Uitslagenlijst Walk & Run IJlst

IJlst - Zaterdag 7 oktober 2017

VROUW, LADIES RUN
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Immy Auck Kersbergen
Wommels
29:56
2
Samantha Hettinga
IJlst
34:12
3
Jolien Bandstra
St.-Annaparochie
34:49
4
Miriam Brandsma
Offingawier
35:46
5
Ingrid van der Feen
Nijmegen
37:00
6
Sonja Riesen
Sneek
37:16
7
Ilse Hoekstra
Sneek
38:36
8
Mascha van der Meer
Sneek
38:49
9
Gerdi de Vries
IJlst
39:08
10
Grietje Yska
Bolsward
40:03
11
Ceciel Homan
Sneek
40:04
12
Tekla de Jong
Sneek
40:20
13
Lucia Serra
Sneek
40:37
14
Hieke Osinga
Koufurderrige
41:50
15
Mieke Siemensma
Leeuwarden
41:57
16
Mirjam van der Helm
Exmorra
42:39
17
Yvonne van Erkelens
Sneek
42:45
18
Wietske Hooghiemstra
Sneek
43:27
19
Selina Posthuma
Zwolle
43:44
20
Bianca Meertens van Meeteren
Sneek
44:00
21
Anja van Riemsdijk
IJlst
44:01
22
Evelien Hoekstra
Sneek
44:29
23
Marloes Dreunhuizen
Sneek
44:29
24
Anouk Vuurman
Sneek
44:55
25
Thea Bethlehem
Hommerts
45:02
26
Mariska Nijboer
Heeg
45:07
27
Piety de Jong
Heeg
45:29
28
Jeannette Folkertsma
Folsgare
45:31
29
Femke Halbesma
Sneek
45:35
30
Renata Zijlstra
Sneek
45:36
31
Annie Postma
IJlst
45:36
32
Marjan van der Laan
Sneek
45:37
33
Lucie-Anna de Jong
Nijland
45:37
34
Marjan van der Laan
Sneek
45:54
35
Marieke van Drogenbroek
Woudsend
45:57
36
Selma Vos
Sneek
45:58
37
Griet Cnossen
Heeg
45:58
38
Hinke Osinga
IJlst
46:10
39
Mirjam Palsma
Sneek
46:37
40
Mirjam Miedema
Sneek
46:42
41
Henny van der Sluis
Sneek
46:57
42
Jetta Postma -de Vries
Sneek
47:03
43
Titia Brouwer-Kamstra
Sneek
47:13
44
Mirjam Schober
Schettens
47:32
45
Tineke Bootsma
IJlst
47:58
46
Tineke Kempenaar Bisschop
Bergschenhoek
48:24
47
Ellen de Vries
IJlst
49:02
48
Femke van Marle-Westbroek
IJlst
49:32
49
Tineke Klaver
IJlst
49:32
50
Johanna Rozema
IJlst
50:18
51
Barbara Bootsma
Sneek
55:55
52
Marian Visser
Sneek
56:25
53
Geeske Cnossen
IJlst
56:30
54
Clara koehoorn-Koenen
Sneek
56:35
55
Annemarijke Terpstra
Sneek
57:04
MAN, HARDLOPEN HEREN
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jan Oldhoff
Leeuwarden
26:20
2
Joost Tijsen
Sneek
28:14
3
Reinier Hitzert
Hurdegaryp
28:24
4
Hindrik Jagersma
Groningen
28:28
5
Mike Hofstra
Sneek
29:22
6
Marco van Meerveld
Sneek
30:18
7
Timo Schraa
St.-Annaparochie
30:34
8
Marten Conradie
Scharnegoutum
30:34
9
Mark de Haan Tjedevoorste
Sneek
30:41
10
Lars Ravesloot
Utrecht
31:22
11
Hans-Jan Jasper
Sneek
31:28
12
Peter Hoekstra
IJlst
31:31
13
Dennis Smit
IJlst
31:38
14
Sietse Rozema
IJlst
31:40
15
Klaas Conradie
Sneek
32:25
16
Jelmer Albertsma
IJlst
32:32
17
Jan van der Zee
Oosthem
32:38
18
Jan Siep van den Bos
Sneek
33:24
19
Ben van der Feen
Oosthem
33:28
20
Hessel Dijkstra
IJlst
33:33
21
Jildert Boersma
Scharnegoutum
34:08
22
Gerlof Schippers
IJlst
34:10
23
Wouter Steenstra
Delft
34:16
24
Luuk Naarding
Oosthem
34:16
25
Michiel van Blanken
Sneek
34:17
26
Jouke Hoekstra
IJlst
34:22
27
Henk Olthuis
IJlst
34:22
28
Willem Biemolt
Utrecht
34:39
29
Ewald Hofstede
Groningen
35:28
30
Nick Roskam
Sneek
35:47
31
Henk Rypma
IJlst
35:53
32
Flip van Doorn
IJlst
36:51
33
Marcel Kamstra
Sneek
37:15
34
Michiel de Boer
IJlst
37:30
35
Laurens van Walraven
IJlst
37:46
36
Jan Willem Bouma
Workum
38:54
37
Fred de Witte
Exmorra
39:25
38
Pieter Poelstra
Lemmer
39:32
39
Jop Wielens
IJlst
39:43
40
Wiebrand de Boer
Sneek
39:43
41
Remco de Vries
IJlst
39:43
42
Jelmer Hoekstra
Sneek
39:56
43
Edward Plantinga
Sneek
41:21
44
Dirk van Terwisga
Sneek
41:29
45
Erik Jan Mulder
IJlst
42:16
46
Sjouke Miedema
Hommerts
42:45
47
Jan Willem Kempenaar
Bergschenhoek
42:49
48
Jelle de Haan
Haskerhorne
43:14
49
Durk Brouwer
Sneek
43:32
50
Rutger Fopma
Hilaard
46:07
51
Tjalling Sietsma
Hilaard
46:33
52
Hendrik Tamsma
IJlst
48:18
53
Jeroen Deen
IJlst
49:49
54
Fried Didden
Sneek
49:58
55
Dave de Jong
Sneek
50:15
56
Sjerp Horjus
Sneek
50:56
57
Jan Mulder
IJlst
51:22
58
Ate van der Werff
IJlst
51:24
59
Hisse Lijklema
IJlst
1:02:12
60
Rein Lyklema
IJlst
1:02:12
JONGE, JEUGDLOOP 12-16
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jing Oldhoff
Leeuwarden
5:37
2
Bauke Zijsling
IJlst
6:02
MEISJ, JEUGDLOOP 12-16
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Vera de Vries
Sneek
5:52
2
Marene Scholtens
Leeuwarden
6:20
3
Alice Stilma
IJlst
7:05
JO7-8, 900M (GROEP7-8)
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Bram van Doorn
IJlst
3:15
2
Sybrand Huisman
IJlst
3:15
3
Jorn Dijkstra
IJlst
3:18
4
Timo van der Knaap
IJlst
3:23
5
Donald van Walraven
IJlst
3:34
6
Desley Kienjet
Lippenhuizen
3:37
7
Martijn Legendal
Tjerkgaast
3:44
8
Thijs Bos
IJlst
3:46
9
Tigo van der Meulen
IJlst
4:14
10
Robert Keuning
IJlst
4:18
11
Stan Halbesma
Sneek
4:23
12
Justin Leemtonk
Utrecht
5:42
ME7-8, 900M (GROEP7-8)
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Naomi Toonstra
IJlst
3:59
2
Judith Jasper
Sneek
3:59
3
Lea de Boer
IJlst
4:00
4
Marieke Jasper
Sneek
4:00
5
Jente van der Meulen
IJlst
4:05
6
Nynke Ludemann
IJlst
4:10
7
Heleen Klasen
IJlst
4:11
8
Inez
IJlst
4:12
9
Linde Weistra
IJlst
4:13
10
Amerins de Wolff
IJlst
4:14
11
Mariam Moufleh
IJlst
4:15
12
Anniek Zijlstra
IJlst
4:16
13
Hiske Sikma
Oosthem
4:17
14
Merle Weistra
IJlst
4:18
15
Silke Wiersma
IJlst
4:19
16
Nelly Damstra
Oosthem
4:27
17
Begeleidster Ida
Woudsend
4:28
18
Demi Hoekstra
IJlst
4:29
19
Meike Deen
IJlst
5:49
JO5-6, 900M (GROEP5-6)
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Rick de Bruyn
IJlst
3:14
2
Tobias Hoekstra
IJlst
3:17
3
Melle Bouma
IJlst
3:20
4
Pieter van Walraven
IJlst
3:25
5
Jelmer Ludemann
IJlst
3:27
6
Naut Krikke
Sneek
3:31
7
Koert Velting
IJlst
3:36
8
Milan Feenstra
IJlst
3:41
9
Hidde Lobstein
Oosthem
3:52
10
Jan-Douwe Stedehouder
IJlst
3:59
11
Jesse Feenstra
IJlst
4:02
12
Rick Visser
IJlst
4:03
13
Tieme de Boer
IJlst
4:05
14
Tiemen Noordenbos
IJlst
4:10
15
Mink Deen
IJlst
4:18
16
Sylvano Schippers
IJlst
4:45
ME5-6, 900M (GROEP5-6)
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Mare Blum
IJlst
3:43
2
Ylja Huisman
IJlst
4:11
3
Janouk Gietema
IJlst
4:13
4
Roos van der Maden
Leimuiden
4:14
5
Lieke Nijdam
IJlst
4:14
6
Tess Hoekstra
IJlst
4:17
7
Ise-May Draaisma
Nijland
4:21
8
Silke Lobstein
Oosthem
4:21
9
Klaske Feenstra
Abbega
4:24
10
Nynke Pot
IJlst
4:37
JO3-4, 900M (GROEP3-4)
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Idse Blum
IJlst
3:31
2
Ferry Halbesma
Sneek
3:57
3
Melle de Boer
IJlst
4:26
4
Jelmer van Blanken
Sneek
4:28
5
Philippus Feenstra
Abbega
4:47
6
Stijn van der Maden
Leimuiden
4:49
7
Brent Hoekstra
Sneek
4:52
8
Tijn van Marle
IJlst
5:08
9
Jouke de Wolff
IJlst
5:13
10
Jelmer Legendal
Tjerkgaast
5:26
11
Mike van der Maden
Leimuiden
6:02
ME3-4, 900M (GROEP3-4)
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Vienne van der Knaap
IJlst
3:36
2
Quinty van der Meer
Sneek
4:27
3
Silke Albertsma
IJlst
4:30
4
Anne Leijenaar
IJlst
4:41
5
Benthe Muizelaar
IJlst
4:43
6
Fardau Hoekstra
Oudega Sudwest-Fryslan
4:46
7
Mirthe van der Zee
Nijezijl
4:48
8
Maja Wielens
IJlst
4:48
9
Maud Burgstra
Sneek
4:53
10
Anne Dijkstra
IJlst
4:53
11
Fiene Huijbrechts
IJlst
5:05
12
Jildou Pot
IJlst
5:08
13
Annr-Rixt de Wolff
IJlst
5:11
14
Lieke Hollander
IJlst
5:25
15
Isa Krikke
Sneek
5:28
16
Floor Lubberts
IJlst
5:37
17
Elyza Visser
IJlst
5:40
18
Anouk ten Woude
IJlst
5:46
19
Maren Bouma
IJlst
6:00
20
Chemaine Patje
Zuidbroek
6:03
Opmerkingen? Mail uilke@avhorror.nl
De tijden van groep 5-6 zijn door computerstoring bij benadering.
Uitslagen.nl
08-10-2017 10:32