Uitslagenlijst Strontraceloop 2017

Workum - Zaterdag 28 oktober 2017

M7, 7.1
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Marco Kingma
Sneek
27:46
2
Ynze Stienstra
Wergea
28:20
3
Hartger Stellinga
Workum
29:38
4
Wibe Jan Engelsma
Harich
30:32
5
Berend Schotanus
Emmeloord
30:57
6
Anske Schotanus
Koudum
31:34
7
Harmen Westra
Workum
32:21
8
Wiebe Palstra
Bolsward
32:30
9
Aise Bouma
Kimswert
32:43
10
Sjoerd Wesselius
Hommerts
32:52
11
Julian Kuipers
Workum
33:00
12
Hendrie van der Werf
Bolsward
33:30
13
Patrick Overwijk
Workum
35:15
14
Frank Visser
Oppenhuizen
35:26
15
Jesper Engelsma
Harich
35:56
16
Dikkie van der Werf
Bolsward
36:05
17
K. Jager
Dronrijp
36:10
18
Luitzen Wesselius
Workum
36:13
19
Jan Feenstra
Workum
37:48
20
Er de Vries
Broek
37:59
21
P. Wouda
Workum
38:23
22
Jeroen de Haan
Oudega (DFM)
38:25
23
Neno de Boer
Schettens
38:28
24
Cor van Sluis
Franeker
40:15
25
Otto de Boer
Leeuwarden
41:02
26
Harry Werkman
Lemmer
41:08
27
Appie de Vries
Broek
41:56
28
Djurre Joh van der Schaaf
Oentjerk
42:44
29
Hille de Vries
Parrega
44:24
30
Paul Motshagen
Amstelveen
50:49
31
Jan van der Hoek
St Annaparochie
59:19
V7, 7.1
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Herma Bakker
Workum
34:27
2
Simone van Dijk
Makkum
36:46
3
Grietje Yska
Bolsward
36:47
4
Clasien Andela
Oudega (DFM)
38:29
5
Marielle Scheltinga
Bolsward
38:54
6
Kim Dekker
ST. Annaparochie
39:09
7
Wijbertha Brouwer
Bolsward
39:25
8
Ellen Folmer
Workum
40:41
9
Sarina Jannes
Leeuwarden
41:01
10
Adri Sluis
Mildam
41:22
11
Jetske Oenema
Heereveen
41:35
12
Maaike Visser
Heerenveen
42:31
13
Atty de Haan
Oudega
42:41
14
Hannah Schmitz
GG12, Workum
43:05
15
Pytsje Reinderink
Bolsward
45:02
16
Wilma Feenstra
Workum
46:31
17
Hennie Smid-Hooijer
Hindeloopen
46:36
18
Anja Bijlsma
Bolsward
46:53
19
Astrid Zijlstra
Lekkum
47:57
20
Marianne Wassenaar
Boazum
48:29
21
Anneke Sytsma
Goutum
48:42
22
Lies de Vries - Groen
Broek
49:16
23
Renske Molenwijk
Amstelveen
50:48
24
Rinske Kelderhuis
Workum
52:06
M11, 11.2
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Lieuwe Palstra
Bolsward
43:25
2
Jan Uiterwijk
Mildam
50:10
3
Henk Reinderink
Bolsward
51:27
4
Sytze Jansma
Harlingen
55:41
5
Steef Haarsma
Scharnegoutum
59:24
6
Jaap Dijkstra
Franeker
59:43
7
Willem Lautenbag
St. Anneparochie
1:00:25
8
S. Foekema
Workum
1:03:46
9
Cor Wijnja
Heereveen
1:08:05
10
Wybrand de Groot
Veenwouden
1:08:06
11
Wolfgang Haureur
Siegen (Duitsland)
1:09:21
12
Gerard Houbein
Franeker
1:14:20
13
Jippe Bokma
Leeuwarden
1:27:11
14
Joop Boonstra
Leeuwarden
1:27:23
V11, 11.2
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Ida Hylkema
It Heidenskip
1:08:45
M15, 15.1
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jan Albert Veenema
Sneek
58:27
2
Mark Peereboom
Leeuwarden
1:00:37
3
Saco Bootsma
Workum
1:02:06
4
Peter van Mourik
Makkum
1:06:04
5
Evert van der Wal
Workum
1:06:05
6
Chris Draijer
Oudega SM
1:06:30
7
Wieger Schotanus
Balk
1:07:32
8
Yeme de Boer
Nijland
1:07:58
9
Remco Wouda
Scharnegoutum
1:09:04
10
Arjan Siersma
Hemelum
1:10:12
11
J. Folmer
Balk
1:10:35
12
Alex de Lange
Balk
1:10:36
13
Klaas Halma
Gaast
1:12:47
14
Fekke Fekkes
Koudum
1:13:09
15
Bert Barhorst
Ijlst
1:13:18
16
Janaldo Keulen
Sneek
1:13:21
17
J.R. de Boer
it Heidenskip
1:13:22
18
Martin van den Burg
Sneek
1:13:30
19
Gert Jan Hijstek
Berlikum
1:13:48
20
Willem Biemolt
Utrecht
1:14:01
21
Michiel van Blanken
Sneek
1:14:34
22
Klaas Meindertsma
Joure
1:14:37
23
Joop Ernst
Ede
1:14:50
24
Erik Velthof
Hemelum
1:15:06
25
Luut de Jong
Woudsend
1:15:12
26
Marco Krishok
Workum
1:15:30
27
Carto Loos
Leeuwarden
1:16:27
28
Loek Smid
Hindeloopen
1:16:35
29
Hendrik v.d. Zee
Balk
1:16:54
30
Rients Galema
Workum
1:17:27
31
Bouke Fennema
Britsum
1:18:32
32
Jan Willem Bouma
Workum
1:18:47
33
Pieter van Dijk
Heerenveen
1:19:01
34
Jaap de Boer
Bontebok
1:19:01
35
P.D. Londema
Sneek
1:19:03
36
Heither Berud
317
1:19:42
37
Hein Riewald
Dronrijp
1:19:56
38
Rob Kuipers
Sneek
1:21:12
39
Douwe Attema
Heeg
1:21:37
40
Haarsma
Sneek
1:23:27
41
Sjoerd Hiemstra
Ferwoude
1:24:06
42
Karst Anema
Stiens
1:25:28
43
Pieter Cremer
Gorredijk
1:25:48
44
Durk van Tuinen
Workum
1:28:05
45
Peter Faber
Workum
1:28:54
46
Gerben Brouwer
Sneek
1:28:57
47
Age van der Zee
Balk
1:30:44
48
Sander Hollander
Workum
1:31:55
49
Maarten Oostenveld
Workum
1:31:57
50
Halbe Huitema
DEARSUM
1:33:23
51
Tsjerk Viersen
Hommerts
1:33:50
52
Rense Zwerver
Leeuwarden
1:34:42
53
Johan Zwerver
Goutum
1:34:42
V15, 15.1
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Henriet Kuipers - Bremer
Workum
1:16:33
2
Marit Houtsma
Ried
1:16:51
3
F. de Boer
Joure
1:20:47
4
Erna Velthof
Hemelum
1:23:45
5
Miranda van der Werf - Zoer
Joure
1:26:24
6
Lysbet Faber
Lemmer
1:26:49
7
Dieuwke Couperus
Workum
1:32:05
JON, JEUGDLOOP
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Rutger Overwijk
Workum
2:47
2
Jelmer Kuipers
Workum
3:01
3
Ben Wesselius
Workum
3:19
4
Joran Foekema
Workum
3:27
5
Evan Overwijk
Workum
3:58
MEI, JEUGDLOOP
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jildau Folmer
Workum
5:33
2
Liena Folmer
Workum
5:33
Een echte herfstdag: Harde wind!
Opmerkingen uitslag graag naar Siebolt Haijtema
(shaijtema@hotmail.nl)

Iedereen bedankt voor het meelopen en/of het mee-
helpen.
Uitslagen.nl
29-10-2017 15:07