Uitslagenlijst Loop door Workum

Workum - Zondag 8 juli 2018

JON6, JEUGD6
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Luc Schippers
Workum
2:00
2
Jesper Huisman
Workum
2:09
3
Mart Hoekstra
Workum
2:18
4
Ysbrand Haanstra
It Heidenskip
2:24
5
Jan Zorgdrager
Workum
2:29
6
Jesper Heins
Workum
2:30
7
Johannes de Jager
Workum
2:41
8
Brent Wouda
Workum
2:51
9
Kai de Haas
Workum
3:05
10
Yelmar Adema
Workum
3:15
11
Mike Visser
Workum
3:17
12
Jens Zaagemans
Workum
3:42
13
Wessel Adema
Workum
4:14
14
Thije Wouda
Workum
5:53
MEI6, JEUGD6
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Janna Galema
Workum
2:13
2
Noa Visser
Workum
2:19
3
Isa de Boer
Exmorra
2:22
4
Loueann
Wilsum
2:23
5
Lieke Bekkema
Workum
2:34
6
Diyann Feenstra
Workum
2:35
7
Anna Mirthe Brandsma
It Heidenskip
2:43
8
Yamill
Wilsum
2:59
9
Alant Haanstra
Workum
3:01
10
Elin Schippers
Workum
3:04
11
Mered Haanstra
Workum
3:23
12
Ilse Abma
Greonterp
3:36
13
Anne Zorgdrager
Workum
3:43
14
Fabienne Palstra
Bolsward
3:48
15
Sara de Haas
Workum
5:04
16
Romee Stellingwerff
Workum
5:21
17
Lotta de Vries
Workum
6:28
JON9, JEUGD9
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Rutger Overwijk
Workum
3:50
2
Jiri Heppener
Bolsward
3:59
3
Lenn Flapper
Workum
4:11
4
Jesse van Os
Workum
4:19
5
Hidde Daniels
Workum
4:29
6
Nick Jochems
Workum
4:30
7
Evan Overwijk
Workum
4:34
8
Sijbrand Zorgdrager
Workum
4:37
9
Thijs Snijder
Workum
4:40
10
Julian Krischok
Workum
4:46
11
Brend Haanstra
Workum
4:46
12
Jort vd Goot
Workum
4:48
13
Thijs Twijnstra
Workum
4:57
14
Jens Hooghiemstra
Workum
5:07
15
Dean Ketelaar
Bolsward
5:16
16
Bas Bruggink
Workum
5:21
17
Jens Stellingwerf
Workum
5:24
18
Ghyd al Fares
Workum
5:33
19
Roan Krishok
Workum
5:42
20
Tim Bruggink
Workum
6:04
21
Eise Siemensma
Workum
6:31
MEI9, JEUGD9
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Noa de Boer
Exmorra
3:39
2
Fulynn
Wilsum
4:08
3
Lianne Douma
Workum
4:14
4
Nikki Adema
Workum
4:14
5
Jildou Wildervank
Workum
4:51
6
Renske Zorgdrager
Workum
4:52
7
Lise Haanstra
It Heidenskip
4:55
8
Leyne vd Heuvel
Workum
5:00
9
Iris Ronner
Workum
5:24
10
Amber Krischok
Workum
5:27
11
Marije Zijlstra
Workum
6:29
12
Mirte Agricola
Workum
6:52
13
Femke Twijnstra
Workum
7:42
JON12, JEUGD12
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Douwe de Jager
Workum
3:24
2
Koen de Haan
Workum
3:36
3
Marlon Overwijk
Workum
3:39
4
Sem Haanstra
Workum
3:43
5
Mart Siersma
Hemelum
3:46
6
Ruben Visser
Workum
3:56
7
Harm de Vries
Workum
3:58
8
Jelmer Kuipers
Workum
4:07
9
Ben Wesselius
Workum
4:12
10
Lasse Galema
Workum
4:13
11
Mads de Vries
Workum
4:15
12
Steven van Dijk
Workum
4:27
MEI12, JEUGD12
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Naell
Wilsum
3:32
2
Ciska Adema
Workum
4:12
3
Rixt vd Goot
Workum
4:16
4
Mirije Zorgdrager
Workum
4:29
5
Mare Galema
Workum
4:37
6
Minke Bakker
Workum
4:41
7
Leonie Schuchhardt
Broemen
4:42
8
Fleur van Os
Workum
4:44
9
Elise Lammers
Helmond
4:47
10
Bente van Os
Workum
4:58
11
Tess Visser
Workum
4:59
12
Marrit Boele
Workum
5:16
MAN, 4MIJL
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Paul Kuijer
Leusden
21:40
2
Willem de Boer
Exmorra
22:29
3
Ilan Palstra
Workum
23:19
4
Hessel Wijnja
Groningen
23:26
5
Lieuwe Palstra
Bolsward
23:52
6
Gerrit Kramer
Bolsward
24:11
7
Gert Jan Tichelaar
Oldebroek
24:24
8
Auke Veldman
IJlst
24:44
9
Evert van der Wal
Workum
24:51
10
Richard Aalders
Nietap
24:54
11
Arjen Nauta
Workum
25:05
12
Hendrik Falkena
Ysbrechtum
25:35
13
Jappie Brandenburg
Oudemirdum
25:38
14
Saco Bootsma
Workum
25:40
15
Marco Kingma
Sneek
25:54
16
Ton Lammerts
Helmond
26:19
17
Arjan Siersma
Hemelum
26:41
18
Jorrit Miedema
Workum
27:22
19
Fabian Sobota
Bremen
27:25
20
Wilco Folkerts
Bolsward
27:29
21
Wieger Schotanus
Balk
27:40
22
Meindert Mulder
Workum
28:12
23
Chris van den Akker
Berkel-Enschot
28:15
24
Siem Leeuwe
Parrega
28:19
25
Wibe Jan Elgersma
Harich
28:21
26
Paulus Folmer
Workum
28:37
27
Theunis Wouda
Workum
28:38
28
Jan Viterwijk
Mildam
28:39
29
Anske Schotanus
Koudum
28:42
30
Seakle Altenburg
Lemmer
28:51
31
Rients Galema
Workum
29:28
32
Julian Kuipers
Workum
30:21
33
Jaldert Sjoerds
Workum
30:47
34
Barry Lammers
Workum
30:49
35
Andre Siesling
Bolsward
32:49
36
Raymond Beintema
Bolsward
32:55
37
Jildert Mulder
Workum
33:21
38
Jesper Elgersma
Harich
34:16
39
Jan Schaafsma
Bolsward
35:27
40
Goffe Walsweer
Oranjewoud
35:46
41
Bauke van der Hem
Castricum
36:01
42
Eber Beute
Heerenveen
38:59
43
Dave de Jong
Sneek
39:23
VROUW, 4MIJL
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Liesbeth Steenbergen
Sneek
28:47
2
Linda Bennetts-van Hurck
Makkum
28:54
3
Jantje Haagsma
Hindeloopen
29:09
4
Sylvia Koopmans
Hindeloopen
31:19
5
Hester Groenveld
Bolsward
31:35
6
Maaijke Schenpenhuijzen
Workum
32:11
7
Jenna Bakker
Workum
32:13
8
Marichelle Gietema
Rotterdam
35:35
9
Betty van der Wal
Sneek
36:11
10
Adri Sluis
Mildam
37:59
11
Jessika Rose
Berlijn
38:24
12
Karla Folmer
Workum
38:28
13
Katharina Dohslaw
Bremen
38:36
14
Grytsje Miedema
Workum
38:41
15
Hilde van Kalsbeek
Workum
39:45
16
Esther van Tuinen
Koudum
40:05
17
Andrea Bekkema
Workum
44:35
18
Sietske van der Meulen
Tjerkwerd
44:50
19
Ietsje de Boer
Surhuisterveen
46:11
20
Nienke Vijver
Parrega
46:33
21
Marina Brattinga
Workum
47:02
22
Hanneke Zwerver
Workum
47:36
23
Sietske v/d Bij
Jirnsum
48:29
3e poging. Volwassenen compleet
Jeugd t/m 12: compleet
Jeugd t/m 9: compleet
Jeugd t/m 6: 1 nummer gegokt
Opmerkingen over 4 mijl. Graag e-mail naar
shaijtema@hotmail.nl
Uitslagen.nl
08-07-2018 20:48