Uitslagenlijst Leeuwarden-Marsum-Leeuwarden

Leeuwarden - Zondag 5 februari 2017

J-15, 1 KM KIDSRUN
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jakob Zeijl
Lionitas
4:09
2
Luc van der Wal
Leeuwarden
4:15
3
Nick Jellema
Franeker
4:17
4
Stein Boringa
Lionitas
4:21
5
koen scherpenzeel
Lionitas
4:24
6
Jayden van Zandvoort
Lionitas
4:33
7
Yanco Zuidema
Lionitas
4:39
8
Hessel Pijlman
Lionitas
4:39
9
Delano van Zandvoort
Lionitas
4:43
10
Yens Goffe van der Schaaf
Lionitas
5:03
11
Jelmer Teppema
Lionitas
5:04
12
mees de roo
Leeuwarden
5:07
13
Hidde Mosterman
Leeuwarden
5:13
14
Jasper Peereboom
Leeuwarden
5:13
15
Mads Jellema
Lionitas
5:28
16
Jesco van Gelder
Lionitas
5:31
17
Hidde Sjoerd vd Zee
Leeuwarden
5:34
18
Thom Vellema
Leeuwarden
5:52
19
Jelle Mosterman
Leeuwarden
6:13
20
yme van dr zee
leeuwarden
6:13
21
Niek Boringa
Leeuwarden
6:13
22
Ivo snitker
Leeuwarden
6:49
M-15, 1 KM KIDSRUN
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Sanne Pultrum
AV Heerenveen
4:04
2
Néya Schuhmacher
Lionitas
4:11
3
Rixt Drenten
Leeuwarden
4:14
4
Suze Posthumus
Lionitas
4:41
5
Marleen de Roos
Leeuwarden
4:45
6
Tineke Osinga
Berltsum
4:47
7
Julia Bastmeijer
Woerden
4:55
8
Shanara van Zandvoort
Lionitas
4:55
9
Rixt Ankonides
Rottevalle
4:57
10
Nynke Slager
Marrum
5:01
11
Vera Klijnsma
Leeuwarden
5:05
12
Rhodee Steenwelle
Lionitas
5:19
13
Alanis Jorna
Lionitas
5:26
14
Dione van Gelder
Lionitas
5:27
15
Lyske de Vries
Suwald
5:51
16
Emke van der Schaaf
Leeuwarden
6:02
17
Isa Bootsma
Lionitas
6:05
18
Marlieke de Vries
Leeuwarden
6:06
19
Yfke Scherpenzeel
Leeuwarden
6:29
20
Femke Slager
Marrum
6:47
21
Marc Slager
Marrum
6:50
22
Manon Weiland
Lionitas
6:51
J-15, 2.5 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Einar Kuiper
Lionitas
9:17
2
melle ketellapper
Lionitas
9:32
3
Sven Pultrum
Luxwoude
9:59
4
Joeri Oosterhof
Lionitas
11:04
5
B de Bies
Leeuwarden
11:47
M-15, 2.5 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Renske Drenten
Leeuwarden
10:08
2
Esmay de Jonge
Lionitas
11:16
3
Bernice Frank
Lionitas
11:54
4
Naomi Teppema
Lionitas
12:03
5
Anna Cats
Leeuwarden
12:05
6
Lisca van Gelder
Lionitas
12:05
7
Elza van der Meulen
Lionitas
12:59
8
Tessa de Roos
Lionitas
13:15
MAN, 5 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Pieter Prins
Friesland
17:57
2
roeland broekema
Vitalis
18:30
3
Kornelis de Vries
Lionitas
19:25
4
Matthijs Pultrum
Luxwoude
20:15
5
Rinze Hallema
Leeuwarden
20:40
6
Glenn de Vries
Lionitas
20:47
7
Gerko Riedstra
Leeuwarden
21:14
8
stefan van lunzen
Franeker
21:15
9
Goos Bies
Leeuwarden
21:35
10
Jan Paulus van der Meulen
Hallum
22:05
11
richard van lunzen
Franeker
22:24
12
Pieter Hallema
Leeuwarden
22:51
13
Remy Borawitz
Lionitas
23:11
14
Sijbren Kuiken
Ferwert
23:20
15
Rudolf Kuipers
Lionitas
23:43
16
Fokke Draaijer
Lionitas
23:49
17
Anco Buning
Goutum
24:26
18
Meine Stegenga
Leeuwarden
24:52
19
Henk Nuis
Leeuwarden
25:10
20
Sybe de Vries
Leeuwarden
25:20
21
Klaas van der Schaaf
Leeuwarden
25:33
22
Ids Stegenga
Leeuwarden
26:05
23
Reinier Reinders
Leeuwarden
26:51
24
andries hofstra
Leeuwarden
26:55
25
Wim van der Meulen
Leeuwarden
27:06
26
Jouke de Jong
Tzum
27:34
27
Daniel Schmidt
Dronryp
27:58
28
Roald Schmidt
Dronryp
28:00
29
Thijs Groen
Drachten
28:54
30
Ben Groen
Impala
28:56
31
Martien Pannekoek
Leeuwarden
30:57
32
Johan Koning
Leeuwarden
31:29
33
Thijs Hofstra
Friesland
31:40
34
luuk feitsma
Lionitas
31:42
35
Jan van der Hoek
Friesland
40:45
VROUW, 5 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Lianne van de Belt
Vitalis
18:24
2
Renée Huizinga
Leeuwarden
20:51
3
Lisa Snoek
Leeuwarden
21:17
4
Marlous Zwaan
Leeuwarden
21:57
5
Rosa Los
Lionitas
22:56
6
Lianne Zijlstra
Loopgroep Bedum
23:34
7
Kim Dekker
Friesland
24:26
8
Shakuntala Hoogendoorn
Leeuwarden
25:26
9
Inge Bokma
Leeuwarden
26:12
10
Eveline Heeringa
Leeuwarden
26:48
11
Jaey Land
Leeuwarden
27:00
12
Henny Engbrenghof
Leeuwarden
27:37
13
Paulien Lamsma
Leeuwarden
27:59
14
Esther Boskma
Hurdegaryp
28:15
15
Inex Jonker
Leeuwarden
28:25
16
Martha Buning
Goutum
28:35
17
elly zwart
Friesland
28:35
18
Sandra Lok
Leeuwarden
28:48
19
Sabine Boer
Leeuwarden
29:08
20
Nynke baron
Leeuwarden
29:13
21
Anja ten Berge
Leeuwarden
29:15
22
Geeske Hooghiemstra
Drachten
29:50
23
Sandra de Ruiter
Leeuwarden
30:01
24
Marijke Ham
Leeuwarden
30:11
25
Etty Haantjes
Leeuwarden
31:48
26
simone dijkstra
Bitgummole
31:50
27
Joke Hoftijser
Lionitas
31:55
28
Iris Frankruijter
Bedum
32:01
29
Petra Tuithof
Leeuwarden
32:11
30
Geertje Zijlstra
Leeuwarden
32:31
31
Audrey van Gelder
Leeuwarden
32:35
32
Coba de Vries
Warffum
32:35
33
Esther Aagtjes
Stiens
32:35
34
Thea Boskma-Algera
Hurdegaryp
33:10
35
Marian Rutten
Leeuwarden
33:11
36
Ankie Jagersma
St.-Annaparochie
35:17
37
Catrien Schade-Melein
Leeuwarden
38:04
MAN, 10 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Erik Bolding
Start '78
35:20
2
Marten-Jan Ernst
Damwald
36:43
3
Karel Nieukoop
Groningen Atletiek
36:47
4
Steven Hemstra
Friesland
37:45
5
Marco Kingma
Sneek
38:36
6
geert sieerd vd zee
Lionitas
39:50
7
Gerrit Gildemacher
Leeuwarden
40:02
8
Hilbert Dijkstra
Utrecht
40:35
9
Selmar Pigge
Wolvega
41:24
10
meine jongedijk
Leeuwarden
41:35
11
Reinier Hitzert
Friesland
41:52
12
jan van der veen
Loopgroep Leeuwarden
42:15
13
bert kobus
Leeuwarden
42:23
14
Abel Reitsma
Leeuwarden
43:09
15
Booyen Nicolay
Lionitas
43:12
16
Adrie Atsma
Leeuwarden
43:21
17
Nico Hoekstra
Lionitas
43:31
18
Martijn Roolvink
Leeuwarden
43:55
19
Mario Postma
Leeuwarden
44:01
20
Maarten Kloppenburg
Leeuwarden
44:02
21
Marco Pietersma
Leeuwarden
44:08
22
Jacob Munneke
Leeuwarden
44:11
23
Sietze Vis
Leeuwarden
44:20
24
Jacob Tichelaar
Friesland
44:48
25
Erik Dost
Leeuwarden
44:59
26
Klaas Jan Huizing
Lionitas
45:48
27
Hans Groenewoud
Menaam
45:58
28
Sander Groenewoud
45:58
29
cor wetting
Lionitas
46:07
30
keimpe de jong
Drachten
46:14
31
Cor van Sluis
Friesland
46:42
32
Otto de Boer
Friesland
46:46
33
Richard Spoelstra
Lionitas
46:53
34
Peter Boersen
Friesland
47:03
35
Peter Hoekstra
Leeuwarden
47:16
36
gerben ellerie
Loopgroep Berlikum
47:18
37
rein postma
Leeuwarden
47:21
38
Jacco Vroegop
Leeuwarden
47:32
39
Marcel Perdu
Leeuwarden
47:43
40
Gertjan Vierling
the Hague Road Runners
47:55
41
arnold kooiker
Marsum
48:00
42
Lelouch Lamperouge
Leeuwarden
48:07
43
piet vd steeg
Leeuwarden
48:10
44
Robin Telgenhof
Lionitas
48:21
45
Paul Pultrum
Luxwoude
48:23
46
Erik Visser
Leeuwarden
48:25
47
Willie-Jan Veltman
Lionitas
48:27
48
Erik Willekus
St.-Annaparochie
48:34
49
Alex van Zurk
Friesland
48:39
50
chris vreugdenhil
leeuwarden
48:46
51
Daniël Hooghiemstra
Drachten
48:47
52
Jurjen van der Weg
Leeuwarden
48:48
53
rob verveer
Lionitas
49:09
54
Robin Boor
Leeuwarden
49:19
55
Ruurd Veenstra
Friesland
49:21
56
Fokke Postma
Leeuwarden
49:22
57
Tom Westra
Drachten
49:23
58
Heino van der Meer
Lionitas
49:25
59
Rik Troostheide
Leeuwarden
49:29
60
Jacob Dijkstra
Friesland
49:47
61
Kees oosterbaan
Lionitas
49:59
62
hein riewald
Dronryp
50:07
63
Alex Kramer
Stiens
50:09
64
Hessel de Boer
Leeuwarden
50:18
65
Hendrik Dijkstra
Bitgum
50:40
66
Marinus de Haan
Hurdegaryp
50:45
67
Johannes van der Schaaf
Lionitas
51:26
68
Uif van Driel
Leeuwarden
51:27
69
Sije Boskma
Hurdegaryp
51:40
70
Harrie Moerings
Leeuwarden
51:41
71
Jan Hooghiemstra
Loopgroep Leeuwarden
52:17
72
Tamme Draager
Leeuwarden
52:25
73
Marco Tuithof
Leeuwarden
52:27
74
Erik Piekema
Leeuwarden
52:36
75
Louis Bakker
Friesland
52:38
76
tim ter berg
leeuwarden
52:59
77
Bauke van der Loon
Lionitas
53:00
78
Martin de Roos
Leeuwarden
53:03
79
Dick Wielenga
Leeuwarden
53:05
80
Klaas-Tette Galema
Leeuwarden
53:07
81
Jaap Bruinzeel
Lionitas
53:26
82
Sieds Brouwer
Lionitas
53:37
83
Edo Eisma
Goutum
53:41
84
Karst Anema
Friesland
53:48
85
Fokke Hoeksma
Friesland
53:49
86
Jan Hoogland
Bitgummole
53:51
87
Egbert Geertsma
Groningen
53:59
88
Jefta Boogaard
Lionitas
54:21
89
Guido Groen
Impala
54:36
90
Jaap Jongsma
Leeuwarden
54:47
91
Dirk van der Meij
Leeuwarden
55:12
92
Jan van der Ploeg
Loopgroep Stiens
55:47
93
Ralph Zuidema
Leeuwarden
55:59
94
Niels Veenstra
Leeuwarden
56:15
95
Wybe Sierksma
Marrum
56:18
96
Djurre J. van der Schaaf
Friesland
56:36
97
Ronald Spoor
Leeuwarden
56:41
98
Eldert Berends
Leeuwarden
56:41
99
jan feenstra
Friesland
56:59
100
Harm Postma
Friesland
57:10
101
Frans Hoitinga
Leeuwarden
57:13
102
Johan Zijlstra
Leeuwarden
57:21
103
Jaap Wit
Hera
57:22
104
Johan Zwerver
Friesland
57:26
105
Han Lansink
Enschede
57:47
106
André Hartmann
Lionitas
57:53
107
Dick Schiere
Waalwijk
57:53
108
Rense Zwerver
Leeuwarden
58:34
109
Jan Panhuis
Friesland
58:39
110
Wijbrand de Groot
Feanwalden
58:39
111
Marten Kingma
Friesland
58:43
112
Eric Nab
Hallum
59:02
113
Carel Harkema
Friesland
59:21
114
arie roest
Lionitas
59:30
115
John Moninex
Friesland
59:35
116
Herman Wassens
Lionitas
59:45
117
Theo Van der Zee
Stiens
1:00:20
118
Domien Adema
Menaam
1:00:48
119
Koos Pietersma
Lionitas
1:00:55
120
Klaas Nieuwhof
Loopgroep Berlikum
1:01:46
121
Jan Kalsbeek
Friesland
1:04:21
122
Michel van Luntreren
Leeuwarden
1:05:50
123
Meindert Roosjen
Friesland
1:12:13
124
Joop Boonstra
Friesland
1:18:16
125
Herman Hoekstra
Friesland
1:18:16
126
jippe bokma
Friesland
1:18:16
127
Reinder Sinnema
Lionitas
1:18:16
VROUW, 10 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
linda werner
Lionitas
42:54
2
Marinka Pultrum
AV Heerenveen
44:28
3
Femke Hemstra
Leeuwarden
45:11
4
Simone van Dijk
Lionitas
45:25
5
Anita Bouma
Leeuwarden
46:21
6
Grietje van der Schaaf
Lionitas
49:31
7
Bettie Koops
Lionitas
50:17
8
Belinda Abbing
Leeuwarden
52:20
9
Ymie Kamsma
Leeuwarden
53:08
10
Jelma wassenaar
Loopgroep Berlikum
53:10
11
Hillegien Tol
Leeuwarden
53:26
12
Liesbeth Mulder
Spartacus
53:31
13
Wilma Hemstra
Friesland
53:56
14
Jelly Haarsma
Ternaard
54:06
15
mariette mengerink
Lionitas
55:23
16
Corrie Pars
St.-Annaparochie
55:36
17
Trea Walstra
Menaam
55:53
18
wike bruinsma
Lionitas
56:21
19
Wieke de Haan
Lionitas
56:22
20
Nellie Dijkstra
Friesland
56:23
21
Irene van Elteren
Leeuwarden
56:34
22
Gerda IJdema
Lionitas
56:35
23
Marike Galama- Schrage
Leeuwarden
56:44
24
Anita de Vreeze
Leeuwarden
56:52
25
Yvonne Volbeda
Leeuwarden
57:13
26
Anke Peterson
Lionitas
57:22
27
Riek van der Meulen
Lionitas
57:35
28
Tea Busstra
Lionitas
57:36
29
Linda Dekker
Lionitas
57:49
30
Marian van der Harst
Leeuwarden
58:07
31
Jelly Koopmans
Lionitas
58:11
32
Jetty Sinnema
Lionitas
58:16
33
Dieuwke vd Honing
Lionitas
59:02
34
Annemieke Fortuin
Leeuwarden
59:41
35
Carla Buurman
Lionitas
59:45
36
Sjoukje de Boer
Leeuwarden
1:00:13
37
Inge Kools
Friesland
1:00:13
38
Ekelien Steensma-Beimers
Jirnsum
1:00:17
39
Mariëlle de Haan
Stiens
1:00:20
40
Minke Oord
Friesland
1:00:35
41
Maaike Adema
Warten
1:02:05
42
Magreet Wind
Leeuwarden
1:02:48
43
Jerannet Huitema
Lionitas
1:03:29
44
Tineke Dijkstra
Friesland
1:05:18
45
Linda Hofman
Leeuwarden
1:05:24
46
Josine Sporrel
Loopgroep Leeuwarden
1:05:50
47
liset veltman
Dronryp
1:06:31
48
Wietske Hoitema
Franeker
1:08:22
49
Pietrik Janne van der Mei
Leeuwarden
1:08:28
50
yvonne kassenberg
Lionitas
1:18:16
51
Willy de Jong
Leeuwarden
1:18:16
MAN, HALVE MARATHON
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jan Venhuizen
Lionitas
1:15:55
2
Maarten van Dijk
HAC '63
1:17:54
3
Stefan van de Pal
Friesland
1:18:43
4
Johannes Postma
Lionitas
1:20:08
5
Harry Wiersma
Lionitas
1:20:21
6
Douwe Nauta
Lionitas
1:20:44
7
Wilco Kooistra
Leeuwarden
1:22:47
8
Mechiel Zatema
Friesland
1:25:25
9
Roelof de Roos
Lionitas
1:25:25
10
henk piek
Impala
1:26:16
11
Saco Hemstra
Friesland
1:27:38
12
Richard Aalders
Nietap
1:29:14
13
Theo Borawitz
Leeuwarden
1:29:45
14
Roelof Burghoorn
Wytgaard
1:29:54
15
Jacob van der Ley
Friesland
1:30:19
16
Edwin Voorwinde
Grou
1:30:45
17
Andries Damstra
Loopgroep Dokkum
1:31:06
18
Piet Scholten
Leeuwarden
1:31:28
19
Siebe de Vries
Drachten
1:32:46
20
Martijn Schmit
Grou
1:33:10
21
Rienk de Vries
Lionitas
1:34:02
22
Gerben Groenewoud
Loopgroep Leeuwarden
1:34:03
23
Heine Sietsma
Boornbergum
1:34:30
24
Jan Sietsma
Drachten
1:36:33
25
Willem Biemolt
Friesland
1:36:57
26
jan van de meij
Friesland
1:37:34
27
Arnold Hager
Leeuwarden
1:38:31
28
Henk Miedema
Leeuwarden
1:40:22
29
diederick niehof
Leeuwarden
1:40:46
30
Ferry Wijngaarden
Leeuwarden
1:41:56
31
Gjalt Weistra
Drachten
1:42:31
32
Freek Schonewitte
Impala
1:42:43
33
Aldert Cuperus
Lionitas
1:42:53
34
Startnummer 830
1:43:19
35
Wiep van der Heide
Drachten
1:43:55
36
erwin krikke
Leeuwarden
1:43:58
37
Herman Geritz
Friesland
1:44:24
38
Catrinus Vroom
Lionitas
1:44:30
39
Harrie Wetterhahn
Lionitas
1:44:31
40
Sytse Wagenaar
Leeuwarden
1:45:36
41
Tjiphe
Ryptsjerk
1:45:48
42
Alko de Jong
Friesland
1:46:35
43
rob weidema
Leeuwarden
1:46:53
44
Sienk Wennen
Goutum
1:47:01
45
André Jellema
Lionitas
1:47:13
46
Johannes Althuisius
Franeker
1:47:20
47
Gerard Schade
Leeuwarden
1:48:10
48
Wessel de Vries
Leeuwarden
1:48:15
49
Alfred Knobbe
Lionitas
1:48:18
50
Wieger van Keulen
Friesland
1:48:38
51
chris de vries
Lionitas
1:48:57
52
Rinke De jong
Hempens
1:49:03
53
Bernard Wilkens
Ureterp
1:49:19
54
Rene Bruinsma
Tijnje
1:50:16
55
marco vijver
Franeker
1:50:54
56
Meine auke van der molen
De Wilgen
1:51:15
57
Duco Zijlstra
Friesland
1:51:27
58
Leo van der Meulen
Sneek
1:51:41
59
Klaas de Groot
Leeuwarden
1:53:19
60
Tjeerd Visser
Friesland
1:54:20
61
siebe gerritsma
Spartacus
1:57:00
62
ben staal
Groningen
1:57:42
63
Arjan Hegge
Artemis
1:57:48
64
hans top
hoogkerk
1:58:01
65
laurens snoek
Leeuwarden
1:58:01
66
Jeen Bruinsma
Katlijk
1:58:09
67
Tjebbe Hettinga
Deinum
2:00:13
68
Bouke Fennema
Friesland
2:00:39
69
jan zondag
Friesland
2:00:48
70
Harry Meijer
Leeuwarden
2:03:54
71
Damiano Ramalli
Lionitas
2:04:38
72
Rob Kelder
Ryptsjerk
2:05:49
VROUW, HALVE MARATHON
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
berdina seinstra
Leeuwarden
1:31:28
2
Sanne Heidinga
Rolde
1:33:36
3
Tessa Boot
Friesland
1:36:54
4
Cathelijne Snijders
Leeuwarden
1:39:59
5
Anita v.d. Wal
Friesland
1:42:00
6
Inge van Schaick
Lionitas
1:47:06
7
Jolanda Muizer
Friesland
1:51:40
8
berder akkema
wommels
1:53:29
9
anja van zutphen
Lionitas
1:53:29
10
Carla Frankruijter
Loopgroep Bedum
1:53:40
11
Bianca de Vries
Leeuwarden
1:57:22
12
Maaike Heidinga
Eppenhuizen
1:58:06
13
Tjitske van Lien
Lionitas
1:58:45
14
annechien van de veen
Lionitas
1:58:50
15
Manja Zuiderveld
Leeuwarden
2:03:14
16
Karin Machiela
Leeuwarden
2:03:15
17
Wendelien Schalij
Leeuwarden
2:05:49
18
Marrit Burghoorn
Wytgaard
2:16:19
19
Karin Andersson
Leeuwarden
2:16:57
20
Tine visser-groenhof
Leeuwarden
2:26:17
21
Klaske van der West
Joure
2:39:51
Opmerkingen over uitslag naar wocweg@lionitas.nl
Uitslagen.nl
07-02-2017 11:37