Uitslagenlijst Leijenloop

Opeinde - Zaterdag 17 juni 2017

M5,2, 5,2 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Henri Harmsen
Drachten
18:22
18:20
2
Jetze Genee
Makkum
18:34
18:32
3
Stev van der Wal
Drachten
21:14
21:12
4
Jente Talsma
Leeuwarden
22:40
22:38
5
Arjen Terpstra
Groningen
22:52
22:49
6
Mark van der Wijk
Houtigehage
23:01
22:56
7
Tjidsger Postmus
Drogeham
23:42
23:37
8
Dennis Holtrop
Fit zijn scoort
24:06
23:58
9
Marco Plas
Fit zijn scoort
24:10
24:02
10
Vincent Beeksma
Dokkum
24:30
24:29
11
Rinze Brug
Gorredijk
24:54
24:52
12
Jan Buruma
Oudwoude
24:56
24:55
13
Hielke v.d. Linde
Drachten
25:22
25:20
14
Sjolke Dupon
Opeinde
25:29
25:23
15
Sander van der Berg
Fit zijn scoort
26:05
25:46
16
Frank van Dam
Fit zijn scoort
26:05
25:57
17
Mees Hoekstra
Fit zijn scoort
26:09
26:02
18
Jesse Eghuizen
Fit zijn scoort
26:13
25:59
19
Piet Hoekstra
Stroobos
26:19
25:56
20
A. v.d. Laan
Burgum
26:35
26:13
21
Roan Ploegsma
Fit zijn scoort
26:39
26:31
22
Pieter Sipma
Opeinde
27:22
27:02
23
Twan Terpstra
Fit zijn scoort
27:40
27:31
24
Marten Postma
Fit zijn scoort
27:46
27:40
25
Egbert Witteveen
Fit zijn scoort
27:56
27:47
26
Karel Mulder
Groningen
28:19
28:13
27
Dikkie v.d. Werf
Bolsward
28:27
28:22
28
Paul Akkerman
Opeinde
28:29
28:22
29
Jarno de Vries
Opeinde
28:31
28:11
30
Rick Kingma
Fit zijn scoort
28:52
28:36
31
Auke Gerben Nijboer
Fit zijn scoort
28:52
28:34
32
Remco Dijkstra
Fit zijn scoort
28:53
28:37
33
Kornelis Veenstra
Fit zijn scoort
28:54
28:36
34
Niels Dijkstra
Fit zijn scoort
29:11
28:56
35
Arjan van Duinen
Surhuisterveen
29:26
29:10
36
Dirk Bosgraaf
Fit zijn scoort
29:30
29:23
37
Gert Jan Verbruggen
Fit zijn scoort
29:37
29:21
38
Tristan de Boer
Fit zijn scoort
29:46
29:40
39
Sietse van der Linden
Fit zijn scoort
29:58
29:52
40
Gosse Fokkens
Fit zijn scoort
30:00
29:48
41
Thomas Boersma
Fit zijn scoort
30:00
29:48
42
Matthijs van der Laan
Fit zijn scoort
30:14
29:57
43
Joop van der Kuur
Boelenslaan
30:21
29:59
44
Siepko Scheper
Slochteren
30:26
30:21
45
Kevin Spek
Fit zijn scoort
30:39
30:31
46
Niels de Vries
Fit zijn scoort
31:12
30:57
47
Jan Peter Boorsma
Fit zijn scoort
31:15
30:59
48
Han Vo
Fit zijn scoort
31:20
31:04
49
Rowan Sijtsma
Fit zijn scoort
31:29
31:16
50
Nanne Storm
Fit zijn scoort
31:54
31:34
51
Lubbert Kloosterman
De Westereen
32:21
32:10
52
Tjesse de Boer
Fit zijn scoort
32:26
32:13
53
Remco de Groot
Surhuisterveen
32:49
32:28
54
Harm de Boer
Drachten
32:54
32:09
55
Auke de Jong
Kollumerpomp
33:39
33:17
56
Geert de Jong
Twijzelerheide
33:51
33:18
57
Steven Kootstra
Fit zijn scoort
33:55
33:44
58
Yanco van Loo
Fit zijn scoort
34:29
34:20
59
Hylke Bijker
Fit zijn scoort
34:30
34:12
60
Sierd Kloosteman
Fit zijn scoort
34:30
34:21
61
Lukas Pool
Fit zijn scoort
34:34
34:25
62
Michael Dijkstra
Fit zijn scoort
34:35
34:26
63
Johan Postmus
Fit zijn scoort
35:04
34:52
64
Samir Ahmad Zahir
Fit zijn scoort
35:27
35:18
65
Wiebe Smid
Fit zijn scoort
35:39
35:21
66
Renze Smid
Fit zijn scoort
35:39
35:23
67
Doeke van Dijk
Oudwoude
36:19
35:55
68
Jappie Veenstra
Fit zijn scoort
36:43
36:28
69
Jorrit Tjepkema
Fit zijn scoort
37:45
37:27
70
Allard Vissia
Fit zijn scoort
37:46
37:28
71
Jelmer Tillema
Fit zijn scoort
38:28
38:22
72
Simon Meindertsma
Fit zijn scoort
38:29
38:17
73
Nick Sikkema
Fit zijn scoort
40:51
40:44
74
Wiebe Borger
Fit zijn scoort
42:33
42:17
75
Tjerk Buruma
Fit zijn scoort
42:38
42:19
76
Andre Hoekstra
Fit zijn scoort
44:16
44:05
77
Joran v.d. Bij
Fit zijn scoort
45:37
45:29
78
Andrys Westra
Fit zijn scoort
45:49
45:34
79
Jan-Willem Hoekstra
Fit zijn scoort
46:09
45:50
80
Jasper Andringa
Fit zijn scoort
46:10
45:51
81
Peter Riemersma
Fit zijn scoort
46:20
46:12
82
Wilte Bakker
Fit zijn scoort
46:34
46:26
83
Thomas Siegersma
Fit zijn scoort
46:55
46:46
84
Jesse Grijpstra
Fit zijn scoort
47:11
47:03
85
Jonathan Olde Scheper
Fit zijn scoort
47:12
47:12
86
Jorrit de Vries
Fit zijn scoort
47:13
46:55
87
Justin Groen
Fit zijn scoort
47:43
47:32
88
Douwe Jan Visser
Fit zijn scoort
51:49
51:32
89
Wietze Hooijenga
Fit zijn scoort
52:13
52:00
90
Jorgio v.d. Goor
Fit zijn scoort
53:40
53:32
V5,2, 5,2 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Liane de Wit
Assen
23:09
23:07
2
Myra Hitzert
Hurdegaryp
24:33
24:28
3
Nathalie Itsma
Fit zijn scoort
26:13
25:59
4
Anneke Ausma
Marum
26:14
26:11
5
Pierella Solle
Nijega
27:54
27:43
6
Lieke Dam
Fit zijn scoort
28:00
27:51
7
Ljibbe Kuipers
Fit zijn scoort
28:17
27:51
8
Doetje de Jong
Leeuwarden
28:51
28:46
9
Femke de Vries
Leeuwarden
28:51
28:46
10
Jantsje Veenstra
Rottevalle
28:53
28:41
11
Maaike Tjalma
Fit zijn scoort
29:49
29:22
12
Johanna de Boer
Kollumerzwaag
29:54
29:51
13
Jessica Steendam
Fit zijn scoort
29:55
29:48
14
Ilse Spijksma
Fit zijn scoort
30:06
29:41
15
Bianca Visser
Drachten
30:11
30:02
16
Anna Kok
Fit zijn scoort
30:26
30:17
17
Antje Scheper
Slochteren
30:26
30:20
18
Nicole Davenport
Fit zijn scoort
30:33
30:20
19
Isa v.d. Meer
Fit zijn scoort
30:34
30:15
20
Anouschka Elzinga
Fit zijn scoort
30:39
30:31
21
Daniƫlle Spinder
Drogeham
31:25
31:21
22
Hilda Broersma
Fit zijn scoort
31:48
31:38
23
Geertje Bijlsma
Fit zijn scoort
32:04
31:57
24
Akkie v.d. Kooi
Fit zijn scoort
32:05
31:54
25
Julia Pol
Fit zijn scoort
32:28
32:22
26
Esmee Schievink
Fit zijn scoort
32:28
32:22
27
Korrie van der Kooi
Augustinusga
32:30
32:07
28
Sterre Mare Damstra
Zuidhorn
32:33
31:57
29
Anne Gosse Damstra
Fit zijn scoort
32:35
31:59
30
Gerry Hoekstra
Stroolbos
32:58
32:35
31
Femke v.d. Meulen
Fit zijn scoort
33:20
33:01
32
Sietske Nicolai
Fit zijn scoort
33:25
33:05
33
Sita van der Zee
Fit zijn scoort
33:25
33:18
34
Lillian de Jong
Kollumerpomp
33:39
33:17
35
Anja Lucy Cazemier
Drachten
34:23
34:17
36
Marieke de Reus
Drachten
34:29
34:19
37
Jantine Schievink
Fit zijn scoort
34:36
34:30
38
Esther Dillema
Fit zijn scoort
34:36
34:27
39
Anniek v.d. Heide
Fit zijn scoort
34:39
34:29
40
Jantina Boltjes
Fit zijn scoort
34:45
34:33
41
Rian Boersma
Fit zijn scoort
34:52
34:44
42
Gerda de Vries
Fit zijn scoort
34:53
34:44
43
Sanne de Jong
Fit zijn scoort
35:10
34:59
44
Dilys Vlieger
Fit zijn scoort
35:44
35:19
45
Anna de Lepper
Drachten
35:49
35:22
46
Titia Nicolai
Drachten
35:49
35:22
47
Xiu Storm
Fit zijn scoort
35:53
35:42
48
Femke van Dijk
Fit zijn scoort
36:19
35:54
49
Marit Huttema
Fit zijn scoort
37:19
37:08
50
Hester Katsma
Fit zijn scoort
37:33
36:57
51
Wiktoria Blinda
Fit zijn scoort
38:30
38:13
52
Thirza Postma
Surhuizum
38:30
38:13
53
Melanie Jansma
Fit zijn scoort
38:44
38:34
54
Mirjanna Damstra
Fit zijn scoort
38:45
38:33
55
Nathalie de Haan
Fit zijn scoort
39:01
38:52
56
Louise Algra
Fit zijn scoort
39:01
38:51
57
Marieke van der Slijk
Fit zijn scoort
39:05
38:52
58
Andrea de Boer
Fit zijn scoort
39:05
38:56
59
Aafke Fokkinga
Warfstermolen
39:08
38:56
60
Sietske Grenzenberg
Fit zijn scoort
39:14
38:40
61
Anjetta Hamstra
Buitenpost
39:22
39:10
62
Gea Veenstra
Drachten
39:50
39:23
63
Nynke Douma
Fit zijn scoort
39:54
39:31
64
Maudy Zuidema
Fit zijn scoort
40:01
39:47
65
Wilma Zuidema
Buitenpost
40:01
39:47
66
Gebriƫlla Dijkstra
Fit zijn scoort
40:06
39:53
67
Angelika Stoelwinder
Leeuwarden
40:17
39:51
68
Margriethe Douma
Gerkesklooster
40:19
39:56
69
Lysanne Stoop
Fit zijn scoort
41:17
41:10
70
Ilse Noordstra
Fit zijn scoort
41:17
41:10
71
Grytsje Veenstra
Fit zijn scoort
42:14
42:04
72
Anna van Wijk
Fit zijn scoort
42:14
42:04
73
Lianne Kuipers
Fit zijn scoort
42:34
42:24
74
Anke Hulshoff
Fit zijn scoort
42:36
42:27
75
Brechtje Visser
Fit zijn scoort
42:38
42:30
76
Zheng-Xi Zou
Fit zijn scoort
42:57
42:40
77
Rianne Bakker
Fit zijn scoort
42:58
42:40
78
Julia Postma
Fit zijn scoort
42:59
42:41
79
Mirthe de Vries
Fit zijn scoort
44:15
44:05
80
Maureen Bannink
Fit zijn scoort
44:16
44:05
81
Frederika Atsma
Fit zijn scoort
44:16
43:58
82
Lianne Strom
Fit zijn scoort
44:16
44:06
83
Nyske Faber
Fit zijn scoort
44:51
44:41
84
Lotte van der Steeg
Fit zijn scoort
44:51
44:41
85
Femke Schippers
Fit zijn scoort
45:49
45:36
86
Marion Bosgraaf
Fit zijn scoort
45:49
45:36
87
Jitske Kloosteman
Fit zijn scoort
45:49
45:36
88
Hennie de Bruin
Fit zijn scoort
45:49
45:33
89
Raisa Murray
Fit zijn scoort
46:19
46:05
90
Quirine v.d. Vet
Fit zijn scoort
46:21
46:04
91
Anna Tessa van de Veen
Fit zijn scoort
46:21
46:07
92
Femke Hoornstra
Fit zijn scoort
46:24
46:09
93
Annely Alma
Fit zijn scoort
46:25
46:08
94
Marrit Waringa
Fit zijn scoort
46:38
46:24
95
Renske van Duinen
Fit zijn scoort
47:08
46:53
96
Christine Koop
Fit zijn scoort
47:12
47:02
97
Lutske Holthuis
Fit zijn scoort
47:15
46:56
98
Tjitske Kuiper
Fit zijn scoort
47:15
47:02
99
Amber Miedema
Fit zijn scoort
47:15
47:00
100
Robin Bergema
Fit zijn scoort
47:15
47:01
101
Janneke v.d. Veen
Fit zijn scoort
48:32
48:21
102
Wieteke van Dijk
Fit zijn scoort
51:06
50:55
103
Esther v.d. Molen
Fit zijn scoort
51:07
50:56
104
Marcilla Monsma
Fit zijn scoort
51:23
51:02
105
Jasmijn Korving
Fit zijn scoort
51:23
51:02
106
Emma Schievink
Fit zijn scoort
51:49
51:34
107
Marinte Vellema
Fit zijn scoort
52:24
52:03
108
Wianne Schuitvlot
Fit zijn scoort
52:24
52:04
109
Fenna de Weger
Fit zijn scoort
52:24
52:04
110
Aukje de Haan
Fit zijn scoort
52:24
52:04
111
Myrthe Schat
Fit zijn scoort
52:24
52:04
112
May Britt Streefkerk
Fit zijn scoort
53:38
53:30
113
Akky van Kammen
Fit zijn scoort
53:40
53:32
M12, 12 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Menco Schuurman
Drachten
42:53
42:50
2
Johan Hoogeveen
Boornbergum
46:12
46:10
3
Marco v.d. Brug
Drachten
46:52
46:50
4
Robert Feller
Zwolle
47:18
47:17
5
Remco Schraa
Hurdegaryp
47:29
47:27
6
Bart van der Veen
Zwagerbosch
48:14
48:11
7
Lennard de Groot
Groningen
49:54
49:51
8
Dirk Pieter Boersma
Houtigehage
50:01
49:58
9
Dick Gelderblom
Drachten
50:56
50:53
10
Jan Douwe Zuidema
Damwald
54:01
53:58
11
Kornelis Kinderman
Opeinde
54:57
54:55
12
Hendrie van der Werf
Bolsward
55:39
55:24
13
Klaas Sietse van der Wal
Buitenpost
56:28
56:25
14
Andries Reitsma
Groningen
57:25
56:58
15
Sijmen Veenema
De Knipe
57:52
57:45
16
Pieter Johannes Groos
Opeinde
59:40
59:38
17
Peter Boonstra
Assen
1:00:16
1:00:12
18
Jan Nanninga
Leeuwarden
1:01:08
1:01:02
19
Andries Schaafsma
Drachten
1:02:21
1:02:18
20
Misha Omlo
Zoetermeer
1:04:02
1:03:43
21
Steffen van der Wal
Opeinde
1:04:02
1:03:43
22
Henk v.d. Bij
Garijp
1:06:29
1:06:05
23
Piet Kerstholt
Groningen
1:06:51
1:06:46
24
Jan de Vries
Drachten
1:09:01
1:08:57
25
Peter Velthuis
Groningen
1:11:23
1:11:19
26
Jan Reitsma
Eastermar
1:11:53
1:11:26
27
Siebe Groos
Opeinde
1:13:45
1:13:19
28
Jippe Bokma
Leeuwarden
1:26:54
1:26:38
29
Joop Boonstra
Leeuwarden
1:26:54
1:26:38
V12, 12 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Rianne Harmsen
Drachten
57:38
57:35
2
Marian Reitsma
Groningen
1:06:22
1:05:55
3
Marian Korving
Paesens
1:08:13
1:08:01
4
Willemien Zandberg
Drachten
1:09:00
1:08:57
5
Foke Reitsma
Eastermar
1:09:14
1:08:47
6
Marianne Eggermont
Groningen
1:10:53
1:10:48
7
Wytske van der Kooi
Burgum
1:14:26
1:14:21
8
Saakje van der Meulen
Drachten
1:16:07
1:16:04
9
Susan de Wijs
Made
1:19:31
1:19:26
10
Janny Flipsen
Made
1:19:31
1:19:26
11
Maaike Delfsma
Fit zijn scoort
1:31:35
1:31:07
12
Ineke Wijnja
Augustinusga
1:31:46
1:31:18
M21, 21 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Hagos Berhane
Burgum
1:21:23
1:21:20
2
Luuk Kruizinga
Aduard
1:45:38
1:45:34
3
Johannes Westra
Gaborone (Botswana)
1:46:07
1:46:02
4
Arjan van der Wal
Opende
1:46:15
1:46:08
5
Henk Bos
Oudwoude
1:47:04
1:47:00
6
Mark Soppe
Klazienaveen
1:49:19
1:49:15
7
Hugo Winnubst
Drachten
1:58:18
1:58:11
8
Gosse Kamminga
Rottevalle
2:14:46
2:14:42
V21, 21 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Hinke Schokker
Eastermar
1:30:44
1:30:41
2
Marrit Mulder
Leeuwarden
1:50:24
1:50:20
3
Mariska van den Engel
Drachten
1:52:40
1:52:36
4
Mirjam Vrieling
Oudwoude
1:59:13
1:59:08
5
Liza van der Land
Drachten
2:06:19
2:06:13
6
Fetsje Wielstra
Eastermar
2:12:14
2:12:10
7
Femke Riemersma
De Westereen
2:14:46
2:14:42
MV21, 21 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Foppe van der Heide
Drachten
1:22:20
1:22:18
2
Auke Postma
Damwald
1:28:16
1:28:14
3
Henk Piek
Drachten
1:30:56
1:30:54
4
Catrinus Vroom
Hijum
1:36:50
1:36:47
5
Bareld Kootstra
Garyp
1:41:06
1:41:04
6
Chris Draijer
Oudega
1:41:58
1:41:53
7
Rienk de Vries
Burgum
1:41:58
1:41:53
8
Freek Schonewille
Drachten
1:42:59
1:42:54
9
Jan v.d. Werf
Oenkerk
1:49:40
1:49:35
10
Jouke Posthumus
Rottevalle
1:50:39
1:50:35
11
Dirk Heun
Appingedam
1:51:30
1:51:25
12
Wim Mulder
Stiens
1:51:43
1:51:39
13
Bernard Wilkens
Ureterp
1:54:16
1:54:11
14
Willem Eisse Jongsma
Nijega
1:54:59
1:54:57
15
Frank van Zeijl
Leeuwarden
1:57:31
1:57:23
16
Meine Hoitsma
Kollum
1:59:14
1:59:08
17
Douwe Kamminga
Surhuisterveen
2:00:39
2:00:36
18
Thony van der Veen
Burgum
2:11:15
2:11:12
VV21, 21 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Inge van Schaick
Leeuwarden
1:41:58
1:41:54
2
Marion Overmeer
Heiloo
1:57:30
1:57:23
Uitslagen.nl
19-06-2017 11:59