Uitslagenlijst Hindeloop 2017

Hindeloopen - Zaterdag 13 mei 2017

M5,5, 5,5 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jelmer Smid
Hindeloopen
20:14
2
Lieuwe Palstra
Bolsward
20:50
3
Wiebe Palstra
Bolsward
22:34
4
Thomas Busch
Haltern am See
23:25
5
Peter Joosten
Amersfoort
24:42
6
Hidde Blom
Hindeloopen
24:57
7
Marco Vijver
Franeker
25:08
8
Arjen Bokma
Workum
25:36
9
Niek Klaaren
Hindeloopen
26:18
10
Gelke Talsma
Koudum
26:25
11
Dikkie
Bolsward
27:35
12
Wolfgang Roeske
Duisburg
28:15
13
Jan Feenstra
Workum
28:29
14
Bram Molenaar
De Knipe
30:18
15
Dr Maurer Wolfgang
Siegen
31:30
16
Twan Postma
Hindeloopen
32:05
17
Thijs Hofstra
Wytgaard
33:04
18
Henk Peter van der Molen
Koudum
39:30
V5,5, 5,5 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Bernardine de Vries
Parrega
25:48
2
Sylvia Koopmans
Hindeloopen
26:04
3
Marga Zwanenburg
Sneek
27:02
4
Erika Roeske
Duisburg
27:08
5
Susan Dullink
Amersfoort
30:05
6
Adri Sluis
Mildam
30:46
7
Cornelia Houtsma
Hindeloopen
32:42
8
Geertje Tijsma
Hindeloopen
32:54
9
Iris vd Veen
Wartena
32:55
10
R. Schurer
Koudum
35:16
11
Wytske Huitema
Workum
36:12
12
Renate de Boer
Oppenhuizen
38:47
13
Griet Molenaar
de Knipe
42:25
14
Liesbeth Sikkes
Tjerkwerd
42:25
M12, 12 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Peter Jesse Sijbrandij
Bolsward
49:45
2
Peter Hoekstra
IJlst
52:36
3
Marco Boorsma
Sneek
52:42
4
Martin Brouwer
Sneek
53:43
5
J. Hoekstra
IJlst
55:02
6
Alex de Lange
Balk
55:04
7
Jan Vitenwijk
Mildam
56:34
8
Freerk Blom
Hindeloopen
56:46
9
Hendrie van der Werf
Bolsward
57:01
10
Wim Haringsma
Balk
57:10
11
Durk Ozinga
Workum
58:46
12
Johan Bokma
Hindeloopen
59:19
13
Jelle Duijf
Warns
59:32
14
Willem Biemolt
Utrecht
1:00:47
15
Dirk Blom
Hindeloopen
1:01:28
16
Goffe Venema
Balk
1:02:02
17
Michel Koster
zwolle
1:02:23
18
Cor van Sluis
Franeker
1:02:35
19
Jaap Dijkstra
Franeker
1:02:38
20
Hendrik van der Zee
Balk
1:03:37
21
Peter van Noord
Hindeloopen
1:11:42
22
Fedde Steenstra
Joure
1:12:39
23
Jan Jansma
Opnkerk
1:13:10
24
Eppie Blom
Hindeloopen
1:20:44
V12, 12 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jantje Haagsma
Hindeloopen
58:12
2
Wytske Kok
Joure
59:37
3
Diana Venema
Hindeloopen
1:02:49
4
Silke Folmer
Balk
1:05:00
5
Heidi Wesselius
Workum
1:05:11
6
Karin Danhof
Jirnsum
1:08:32
7
Thea van der Meulen
Sneek
1:09:45
8
Ineke van der Goot
Hindeloopen
1:12:13
9
Paulien Stallmann
Hindeloopen
1:12:13
10
Hilly van der Molen
Scharnegoutum
1:13:12
11
Femke Wesselius
Workum
1:13:22
12
Ellen de Vries
Koudum
1:14:22
13
Erna de Vries
Koudum
1:14:54
14
Kim Boonstra
Leeuwarden
1:16:31
15
Ina Veenstra
Sint Nicolaasga
1:16:56
16
Anna Blom
Hindeloopen
1:20:45
M16,1, 16,1 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Luitzen de Vries
Koudum
1:06:41
2
Jan Monsma
Hindeloopen
1:08:50
3
Roelof van Marum
Drachten
1:16:39
4
Janaldo Keulen
Sneek
1:17:46
5
Jos Bruin
Sint Nicolaasga
1:24:21
6
Arjan Hoekstra
Purmerend
1:25:30
7
Bert van der Lijn
Balk
1:26:46
8
Johan Feenstra
Sneek
1:27:19
9
Ysbrand Valkema
Ysbrechtum
1:29:16
10
Benny Bijlsma
Marssum
1:29:35
11
Cor van Wieren
Scharnegoutum
1:32:17
12
H. de Boer
Heerenveen
1:34:16
13
Anne Wildschut
Leeuwarden
1:36:36
14
Dave de Jong
Sneek
1:41:15
V16,1, 16,1 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Inge van Schaick
Leeuwarden
1:14:23
2
Liesbeth Hiddema
Jirnsum
1:21:07
3
Sonja Riesen
Sneek
1:22:50
4
Inge Helder
De Knipe
1:37:58
5
Houkje Heida
Sneek
1:42:04
6
Irene Kriele
Sneek
1:42:04
7
Froukje de Jong
Heerenveen
1:42:42
8
Kim Haytema
Koudum
1:44:09
9
Isasja Haytema-Bruno
Koudum
1:44:09
10
Renata Zijlstra
Sneek
1:48:24
11
Femke Halbersma
Sneek
1:48:24
12
Maaike Postma
Tjerkgaast
1:50:35
M21,1, 21,1 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Wilco Kooistra
Leeuwarden
1:22:52
2
Jan Willem Davidse
Zwolle
1:25:39
3
Samme Steenstra
Joure
1:26:47
4
Wm Douma
Leeuwarden
1:29:30
5
Reinier Ingwersen
Arum
1:31:08
6
Manfred Scheibe
Marknesse
1:36:51
7
Wibe Jan Elgersma
Harich
1:41:00
8
Symen van der Velde
Waaksens
1:41:45
9
Aise Bouma
Kimswerd
1:42:39
10
Martijn Bergsma
Balk
1:47:10
11
Harrie Wetterhaan
Leeuwarden
1:48:42
12
André Jellema
Leeuwarden
1:48:42
13
Hugo Reitsma
Hurdegaryp
1:48:43
14
Frits Lautenbag
Hattem
1:54:13
15
Willem de Klerk
Bolsward
1:56:17
16
Frank Weening
Doorn
1:59:34
17
Klaas Tuinema
Zevenaar
2:16:40
V21,1, 21,1 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Johanna de Vries
Oudega-SWF
1:53:05
2
Christien de Graaff
Groningen
1:53:34
3
Rinske Tuinema
Doorn
1:59:35
4
Marianne van Wezel
Doorn
2:02:02
5
Ypie Osinga
Koudum
2:09:49
6
Wietske Korenstra
Koudum
2:18:21
Opmerkingen? Mail naar uilke@avhorror.nl
Dank aan alle sponsoren en vrijwilligers
Uitslagen.nl
13-05-2017 20:24