Uitslagenlijst Recreatieloop

Damwald - Zaterdag 27 augustus 2016

5KM, 5KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Tjerk Dijksma
Damwoude
20:02
2
Reinier Hitzert
Hurdegarijp
20:08
3
Wieger Sikkema
Groningen
20:14
4
Leon Visser
Driezum
20:42
5
Klaas Pranger
Damwoude
20:50
6
Kevin Damstra
Raard
20:55
7
Julien van Dijk
Dokkum
20:58
8
Durk Polet
Burgum
20:59
9
Jan anne Postma
Zwagerbosch
21:09
10
Femme Haakma
Damwoude
21:09
11
Anne Claus
Boelenslaan
21:30
12
Jacob van der Velde
Dokkum
21:35
13
Jolien Bandstra
Balk
21:35
14
Henk Depenbrock
Zuidhorn
21:35
15
Dirk Peter Boersma
Damwald
21:38
16
Gerrit Hummel
Feanwalden
22:15
17
Albert wijbenga
Dokkum
22:30
18
Joke van Klaarbergen
Damwald
23:35
19
Jappie Bijlstra
Dokkum
23:39
20
Sybrand Brouwer
Ballum Ameland
24:35
21
Sjouke Visser
Damwald
24:45
22
Bauke Steegstra
Dokkum
24:48
23
Jeroen van dijk
Dokkum
25:39
24
Vincent Beeksma
Dokkum
25:40
25
Jacob rintjema
damwoude
26:11
26
Tracy van de Ploeg
Damwald
27:13
27
Wiesje Kloosterman
Burgum
27:37
28
Petra Bijlstra
Damwoude
28:10
29
Frits Mulder
Hurdegarijp
28:10
30
Tineke vd Veen
Westereen
28:33
31
Klaas Keekstra
Dokkum
28:34
32
Anita Zuidema
Damwald
30:22
33
Johan van Meekeren
Broeksterwald
30:24
34
Rick van Meekeren
Broeksterwald
30:27
35
Anneke Slagter
Damwald
30:39
36
Romana Monsma
Dokkum
30:52
37
Janouk Hoogeveen
Dokkum
30:56
38
Jannie Hoeksma
Dokkum
32:08
39
Diny Gosma
Oosternijkerk
32:09
40
Ferdi Fahner
Bartlehiem
32:10
41
Alie Soepboer
Dokkum
32:11
42
Adri de Bruin
Damwald
32:35
43
Jeltje post
Damwoude
32:52
44
Marjolein de Jong
Heerenveen
32:52
45
Susan Postma
Damwald
32:55
46
Hennie de Roos
Veenwouden
34:17
47
Froukje Broersma
Veenwouden
34:30
48
Gea Zijlstra
Burgum
34:30
49
Theo runia
leeuwarden
34:30
50
Herman Hoekstra
Goutum-Zuid
34:31
51
Dirk van Beelen
Hurdegaryp
34:42
52
Anniette Kramer
Oostrum
35:12
53
Jitske Monsma
Hantum
35:12
54
Jelle Nooitgedagt
Burdaard
35:59
55
Sandra Leffring
Dokkum
36:06
56
Maaike Holwerd
Dokkum
36:18
57
Greetje Jellema
Raard
36:18
58
Klaas Duits
Sneek
37:20
59
Nanette caviet
Dokkum
37:20
60
Yke Wijbenga
De Falom
39:46
61
Jacob Bloem
Damwald
39:46
62
Fanny Stellingwerf
Bergum
39:46
63
Gwen regnerus
Marrum
42:58
64
Britt de Lange
Broeksterwoude
42:59
65
Jan van der hoek
sint annaparochie
44:08
10KM, 10KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Marten Jan Ernst
Damwoude
39:04
2
Jacob van der Ploeg
Damwald
39:40
3
Jan van der Meulen
Rinsumageest
40:38
4
Dennis Emaar
Dokkum
41:06
5
Nico de Jong
Dokkum
41:27
6
Jacob Eelkema
Oostermijkerk
42:31
7
Ben Douwes
Zwaagwesteinde
43:12
8
Douwe Graansma
Veenwoudsterwal
43:45
9
Jan Auke Bos
de Falom
44:11
10
Harold van Wieren
Drachten
44:43
11
Piet Zwart
Damwoude
45:35
12
Hugo Reitsma
Hurdegaryp
45:56
13
Ype Boelens
Burgum
46:00
14
Arnie van der Steen
Bontebok
46:38
15
Jan Castelein
Zwaagwesteinde
48:07
16
Piet Visser
Driezum
48:07
17
Geert Broersma
Damwald
48:14
18
Bauke Groen
Dokkum
48:15
19
Johan de Jong
Driezum
48:53
20
Ed Velderman
Gytsjerk
49:19
21
Jan van der Werf
Oenkerk
49:37
22
Duco zijlstra
Lekkum
50:02
23
Martijn dijkstra
Dokkum
51:22
24
Elly Hoekstra
Burdaard
51:36
25
Marijke Bijker
Burdaard
51:44
26
Rogier Peters
Dokkum
51:50
27
Iente Talsma
Goutum
51:54
28
Martijn Venema
Veenwouden
54:12
29
Johannes Bos
de Falom
54:28
30
Harold Slomp
Veenwouden
54:30
31
Wyger Smits
Damwoude
54:32
32
Klaar Eelkema
Hantum
54:38
33
Sjoerdtje Veenstra
Feenwaldsterwal
54:55
34
Gerrit Bosma
Ryptsjerk
55:04
35
Hendrik jan de Vries
Drachten
55:12
36
Domien Mulder
Joure
55:46
37
Sandra Klaver
kollum
55:57
38
Sake Swart
Damwald
56:11
39
Wouter Hoogland
Dokkum
56:43
40
Klaas van der Kooy
damwoude
57:18
41
Wybe Sierksma
Marrum
57:40
42
Arjen beckers
Dokkum
57:50
43
Karst Anema
Stiens
58:36
44
Minke Schaap
Dokkum
58:50
45
Jelle Kramer
Damwoude
59:22
46
H Snippe
Drachten
59:34
47
Inge Wiersma
Dokkum
59:35
48
Jantina Jager
Damwald
59:35
49
Willem Bakker
Damwoude
1:00:05
50
Frans nicolai
Dokkum
1:00:11
51
Feikje Riedstra
Burdaard
1:02:00
52
Marten Kingma
Leeuwarden
1:02:19
53
Romke Aartsma
Dokkum
1:02:39
54
Ronald Peters
Dokkum
1:02:39
55
Lubbert Kloosterman
De Westereen
1:02:50
56
Theo Beeksma
Dokkum
1:02:50
57
Wybrand de Groot
Veenwouden
1:02:57
58
Marieke Wielstra
Damwoude
1:03:23
59
Setske Sanermann
Dokkum
1:04:16
60
Patrick Dijkhuizen
Sneek
1:05:30
61
Sjoerd Postma
Damwoude
1:05:38
62
Jelma Van der Velde
Veenwouden
1:09:58
63
Aije Klaren
Veenwouden
1:09:58
64
Ger Janssen
Tegelen Limburg
1:11:25
16KM, 16KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Hagos Brhane
Burgum
1:03:24
2
Dick Wobbes
Veenwouden
1:04:57
3
Henk sikma
Zwaagwesteinde
1:09:58
4
Jarco Veenstra
De Westereen
1:12:05
5
Douwe Schaafsma
Damwoude
1:12:21
6
Willem Bieholt
Utrecht
1:13:59
7
Jan Gerben Looijenga
Oenkerk
1:14:15
8
Auke Postma
Damwald
1:14:21
9
Andries Damstra
Raerd
1:14:51
10
Meine Haitsma
Kollum
1:15:54
11
Johan van Noordenburg
Jubbega
1:17:00
12
Jurjen vd Kooi
Ferwert
1:17:54
13
Peter van der ploeg
Damwoude
1:18:46
14
Joop van Ginkel
Broeksterwoude
1:19:21
15
Edwin van der Veen
St. Annaparochie
1:19:28
16
Bareld Kuilman
Eastermar
1:20:56
17
Janke Douma
Lichtaard
1:21:58
18
Dirk Heun
Appingadam
1:22:01
19
A vd Meulen
Broeksterwoude
1:22:53
20
Ruurd Veenstra
Twijzelerheide
1:23:20
21
jaap Visser
Damwoude
1:23:34
22
Thony van der Veen
Burgum
1:23:57
23
Jan anne Dijkstra
Wouterswoude
1:24:38
24
Harm klomp
Dokkum
1:24:38
25
Johan straatsma
Dokkum
1:25:45
26
Arie Nanninga
Kollum
1:25:50
27
Broer sijtsma
Dokkum
1:26:39
28
Jeltje Bouma Visser
Wouterswoude
1:26:39
29
Klaas van der Zee
Dokkum
1:26:52
30
Jacob feenstra
dokkum
1:26:58
31
Bert Jelsma
Aalsum
1:27:08
32
Albert Kingma
Wetzens
1:27:19
33
Dirk Hoekstra
Fryskepeallen
1:27:47
34
Minke Kooistra
Dokkum
1:29:54
35
Jan Palma
Oenkerk
1:29:54
36
Carla Varssen
Dokkum
1:31:35
37
Jan kempenaar
Zwagerbosch
1:32:07
38
Durk Gros
Damwoude
1:32:23
39
Dirk Postma
Driezum
1:32:29
40
Hilly van der Molen
Scharnegoutum
1:32:29
41
Baukje Kingma-Reitsma
Wetzens
1:34:31
42
Tricia vd Velde
Dokkum
1:34:49
43
Frederika krottie
wouterswoude
1:39:13
44
Kiers
Noardburgum
1:40:07
45
Anneke Wiersma
Katlijk
1:40:29
46
Thijs Jellema
Kollumerzwaag
1:41:23
47
L van der Land
Damwoude
1:43:53
48
Anja Zijlstra
Ryperkerk
1:44:33
Uitslagen.nl
29-08-2016 18:42