Uitslagenlijst Fjoerrin 2016

Makkum Fr - Zondag 24 april 2016

H21, 21.1 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Willem de Boer
Exmorra
1:18:07
2
I.A. Palstra
Workum
1:19:41
3
Jetze Genee
Makkum
1:20:36
4
Freek Jaarsma
Makkum
1:25:42
5
Richard Velzen
Achlum
1:27:30
6
Wiebe Koopmans
Scharnegoutum
1:28:47
7
Henk Ruiter
Sneek
1:30:43
8
Saco Bootsma
Workum
1:34:10
9
Jan Jelle Kuipers
Wommels
1:37:21
10
Willem Biemolt
Utrecht
1:37:32
11
Rienk de Vries
Burgum
1:38:03
12
Reimer Strikwerda
Arum
1:38:22
13
Tjerk Bruinsma
Makkum
1:38:28
14
Pieter Tolsma
Arum
1:38:47
15
Johan de Witte
Makkum
1:39:15
16
Syb v/d Ploeg
Jorwert
1:39:58
17
Wiebe Palstra
Bolsward
1:40:12
18
Gertjan Hijster
Berltsud
1:40:19
19
Henk Miedema
Leeuwarden
1:40:53
20
Yke Hoekstra
Makkum
1:47:58
21
Andre Siesling
Bolsward
1:49:10
22
Wieger van Keulen
Leeuwarden
1:49:32
23
Gert-Jan Jorna
Bolsward
1:51:24
24
Joop Trump
Nijland
1:51:55
25
Carel Harkema
Onbekend
1:54:06
26
Domien Mulder
Joure
1:54:07
27
Jeffrey Robbers
Leeuwarden
1:54:07
28
Marius de Otter
Bolsward
1:59:23
29
Yde de Boer
Bolsward
2:08:27
30
Cornelis Vonk
Le Bar-sur-Loup
2:09:26
D21, 21.1 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Simone van Dijk
Makkum
1:39:32
2
Saskia Smits
Jutrijp
1:52:06
3
Hester Groenveld
Bolsward
1:52:33
4
Djoke Postma
Bolsward
1:52:39
5
Ienskje v/d Weg
Ouwsterhaule
2:04:20
H10, 10 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jelle Outhuijse
Harlingen
39:45
2
Simon Regnerus
Marrum
41:08
3
André Posthumus
Enselum
41:27
4
Jeroen Tiesma
Bolsward
43:36
5
Tjeerd v/d Werf
Makkum
44:51
6
Peter van Mourik
Makkum
45:23
7
Edwin Troost
Bolsward
46:22
8
Johan Jorritsma
Sneek
46:51
9
Joost Bijlsma
Scharnegoutum
47:41
10
Rein Lyklema
IJlst
48:32
11
Remi Lovers-Bijlsma
Steenwijk
49:51
12
Cees Methorst
Zegveld
51:44
13
Johan Feenstra
Sneek
51:52
14
Jan Smit
Heerenveen
52:05
15
Karsten Rôser
Remscheid (Duitsland)
52:56
16
Durk Ozinga
Makkum
53:44
17
Cor van Wieren
Scharnegoutum
56:10
18
Klaas Westra
Makkum
56:59
19
Giel Dol
Makkum
57:48
20
Fred Visser
Tjerkgaast
58:08
21
Jan Grasman
Workum
59:09
D10, 10 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Inkje Ozinga
Makkum
47:25
2
Jantje Haagsma
Hindeloopen
47:41
3
Sylvia Koopmans
Hindeloopen
48:16
4
Liesbeth Andreas
Parrega
49:21
5
Marije Steigenga
Wons
49:46
6
Katja Nieuwland
Poppenwier
51:52
7
Saakje Regnerus
Broeksterwoude
52:24
8
Andrea Rôser
Remscheid (Duitsland)
52:56
9
Janet Werkema
Sneek
53:03
10
Hinke Stellingwerf
Workum
53:44
11
Geartsje van Lingen
Sint Nicolaasga
54:49
12
Hilly v/d Molen
Scharnegoutum
54:56
13
Dorine Huisman
Roden
55:28
14
Chantal Grasman
Aldeboarn
55:49
15
Diana Lautenbag
Hindeloopen
56:52
16
Mieke Tilburgs
Makkum
57:11
17
Arnolda Canrinus
Makkum
57:45
18
Sonja Douma
Leeuwarden
57:49
19
Aty Roodenburg
Makkum
59:25
20
Minke Oord
Joure
1:00:30
21
Rixt v/d Weg
Ouwsterhaule
1:01:04
H5, 5 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Ewold Kooistra
Makkum
19:05
2
Marco Kingma
Sneek
19:17
3
Auke Veldman
Harich
20:02
4
Steinar de Vries
Broek
24:17
5
Jarmo Bijlsma
Scharnegoutum
25:12
6
Pieter v/d Bij
Jirnsum
25:26
7
Jacob Bijlsma
Scharnegoutum
26:05
8
Karst v/d Velde
Makkum
26:50
9
Sjacco Miedema
Bolsward
26:52
10
Cees Amels
Makkum
26:54
11
Appie de Vries
Broek
31:05
12
Jelle Koornstra
Sneek
31:58
13
Thijs Hofstra
Wijtgaard
32:29
D5, 5 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Joukje Kramer
Bolsward
24:54
2
Trijn Poepjes
Makkum
25:52
3
Chantal Valkema
Grou
26:03
4
Linda Bennetts-van Hurck
Makkum
26:14
5
Annick Gerritsma
Makkum
29:23
6
Ilse Verbeek
Scharnegoutum
29:34
7
Willie Hoogland
Rijs
29:43
8
Tineke Muizelaar
Oudemirdum
29:44
9
Geertina Nota
Makkum
30:12
10
Froukje Zijlstra
Makkum
30:12
11
Antje Wijnia
Sint Nicolaasga
30:35
12
Hester v/d Schaaf
Bolsward
30:51
13
Ytje Holtrop
Joure
31:06
14
Nynke Roorda
Makkum
31:15
15
Froukje Laanstra
Sneek
31:18
16
Willeke Galema
Makkum
31:49
17
Paulien Stollmeyer
Makkum
31:57
18
Sjoukje Piek
Sint Nicolaasga
32:06
19
Priscilla v/d Plaats
Schiedam
32:15
20
Tiny van Kalsbeek
Gaast
32:29
21
Baukje Wiersma
Drachten
33:09
22
Sietske v/d Bij
Jirnsum
33:33
23
Lies de Vries-Groen
Broek
34:57
24
Renske Molenwijk
Amstelveen
36:39
25
Grietje de Haan
Makkum
37:38
Uitslagen.nl
24-04-2016 16:46