Uitslagenlijst De Lus van Akkrum

Akkrum - Woensdag 6 juni 2018

12MAN, 12KM HARDLOPEN
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Riekele Kobes
Heerenveen
41:33
41:31
2
Jan Sytze Jonker
Hemrik
43:09
43:08
3
Marten Conradie
Scharnegoutum
47:20
47:19
4
Pieter Talsma
Mantgum
48:32
48:31
5
Jaap Vink
Bitgum
51:04
51:02
6
Sietse-Klaas Rozema
IJlst
51:43
51:40
7
Jacob van der Leij
Leeuwarden
51:55
51:53
8
Dennis Brandenburg
Steenwijk
52:02
52:01
9
Harrie Wetterhahn
Leeuwarden
53:31
53:27
10
Jan Julius Buwalda
Heerenveen
53:52
53:50
11
Henk van der Meer
Gorredijk
53:55
53:52
12
Rienk de Vries
Burgum
54:24
54:20
13
Willem Biemolt
Utrecht
54:35
54:28
14
Frans de Boer
Akkrum
54:54
54:51
15
Aise Bouma
Kimswerd
55:51
55:44
16
Jasper Rense
Heerenveen
55:54
55:52
17
Tanno Bok
Akkrum
57:24
57:19
18
Tsjerk-Sake Castelein
Grou
57:33
57:27
19
Sytse Jansma
Harlingen
59:53
59:49
20
Thimo de Jong
Leeuwarden
1:00:55
1:00:48
21
Eddy Grootemaat
Gorredijk
1:00:59
1:00:52
22
Johan Beintema
Leeuwarden
1:01:06
1:00:55
23
Jan Post
Smilde
1:01:11
1:01:05
24
Henk Rinsma
Heerenveen
1:01:45
1:01:41
25
Erik de Haan
Oosthem
1:02:09
1:02:03
26
Otto de Boer
Leeuwarden
1:02:11
1:02:01
27
Nanne Heida
Mildam
1:04:02
1:03:54
28
Wietze Jonker
Luxwoude
1:05:07
1:05:04
29
Gauke Postma
Akkrum
1:05:15
1:05:13
30
Peter Boersen
Leeuwarden
1:05:28
1:05:22
31
Arjan Bouknegt
Akkrum
1:05:43
1:05:37
32
Michiel Blommers
Nij Beets
1:05:45
1:05:36
33
Kerst Jonkman
Oudehorne
1:05:49
1:05:41
34
Daniël Engwerda
Grou
1:05:55
1:05:51
35
Tom Vellinga
Akkrum
1:06:06
1:06:01
36
Tjalling Tjalsma
Drachten
1:06:13
1:06:09
37
Jan Smit
Heerenveen
1:06:17
1:06:05
38
Wybren Rozema
Jirnsum
1:06:20
1:06:11
39
Piet Sikkema
Grou
1:06:42
1:06:35
40
Anne Miedema
Grou
1:06:50
1:06:44
41
Geert Couperus
Nes
1:07:25
1:07:20
42
Yde Haarsma
Sneek
1:07:28
1:07:23
43
Adrie de Jong
Akkrum
1:07:37
1:07:32
44
Jochum Prins
Franker
1:07:44
1:07:41
45
Lolke Dokkum
Akkrum
1:07:44
1:07:42
46
Bouke Fennema
Britsum
1:07:52
1:07:42
47
Hilke Bosma
Joure
1:07:57
1:07:50
48
Jeen Bruinsma
Katlijk
1:08:14
1:08:07
49
Robin van Amstel
Akkrum
1:08:39
1:08:30
50
Wiebe Veenstra
Grou
1:08:42
1:08:36
51
Jaap de Haan
Heerenveen
1:09:10
1:08:59
52
Bertus Sieperda
Akkrum
1:12:50
1:12:44
53
Marcel Mulder
Aldeboarn
1:19:54
1:19:51
54
Wiebe de Boer
Reduzum
1:26:32
1:26:23
12VRW, 12KM HARDLOPEN
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Jolanda de Vries
Akkrum
54:54
54:52
2
Regine Postma
Akkrum
55:57
55:55
3
Wietske Beenen
Gorredijk
1:01:11
1:01:04
4
Thijs Visser
Grou
1:02:53
1:02:48
5
Anja Popma
Oosthem
1:03:27
1:03:22
6
Jannie Breeuwsma
Akkrum
1:05:18
1:05:13
7
Marja van der Werf-Zoer
Joure
1:05:54
1:05:51
8
Janny Troelstra
Terband
1:08:04
1:07:59
9
Berber Nijholt
Tijnje
1:09:17
1:09:10
10
Tineke Bijker
Akkrum
1:09:49
1:09:44
11
Petra Lok
Nes
1:11:25
1:11:11
12
Inge Helder
De Knipe
1:12:49
1:12:47
13
Willy de Jong
Leeuwarden
1:16:34
1:16:27
14
Petra Need
Akkrum
1:17:40
1:17:31
15
Arianne de Boer
Akkrum
1:22:00
1:21:52
16
Wendy Bouknegt-Koerts
Akkrum
1:26:00
1:25:53
17
Tini van Vilsteren-Talsma
Wergea
1:32:21
1:32:12
12JNG, 12KM HARDLOPENJ
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Mats Goerres
Akkrum
1:02:14
1:02:13
2
Yme van Zuijlen
Akkrum
1:31:45
1:31:45
12MSJ, 12KM HARDLOPENJ
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Luna Veld
Akkrum
2:12:04
2:12:04
WSEN, 12KM WANDELEN
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Rene Hooghiemster
Akkrum
57:22
57:22
2
Jenny Orie
Akkrum
1:56:32
1:56:21
3
Akke Boschma
Akkrum
1:56:33
1:56:22
4
Wilfried a Nijholt
Joure
2:04:15
2:04:15
5
Mathilda Latona
Drachten
2:04:17
2:04:17
6
Alisa Nijdam
Akkrum
2:06:17
2:06:17
7
Angela Nijdam
Akkrum
2:06:19
2:06:19
8
Fardau van der Wal
Akkrum
2:06:41
2:06:30
9
Ingrid Schaap
Jirnsum
2:11:38
2:11:38
10
Joyce Stoker
Jirnsum
2:11:38
2:11:38
11
Linda de Jong
Akkrum
2:12:04
2:12:04
12
Aaltsje Nettinga
Akkrum
2:15:20
2:15:20
13
Sandra van de Donk
Akkrum
2:15:23
2:15:23
14
Baukje Kingma
Akkrum
2:15:23
2:15:23
WJGD, 12KM WANDELEN J
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Jurre Hooghiemster
Akkrum
1:02:24
1:02:24
2
Annarommy Gietema
Akkrum
2:07:56
2:07:45
3
Emma Hoekstra
Nes gem Boarnsterhim
2:07:57
2:07:45
4
Sido de Boer
Akkrum
2:12:04
2:12:04
5
Maaike de Jong
Akkrum
2:12:04
2:12:04
6
Thomas Hoekstra
Nes gem Boarnsterhim
2:14:52
2:14:50
7WSEN, 7 KM WANDELEN
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Harmen Sanders
Groningen
35:23
35:23
2
Remco Bosma
Steggerda
35:54
35:54
3
Stan Visser
Akkrum
41:55
41:55
4
Jelle Geel
Akkrum
41:55
41:55
5
Friso Anker
Akkrum
43:51
43:49
6
Joyce Scheeper
Akkrum
44:32
44:32
7
Frederika Huisman
Joure
45:27
45:27
8
Henk van Vilsteren
Wergen
45:30
45:30
9
Fokje Okkinga
Aldeboarn
45:30
45:30
10
Inge Kools
Leeuwarden
47:05
47:05
11
Sarina Jannes
Gytsjerk
47:05
47:05
12
Thijs de Jong
Lippenhuizen
48:30
48:30
13
Hilda Meijerhof
Appingedam
49:04
49:04
14
Renske Streekstra
Akkrum
49:45
49:40
15
Grietje Stoker
Wirum
50:56
50:56
16
Herman Hoekstra
Goutum
50:57
50:57
17
Piety Bleeker
Gorredijk
51:49
51:40
18
Mark Goerres
Akkrum
55:07
55:02
19
Anita van Dijk
Akkrum
55:59
55:45
20
Doeke Veldema
Akkrum
58:54
58:47
21
Renate van der Velde
Akkrum
1:27:10
1:26:55
22
Erick Kroeze
Akkrum
1:27:10
1:26:57
23
Anna Marie Terpstra
Akkrum
1:27:12
1:26:55
24
Hendina de Jong
Nes gem Boarnsterhim
1:28:31
1:28:14
25
Rosan Visser
Akkrum
1:29:38
1:29:19
26
Sietske Bos Penninga
Akkrum
1:29:44
1:29:22
27
Marianne Hoekstra
Nes gem Boarnsterhim
1:31:44
1:31:38
28
Erik Jellema
Akkrum
1:33:24
1:33:02
29
Frieda Sybesma
Akkrum
1:35:04
1:34:20
30
Willem Kraaij
Nes gem Boarnsterhim
1:35:16
1:34:37
31
Arvid Kuitenbrouwer
Akkrum
1:36:10
1:35:40
32
Gerhard Groothedde
Nes
1:37:24
1:36:37
33
Annie Bakker
Akkrum
1:38:17
1:37:37
34
Esther Tjeerdema
Akkrum
1:38:18
1:37:46
35
Freek Taute
Akkrum
1:38:21
1:38:05
36
Marjolijn Sixma
Akkrum
1:38:21
1:37:39
37
Joke Kuperus
Akkrum
1:38:58
1:38:47
38
Sjoerdje Reuzenaar
Akkrum
1:39:11
1:38:53
39
Anne-Marie Verhaar
Nes gem Boarnsterhim
1:41:42
1:41:02
40
Leonie Flinterman-Stronk
Nes gem Boarnsterhim
1:41:47
1:41:07
41
Jolanda Folkertsma
Akkrum
1:43:03
1:42:20
42
Annelies de Ridder
Akkrum
1:43:06
1:42:36
43
Marjan Ronner
Nes
1:43:19
1:42:24
44
Marcel Hoekstra
Akkrum
1:45:17
1:44:43
45
Esther Wester-Buiting
Akkrum
1:46:01
1:45:27
46
Lucas Kerremans
Akkrum
1:46:34
1:46:11
47
AG Hornstra
Akkrum
1:46:35
1:46:17
48
Harry Efdé
Nes
1:46:39
1:46:18
49
Susan Pater
Nes
1:47:06
1:46:40
50
Nicoline Koers
Nes
1:47:07
1:46:21
51
Vera Pen
Akkrum
1:47:35
1:46:41
52
Fardow van der Werf
Akkrum
1:47:37
1:46:46
53
Marije Scheffer
Nes
1:47:48
1:46:52
54
Janet Boersma
Akkrum
1:48:50
1:47:57
55
Roos van Rooy
nes
1:48:50
1:47:58
56
Jenny Koers-de Graaf
Nes
1:49:46
1:48:54
7WJGD, 7 KM WANDELEN J
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Johan Streekstra
Akkrum
33:21
33:19
2
Joop Mink
Akkrum
34:04
34:03
3
Thomas Streekstra
Akkrum
37:07
37:06
4
Rens Oosterhof
Akkrum
38:34
38:32
5
Timo Hania
Nes
38:45
38:44
6
Bjarne Mulder
Akkrum
38:52
38:50
7
Steffen Rorije
Akkrum
43:51
43:50
8
Tymen Bok
Akkrum
45:15
45:12
9
Henri Hoeksma
Grou
45:16
45:13
10
Denis Bosma
Akkrum
46:34
46:32
11
Jelle Hogenhout
Akkrum
46:34
46:32
12
Johannes Veldema
Akkrum
46:41
46:40
13
Fedde Verhoef
Akkrum
47:22
47:21
14
Mats ter Hart
Akkrum
48:06
48:04
15
Bent Weiland
Nes gem Boarnsterhim
48:47
48:45
16
Eva Streekstra
Akkrum
48:56
48:51
17
Hidde Amoraal
Nes
49:05
49:04
18
Roy Bouknegt
Akkrum
49:08
49:06
19
Bowe Leijenaar
Akkrum
53:01
52:59
20
Dedmer Goerres
Akkrum
55:08
55:05
21
Jurgen van Ee
Terherne
56:55
56:53
22
Binck Schipper
Akkrum
56:56
56:53
23
Jisse van der Kooij
Akkrum
57:56
57:55
24
Taeke Frerik Adema
Akkrum
57:58
57:55
25
Elmar de Jong
Akkrum
58:46
58:43
26
Thyrza Veldema
Akkrum
58:48
58:44
27
Jamie de Vries
Akkrum
59:00
58:57
28
Sjoerd Algra
Akkrum
1:01:36
1:01:33
29
Joop Vogelzang
Akkrum
1:01:37
1:01:34
30
Rimmer L Van der Heide
Akkrum
1:01:38
1:01:36
31
Jesse Bouwer
Akkrum
1:01:40
1:01:38
32
Malte Petersen
Nes
1:01:52
1:01:51
33
Ruben Bouwer
Nes
1:01:58
1:01:56
34
Mart de Vries
Akkrum
1:03:34
1:03:32
35
Maeike Snoek
Nes
1:03:34
1:03:31
36
Jasper Wedman
Akkrum
1:03:36
1:03:34
37
Lucas Pen
Akkrum
1:28:05
1:27:36
38
Anna-Maj de Jong
Akkrum
1:31:05
1:30:23
39
Rianne Kraaij
Nes gem Boarnsterhim
1:31:08
1:30:22
40
Fenna Riemersma
Nes gem Boarnsterhim
1:32:51
1:32:46
41
Gryte Sybesma
Akkrum
1:34:52
1:34:10
42
Marte Groothedde
Nes
1:37:23
1:36:38
43
Famke Waringa
Akkrum
1:37:42
1:37:06
44
Hanna Sixma
Akkrum
1:37:44
1:37:07
45
Froa Dijkstra
Akkrum
1:37:55
1:37:43
46
Jitte Sixma
Akkrum
1:37:56
1:37:14
47
Tjalle Taute
Akkrum
1:38:01
1:37:48
48
Jente Brouwer
Akkrum
1:38:18
1:37:47
49
Sophie Reuzenaar
Akkrum
1:39:10
1:38:51
50
Maud Efdé
Nes
1:39:14
1:38:54
51
Indy Terpstra
Akkrum
1:39:39
1:38:43
52
Shayra vd Zee
Akkrum
1:39:53
1:38:57
53
Tim Flinterman
Nes gem Boarnsterhim
1:41:36
1:41:08
54
Esmee Groen
akkrum
1:42:12
1:41:25
55
Zoë Ronner
Nes
1:42:16
1:41:33
56
Anna van der Werf
Akkrum
1:42:17
1:42:00
57
Meilan Folkertsma
Akkrum
1:43:04
1:42:21
58
Dennis Groen
nes
1:43:04
1:42:16
59
Amerins Hoekstra
Akkrum
1:44:28
1:43:52
60
Jildou Dam
Akkrum
1:44:31
1:43:57
61
Esmee Wester
akkrum
1:46:02
1:45:29
62
Marrit de Jong
Akkrum
1:46:28
1:46:03
63
Hiske Pater
Nes gem Boarnsterhim
1:46:29
1:46:05
64
Lieke Boerman
Nes gem Boarnsterhim
1:46:29
1:46:07
65
Mieke Karremans
Akkrum
1:46:35
1:46:14
66
Marcel Pen
Akkrum
1:47:00
1:46:10
67
Julia Scheffer
Nes
1:47:45
1:46:51
68
Iris Zwerver
Akkrum
1:48:00
1:47:06
69
Jesse Dekker
Nes gem Boarnsterhim
1:48:19
1:47:33
70
Dirkje van Rooy
Nes
1:49:16
1:48:51
71
Steyn Bos
Nes
1:49:38
1:48:48
Lus van Akkrum 2018
uitslag is onvolledig door technische storing
Uitslagen.nl
11-06-2018 23:58