Uitslagenlijst Groene Ster Avondloop

Leeuwarden - Woensdag 10 augustus 2016

MAN, 5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Thomas von Tent
Nijkerk Gld
17:32
2
Joris van den Bosch
Lionitas
17:52
3
Richard Aalders
Nietap
18:32
4
Mohamud Abdikarim
Leeuwarden
18:40
5
Harmen Dijkstra
Lionitas
19:37
6
Remco Schraa
Loopgroep Leeuwarden
19:43
7
Wouter de Vlugt
Friesland
19:45
8
Jesper Keidel
Lionitas
19:52
9
Klaas Prangen
Loopgroep Hugo Veenker
20:14
10
Booyen Nicolai
Lionitas
20:38
11
Edwin de Groot
Leeuwarden
20:51
12
Denis van Raalte
Lionitas
20:56
13
Peter Eerkes
Lionitas
21:15
14
Popke Gjaltema
Buitenpost
21:32
15
Niek Westra
Leeuwarden
21:35
16
Peter Wrekenhorst
Iphitos
21:46
17
Sander van hoorn
Lionitas
22:22
18
Marco Vijver
Franeker
22:28
19
Rob Vijver
Lionitas
22:30
20
Cor Wetting
Lionitas
22:34
21
Remy Borawitz
Lionitas
22:54
22
Erwin Tuithof
Leeuwarden
22:57
23
Gerben Biesbroek
Leeuwarden
23:20
24
Remko Haakma
Leeuwarden
23:25
25
Bartele van der Schaaf
Feanwalden
23:28
26
Fedde Bloemhof
Itens
23:40
27
Pieter van der Bij
Athleta
23:44
28
Oane de Vries
Feanwalden
23:46
29
Arne Visser
Leeuwarden
23:47
30
Sybren Kuiken
Ferwert
24:23
31
Bayu Fransz
Leeuwarden
24:24
32
Andreas Eckringa
Leeuwarden
24:24
33
Peter Rutkens
Lionitas
24:46
34
Remco Eikhout
Leeuwarden
25:05
35
Mike Mulder
Leeuwarden
25:16
36
Marten Peter Wagenmakers
Hurdegaryp
25:43
37
Niels Veenstra
Leeuwarden
25:46
38
Tsjeard Hofstra
Wommels
25:52
39
Ralph Zuidema
Leeuwarden
25:54
40
Erwin Walstra
Leeuwarden
26:01
41
Tjeerd Yedema
Leeuwarden
26:06
42
Jelte Bouma
Spartacus
26:17
43
Meint Terpstra
De Sperwers
26:20
44
Sido van der Leij
Leeuwarden
26:25
45
Hiele Lootsma
Loopgroep Leeuwarden
26:59
46
Ronald Mulder
Leeuwarden
27:21
47
Sten Yedema
Leeuwarden
27:21
48
Hidde Wagenaar
Leeuwarden
27:22
49
Ronald Rauwerda
Loopgroep Leeuwarden
27:24
50
Klaas Keekstra
Dokkum
27:31
51
Gerko Riedstra
Leeuwarden
27:34
52
Paul Palstra
Leeuwarden
27:51
53
Erik Beek
Leeuwarden
27:52
54
Jorrit Booi
Burgum
27:59
55
André Hartmann
Leeuwarden
28:14
56
Sander Veenstra
Drogeham
28:33
57
Patrick Dijkhuizen
Horror
28:36
58
Albert Boonstra
Lionitas
28:49
59
Anew Fopma
Leeuwarden
28:53
60
Lubbert Kloosterman
De Westereen
29:04
61
Maarten van den Noort
Roden
29:04
62
Geert de Lange
Broeksterwald
29:05
63
André Jellema
Lionitas
29:08
64
Thijs Hofstra
Friesland
29:34
65
Peter Nonhof
Sneek
29:45
66
Paul Mulder
Leeuwarden
30:56
67
David van der Veen
Loopgroep Leeuwarden
31:25
68
Bob Mijnders
Leeuwarden
31:36
69
Michel van lunteren
Leeuwarden
31:41
70
Anne-Martin de Jong
Leeuwarden
31:42
71
Cor Stienstra
Leeuwarden
31:55
72
Reinder Sinnema
Lionitas
33:30
73
Theo Runia
Friesland
33:46
74
Klaas Duits
Horror
35:44
75
Jos van Oostrum
Leeuwarden
36:30
76
Kevin van den Hengel
Leeuwarden
38:53
77
Wouter Oosterhof
Gytsjerk
39:13
78
Jan van der Hoek
Friesland
40:49
VROUW, 5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jolien Bandstra
Balk
21:33
2
Marianne Kooistra
Leeuwarden
21:55
3
Robin Nijholt
Ossenzijl
23:22
4
Jolanda Muizer
Friesland
23:30
5
Marijke Bekkema
Itens
23:54
6
Sandra vd Meulen
Hallum
24:01
7
Kim Dekker
Friesland
25:15
8
Berber Akkerman
Wommels
25:53
9
Erica Verdegaal
Lionitas
25:55
10
Sanne Nijdam
Leeuwarden
25:59
11
Alma Mulder
Lionitas
26:09
12
Roelie de Vlas
Leeuwarden
26:14
13
Selena Ypma
Easterwierrum
26:28
14
Inge Jenema
Tytsjerk
26:38
15
Jildou Oosterhof
Loopgroep Leeuwarden
26:50
16
Anna Sophie Mijnders
Leeuwarden
27:01
17
Willeke Elbersten (of ander nummer)
Sneek
27:04
18
Hella van Ellen
Leeuwarden
27:18
19
Carin Kuiper
Lionitas
27:24
20
Esther Nijdam
Gytsjerk
27:43
21
Corine de Jong
Loopgroep Leeuwarden
27:49
22
Berber Dedden
Jistrum
28:05
23
Jacoba Hoekstra
Drogeham
28:05
24
Marielle Brussee (of ander nummer)
Garderen
28:10
25
Marit Terpstra
Leeuwarden
28:34
26
Britt de Lange
Broeksterwald
28:43
27
Roelie van der Ziel
Friesland
28:53
28
Dieuwke vd Honing
Lionitas
29:01
29
Elena Berteanu
Leeuwarden
29:03
30
Sabine Boer
Leeuwarden
29:05
31
Linda Zeggelaar
Lionitas
29:06
32
Dorienke Wits
Loopgroep Leeuwarden
29:10
33
Klazien Ouwehand
Tytsjerk
29:17
34
Riek vd Meulen
Lionitas
29:31
35
Jelly Koopmans
Lionitas
29:31
36
Mirjam Veenstra
Drogeham
29:46
37
Sjoukje Dijkstra
Leeuwarden
29:46
38
Lies de Jong
Lionitas
29:59
39
Rebecca Waringa
Aldeboarn
30:03
40
Jennifer van der Veen
Leeuwarden
30:25
41
Anneke Bennema
Harlingen
30:30
42
Reina Terpstra
De Sperwers
30:32
43
Christina Stormer
Munein
30:33
44
Siske van Oostrum
Leeuwarden
30:42
45
Ilse Schumacher
Lionitas
30:43
46
Tanja Postma
Dronryp
30:48
47
Sylvia Attema
Leeuwarden
30:56
48
Edith Wagenaar
Sneek
31:00
49
Sietske Merkus
Nijland
31:10
50
Marion Mijnders
Leeuwarden
31:10
51
Astrid Zijlstra
Friesland
31:14
52
Maartje Stoker
Leeuwarden
31:31
53
Marijke Stoker
Heerenveen
31:32
54
Joan Stinstra
Deinum
31:32
55
Anna Hieke Fennema
Loopgroep Leeuwarden
31:35
56
Marieke Baan
Leeuwarden
31:39
57
Josine Sporrel
Loopgroep Leeuwarden
31:40
58
Esther kloosterman
Leeuwarden
31:47
59
Anja ten Berge
Leeuwarden
31:52
60
Nynke Baren
Leeuwarden
31:52
61
Chantal de Jongh
Lionitas
32:00
62
Geeske Oosterhof
Gytsjerk
32:13
63
Jolanda Born-Lamminga
Leeuwarden
32:27
64
Hannie Keidel
Wirdum Fr
32:34
65
Lies Hoekstra
Loopgroep Leeuwarden
32:40
66
Johanna Herbig
Loopgroep Leeuwarden
32:41
67
Yvonne Guijt
Heerenveen
32:49
68
Cindy van der Kooi
Leeuwarden
32:50
69
Tineke Louwenaar
Leeuwarden
32:50
70
Anne Rixt de Jong
Hempens
32:50
71
Anja Wielinga
Harlingen
32:57
72
Jelly Andreae
Leeuwarden
32:58
73
Marian Rutten
Leeuwarden
33:00
74
Petra Tuithof
Leeuwarden
33:04
75
Joke Hoftijser
Leeuwarden
33:06
76
Wies van den Heuvel
Leeuwarden
33:10
77
Karin Woudstra
Leeuwarden
33:11
78
Sanne Gremme-v. Est
Leeuwarden
33:27
79
Sietske vd Bij
Friesland
33:46
80
Elly Bär
Leeuwarden
34:09
81
Marije Rauwerda
Leeuwarden
34:16
82
Ruth de Jong
Leeuwarden
34:23
83
Sjoukje van der Velde
Lionitas
35:14
84
Ina Kleefstra
Lionitas
35:28
85
Marjet van der Veen
Leeuwarden
35:44
86
J Nijenhuis-van Hattem
Friesland
35:44
87
Jeannette van Dalfsen
Leeuwarden
38:27
88
Mieneke vd Baan
Loopgroep Leeuwarden
39:14
89
Sonja Wobbes
Stiens
39:24
90
Catrien Schade-Melein
Leeuwarden
41:40
91
Marijke Kooistra
Loopgroep Leeuwarden
41:47
92
Meilana Wijnia
Stiens
42:13
MAN, 10 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Mechiel Zantema
Friesland
35:44
2
Wilco Kooistra
Leeuwarden
36:05
3
Jan Willem Davidse
PEC 1910
37:22
4
Timo Schraa
Lionitas
37:47
5
Marten-Jan Ernst
Damwald
39:05
6
Willem Wijma
Leeuwarden
39:14
7
Klaas van Heeringen
Lionitas
39:35
8
Ruben Sijtsma
Leeuwarden
40:14
9
Albert van der ziel
Friesland
40:49
10
Marcel Wiersma
Hallum
40:58
11
Menno Cramer
Loopgroep Leeuwarden
41:05
12
Hendrik Hoogland
Friesland
41:25
13
Menne Valk
Leeuwarden
42:13
14
Theo Borawitz
Lionitas
42:20
15
Jaring de Groot
Lionitas
42:20
16
Egbert-Jan Flik
Leeuwarden
42:20
17
Catrinus Vroom
Lionitas
42:26
18
Jeroen Boersma
Leeuwarden
42:34
19
Meine Jongedijk
Leeuwarden
42:38
20
Erik Bijma
Berltsum
42:45
21
Leendert Jan Breur
Haastrecht
42:46
22
Sjoerd Terpstra
De Sperwers
42:50
23
Klaas Jan Miedema
Goutum
43:01
24
Aise Bouma
Friesland
43:25
25
Arno Miedema
Leeuwarden
43:32
26
Hugo Reitsma
Lionitas
43:52
27
Pim Rasing
Leeuwarden
44:00
28
Auke Meinsma
Leeuwarden
44:02
29
Matthijs Veenema
Oudhorne
44:33
30
Richard Stroobach
Loopgroep Astrea
45:08
31
Rinke de Jong
Friesland
45:13
32
Richard Spoelstra
Lionitas
45:23
33
Arnold Hager
Leeuwarden
45:29
34
Rinke de Jong
Loopgroep Leeuwarden
45:42
35
Marcel de Roo
Friesland
45:58
36
Siem de Vlas
Lionitas
46:01
37
Mindert-Andrijs Kamstra
Munein
46:11
38
André Bär
Lionitas
46:13
39
Hans Breuker
Loopgroep Leeuwarden
46:14
40
Douwe Andre Bouma
Leeuwarden
46:19
41
Gerard Schade
Lionitas
46:28
42
Ytsen de Boer
Steenwijk
46:32
43
Jelle Duijf
Warns
46:57
44
Sander van Lien
Leeuwarden
47:00
45
Duco Zijlstra
Friesland
47:03
46
Bernard Mijnders
Leeuwarden
47:22
47
Carlo Loos
Lionitas
47:51
48
Hessel de Boer
Friesland
48:13
49
Otto de Boer
Friesland
48:15
50
Van Woerden
Leeuwarden
48:32
51
Louis Bakker
Friesland
48:45
52
Dirk Vrind
Burgum
49:03
53
Chris Vreugdenhil
Leeuwarden
49:04
54
Jurgen Bakker
Leeuwarden
49:07
55
Jeep van Wallinga
Leeuwarden
49:27
56
Ruurd Veenstra
Friesland
49:34
57
Rob Jager
Loopgroep Leeuwarden
49:35
58
Roy Gouw
Leeuwarden
49:44
59
Rick Westerhof
Veenendaal
49:51
60
Benny Bijlsma
Friesland
50:03
61
Anne Zijlstra
Leeuwarden
50:16
62
Jacob Dijkstra
Friesland
50:30
63
Wytse Hiemstra
Goutum
50:38
64
Martijn Troostheide
Dokkum
50:44
65
André van den Heuvel
Loopgroep Leeuwarden
50:45
66
Alfred Knobbe
Lionitas
50:48
67
Roeland Van Der Heide
Goutum
51:00
68
Jeffrey Nijenhuis
Leeuwarden
52:13
69
Muhamed Abas
Oldenzaal
52:28
70
Remmelt K Kootstra
Wirdum Fr
52:47
71
Rinke Booi
Drachten
52:48
72
Ronald Leemeijer
Leeuwarden
52:49
73
Harrie Moerings
Leeuwarden
53:19
74
Johannes van der Kooi
Gytsjerk
53:30
75
Ronald Volbeda
Leeuwarden
53:31
76
Nick Nieuwland
Loosdrecht
53:38
77
S.J. Zwart
Hurdegaryp
53:42
78
Harry Meijer
Leeuwarden
54:05
79
Arno Niehof
Leeuwarden
54:11
80
Daniel van der Linden
Goutum
54:12
81
Erik Daling
Leeuwarden
54:28
82
Baldamus
Earnewald
55:02
83
Bauke van der Loon
Lionitas
55:38
84
Wim Manshande
Lionitas
56:29
85
Hans Buitink
Leeuwarden
57:05
86
Lucas Hartkamp
Dronryp
57:13
87
Remco Sikkes
Leeuwarden
57:14
88
Jan Feenstra
Friesland
57:19
89
Marinus de Haan
Hurdegaryp
57:32
90
Reuver??
Goutum
58:14
91
Jelle de Haan
Haskerhorne
58:58
92
Koos Pietersma
Lionitas
59:07
93
Marc van Gelder
Lionitas
59:19
94
Bonne de Haan
Loopclub Burgum
1:01:51
95
Sjuk Dijkstra
Loopclub Burgum
1:01:51
96
Herman Hoekstra
Friesland
1:09:24
VROUW, 10 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Saakje Regnerus
Friesland
49:42
2
Mireille Beukers
Assen
50:49
3
Bettie Koops
Lionitas
51:06
4
Nienke van Uitert
Leeuwarden
51:41
5
Rinynne Dirksma
Friesland
52:13
6
Liesbeth Mulder
Lionitas
52:35
7
Miranda Hornstra
Friesland
53:09
8
Kim Boonstra
Leeuwarden
53:38
9
Tialda Zwart
Hurdegaryp
54:01
10
Elisabeth van der Woude
Hallum
54:12
11
Henrieke van der Weg
Hallum
55:39
12
Erwin Bos
Goutum
56:16
13
Saskia Scholtens
Leeuwarden
56:17
14
Linda Dekker
Lionitas
56:59
15
Chantal Grasman
Aldeboarn
57:24
16
Pietsje Boskma
De Westereen
57:30
17
Annechien van der veen
Lionitas
57:33
18
Anita van der Wal
Friesland
57:33
19
Karin Danhof
Friesland
57:33
20
Sarina Jannes
Friesland
57:33
21
Anke Peterson
Lionitas
57:34
22
Miranda Nijenhuis
Leeuwarden
57:34
23
Trea Walstra
Menaam
57:34
24
Aukje Kracht
Loopgroep Leeuwarden
58:33
25
Jeannet Huitema
Lionitas
59:08
26
Frouke Rullman
Leeuwarden
59:14
27
Ricarda van Hiele
De Sperwers
59:57
28
Cilia Marra
Friesland
1:00:53
29
Anneke Regnerus
Marrum
1:02:49
30
Gerdina Brouwer
Earnewald
1:02:56
31
Claudia Wind
Hurdegaryp
1:02:58
32
Anneke van der Meer
Loopgroep Leeuwarden
1:03:47
33
Aruna Hardien
Leeuwarden
1:05:35
34
Grietje Stoker
Wirdum Fr
1:09:24
35
Sjoukje Sinnema
Loopgroep Leeuwarden
1:09:24
Opmerkingen over uitslag naar wocweg@lionitas.nl
Uitslagen.nl
14-08-2016 14:08