUW, 10 EM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Samantha Wolfslag
Lionitas
1:06:55
1:06:50
2
Judith van der Meer
Lionitas
1:06:55
1:06:50
3
Sanne Heidinga
Lionitas
1:09:16
1:09:10
4
Freke Kloek
Lionitas
1:17:04
1:17:01
5
Inge van Schaick
Lionitas
1:20:56
1:20:48
6
Jolanda Muizer
Friesland
1:24:18
1:24:09
7
Femke De Graef
Leeuwarden
1:25:00
1:24:37
8
Maaike Heidinga
Eppenhuizen
1:27:40
1:27:34
9
Rianne Tierolf
Leeuwarden
1:28:57
1:28:35
10
Renske Postma
Leeuwarden
1:29:30
1:29:23
11
Marijke Terpstra-Hobert
Loopgroep Stiens
1:29:49
1:29:42
12
Jenna Pietersma
Harlingen
1:30:54
1:30:32
13
Helga de Ruiter
Marsum
1:31:24
1:31:08
14
Jolien Bandstra
St.-Annaparochie
1:34:41
1:34:24
15
Dieneke de Groot
Friesland
1:35:41
1:35:30
16
Jeanette de haan
Leeuwarden
1:37:14
1:36:54
17
Willy de Jong
Leeuwarden
1:45:27
1:45:09
18
Jitty Krol
Leeuwarden
1:47:13
1:47:00
19
Anke Peterson
Lionitas
1:47:14
1:47:03
J-15, 600M KIDSRUN
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Duuk de Groot
Leeuwarden
6:55
5:30
2
Ivar de Groot
Leeuwarden
7:00
5:26
Opmerkingen over uitslag naar wocweg@lionitas.nl
Uitslagen.nl
08-02-2019 20:07