Uitslagenlijst Rondje Goutum

Leeuwarden - Zondag 5 maart 2017

J-15, 1 KM KIDSRUN
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Ids Waanders
Lionitas
2
Luc van der Wal
Lionitas
3
Nick Jellema
Franeker
4
Jakob Zeijl
Lionitas
5
Quinten Geleynse
Lionitas
6
Koen Scherpenzeel
Lionitas
7
Stein Boringa
Lionitas
8
Merlijn Rosier
Lionitas
9
Jayden van Zandvoort
Lionitas
10
Yanco Zuidema
Lionitas
11
Jelmer Teppema
Lionitas
12
Hessel Pijlman
Lionitas
13
Delano van Zandvoort
Lionitas
14
Matthijs Galema
Lionitas
15
Hidde Mosterman
Leeuwarden
16
Yens Goffe van der Schaaf
Lionitas
17
Jesco van Gelder
Lionitas
18
Jort Jellema
Lionitas
19
Minne Wijbenga
Lionitas
20
Ivo snitker
Leeuwarden
21
Jasper Peereboom
Leeuwarden
22
David Andres Jaspers
Lionitas
23
Thomas Jaski
Leeuwarden
24
Mads Jellema
Lionitas
25
Jasper van Lien
Lionitas
26
Silvan Jaski
Leeuwarden
27
Ids Douma
Leeuwarden
M-15, 1 KM KIDSRUN
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Yara de Boer
Horror
2
Néya Schuhmacher
Lionitas
3
Rixt Drenten
Leeuwarden
4
Mayke Ruige
Lionitas
5
Tineke Osinga
Berltsum
6
Silke de Bruin
Lionitas
7
Marleen de Roos
Leeuwarden
8
Shanara van Zandvoort
Lionitas
9
Vera Klijnsma
Leeuwarden
10
Alanis Jorna
Lionitas
11
Dione van Gelder
Lionitas
12
Rhodee Steenwelle
Lionitas
13
Isa Bootsma
Lionitas
14
Hanna de Vries
Lionitas
15
Famke Douma
Leeuwarden
16
Lotte Rosanna Roelie Bruins
Leeuwarden
17
Marlieke de Vries
Leeuwarden
18
Emke vd Schaaf
Leeuwarden
19
Manon Weiland
Lionitas
20
Yfke Scherpenzeel
Leeuwarden
21
Manouk Dijkstra
Goutum
J-15, 2.5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Glenn de Vries
Lionitas
9:15
2
Melle Ketellapper
Lionitas
9:27
3
Mats
10:47
4
Bodhi Vreugdenhil
Leeuwarden
10:59
5
Joeri Oosterhof
Lionitas
11:01
M-15, 2.5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Renske Drenten
Lionitas
10:21
2
Eline Ruige
Lionitas
10:47
3
Esmay de Jonge
Lionitas
11:12
4
Bernice Frank
Lionitas
11:17
5
Lisca van Gelder
Lionitas
12:45
6
Naomi Teppema
Lionitas
12:50
7
Luna Rietveld
Leeuwarden
12:54
8
Elza van der Meulen
Lionitas
12:59
9
Tessa de Roos
Lionitas
13:14
10
Jade Rietveld
Leeuwarden
13:20
11
Mirthe van der Wal
Leeuwarden
14:34
12
Sophie Kuiken
Lionitas
15:04
VROUW, 2.5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Vera Kuiken
Leeuwarden
15:06
MAN, 4 MIJL
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Pieter Prins
Friesland
23:51
2
Steven Koffijberg
Lionitas
24:06
3
Marco Kingma
Sneek
24:21
4
Marco v/d Brug
Impala
24:30
5
Sander van Hoorn
Lionitas
24:39
6
Stev van der Wal
Impala
25:49
7
Jeroen Vels
NOP
25:56
8
Marco Verkade
Leeuwarden
26:27
9
Pasquale Vittorioso
Meppel
26:48
10
Bart Huizinga
Leeuwarden
27:00
11
Jildert
Leeuwarden
27:56
12
Remy Borawitz
Lionitas
28:22
13
Harmen Dijkstra
Lionitas
28:22
14
Jente Talsma
Loopgroep Hugo Veenker
28:30
15
Gerko Riedstra
Leeuwarden
28:33
16
Ruben Korte
Lionitas
28:57
17
Rinze Hallema
Leeuwarden
28:58
18
Pieter Hallema
Leeuwarden
29:09
19
Rinze vd brug
Impala
30:57
20
Pieter van der Bij
Athleta
31:24
21
Rudolf Kuipers
Lionitas
31:58
22
Jeroen v.d. Brug
Impala
32:38
23
Sybe de Vries
Leeuwarden
32:50
24
Uif van Driel
Leeuwarden
33:02
25
Martijn de Haas
Leeuwarden
33:04
26
startnummer 515
33:14
27
Willem Lautenbag
St.-Annaparochie
33:14
28
Henk Nuis
Leeuwarden
33:52
29
Klaas van der Schaaf
Leeuwarden
34:06
30
Sjoerd Slagter
Leeuwarden
35:04
31
Douwe Schermer
Leeuwarden
35:20
32
Marten Kingma
Friesland
35:33
33
Geert de Lange
Broeksterwald
36:13
34
Douwe van der Bij
Jirnsum
37:10
35
Jeffrey Poort
Gorredijk
38:24
36
Gerard Huizinga
Winschoten
38:39
37
Stefan Klein
Nieuwleusen
39:05
38
Wouter tabbers
Nieuwleusen
39:05
39
Willem van der Horst
Leeuwarden
40:01
40
Wim van der Meulen
Leeuwarden
40:07
41
Ian op de Weegh
Leeuwarden
40:28
42
Theo Runia
Friesland
41:11
43
Erik-Jan Molenaar
Leeuwarden
41:43
44
Thijs Hofstra
Friesland
42:03
45
Martien Pannekoek
Leeuwarden
42:23
46
Anco Buning
Goutum
44:42
47
Jesse Versteegh
Loopgroep Leeuwarden
46:20
48
Klaas Duits
Horror
47:15
49
Jan van der Hoek
Friesland
55:19
VROUW, 4 MIJL
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Marlous Zwaan
Leeuwarden
28:35
2
Rosa Los
Lionitas
29:01
3
Rianne Nyenhuis
Lionitas
29:34
4
Charissa Zijlstra
Friesland
30:32
5
Shakuntala Hoogendoorn
Leeuwarden
33:11
6
Saskia Ploegh
Leeuwarden
33:14
7
Kim Dekker
Friesland
33:36
8
Jaey Land
Leeuwarden
34:16
9
Kelly van Den Heuvem
Steenwijk
34:55
10
Diantha Selvius
Grou
34:55
11
Femke de Vries
Leeuwarden
35:04
12
Eveline Heeringa
Leeuwarden
36:22
13
Esther Boskma
Hurdegaryp
37:07
14
Britt de Lange
Broeksterwald
37:10
15
Henny Engbrenghof
Leeuwarden
37:27
16
Martha Buning
Goutum
37:30
17
Femmie Tamminga
Leeuwarden
37:52
18
Paulien Lamsma
Leeuwarden
37:52
19
Anja Dijkstra
Loopclub Burgum
37:55
20
Renée Huizinga
Leeuwarden
38:26
21
Geeske Hooghiemstra
Drachten
40:17
22
Leny Oosterkamp
Leeuwarden
40:34
23
Esther Aagtjes
Stiens
42:18
24
Manon de jong
Goutum
42:27
25
Ivana de Jong
Leeuwarden
42:27
26
Helma Pruiksma
Loopgroep Berlikum
42:32
27
Lucy Hoekstra
Hurdegaryp
42:58
28
Audrey van Gelder
Leeuwarden
43:25
29
Coba de Vries
Warffum
43:25
30
Thea Boskma-Algera
Hurdegaryp
43:35
31
Geertje Zijlstra
Leeuwarden
43:37
32
José Ekkers
Leeuwarden
45:39
33
Ankie Jagersma
St.-Annaparochie
46:22
34
Mirjam Steensma
St.-Jacobiparochie
48:15
35
Catrien Schade-Melein
Leeuwarden
51:10
36
Meilana Wijnia
Stiens
53:52
37
Marijke Kooistra
Stiens
53:52
MAN, 10 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Victor Plomp
Leeuwarden
38:48
2
Reinier Hitzert
Friesland
40:23
3
Gerben de Hoop
Horror
42:04
4
Daan van de Geest
Friesland
42:22
5
Maarten Kloppenburg
Leeuwarden
42:55
6
Aalzen Alma
Impala
43:04
7
Marco Pietersma
Leeuwarden
43:50
8
Jildert Boersma
Scharnegoutum
44:11
9
Erik Bijma
Berltsum
44:57
10
Eldert Berends
Leeuwarden
45:12
11
R. Stilleboer
Goutum
45:18
12
Stefan ter wijlen
Emmeloord
45:47
13
Piet Rienstra
Oudemirdum
46:13
14
Peter de Jong
AV Heerenveen
47:13
15
Chiel Aaij
Lionitas
47:16
16
Siart Snit
Leeuwarden
47:28
17
Jacco Vroegop
Leeuwarden
47:37
18
Elger Spijksma
Loopgroep Leeuwarden
47:41
19
Heino van der Meer
Lionitas
47:42
20
Sytse Jansma
47:47
21
Erik Willekus
St.-Annaparochie
47:52
22
Keimpe de Jong
Drachten
47:54
23
Cor van Sluis
Friesland
47:54
24
Andries Meijer
Leeuwarden
47:57
25
Piet van der Heide
Ingelum
48:06
26
Robin Boor
Leeuwarden
48:20
27
Ferry van Laar
BB lopers
48:48
28
Paul van Eeden
Baaium
48:48
29
Arie Namminga
Kollum
49:08
30
Joop Andringa
Reduzum
49:13
31
Richard Spoelstra
Lionitas
49:21
32
Jacob Dijkstra
Friesland
49:24
33
Jurjen van der Weg
Leeuwarden
49:26
34
Pim Rasing
Leeuwarden
49:33
35
Marcel Perdu
Leeuwarden
49:43
36
Erik Vogelaar
Tzum
50:17
37
Klaas-Tette Galema
Leeuwarden
50:57
38
Lykle Algra
Heerenveen
51:06
39
Bauke van der Loon
Lionitas
51:09
40
Eeuwe Schot
Groningen Atletiek
51:13
41
Kees Oosterbaan
Lionitas
51:40
42
Arnold Jaspers
Stiens
51:46
43
Robin Telgenhof
Lionitas
51:53
44
Rudy Douma
Leeuwarden
51:57
45
Mile Pajic
52:25
46
Martin van den Burg
Sneek
52:32
47
Richard Stilleboer
Goutum
52:34
48
Piet Struiksma
Lionitas
52:35
49
Casper de Kievit
Dronryp
52:55
50
Edo Eisma
Goutum
53:25
51
Louis Bakker
Friesland
53:45
52
Tim ter Berg
53:45
53
Guido Groen
Impala
53:51
54
Jeroen Boshuijzen
Hollandscheveld
53:56
55
Nico v Zandvoord
Leeuwarden
54:20
56
Ralph Zuidema
Leeuwarden
54:32
57
Sije Boskma
Hurdegaryp
54:38
58
Martin Boomgaardt
Leeuwarden
54:41
59
Dennis Dijkstra
54:59
60
Bauke de Jong
Goutum
55:11
61
Jefta Bogaard
Lionitas
56:00
62
Jan Hooghiemstra
Loopgroep Leeuwarden
56:03
63
Raymond van Dongelen
Loopgroep Leeuwarden
56:05
64
Willem de Beuker
Leeuwarden
57:00
65
Berend de Jong
Leeuwarden
57:19
66
Jan Miedema
Friesland
57:45
67
Niels Veenstra
Leeuwarden
58:08
68
Johan Zijlstra
Leeuwarden
58:09
69
Djurre J. van der Schaaf
Friesland
58:34
70
Roelf Bus
Leeuwarden
58:40
71
Eric Nab
Hallum
58:45
72
Auke Flapper
Berltsum
59:06
73
Koos Pietersma
Lionitas
59:37
74
Gerard hendriksma
Lionitas
59:42
75
André Hartmann
Lionitas
1:00:26
76
Theo Van der Zee
Stiens
1:01:02
77
Jelle bralts
Menaam
1:01:06
78
Carel Harkema
Friesland
1:01:20
79
Domien Adema
Menaam
1:01:28
80
Fedde Beukema
Leeuwarden
1:01:44
81
Klaas Nieuwhof
Loopgroep Berlikum
1:02:05
82
John Monincx
Friesland
1:02:32
83
Jelle de Haan
Haskerhorne
1:04:23
84
Jan Kalsbeek
Friesland
1:06:02
85
Meindert Roosjen
Friesland
1:08:27
86
Joop Boonstra
Friesland
1:12:45
87
Jippe Bokma
Friesland
1:12:45
88
Herman Hoekstra
Friesland
1:12:45
89
Reinder Sinnema
Lionitas
1:12:45
VROUW, 10 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Vera Keidel
Impala
43:55
2
Inge Kools
Friesland
47:56
3
Jacinta Fancel
Leeuwarden
47:58
4
Jantine Tilstra
Goutum
48:19
5
Jacoba Grietje van Klaarbergen
Loopgroep Hugo Veenker
49:35
6
Anita Reitsma
Tzum
50:15
7
Jolanda Muizer
Friesland
52:37
8
Jelma wassenaar
Loopgroep Berlikum
53:02
9
Ymie Kamsma
Leeuwarden
53:09
10
Rinyanne Dirksma
Leeuwarden
53:17
11
Bettie Koops
Lionitas
53:23
12
Hennie Tromp
Leeuwarden
54:04
13
Jelly Haarsma
Ternaard
54:18
14
Anita de Vreeze
Leeuwarden
55:54
15
Corrie Terpstra
Ternaard
56:10
16
Hillegien Tol
Leeuwarden
56:19
17
Saskia Scholtens
Lionitas
56:31
18
Yvonne Volbeda
Leeuwarden
56:46
19
Trea Walstra
Menaam
56:46
20
Jenny de Groot
57:17
21
Miranda Flapper
Berltsum
57:19
22
Marike Galama- Schrage
Leeuwarden
57:25
23
Corrie Pars
Loopgroep Berlikum
57:30
24
Nellie Dijkstra
Friesland
57:30
25
Irene van Elteren
Leeuwarden
58:09
26
Ilse Jellesma
Leeuwarden
58:58
27
Willy de Jong
Leeuwarden
59:05
28
Anna de Ruiter-Knegtering
Leeuwarden
59:09
29
Riek van der Meulen
Lionitas
59:22
30
Jelly Koopmans
Lionitas
59:37
31
Selena Ypma
Easterwierrum
59:53
32
Rina Berends
Gytsjerk
1:00:27
33
Fiona Boonstra
Gytsjerk
1:00:27
34
Annemieke Fortuin
Leeuwarden
1:00:46
35
Tina Fijsma
Overijse
1:00:52
36
Mariëlle de Haan
Stiens
1:01:02
37
Joyce Beukema
Leeuwarden
1:01:04
38
Minke Oord
Friesland
1:01:20
39
Magreet Wind
Leeuwarden
1:01:53
40
Ekelien Steensma-Beimers
Jirnsum
1:02:24
41
Maaike Adema
Warten
1:03:02
42
Helga Boekhout
Lionitas
1:03:51
43
Yfke Poortman
Lionitas
1:03:55
44
Sjoukje de Boer
Leeuwarden
1:04:14
45
Sandra Lok
Leeuwarden
1:05:12
46
Klaske van der West
Joure
1:05:12
47
Grietje Stoker
Wirdum Fr
1:05:40
48
Anne Houttuin
Loopgroep Leeuwarden
1:06:12
49
Tineke Dijkstra
Friesland
1:06:45
50
Cindy van der Kooi
Leeuwarden
1:08:22
51
Anneke Sijtsma
Friesland
1:08:49
52
Anja Wielinga
Harlingen
1:10:48
53
Anneke Regnerus
Friesland
1:12:45
54
Ienskje van der Weg
AV Heerenveen
1:12:45
55
Anneke Bonnema
Harlingen
1:14:11
MAN, 10 ENGELSE MIJL
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Willem de Boer
Lionitas
55:15
2
Wilco Kooistra
Leeuwarden
1:01:08
3
Roelof de Roos
Lionitas
1:03:14
4
Peter Jesse Sijbrandij
Friesland
1:05:54
5
Remco Schraa
Loopgroep Leeuwarden
1:06:22
6
Roelof Burghoorn
Wytgaard
1:06:57
7
Johannes van der Veen
Lionitas
1:08:35
8
Henk van Eldik
Lionitas
1:08:35
9
Theo Borawitz
Leeuwarden
1:09:12
10
Edwin Voorwinde
Grou
1:09:42
11
Reinier Vos
Andel
1:10:08
12
Menne Valk
Leeuwarden
1:10:37
13
Menno Cramer
1:10:43
14
Piet Scholten
Leeuwarden
1:10:50
15
Siebe de Vries
Drachten
1:11:18
16
Johan de Witte
Makkum Fr
1:11:57
17
Tjerk Bruinsma
Friesland
1:11:57
18
Arno Miedema
Leeuwarden
1:12:36
19
Bernhard Bouma
Oldeholtpade
1:13:53
20
Alex van Zurk
Friesland
1:13:57
21
Joop Scherpenseel
Leeuwarden
1:14:11
22
Gjalt Weistra
Drachten
1:14:17
23
Arnold Hager
Leeuwarden
1:14:25
24
Abel Reitsma
Leeuwarden
1:14:31
25
Adrie Abma
Leeuwarden
1:15:20
26
Hans Groenewoud
Lionitas
1:15:26
27
Nico Hoekstra
Lionitas
1:15:26
28
Willem Biemolt
Friesland
1:15:33
29
Aldert Cuperus
Lionitas
1:15:40
30
Jaap Baulbergen
Dokkum
1:16:51
31
Tjeerd-menno Douma
Lionitas
1:17:06
32
Edwin Haasdijk
Leeuwarden
1:17:41
33
Wessel de Vries
Leeuwarden
1:17:51
34
Tjebbe Hettinga
Deinum
1:17:55
35
Erwin Krikke
Leeuwarden
1:18:07
36
Wiep van der Heide
Drachten
1:18:17
37
Jens van de Waten
Overijse
1:18:42
38
Johannes
Wytgaard
1:19:07
39
Jacob Munneke
Leeuwarden
1:19:11
40
Tjipke
Ryptsjerk
1:19:24
41
Otto de Boer
Friesland
1:19:29
42
Jan Sikke Postma
Loopgroep Leeuwarden
1:20:11
43
Muhamed Abas
Oldenzaal
1:20:20
44
Rinke De jong
Loopgroep Leeuwarden
1:20:24
45
Mario Postma
Leeuwarden
1:20:32
46
Rien Diepenbroek
Grou
1:21:03
47
G. Meijwaard
Feanwalden
1:21:17
48
Peter Hoekstra
Leeuwarden
1:21:47
49
Klaas de Ruiter
Leeuwarden
1:22:08
50
Chris Vreugdenhil
Leeuwarden
1:23:12
51
Jasper de Noord
Lionitas
1:23:15
52
Hendrik-Jan Meulenaar
Burgum
1:23:22
53
Jan Nanninga
1:23:24
54
Jos Bruin
AV Heerenveen
1:23:24
55
Marco van der Wal
Lionitas
1:23:28
56
Peter Nijholt
Leeuwarden
1:23:38
57
Rikus van Wijk
Lionitas
1:24:04
58
Jochum Prins
Lionitas
1:24:10
59
Damiano Ramalli
Lionitas
1:24:11
60
Sytse Wagenaar
Leeuwarden
1:24:13
61
Johannes van der Schaaf
Lionitas
1:24:59
62
Arjan Hegge
Artemis
1:25:09
63
Hein Riewald
Dronryp
1:25:27
64
Paul Neven
Leeuwarden
1:25:50
65
Bouwe Hiddinga
Lionitas
1:25:55
66
Rik Troostheide
Leeuwarden
1:26:05
67
Marinus de Haan
Hurdegaryp
1:26:25
68
Jouke Dykstra
Leeuwarden
1:26:45
69
Geert Peereboom
Tytsjerk
1:28:01
70
Siebe Gerritsma
Franeker
1:28:17
71
Bor Iwga
Leeuwarden
1:29:11
72
Jeen Bruinsma
Katlijk
1:29:51
73
A. Hettinga
Deinum
1:30:12
74
Karst Anema
Friesland
1:31:32
75
Leo van der Meulen
Sneek
1:31:55
76
Gerben Brouwer
Sneek
1:31:56
77
Wybe Sierksma
Marrum
1:32:28
78
Rudolf Knegtering
Leeuwarden
1:32:59
79
Jan Boersma
Friesland
1:33:08
80
Alex Kramer
Stiens
1:33:46
81
Jaap Wit
Haag Atletiek
1:33:47
82
Johan Zwerver
Friesland
1:33:54
83
Wim Manshande
Lionitas
1:34:44
84
Sieds Brouwer
Lionitas
1:34:52
85
Jan Panhuis
Friesland
1:35:17
86
Han Lansink
Enschede
1:35:26
87
Willem Reitsma
Leeuwarden
1:35:33
88
Benjo Pelder
Leeuwarden
1:35:59
89
Henk-Jan Westra
Leeuwarden
1:35:59
90
Sebastiaan Verlaan
Leeuwarden
1:36:23
91
Frans Hoitinga
Leeuwarden
1:38:29
92
Harm Postma
Friesland
1:38:53
93
Startnummer 801
1:39:46
94
Rense Zwerver
Leeuwarden
1:40:33
95
Edwin Deelstra
Friesland
1:42:20
96
Herman Wassens
Lionitas
1:42:24
97
Hannie Bouma
Leeuwarden
1:44:00
98
Gerard Houbein
Spartacus
1:44:28
99
Rob Kelder
Ryptsjerk
1:44:40
100
Femme de Bruin
Friesland
1:44:48
101
Patrick Dijkhuizen
Horror
1:53:40
VROUW, 10 ENGELSE MIJL
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jacolien Ruizendaal
NOP
1:09:02
2
Sanne Heidinga
Rolde
1:11:32
3
Femke Hemstra
Leeuwarden
1:13:57
4
Inge van Schaick
Lionitas
1:15:10
5
Michelle van Hooft
Ede Gld
1:17:02
6
Simone van Dijk
Lionitas
1:18:08
7
Anita Flapper
Berltsum
1:18:42
8
Berber Akkerman
1:23:24
9
Anita v.d. Wal
Friesland
1:24:18
10
Gerrike de Vries
Leeuwarden
1:25:15
11
Bianca de Vries
Leeuwarden
1:26:45
12
Wilma Hemstra
Weidum
1:30:16
13
Tjitske van Lien
Lionitas
1:31:00
14
Grietje Palstra
Bolsward
1:31:59
15
Maaike Heidinga
Eppenhuizen
1:33:23
16
Anke Peterson
Lionitas
1:33:47
17
Renske Postma
Leeuwarden
1:34:44
18
Linda Dekker
Lionitas
1:34:52
19
Margreet dijkstra
Lionitas
1:35:10
20
Inge Helder
AV Heerenveen
1:35:57
21
Jannie Ydema
Lionitas
1:36:30
22
Gerda Ydema
Leeuwarden
1:37:45
23
Petra Lok
Lionitas
1:37:45
24
Hikmet Yigit
Leeuwarden
1:38:29
25
Kim Boonstra
Leeuwarden
1:38:58
26
Marrit Burghoorn
Wytgaard
1:40:20
27
Ina Veenstra
AV Heerenveen
1:40:46
28
Carla Buurman
Lionitas
1:42:24
29
Marjan Hoexum
Lionitas
1:42:24
30
Pietrik Janne van der Mei
Leeuwarden
1:42:30
31
Ineke Scheffer
avVN
1:42:52
32
Tine visser-groenhof
Leeuwarden
1:43:02
33
Adrie van den Berg
Leeuwarden
1:43:44
34
Therese Wester
Lionitas
1:44:16
35
Sam Kelder
Ryptsjerk
1:44:38
36
Wendelien Schalij
Leeuwarden
1:44:39
37
Mettje Elzinga
Leeuwarden
1:44:40
38
Karin Andersson
Leeuwarden
1:45:57
39
Jeannet Huitema
Lionitas
1:47:28
MAN, 30 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Riekele Kobes
Friesland
1:48:28
2
Jan Venhuizen
Lionitas
1:54:25
3
Henri Veldman
AV Heerenveen
1:57:07
4
Harry Wiersma
Lionitas
1:57:44
5
Rémon van Lunzen
Lionitas
1:58:30
6
Johannes Postma
Lionitas
1:58:44
7
Anne Wiersma
Climax
1:58:48
8
Douwe Nauta
Lionitas
1:59:06
9
Mechiel Zantema
Friesland
1:59:27
10
Stefan van der Pal
Friesland
1:59:44
11
Steven Hemstra
Weidum
2:05:23
12
Mark Peereboom
Loopgroep Leeuwarden
2:05:55
13
Egbert Allema
Lionitas
2:06:40
14
Wim Douma
Lionitas
2:07:31
15
Dik Vries
Appingedam
2:10:22
16
Thomas vd Wal
Klazienaveen
2:11:48
17
Klaas van Heeringen
Lionitas
2:12:03
18
Saco Hemstra
Friesland
2:12:03
19
Pieter Talsma
Athleta
2:13:45
20
Wolter de Lange
Steenwijk
2:14:03
21
Tom Pietersma
Goutum
2:15:50
22
Dorus Wolthekker
Loopgroep Nienoord
2:16:09
23
Richard de Graaf
Mantgum
2:16:32
24
Martijn Schmit
Grou
2:17:30
25
Richard van der Wal
Lionitas
2:17:48
26
Wouter den Dekker
AV Heerenveen
2:19:07
27
Ytsen de Boer
Steenwijk
2:19:30
28
Harrie Wetterhahn
Lionitas
2:20:18
29
Chris Draijer
Impala
2:21:20
30
Oeli Reitsma
Horror
2:21:20
31
Gearard Posthumus
AV Heerenveen
2:21:43
32
Richard Aalders
Nietap
2:24:21
33
Edward Pechler
Loopgroep Bedum
2:24:36
34
Bert Velkers
AV Heerenveen
2:25:37
35
Henk Reinderink
Bolsward
2:25:44
36
Jos Dijcker
Gytsjerk
2:25:52
37
Hayco van der Velde
Heerenveen
2:25:55
38
Bob van der Weg
AV Heerenveen
2:26:16
39
Jan Sietsma
Drachten
2:26:23
40
Rienk de Vries
Lionitas
2:26:57
41
Jort van Ast
AV Heerenveen
2:28:00
42
Jacob van der Leg
Leeuwarden
2:28:03
43
Frank de Ruiter
Friesland
2:28:31
44
Martin Jan Visser
Mildam
2:28:42
45
Jeroen Fey
Leeuwarden
2:29:14
46
Heine Sietsma
Boornbergum
2:29:31
47
Johannes de Boer
2:29:38
48
Jan van der Meij
Friesland
2:29:44
49
Kees Visser
AV Heerenveen
2:30:08
50
Watze Hobma
AV Heerenveen
2:30:08
51
Tjitte de Vries
AV Heerenveen
2:30:08
52
Harmen Jorritsma
AV Heerenveen
2:30:08
53
Ferry Wijngaarden
Leeuwarden
2:31:54
54
Mark Jansen
AV Heerenveen
2:32:49
55
Sietze Braaksma
Loopgroep Leeuwarden
2:33:30
56
Harry Papjes
Loopgroep Hugo Veenker
2:34:46
57
Freek Schonewille
Impala
2:34:53
58
Pieter Miedera
2:34:55
59
Hans Breuker
Loopgroep Leeuwarden
2:35:34
60
Marco Vijver
Franeker
2:36:23
61
Lars Nomden
Leeuwarden
2:37:26
62
Catrinus Vroom
Lionitas
2:38:15
63
Andries van Dijk
Loopgroep Aart Stigter
2:38:50
64
Ype Boelens
Burgum
2:38:50
65
Arie van der Steen
AV Heerenveen
2:39:52
66
André Jellema
Lionitas
2:40:14
67
Dennis van Raalte
Lionitas
2:41:26
68
Jeffery Robbers
Friesland
2:41:33
69
Aise Bouma
Friesland
2:43:06
70
Hessel de Boer
Leeuwarden
2:43:12
71
Roelof Kedde
AV Heerenveen
2:44:39
72
Johan Vlugt
Balk
2:45:54
73
Paul Pultrum
Luxwoude
2:45:56
74
Fekke Fekkes
Koudum
2:46:22
75
Gerrit de Vries
AV Heerenveen
2:46:24
76
Johan van Noordenburg
AV Heerenveen
2:46:45
77
Henk Depenbrock
Zuidhorn
2:46:51
78
George Diepenmaat
Leeuwarden
2:47:03
79
Rinke de Jong
Friesland
2:47:08
80
Luut de Jong
Woudsend
2:47:23
81
Alfred Knobbe
Lionitas
2:48:03
82
Rob Weidema
Leeuwarden
2:49:31
83
Wieger van Keulen
Friesland
2:49:49
84
Klaas de Groot
Leeuwarden
2:50:14
85
Pieter van Dijk
AV Heerenveen
2:50:14
86
Durk Douma
Horror
2:52:00
87
Gerard Schade
Leeuwarden
2:55:32
88
Roelof Houttuin
Loopgroep Leeuwarden
2:55:51
89
Frans van der Molen
Spartacus
2:57:32
90
Harry Meijer
Leeuwarden
3:10:42
91
Meinte Buwalda
Horror
3:11:46
VROUW, 30 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jikke van den Berg
AV Heerenveen
2:26:16
2
Ylona Kruis
Horror
2:27:39
3
Marjan de Ruiter - Abma
Friesland
2:28:31
4
Tineke van de Wal
AV Heerenveen
2:37:41
5
Anja van Zutphen
Lionitas
2:37:41
6
Lieneke de Jong
Athleta
2:38:45
7
Lonneke Eedens
Leeuwarden
2:40:06
8
Wytske Kok
Joure
2:40:41
9
Kristie Hoeksma
AV Heerenveen
2:45:03
10
Wilma van Galen
Start '78
2:46:22
11
Jannie Bijma
AV Heerenveen
2:46:24
12
Janine Does
Heerenveen
2:47:18
13
Anneke Heijnis
Horror
2:47:23
14
Lisanne Versteeg
Leiden
2:48:54
15
Josine Sporrel
Loopgroep Leeuwarden
2:51:10
16
Anke de graaf
Balk
2:53:10
17
Marja van der Werf-Zoer
AV Heerenveen
2:55:32
18
Ingrid Prins
Loopgroep Leeuwarden
2:55:51
19
Startnummer 787
2:59:33
20
Sandra Knop
West-Terschelling
2:59:33
21
Grietje van der Schaaf
Lionitas
3:00:10
22
Marianne Haijma
Lionitas
3:00:10
23
Roelie Plantinga
AV Heerenveen
3:07:45
24
Siska Folkertsma
AV Heerenveen
3:07:45
25
Aafje de Graaf
Wijckel
3:09:03
26
Sjoukje de Glee
Horror
3:11:35
27
Vanessa Wuijster
Loopgroep Bedum
3:14:36
28
Eppie de Haan
AV Heerenveen
3:14:36
Totaal 615 inschrijvingen.
Opmerkingen over uitslag naar wocweg@lionitas.nl
De uitslag van de 1 km volgt later ivm problemen
registratie.
Uitslagen.nl
16-03-2017 23:04