Uitslagenlijst Slach om Mar

Burgum - Zaterdag 14 april 2018

MAN65, 6,5 KM
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Pieter Prins
Stiens
23:38
2
Jappie Doller
Oosterwolde
24:52
3
Kor van der Veen
Dokkum
25:21
4
Pieter Visser
Loopgroep Dokkum
28:51
5
Rutger Aalders
Roodeschool
30:23
6
Hidde Hartholt
Suwald
30:31
7
Klaas Jan van der Kooi
Burgum
30:50
8
Dedde de Jong
Dokkum
31:00
9
Hendrik van der Laan
Burgum
31:25
10
Benjamin Aalders
Rodeschool
31:25
11
Gerlof Leystra
Burgum
31:44
12
Jeffrey Talsma
Burgum
33:04
13
Dirk Minnema
Burgum
33:06
14
Rein Trinks
Burgum
33:11
15
Elmo Tichelaar
Leeuwarden
33:27
16
Hessel Fries
Leeuwarden
34:34
17
Ruurd Veenstra
Twijzelerheide
34:56
18
Rick v. Meekeren
Broeksterwald
35:25
19
Wieko van den Bosch
Hurdegaryp
36:16
20
Djurre Joh van der Schaaf
Oentsjerk
38:26
21
Meindert Roosjen
Friesland
49:46
VRO65, 6,5 KM
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jannie Laning
Groningen
30:02
2
Hannah Koehoorn
Burgum
31:33
3
Sanne Veenstra
Burgum
31:36
4
Tsjetty Visser
Burgum
32:23
5
Marja Bouma
Appingedam
32:41
6
Minke Hell
Loopclub Burgum
33:18
7
Julia Aalders
Roodeschool
34:15
8
Marieke Fries
Leeuwarden
34:29
9
Claire de Bruin
Leeuwarden
35:23
10
Tryntsje de Jong
Rottevalle
35:25
11
Elly Zwart
Burgum
35:45
12
Wytske van der Kooi
Burgum
36:30
13
Syta Zwart
Emmen
38:38
14
Margriet van der Woude
Drachten
38:56
15
Miranda Postmus
Drachten
38:57
16
Tineke Onnes
Harlingen
39:29
17
Marije Bijma
Surhuizum
39:45
18
Francisca v/d Veen
Burgum
40:07
19
Aukje Hiddema
Boelenslaan
40:12
20
Alie Hiemstra
Houtigehage
40:18
21
Wilma Bouma
Suwald
40:19
22
Esther Adema-Hoogstins
Damwald
41:11
23
Dinie van Engelsdorp Gastelaars-K.
Burgum
41:11
24
Anneke Vledder-Kooy
Driezum
42:46
25
Esther Suthoff
Drachten
46:18
26
Yke Wijbenga
Loopgroep Hugo Veenker
48:43
MAN11, 11 KM
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Marten Jan Ernst
Damwald
38:55
2
Folkert Visser
Burgum
39:25
3
Jan Douwe Zuidema
Damwald
48:18
4
Rienk de Vries
Burgum
48:38
5
Jan Uiterwijk
Mildam
48:50
6
Binne Feenstra
Burgum
49:07
7
Marten Hellinga
Burgum
49:12
8
Jasper Keizer
St-Annaparochie
49:52
9
Jan v.d. Weert
Oentsjerk
50:09
10
Jelmer Hiemstra
Burgum
52:18
11
Ludolf v.d. Molen
Tytsjerk
52:22
12
Harm de Boer
Burgum
52:26
13
Gerard de Haan
Burgum
52:41
14
Marcel Bomas
Leeuwarden
52:59
15
Menno Cramer
Leeuwarden
54:28
16
Marinus de Haan
Hurdegaryp
54:38
17
Harrie schuiling
Groningen
54:49
18
Hans Nagtegaal
Grou
55:00
19
Sjoerd Holtrop
Leeuwarden
55:53
20
Steffen v.d. Kooi
Assen
56:01
21
Edo Eisma
Goutum
57:06
22
Jaap Dijkstra
Franeker
57:17
23
Tsjalling v.d. Kooi
Groningen
58:31
24
Tjalling Tjalsma
Drachten
59:05
25
Sjuk Dijkstra
Burgum
59:14
26
Wilco Dommerholt
heerenveen
59:27
27
Tjipke Joustra
Ryptsjerk
59:32
28
Domien van der Meer
Dronrijp
59:52
29
Bouke Fennema
Britsum
59:58
30
Piet Kerstholt
Groningen
1:00:03
31
Jan Jansma
Oentsjerk
1:00:37
32
Durk Haagsma
Easterlittens
1:00:55
33
Bokke s Visser
Oudwoude
1:01:00
34
Bob Jongsma
Damwald
1:01:08
35
Klaas Hakma
Paterswolde
1:01:23
36
Johan Zwerver
Friesland
1:01:47
37
Rene Vledder
Driezum
1:02:11
38
Bonne de Haan
Twijzelerheide
1:02:21
39
Marit Jansma
Oentsjerk
1:02:27
40
Jeroen Hollander
Utrecht
1:02:55
41
Ale Dijkstra
Sumar
1:03:29
42
Aad van der Burg
Easterlittens
1:05:14
43
Jos Meeuwsen
Hardlopen.nl
1:05:36
44
Rense Zwerver
Leeuwarden
1:05:46
45
Lubbert Kloosterman
De Westereen
1:07:14
46
Wybrand de Groot
Veenwouden
1:08:29
47
Jan Panhuis
Friesland
1:08:29
48
Tadesse
Assen
1:11:10
49
Jetse van der Mei
Harkstede
1:11:11
50
Bonne v.d. Kooi
Assen
1:11:41
51
W. Visser
Hurdegaryp
1:12:04
52
Gerard Houbein
Franeker
1:20:34
53
Jasper van der Veen
Garyp
1:23:34
54
Jippe Bokma
Leeuwarden
1:27:18
55
Joop Boonstra
Leeuwarden
1:27:21
VRO11, 11 KM
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Esther de Boer
Groningen
48:45
2
Marrit Mulder
Leeuwarden
51:39
3
Ana Sofia Kukutschka
Groningen
52:30
4
Adrie Hartholt
Appelscha
54:41
5
Margre Mulder
Tytsjerk
59:32
6
Fenna Mulder
Tytsjerk
59:32
7
Saakje Regnerus
Friesland
1:00:08
8
Anouska Smit
Wieringerwerf
1:02:42
9
Mettje Elzinga
Leeuwarden
1:02:59
10
Inge Wiersma
Dokkum
1:03:11
11
Anne-Nynke Brouwer
Burgum
1:03:53
12
Marieke Bron
Eastermar
1:05:46
13
Anneke Sijtsma
Friesland
1:06:36
14
Marie-Jose Bosma
Leeuwarden
1:11:16
15
Wilma Hooghiemstra
Noardburgum
1:11:21
16
Silke Visser
Hurdegaryp
1:12:04
17
Stoker Grietje
Friesland
1:12:28
18
Joke Bleckman
Earnewald
1:12:52
19
Aafke Keizer-Zijlstra
Sint Annaparochie
1:12:56
MAN21, HALVE MARATHON
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Riekele Kobes
Heerenveen
1:16:30
2
Jordi Dommerholt
Heerenveen
1:23:46
3
Alwin Reinders
Burgum
1:27:50
4
Ate Bijlsma
Garyp
1:30:35
5
Peter Sibma
Garyp
1:30:51
6
Jan van der Meulen
Rinsumageest
1:31:31
7
Bareld Kootstra
Garyp
1:34:57
8
Jornt de Vries
Drachten
1:36:52
9
Harm Veldstra
Burgum
1:39:12
10
Willem Biemolt
Utrecht
1:41:03
11
Laurens Koenjer
Raalte
1:41:18
12
Lammert Wolters
Drachten
1:41:43
13
Sybren Harmsma
Groningen
1:42:03
14
Willem Woudstra
Leeuwarden
1:42:03
15
Joop van Ginkel
Broeksterwoude
1:42:36
16
Tjeerd Bakker
Leeuwarden
1:42:41
17
Jorg van Tongeren
Ankeveen
1:43:35
18
Cagtrinus Vroom
Hijum
1:44:14
19
Henk Buwalda
Burgum
1:45:03
20
Eddie Schipper
Drachten
1:45:54
21
Tobias Bos
Eerbeek
1:45:58
22
Max Groneck
Groningen
1:47:31
23
Nathan Lootsma
Leeuwarden
1:47:45
24
Marten Hiemstra
Drogeham
1:48:36
25
Auke Spoelstra
Drogeham
1:48:37
26
Murk Postma
Oudehaske
1:48:47
27
Dirk van der Wal
Burgum
1:51:11
28
Jelle Haarsma
Drachten
1:51:19
29
Lammert van der Meij
Leeuwarden
1:51:53
30
Germ Steensma
Sint Jacobiparochie
1:52:17
31
Hendrik-Jan Meulenaar
Burgum
1:53:00
32
Robert Zijlstra
Boelenslaan
1:55:29
33
Rones Spinder
Buitenpost
1:56:34
34
Sietie v.d. Meer
Surhuisterveen
1:57:30
35
Jan Nanninga
Leeuwarden
1:59:17
36
Marten de Vries
buitenpost
2:00:19
37
Dick Bosman
Roden
2:00:39
38
Oebele Kooy
Burgum
2:02:17
39
Karst Anema
Stiens
2:04:04
40
Tel Reinder
Surhuizum
2:06:35
41
Geert Straatsma
Impala
2:07:37
42
Tjitte Kooy
De Liemers
2:12:05
43
Gerben Glas
Leeuwarden
2:26:49
VRO21, HALVE MARATHON
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Hinke Schokker
Loopgroep Hugo Veenker
1:36:46
2
Romina Vitale
Groningen
1:41:30
3
Inge van Schaick
Leeuwarden
1:44:14
4
Laura Groneck
Groningen
1:54:55
5
Marianne Visbeek
Gytsjerk
1:58:37
6
Annechien van der Veen
Leeuwarden
2:02:34
7
Miranda Cats
Drachten
2:07:49
8
Camila Barradas
Drachten
2:07:54
9
Renny Kooy
Noardburgum
2:20:33
10
Anke Peterson
Leeuwarden
2:26:49
www.uitslagen.nl
14-04-2018 22:56